Treće vanredno zasedanje, 19.07.2017.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treće vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/139-17

19.07.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Ne, ja nisam čuo na početku da se kolega pozvao na član 107. Nisam lično čuo na koji se član pozvao, zato sam pitao koji je član Poslovnika.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Ivan Kostić. Izvolite.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Povređen je član 107. stav 2.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Ne možete ukazati.
...
Dveri

Ivan Kostić

Poslanička grupa Dveri
Poslanik je govorio o dostojanstvu, a ja govorim o vređanju narodnih poslanika. Predsedavajući vi i dalje nastavljate sa starom praksom da se gospodin Boško Obradović konstantno vređa, ovaj put od predstavnika vladajuće koalicije i ne reagujete na to. Znači, pričane su priče o Tuti Bugarinu, o Srebrenici, a upravo je vladajuća koalicija i njen sadašnji predsednik, predsednik države finansirao to.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Najpre, gospodine Kostiću, ukazali ste na član, na povredu Poslovnika, na član koji je tokom malopređašnjeg izlaganja ukazao kolega Milimir Vujadinović. Znači, ne možete ukazati na isti član. On je govorio u celini o članu 107. koliko sam shvatio. Ne mogu da vam dozvolim da koristite ukazanu povredu Poslovnika da bi nastavili da replicirate sa uvaženim kolegama poslanicima.
Reč ima, najpre, predstavnik predlagača.
(Boško Obradović: Replika.)
Ali predstavnik predlagača uvek ima prednost, a pre vas imao je repliku kolega Neđo Jovanović, on se javio nakon vašeg izlaganja, a onda ćete svakako i vi dobiti reč.
Dakle, najpre predstavnik predlagača, narodna poslanica Aleksandra Tomić, Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, Predlog odluke o izboru članova Fiskalnog saveta. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

U diskusiji smo čuli da izborom Fiskalnog saveta treba u stvari da se pokrije pogubna politika SNS, pa onda da su oni gori još od MMF-a, s druge strane da Vlada ne sluša te ocene, a sa treće strane se citiraju njihovi članovi kako govore da Vlada vrši skrivanje nekih subvencija na najgori netransparentan način i kako u stvari nikako da ova Vlada smanji troškove poslodavaca, odnosno da relaksira privredu.

Sada, nismo razumeli da li određeni ovlašćeni predlagači podržavaju predloge za ovaj Fiskalni savet, za članove Fiskalnog saveta ili osporavaju, ali ne bih rekla da osporavaju ako se pozivaju na ono što oni rade. Ali, da vidimo šta je to ostavljeno SNS da radi za vreme funkcionisanja Fiskalnog sveta od 2011. godine, do 2012. godine.

Znači, SNS zajedno sa SPS je preuzela Vladu da rukovodi državom koja je imala 15,6 milijardi evra javni dug. Pored toga, ostavljeni su dugovi od 4,2 milijarde kamate na kredite koje su oni podigli. Zatim, jedna milijarda evra PDV-a koji nije plaćen. Zatim, 1,6 milijardi krusnih razlika. Zatim, 400 miliona evra subvencija za poljoprivrednike koje nije isplatila, ta Vlada do 2012. godine. Zatim, 200 miliona evra na osnovu sudskih presuda, vojnih penzionera koje tadašnji ministar Šutanovac to potpisao i uslovio da se to na taj način radi. Da li je tako, da se vojni penzionerima ne daju penzije, da im se na određeni način nivelišu sa civilnim penzijama i samim tim oni su stekli pravo da preko suda traže praktično onu naknadnu razliku koja ima pripada.

Prema tome, sve to kada saberete, 7,6 milijardi evra, plus 4 godine po 750 miliona evra je išlo za firme u restrukturiranju. To vam je 10,6 miliona evra, sa ovim 15,6 javnog duga, dolazite praktično na cifru koja je ostavljena u amanet SNS da vodi državu i da sprovede određene ekonomske reforme da bi ova država funkcionisala i njen budžet na održiv način, a da bi dalje mogli da živimo i radimo normalno u skladu sa funkcionisanjem svakodnevnog života građana Srbije.

Sada kada imate mogućnost da otvorite fabrike, da stvorite takav politički ambijent gde će strani, direktni investitori želeti da dođu u Srbiju, otvore nove fabrike, znači mora da promenite određene zakone.

