Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2016.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Analogija vam je fantastična. Verujte. Ali o Breni i Bobi ne mogu da dozvolim da postavljamo pitanje u ovom cenjenom domu.
(Saša Radulović, s mesta: Vaše mišljenje me uopšte ne interesuje. Imam pravo da postavim pitanje.)
Nemate pravo da postavljate šta god vam padne na pamet. Zbog dostojanstva ovog Parlamenta, ne mogu da dozvolim da pitate o Bobi i Breni. To je makar šta.
(Saša Radulović, s mesta: Koja se tiču o zloupotrebi koja se dešava.)Smislite neko pitanje, ima još poslanika, pa ću vam dati šansu da pitate nešto.
(Saša Radulović, s mesta: Neću da smišljam, imam već pitanja.)
Dobro. Ali to drugi put.
(Saša Radulović, s mesta: Neću drugi put, hoću sada.)
Znam, i ja bih da mi Deda Mraz donese ogromnu igračku, ali neće. Hvala Vam puno. Žao mi je.
(Saša Radulović, s mesta: Nije vama ničega žao. Vratite mi reč. Imam prava da govorim.)
Evo uplašila sam se. Strašno mi je već.
(Saša Radulović, s mesta: Čega vas je strah? Vratite mi reč.)
Bojim se da će me zvati Boba i Brena i pitati kakve oni veze imaju sa radom Parlamenta.
(Saša Radulović, s mesta: Imam pitanje za predsednika Vlade. Vratite mi vreme.)
Radi javnosti i radi uvaženih poslanika, koji shvataju šta naš Poslovnik nalaže, a to je da u skladu sa članom 288 Poslovnika Narodne skupštine postave pitanje ili traže obaveštenje iz dužnosti funkcionera i nadležnosti organa na čelu kojeg se sada nalaze.
(Saša Radulović, s mesta: I Aleksandar Vučić je na čelu Vlade Republike Srbije, uključujući i marketinške trikove SNS-a.)
Odlično. Sedite, molim vas, sve sam razumela. Hvala vam puno. Sedite. Razumela sam vas.
(Saša Radulović, s mesta: Ništa niste razumeli, vratite mi vreme.)
Dobro, Milisav Milojević.
Ko je poslanik Milisav Milojević da li je u sali? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice Narodne skupštine, cenjene dame i gospodo poslanici, moje prvo pitanje je upućeno Ministarstvu privrede.

Kao prvo, želim da istaknem veliku zahvalnost u ime građanki i građana Aranđelovca, kao i u svoje lično ime, za sve realizovane projekte i pomoć koju nam je pružio premijer Aleksandar Vučić i Vlada Republike Srbije u prethodnih četiri godine. Rezultat ogromnog poverenja i podrške koju smo kao lokalna samouprava imali tokom ovog perioda učinili su da Aranđelovac danas bude privredno, ekonomski, infrastrukturno i turistički mnogo lepši i napredniji grad, nego što je to bio samo do pre nekoliko godina.

Do dolaska na vlast SNS u Aranđelovcu skoro čitavu deceniju nije se mnogo toga uradilo na boljitku grada i stanovnika u njemu i to ogromna većina Aranđelovčana dobro zna. Nije se ulagalo u puteve, poljoprivredu i turizam, a naše najveće kompanije su otišle u stečaj.

Još jednom želim da iskažem zahvalnost Vladi Republike Srbije za povezivanje staža i socijalni program za firme u stečaju kojim je veliki broj radnika ostvario svoja prava. Oko 200 radnika kompanije „Šamut“ dobilo je iz fonda solidarnosti devet zaostalih minimalnih zarada i povezan im je staž. Takođe, ostvaren je i socijalni program za radnike kompanije „Elta“.

Pitanje koje nas zanima vezano je za stečajni postupak nad stečajnim dužnikom „Kolektiv“ a.d. koji je otvoren rešenjem Privrednog suda u Kragujevcu IST55/2010, od 2. jula 2010. godine, na osnovu obaveštenja Narodne banke Srbije i u tom trenutku je imalo 111 zaposlenih, u većinskom vlasništvu Akcijskog fonda Republike Srbije sa udelom od 72% i sa imovinom koja je bila u zakupu.

Pitanje koje postavljamo je – kada će stečajni postupak koji traje već šest godina biti okončan? Da li je moguće ubrzati taj proces u cilju izmirenja obaveza prema poverenicima koji su u najvećem delu radnici kao i sama država Srbija?

