Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Miladin Ševarlić

Poslanička grupa Dveri
Dakle, podneo sam amandman na član 7. stav 3. člana 33. imajući u vidu da su sredstva za podsticaj u poljoprivedi i ruralnom razvoju, i pored povećanja o kome smo govorili, relativno skromno povećana u odnosu, recimo, na sredstva koja su bila 2013. godine kada su iznosila 34 milijarde dinara, i zbog toga predlažem da se umesto onih intervalnih grupa koje su navedene u članu 7. stav 3. od 20 do 30 miliona vrši još dodatna klasifikacija na dve intervalne grupe, od 40 do 50 miliona i maksimalno po 50 miliona. Na osnovu toga praktično se omogućava relativno veći broj korisnika da koristi ovako relativno skromna sredstva. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanika Milija Miletić.
Da li želite reč poslaniče? (Da)
(Marijan Rističević: A, mene ste preskočili.)
Ne mogu kada vičete, zaista ne mogu tako da vodim sednicu. Jednostavno nisu me naučili za 53 godine života da svi viču i vode sednicu.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.
Podneo sam amandman na član 6, a vezano za postupak sprovođenja IPARD programa. U okviru tog člana je predviđeno da se određene stvari, rešenja po zahtevu za odobravanje projekta donosi u roku od devet meseci, ja sam tu predložio da bude šest meseci i po zahtevu za odobravanje isplata sredstava donosi u roku od šest meseci, ja sam tu predložio da bude četiri meseca. Razlog za to je da bismo ljudima koji žele da koriste IPARD program, da ti ljudi mogu ranije da završe taj posao, da dobiju sredstva i normalno da mogu da funkcionišu, da rade. Biće dovoljno vremena šest meseci, odnosno četiri meseca za isplatu, i mislimo da će to biti baš onako kako treba za naše poljoprivredne proizvođače.
Još nešto što, vezano za taj član 6, sam ubacio da ukoliko se greškom desi da ljudi dobiju sredstva, pa to ne mogu da opravdaju na pravi način, tu sam podneo zahtev, da tim ljudima se sredstva, po zahtevu vrate IPARD-u za 21 dan, ovde je bilo predloženo osam dana. Mislim da ima veliki broj naših ljudi, poljoprivrednih gazdinstava, koji su neuki i koji jednostavno ne mogu sami taj deo posla da odrade ukoliko se napravi neka greška.
Predložio sam vezano za kontrolore, da ti ljudi budu sve ovo što sam napisao u ovom amandmanu, ali obavezno da budu veterinari. Mi smo se složili na našem Odboru i predložili smo još jedan amandman da i veterinarska nauka, veterinari budu uključeni u sferu, da budu kontrolori, jer mislim da će veterinarska služba i ljudi na terenu biti veoma aktivni i njihova struka i njihova nauka. Veterinarska nauka je vrlo bitna za poljoprivredu, stočarstvo, mlekarstvo, što je vrlo bitno u ovom IPARD programu. Nadam se da će u narednom periodu veterinarska struka biti mnogo više cenjena i još jednom, pozivam sve kolege poslanike, da podržimo ovaj moj amandman, jer mislim da je dobar.
U krajnjem slučaju, slažem se i sa Vladom i sa nadležnim ministrom, jer je ispravno postupio za neke stvari, ali ovo je bio moj predlog sa namerom da našim poljoprivrednim proizvođačima damo mogućnost da brže konkurišu i da za njih to bude lakše i ubedljivije.
Što se tiče veterinara, još jednom pozivam sve ovde u Skupštini, građane Srbije, da se da podrška veterinarskoj struci, veterinarima, jer su to ljudi koji su na terenu, koji rade težak posao i zbog toga moraju biti mnogo više cenjeni, a ne kao što je do sada to rađeno, jer je veterina vrlo bitna nauka u našem društvu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici poslaničke grupe LSV.
Želite li reč? (Da)
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Zahvaljujem predsednice.
Uvaženi gosti iz Vlade Republike Srbije, koleginice i kolege narodni poslanici. Prvo moram da izrazim veliko nezadovoljstvo zato što ni jedan amandman LSV nije prihvaćen, pa čak ni ovaj amandman koji se suštinski odnosi na gotovo isto je i prethodnik primetio, a to je na skraćenje roka za administriranje projektima. Tekući Predlog zakona predviđa devet meseci plus šest, što znači da ćete vi, gotovo godinu i po dana, ostaviti dodatnog prostora za administriranje podnetim zahtevima za korišćenje sredstava iz IPARD programa, odnosno fonda, što je za nas nedozvoljeno dug period u odnosu i na ovo prvobitno kašnjenje usled blokirajućih faktora za neakreditovanje Uprave za agrarna plaćanja. Rekli ste da u aprilu mesecu očekujete da će se uslovi steći za akreditaciju, da se do kraja godine mogu inicirati prvi zahtevi, što tehnički, ako izvedete prostu računicu, znači decembar mesec plus gotovo godinu i po dana vi ste već debelo zagazili u 2018. godinu kada ističe rok za povlačenje prve tranše od 15 miliona evra.
Koristiću i vreme ovlašćenog.