Mi smo se u ovoj Skupštini u protekle četiri godini bavili se ekonomskim reformama i promenili preko 600 zakonskih akata, od kojih su sigurno 200 bili koji se odnose na ekonomske reforme. Nakon toga dolazimo do toga da je otvoreno preko 50 fabrika, ali nije moglo da se radi ukoliko ne postoje određena podrška, subvencije, znači otvaranje novih radnih mesta. Zbog čega mi imamo subvencije koje ne može Vlada da prikaže do kraja? Pa, zato što smo nasledili i „Fijat“ i ugovor sa „Fijatom“, ali i JURU i druge fabrike koji su pravljene pod ugovorima da su velika poslovna tajna, jer ukoliko izađete sa tim ugovorima u javnost, vi snosite odgovornost za odavanje poslovne tajne i država iz budžeta moraće da plati kaznene poene koji nisu mali uopšte. Prema tome, mi bi danas došli u poziciju da ne samo plaćanjem kazni jednostavno stvarate nebezbedan poslovni ambijent u Srbiji da investitori ne bi hteli ni da dođu, što je bio slučaj do 2012. godine.

To je odgovor kada govorimo o subvencijama, a kada govorimo o tome da ćemo smanjiti troškove poslodavcima, da jednostavno poreske određene zakonske predloge, otvorimo mogućnost da se smanje troškovi za poslodavca, pogotovo za privatna preduzeća, onda dolazimo do toga, osnovna pitanja od čega?

Znači, ukoliko imate dobre poslovne rezultate, a poslovni rezultati su se pokazali kao dobri u 2016. godini i otvaraju se u prvom kvartalu, odnosno u prvoj polovini 2017. godine, tek pri kraju godine kada vidite da postoje određeni rezultati u poslovanju, možete da kažete da možemo da donesemo zaista pozitivne mere koje će biti u smislu naplate poreza, čime će država normalno manje prihodovati, ali će zato poslodavci imati manje troškove.

I to je odgovor na ova pitanja zbog čega Fiskalni savet otvara određena pitanja na koje možda i on nema odgovore, ali pita Vladu u javnosti i Vlada odgovora, odnosno Ministarstvo finansija odgovara na ovaj način.

U novim slučajevima je Fiskalni savet preoštar i u mnogim slučajevima on podiže lestvice i to namerno radi, ne samo zbog tega što tera Vladu da jednostavno prati to, već jednostavno želi da pokaže da svojim ekspertskim mišljenjem želi da postavi visoke ciljeve, jer da ste te ciljeve slušali do 2012. godine ne bi ostala sva ova dugovanja o kojima sam govorila.

S toga, mislim da je potpuno na određeni način neprincipijelno napad vršen i na jedan politički neadekvatan način uopšte, bilo koja retorika korišćenja po pitanju Fiskalnog saveta i ekonomske politike Srbije i pokazuje jedan opšti stepen nepoznavanja uopšte trenutne situacije, a to je u stvari, verovatno cilj da bi se politički izašlo iz anonimnosti, da bi one neke procente koje ste dobili 2,24% možda podigli na 3%, da bi ste bili popularni u narodu, jer uvek je najbolje napadati onog najjačeg da biste stvarali svoj neki kredibilitet u društvu. E, to građani Srbije danas prepoznaju i zbog toga nikada neće dati podršku ovakvim političkim strankama. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem koleginice Tomić.
Kolega Jovanoviću, javili ste se kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe ili replike kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe?
Gospodine Obradoviću, imate osnova za repliku. Izvolite.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala predsedavajući.

Mislim da je razmena misli uvek korisna za demokratiju i za parlamentarizam, kao i to da je sloboda govora jedna od najvažnijih institucija koju mi iz Dveri branimo, ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije, bez obzira na kazne i opomene kojima smo izloženi. Zato hvala vama na ovoj mogućnosti da odgovorim, jer sam u više replika i povreda Poslovnika na različite načine proziva.

Odgovoriću samo na dve stvari.