Ovo pitanje nam je negde bitno, iz razloga što veliki broj nepokretnosti u vlasništvu stečajnog dužnika „Kolektiva“ a.d. koji se nalazi u strogom centru grada, kao i u seoskim mesnim zajednicama propada. O njima se niko ne stara i trenutno nema nikakve namene. Većina tih objekata su oštećeni i predstavljaju ruglo Aranđelovca.

Naša je želja da pomenute objekte stavimo u funkciju ili eventualno prepustimo novim investitorima koji bi rekonstruisali te objekte. Banjsko mesto Aranđelovac u prethodnom periodu se vratilo na turističku mapu Srbije i iz godine u godinu povećava se broj noćenja i poseta našoj opštini. Veliki broj pomenutih nepokretnosti bi stavljanjem u funkciju doprinelo razvoju turističkih potencijala sa kojima raspolažemo.

Moje drugo pitanje je upućeno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Tokom 2015. godine i 2016. godine u Aranđelovcu je okončan najveći infrastrukturni projekat u poslednjih nekoliko decenija. Zahvaljujući podršci Vlade Republike Srbije rekonstruisano je preko 25 kilometara državnog puta koji spaja opštine Topola, Aranđelovac i Lazarevac. Ukupna vrednost ove investicije iznosi preko 11 miliona evra. Ova najsavremenija infrastrukturna investicija u značajnoj meri povezala je tri opštine i omogućila znatno bolje funkcionisanje, transfer roba usluga telekomunikacija i ostalih sistema povezivanja drumskog saobraćaja.

Imali smo čast da je otvaranju puta prisustvovao premijer Aleksandar Vučić sa svojim saradnicima. Urađena je deonica puta prvog B reda, broj 27, na

relaciji Mesna zajednica - Krćevac - Aranđelovac u dužini od devet kilometara, odnosno prvi put, prvog B reda broj 27 deonice Kruševica - Aranđelovac u dužini od 17,6 kilometara.

Pitanje koje postavljamo je – da li je moguće izvršiti spajanje ove dve značajne investicije u dužini od dva i po kilometra? Kada možemo očekivati ovu rekonstrukciju koja bi spojila dve deonice i kompletirala čitav tranzitni deo koji prolazi kroz Aranđelovac? Ovo pitanje je od velikog značaja jer kompanije iz Aranđelovca beleže veoma velika povećanja izvoza i prometa robe koji se obavlja na ovoj deonici puta i samim tim iziskuje rekonstrukciju oštećenog i opterećenog dela kolovoza.