Dodatno želim sada, iako nisam imala takav utisak u utorak kada smo vodili načelnu raspravu, međutim nekoliko kolega iz vladajuće većine me je potaklo da poverujem da su ove slutnje realne, a sada definitivno i sama uviđam da jesu, a to je da je u ova poslednja dva dana od načelne rasprave pa do danas, obavljen izuzetno veliki broj razgovora između poslaničke grupe LSV i naših banatskih paora, naročito južnobanatskih, iz atara mog Pančeva, koji su prateći raspravu i ton kojim su kolege iz vladajuće većine branile ovaj zakon, ili napadale ovu suprotnu stranu, zaključili, tad za mene neverovatnu stvar, a sada kada sagledam sve, apsolutno realno, a to je da su paori sa kojima smo mi komunicirali izrazili sumnju da se i sama docnja oko akreditacije Uprave za agrarna plaćanja nije dogodila slučajno. Izrazili su sumnju da je ta docnja sa svesnom namerom dovedena do ovog nivoa, a zapravo iz razloga da bi budući korisnici IPARD programa, odnosno sredstava iz IPARD fonda, bili oni poljoprivrednici koji su zapravo pod kontrolom vladajuće većine. Odnosno, mreža poljoprivrednika koja će biti apsolutno pod kontrolom ljudi koji će i donositi odluke kada je reč o preporukama da se sredstva odobre po njihovim zahtevima. Ili kako su oni nazvali, moram priznati da nisam ranije čula tu šifru, IMT imal mene tu, kako kažu sada kod nas u Banatu.
Tako da imajući takav odnos prema amandmanima opozicije, a iz izveštaja Odbora sam videla da su samo amandmani jednog kolege iz vladajuće većine prihvaćeni, apsolutno verujem da su naši paori u pravu. Ubeđivala sam ih da možda greše, ne želeći ministra da branim od samog ministra. Čak sam imala vrlo solidne utiske u odnosu na komunikaciju sa nama, na raspravu, na odgovaranje narodnim poslanicima. Međutim, kada smo dobili izveštaj resornog odbora i zaključke Vlade, oni su mene demantovali i sada sam gotovo sigurna da su oni u pravu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Ministar Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem predsedavajući.
Poštovani narodni poslanici, moram ovde nekoliko stvari da istaknem iako sam ih malopre izneo u komentarima na prethodne amandmane, a vezani su za ove rokove.
Ovaj rok od devet meseci je maksimalan rok i naravno da će se predmeti rešavati u kraćim vremenskim periodima. Nama je cilj, uopšte sa Predlogom ovog zakona, da što pre uđemo u IPARD proceduru i da sva sredstva budu na raspolaganju poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima.
Ono isto što želim da kažem oko selektivnosti u načinu eventualnog dobijanja sredstava, apsolutno transparentan postupak, apsolutno otvoren, IPARD program usvojen, procedure usklađene sa svim pravilima EU. Ove stvari koje se tiču komentara ne bi preterano ni komentarisao iz jednog prostog razloga. Nama je ideja da što pre stavimo u funkciju i što veći broj korisnika da dobije apsolutno na transparentan način. I ako neko uopšte sumnja u bilo kakvu nameru, mera predlaganja ovog zakona i ulaženja u čitavu ovu proceduru je potpuno jasna i mislim da ne stoje te tvrdnje.
Ima još samo jedna stvar oko amandmana. Mi smo se trudili, koliko god je bilo moguće, da prihvatimo što veći broj amandmana i to ćete videti u zakonima koji slede u toku današnje rasprave. Koliko smo maksimalno bili korektni prema svima i gde god je postojala bilo kakva mogućnost izašli smo, odnosno prihvatili smo poslaničke amandmane i mislim da ćemo kod drugih zakona potpuno drugačiju priču čuti od svih koji učestvuju u raspravi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Pa amandmanu, izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Zahvaljujem.
Zaista sam očekivala da ćete ipak malo više komentarisati i dublje ući u demantovanje onoga što naši paori slute i misle. Govorim o ljudima koji žive od pluga, gospodine ministre, ne o ljudima koji žive radeći u ovim klupama koje mi zastupamo ili radeći vaš posao. Dakle, neko ko živi od te zemlje, naročito vojvođanski paori, a jako dobro znam da vi jako dobro znate koliko im je njihova zemlja važna. Dakle, nisam očekivala da ćete tek tako olako preći preko onoga što oni slute i očekivala sam da ćete neke mnogo značajnije argumente dati, naročito kada je reč o transparentnosti na koju ste se pozivali.
Jednim amandmanom smo predložili da se, osim objave u „Službenom glasniku“, sve informacija, dakle, konkursne i sve druge, objavljuju na internet stranici Ministarstva, plus da se upute organima lokalne samouprave, pa da ih i oni objave u cilju dodatne transparentnosti kako bi svaki pojedinac zainteresovan na nivou svoje lokalne samouprave mogao da dođe do tih informacija. Takođe dobro znate da paori vozeći traktor ili bilo šta od poljoprivrednih mašina, ne čitaju „Službeni glasnik“, nego te vredne ruke vrte poljoprivredne mašine da bismo mi imali šta da jedemo. Ne možete očekivati da će oni svakodnevno čitati „Službeni glasnik“.
Potpuno je objektivna bila naša amandmanska ideja da se uputi i opštinama i gradovima gde žive ti naši paori da i oni dodatno informišu potencijale korisnike ovih sredstava. Otuda još jedan razlog da sumnja bude utemeljenija, odnosno da će se raditi o poljoprivrednicima koji su apsolutno pod kontrolom vladajuće većine da bi se maksimalna kontrola nad odobrenim sredstvima do kraja mogla ispratiti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima narodni poslanik Ivana Stojiljković.