Prva se tiče Saše Jankovića i meni je drago da se vladajuća većina upecala na moje kritike Zaštitnika građana u prethodnom periodu, jer je upravo vladajuća većina na čelo sa Srpskom Naprednom Strankom izabrala Sašu Jankovića po drugi put za Zaštitnika građana. Tako da, ako imate nešto sporno sa prethodnim Zaštitnikom građana Sašom Jankovićem obratite se Aleksandru Vučiću i vladajućoj većini, koja ga je po drugi put izabrala za Zaštitnika građana.

Dakle, to je dokaz koliko ste, zapravo licemerni i koliko jedno pričate, drugo mislite, treće radite.

Što se tiče Tute Bugarina, to je još interesantnije i zanimljivije, zato što je u međuvremenu pala i ovaj pokušaj diskvalifikacije od strane gospodina Vladimira Orlića zamenika predsednika poslaničke grupe Srpske Napredne Stranke, ovde smo na „pasija kola“, što bi rekao naš narod, prizivani i maltretirani da smo primili u Narodnoj skupštini Republike Srbije predstavnike parlamentarne Republičke snage iz Bugarske, između ostalog i zameni predsednika Bugarske skupštine, da bi nekoliko dana posle toga ista ta stranka njima bliski politički analitičari i njihovo propagandno glasilo „Informer“, veličali ideju, koja je upravo ovde u razgovoru sa nama izložio zamenik predsednika Narodne skupštine Bugarske gospodin Šopov, koji je predložio pravoslavni savez i mnogo veću i ozbiljniju saradnju između Srba i Bugara, a da na stranu stavimo unazad sve ono što je loše između naša dva naroda.

To je još jedan dokaz licemerja, da ne kažem podlosti i u svakom slučaju jedne nekorektnosti vladajuće stranke.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Obradoviću.
Pravo na repliku narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala još jednom.

Da, moralo je da se završi sa porukom o licemerju, o podlostima i tako dalje.

Nije se očekivalo bilo šta drugo, jer se svako češa tamo gde ga svrbi, pa i da pomene „pasija kola“. Ja stvarno ne znam na kakva kola mi možemo da teramo nekoga ko je sam sebi dodelio ulogu pudlice dosovskih kandidata i tog Jankovića koji pominjem malo pre, a i Vuka Jeremića i zato imam odlične primere.

Nije nam dao neki odgovore, samo nam je umesto njih ponudio potpuno izmaštane slike o tome da zamislite neko iz Srpske Napredne Stranke se izjasnio da podržava one ljude koji su direktno protiv suvereniteta Srbije i tu mislim na ove velike Bugarske nacionaliste.

Kog je to iz Srpske Napredne Stranke čuo da je to rekao? Nije nikoga. To je možda sanjao ili bi voleo da je sanjao, ali toga nema, žao mi je. Neka nam da odgovor nekom prilikom, ne mora sada, jer mi ne volimo da širimo raspravu mimo potrebe i dnevnog reda.

U kojim je granicama po njegovom stručnom mišljenju Republika Srbija? Da li u onim granicama koje zagovaraju velikobugarski nacionalisti ili u onim granicama koje zagovaraju velikohrvatski nacionalisti? Da li kada kaže da bi on pregovarao statusu Kosova i Metohije, hoće da nam kaže da ni tu nije siguran ko je tačno naša granica. Šta tu ima da se pregovara ako se zna da je Kosovo i Metohija u sastavu Srbije? To je jedna od dilema koje je nametnuo, samo ne sebi na temu licemerja i od toga da li se neko upecao ili uprecao, šta je rekao malo pre, nije ni važno.

Sam kaže da postoji obaveza da se neko oduži onome koga je izabrao, pa njegov Saša Janković mu je upravo živi dokaz da to nije tako. Godina 2012. dobije mandat da se stara o građanima Srbije, a on uradi potpuno suprotno. Stara se o samom sebi i o svojim .. i poslušnim pudlicama. Jel tako? Tako je. Mene to ne čudi, jer je sve to najavljeno.

Dame i gospodo, prošle godine kada je isti taj dosovskiSaša Janković došao na jedan skupštinski odbor, upravo je poslanička grupa onog čoveka, koji uporno izaziva replike, a prolazi bos po trnju bila puna reči hvale za tog Sašu Jankovića i predložila da mu se izveštaj štampa i deli građanima Srbije.