Još jednom zahvaljujemo se na pomoći investicijama i projektima i nadamo se nastavku odlične saradnje koju imamo. Hvala vam unapred na odgovorima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Saglasno članu 86. stav 2. i članu 87. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka iz člana 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda i usvoji ih.
Dostavljen vam je zapisnik Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Zapisnik Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, održane 15, 16, 17, 18, 22. i 23. novembra ove godine.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Skupština usvojila Zapisnik Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine održane 15, 16, 17, 18, 22. i 23. novembra ove godine.
Uz saziv ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je Predlog dnevnog reda sednice.
Pre nego što pređemo na usvajanje dnevnog reda, treba da odlučimo o predlozima akata po hitnom postupku za dopunu i za spajanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, po hitnom postupku.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za projekat izgradnje autoputa E 763 deonica Surčin – Obrenovac, između Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija kao zajmoprimca i kineske „ Eksport - import banke“ kao zajmodavca.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 131, protiv – dva, uzdržanih – nema, nije glasalo 30 poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu, dodatno finansiranje za projekat autoput Koridor 10 između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj Predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (drugi programski zajam za razvoj i restrukturiranje državnih preduzeća) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanoj – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red -Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red -Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim medijskim servisima.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 130, protiv – niko, uzdržan – jedan.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o preuzimanju obaveza Akcionarskog društva za proizvodnju petrohemijskih proizvoda, sirovina i hemikalija „HIP – Petrohemija“ Pančevo prema privrednom društvu „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red -Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica Aleksandra Jerkov predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o finansiranju AP Vojvodine.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 narodnih poslanika.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Poslanička grupa SNS predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 135, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Nemanja Šarović predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica u vezi sa ubistvom i političkom pozadinom ubistva Zorana Đinđića.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 18, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasao 151 narodni poslanik.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enis Imamović, Nataša Mićić, Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić predložili su da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red - Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 133, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za kulturu i informisanje predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, sa lista kandidata koje su podneli ovlašćeni predlagači: udruženja čiji su ciljevi ostvarivanje slobode izražavanja i zaštita dece i univerziteti akreditovani u Republici Srbiji.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 106/15).
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Predlog autentičnog tumačenja odredaba člana 1, člana 5. stav 1. i člana 53. St. 1. i 2. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 53/95, 23/01 –SUS, 20/09 i 55/13 -US), tačka 19. predloženog dnevnog reda.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja je predložio da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red – Izbor člana Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, sa liste kandidata koju je podneo Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – dva, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić na osnovu člana 92. Poslovnika, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Radoslav Milojičić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Ješić, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o javnom informisanju i medijima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Goran Bogdanović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o udžbenicima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Zdravko Stanković, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Zakona o radu.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o dopunama Krivičnog zakonika.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica o ulozi i odgovornosti najviših organa vlasti u bespravnom rušenju objekta u Beogradskoj četvrti Savamala i utvrđivanju činjenica o odgovornosti lica koja su izvršila rušenje navedenih objekata.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Balša Božović, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodna poslanica Nada Lazić, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim putevima.
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, predložila sam da se izmeni Zakon, odnosno dopuni i izmeni, aktuelni Zakon o javnim putevima.
Naime, radi se o dopuni članova koji se odnose na zaštitne pojaseve uz puteve, tačnije o podizanju vetrozaštitnih pojaseva. Kao što vidite, imamo sušnu jesen, ne dolazi zima, može da nam se dogode ponovo veliki smetovi, a ja ću vas podsetiti da je 2014. godine kada su bili veliki smetovi, veliki problemi na putevima širom Vojvodine, 5. februar bio poseban važan, jer je tog dana, čak premijer lično pomagao spašavanju zavejanih. Tada je bilo obećanje da će se uz puteve u Vojvodini koji su po svojoj strukturi specifični, jer je to oranica i gde nema vetrozaštitnih pojaseva, odnosno gde su neophodni drvoredi uz puteve, da će se uz auto-put i uopšte uz puteve podići ovi pojasevi.
Naime, vetrozaštitni pojasevi u Srbiji su ničija briga i nažalost do reakcije državnih organa i upravljača državnog puta, a to su „Putevi Srbije“ ili drugih puteva koji su nadležnosti opština u slučaju smetova dolazi samo onda kada se stvarno dogode elementarne nepogode. Nažalost, zaštitni pojasevi drveća pored puta su uništeni i oni što su postajali i ne podižu se novi. Ja imam prilike da vidim, samo uz auto-put, nekoliko zakržljalih je tu i ništa više, a upravo uz zimskim mesecima oni mogu da pomognu da se spreči stvaranje nanosa snega i da se izbegnu velike štete i veliki problemi.
U proteklih nekoliko decenija sadnja zaštitnih drvoreda je zaboravljena praksa. Čak, nažalost, evo imamo primer slučaja jednog velikog ekološkog aktiviste u Bačkoj Topoli, koji je čak tužen od strane jednog vlasnika zemlje koji već nekoliko puta novoposađene sadnice jednostavno uništava i sad je na kraju taj čovek ispao kriv.
Znači, jednostavno želimo da se ovo podigne na nivo zakona i da se zakonom reguliše da mora onaj ko gazduje putevima i da održava, odnosno podiže i da održava ove vetro-zaštitne pojaseve, odnosno da uz puteve postavlja drvorede kao neophodnu meru da bi se zaštitili u zimskim mesecima od smetova, a u letnjim mesecima od erozije vetrom.
Vojvodina je, nažalost, regija sa najmanjom pošumljenošću u Evropi. Ima negde oko 6% površine pod šumama, a standardi EU su minimum 14%.
Nažalost, moje kolege koje koje jako žamore, jednostavno očigledno da ih ne zanima. Nadam se samo da ove godine nećemo imati smetove i nećemo imati sneg i da se ova Skupština neće ponovo baviti troškovima proisteklim iz tih elementarnih nepogoda. Upravo u tom smislu ja sam predložila izmene ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj zakon.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – deset, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Predložio sam zakon o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi u delu koji se odnosi na funkcionisanje mesnih zajednica kao najnižeg nivoa sa kojima građani imaju najčešći kontakt.

