Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2016.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema potrebe da to citirate.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Znači, nemam pravo na nekoliko sekundi da prekoračim.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Strašno.
(Nemanja Šarović, s mesta: Zaista je strašno.)
Zaista hvala vam ko mi to govori, može da mi bude čak i kompliment.
(Nemanja Šarović, s mesta: Kada vama to govorim.)
Zahvaljujem vama.
Ako možete da nastavite još malo, pa da se smirite da nastavimo mi da radimo. Da li može?
Hvala vam.
Sada možemo da nastavimo.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije. Prvo pitanje ide Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, direktoru, 3. novembra smo uputili jedan zahtev za informaciju od javnog značaja, na njega nam nije odgovoreno. Žalićemo se naravno Šabiću, ali pokušavam da iskoristim i ovu priliku da postavim ova ista pitanja.
Pitanje jedan – da nam dostavi informaciju o svim službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu za predsednika Upravnog odbora Fonda za PIO, u 2015. i 2016. godini. I to destinaciju putovanja, datum putovanja, iznos bruto dnevnica i troškova za svako putovanje i zbirno po godini, razlog putovanja, kopiju izveštaja sa službenog puta.
Drugo, kopije svih faktura proknjiženih kao trošak reprezentacije na teret sredstava Fonda PIO za 2013, 2014, 2015. i 2016. godinu. Zatim informaciju da li je Fond PIO ustupio na korišćenje jedan službeni automobil PUPS-u, po kom osnovu, u kom periodu, ko snosi troškove amortizacije i registracije vozila, koja marka vozila je u pitanju, koje godište proizvodnje, te zahtevamo kopiju akata kojim se reguliše pravo korišćenja vozila između PUPS i Fonda PIO.
I informaciju da li je i koliko prostorija u vlasništvu Fonda PIO dodeljeno na korišćenje PUPS, te zahtevamo sve ugovore i između Fonda za PIO i PUPS o korišćenju poslovnih prostorija.
U vreme kada se protivustavno smanjuju penzije penzionerima i novac troši za subvencije stranim investitorima, za razne druge stvari partijskim kadrovima, mislimo da je jako važno da dobijemo transparentnost što se tiče ovih konkretnih pitanja.
Drugo pitanje ide predsedniku Vlade Republike Srbije. U „NJuzviku“ se pojavio jedan tekst, odnosno intervju sa članom marketinškog tima SNS, jednog od mnogobrojnih, koja je radila kao telefonski operater, anketar i promoter, jer se bavila raznim stvarima kao što je komentarisanje na sajtovima, komentarisanje na svim mestima gde imamo tzv. botove o kojima javnost već dosta toga zna. Iz samog tog teksta imamo par veoma interesantnih stvari čime se ti marketinški timovi SNS bave. Pitanje je za predsednika Vlade, da li je ovo istina i zbog čega ovakve stvari dozvoljava.
Iz samog intervjua on kaže ovako – na samom početku radila sam na mestu telefonskog operatera, anketara i promotera, kompletne spiskove imena i prezimena koja smo trebali da zovemo smo dobijali, kako se govorilo među nama, direktno iz baze Telekoma, kao i iz opštinskih partijskih baza naređenje je bilo saznajte šta ljudi sanjaju, i to im obećajte. Pitanje je da li su ovo zaista radili?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li je to nešto u skladu sa članom 287, poslaniče?
I mene interesuje.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Nemojte da me prekidate, mi ne prekidamo nikog drugog. Pitanje za predsednika Vlade Republike Srbije koji bi morao da vodi računa o ovome.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vi ste, majke mi, bajka, ali moram da vas prekinem.

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Dozvolite mi da završim pitanja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo mi recite koga pitate za novinske članke?

Saša Radulović

Poslanička grupa Dosta je bilo
Predsednika Vlade Republike Srbije. Uzimate mi vreme, građani gledaju. Dopustite mi da postavim pitanje.