Zapravo, u postojećoj zakonskoj regulativi predviđeno je to da mesne zajednice na gradskim područjima ne moraju biti formirane, a Ustav Republike Srbije u članu 176. predviđa pravo svih građana da mogu svoju lokalnu samoupravu da ostvaruju neposredno ili preko svojih slobodno izabranih predstavnika na najnižim nivoima vlasti, a to su upravo mesne zajednice.

Dakle, Predlog zakona se odnosi na to da formiranje mesnih zajednica bude obavezno, kako na seoskim područjima, tako i na gradskim područjima. Ono drugo što je jako važno je njihova finansijska nezavisnost, odnosno finansijska decentralizacija koja podrazumeva da se deo sredstava od poreza na imovinu prebacuje direktno na račune mesnim zajednicama i to u iznosu od 80% ukoliko se radi o mesnim zajednicama na seoskom području od poreza na imovinu, a minimum 20% za mesne zajednice koje se formiraju na teritorijama gradskih područja. Na taj način, zapravo, mi pokazujemo da smo spremni da zaista istinski želimo da sprovodimo decentralizaciju u Srbiji, želimo da približimo vlast svim građanima, bez obzira na kom delu teritorije zemlje ili neke opštine ili grada žive i, ono što je najvažnije, mesne zajednice dobijaju veću samostalnost i dobijaju veći značaj.

Samim tim će se motivisati i neki ljudi koji su danas kvalitetni, sposobni i žele da učestvuju u radu i razvijanju svojih mesta u kojima žive, da se u to i sami uključe. Imaće zapravo motiv. Na ovakav način u sadašnjoj zakonskoj regulativi teško možemo motivisati one ljude koji ne dobiju nalog od svojih partija lokalnih da učestvuju na mesnim zajednicama da se u tu trku i uključe i da istinski za njih rade.

Dakle, smatram da mesne zajednice ne treba da zavise preterano od politike i političkih subjekata, naročito zbog toga što su to demokratske institucije na kojima se imenom i prezimenom biraju građani koji žele da učestvuju u radu saveta mesne zajednice.

Prema tome, pozivam vas da podržite ovaj Predlog zakona, naročito iz razloga što se sada u mnogim opštinama u Srbiji upravo odvijaju, održavaju ili će se održati izbori za savete mesnih zajednica, ali isto tako napominjem da zbog toga što one ne predstavljaju veliki značaj, neke opštine, poput opštine u Trsteniku, još uvek nisu raspisale izbore za mesne zajednice, iako zakon kaže da su u obavezi šest meseci od formiranja opštinske vlasti da se sprovedu izbori za mesne zajednice. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.

Stavljam na glasanje ovaj predlog.

Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.

Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem, poštovana predsedavajuća.
Nažalost, moram ponovo da predložim Zakon o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, iako smo prošle nedelje ovu tačku, odnosno ovaj zakon imali na dnevnom redu. Nažalost, promene koje su se dogodile u tom zakonu su kozmetičke prirode i ne menjaju suštinu. Zapravo, naši poljoprivrednici, pre svega mali poljoprivrednici koje imamo u Srbiji, u iznosu od 75% od ukupnog broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, negde oko 480 hiljada malih poljoprivrednih gazdinstava od ukupno 630 hiljada, koliko imamo, će i dalje da se suočavaju sa velikim problemima kako da prežive i kako da održe svoju sopstvenu proizvodnju.
U ovom zakonu predlažem ono što je suština, a to je da se promene iznosi podsticaja u Zakonu o podsticajima i da na taj način pomognu našim poljoprivrednicima da lakše mogu da obavljaju svoju delatnost.
Napominjem da je ovaj zakon i te kako važan, pre svega iz razloga što on obuhvata dva miliona ljudi koji danas u Srbiji su zaposleni u svojim gazdinstvima i bave se poljoprivrednom proizvodnjom.
Dakle, najveći poslodavac u Srbiji u ovom trenutku jesu mala porodična poljoprivredna gazdinstva, a najmanje pažnje se njima polaže i to nije dobro. Dakle, molim vas da ozbiljno sagledate ovaj zakon. Mi imamo dovoljno sredstava. Ne možemo sada da govorimo o tome da nemamo, jer evo slušamo hvalospeve premijera, od ministra finansija kako nam je puna kasa, imamo razne suficite. Evo, na ovoj sednici Skupštine danas ćemo preuzeti 105 miliona evra duga koji ima Petrohemija.
I nemojte mi reći da nemamo sad sredstava da pomognemo našim poljoprivrednicima kojih ima najviše u Srbiji. najlakše ćemo zaposliti Srbiju kroz ulaganja u poljoprivredu. Imamo potencijal od više milijardi evra izvoza kroz poljoprivrednu proizvodnju, ali da bismo mogli da ga ostvarimo, moramo nešto i da uložimo.
Mi smo nažalost jedna od retkih zemalja koja polovinu godine, na primer, izvozi jabuke, a drugu polovinu godine uvozi. Mi i dalje uvozimo paradajz i papriku u Srbiju, što je nedopustivo i smatram da je to nešto što se mora prekinuti, ali ne vidim želju i ne vidim zapravo svest onih koji danas u Srbiji donose odluke o tome koliki značaj ima poljoprivreda i kolike potencijale mi ne koristimo kao zemlja koja može da ostvari određene rezultate u oblasti poljoprivrede.
Prema tome, predlažem da ovaj zakon stavimo na dnevni red. predlažem da ove mere i iznose za podsticaje koje sam ja predvideo, pre svega koji se odnose na biljnu proizvodnju, na premije za mleko, podignemo, jer, napominjem, ministar Nedimović je najavio da od kraja ove godine neće više biti zaštite od uvoza mleka za naše proizvođače mleka ovde u Srbiji. Biće izloženi ozbiljnoj konkurenciji i ukoliko im mi ne pomognemo iz budžeta, postoji velika opasnost da će oni uopšte uspeti da održe svoju sopstvenu proizvodnju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 14, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da Skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić. Izvolite.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Meni je prosto neverovatno da me evo koliko već dugo ne želimo da stavimo ovaj zakon na dnevni red, odnosno većina ne želi da stavi. Poslanici SNS ne žele da predsednicima opštine i gradonačelnicima iz svojih redova pomognu da mogu da stipendiraju svoje učenike i svoje studente. Zapravo, radi se o usklađivanju zakona o lokalnoj samoupravi sa Zakonom o učeničkom standardu, gde vi praktično trebate da omogućite opštinama i gradovima da mogu, u skladu sa zakonima, da finansiraju svoje učenike i svoje studente. To je više tehnička stvar, ali to predstavlja ozbiljan problem lokalnim samoupravama, jer kada god dođu bilo kakve inspekcijske službe ili DRI, oni stavljaju primedbu na to da oni nemaju pravo da iz lokalnog budžeta stipendiraju učenike i studente.
Zapravo, koliko je to važno govori i činjenica da mi imamo 58.000 ljudi koji su tokom prošle godine otišli iz Srbije, želeći da svoju budućnost grade u nekim razvijenim zemljama. Polovina naše dece danas želi da ode u Srbiji. Glavna tema je danas gde je lakše otići, gde je bolje otići. Retko ko danas razmišlja kako će da pomogne svojoj zemlji.
Ovo je jedan od načina kako možemo da sprečimo trend desetogodišnji, u kome smo mi 175 ljudi koji su otišli iz Srbiji izgubili. Zapravo, moramo pokazati želju i volju da smo spremni i sposobni da finansiramo te ljude, njihovo školovanje, nagradimo njihov rad, trud, njihovu marljivost i na neki način ih motivišemo da posle završenih studija, školovanja, ostanu u svojoj zemlji i da kao neka buduća generacija ljudi nastavi da ovu zemlju gradi i da je razvija i stvara od nje jedno dobro mesto za život.
Ja ne znam, zapravo, šta treba da uradimo još da bi neko shvatio koliko je ovo jedna od važnih stvari i ja vas zaista molim da razmotrite. Pristajem i na to da ovaj predlog zakona bude predlog SNS. Evo, neka poslanici SNS daju ovaj predlog zakona, ja ću se povući, ali dajte da omogućimo ovim mladim ljudima i njihovim porodicama lakše finansiranje svog školovanja i obrazovanja, sa druge strane da pomognemo čelnicima u lokalnim samoupravama da oni mogu da tim ljudima kroz finansiranje iz lokalnog budžeta praktično i sprovedu. Zahvaljujem.