Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.03.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslanice, moram da vas prekinem. U Srbiji ne postoji fašizam i ne možete tako da govorite za Srbiju i za građane naše države. Provera vaših stavova je bila na izborima koji se nalaze iza nas. Niste dobili prelaznu ocenu. Građani Srbije ne žele da vi vređate ovde državu koju predstavljate kao narodna poslanica.
Ne možete da govorite na taj način i da tvrdite da postoje fašisti u Republici Srbiji. Mislim da ste pomešali države.
Stavljam na glasanje ovaj predlog, mada najradije ne bih, sa ovakvim obrazloženjem koji je više nego maliciozan.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o igrama na sreću.
Izvolite.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem, predsednice.

Zaista bih vas zamolila da nema potrebe da vi komentarišete beogradske izbore u Narodnoj skupštini. Ovde smo izabrani na parlamentarnim izborima, a ne na lokalnim izborima za grad Beograd. Hvala vam na datoj reči nadalje.

Ovo je jedan od zakona koji ne bi trebalo da ima ni partijsku boju, dakle, stranačku boju, jedan od zakona koji bi trebalo da nas ujedini sve i povodom kojeg, takođe, apelujem već gotovo dve godine da ga uzmete u obzir i da ga stavite na dnevni red vašom podrškom, bar da raspravljamo o tome. Radi se, naime, o nameri da ovom izmenom Zakona se izdvajaju veća sredstva u budžetski fond za lečenje retkih stanja i oboljenja koja se ne mogu lečiti u Republici Srbiji, i to od onog dela prihoda koji ne bi oduzimao, kolokvijalno rečeno, nekome od usta iz ustanova zdravlja, socijalne politike, obrazovanja, kulture, itd, već poreski prihodi i takse od kockarnica, kladionica, poker aparata, dajte da preusmerimo u ovaj budžetski fond, da bi se sa mnogo većim sredstvima mnogo veći broj stanovnika, naročito dece, lečio tamo gde je to moguće, a u ovom trenutku nije moguće u Republici Srbiji.

Nemojte da su vam puna usta osećaja za najmlađe, za bolesne, a da ih na kraju lečimo humanitarnim koncertima, SMS porukama, što je dobra stvar, dakle, humanitarno osećanje svakog od nas je poželjno, daje dobar primer i svima drugima, ali ovde imamo budžetski mehanizam. Ovde imamo institucionalni i sistemski mehanizam da se budžetski fond dodatno poveća u korist obolelih koji se ne mogu lečiti u Republici Srbiji, a da manje ide za neke druge oblasti, koje nažalost, a dokazi za to postoje, se prelivaju u stranačke ciljeve.

Ja vas molim da bar stavite na dnevni red ovaj predlog, pa možda se nekim amandmanima uredi onako kako vi želite. Ali, dajte da u ovakvim situacijama i sa ovakvim ciljevima ne budemo politički razvojni, već empatični i osećajni prema onima kojima je pomoć najpotrebnija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, protiv – niko, uzdržan – niko.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodna poslanica Marinika Tepić predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o finansiranju lokalne samouprave.
...
Nova stranka

Marinika Tepić

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Zahvaljujem.

Ovo je još jedan zakon koji je izmenjen u ovom sazivu i ovom mandatu, dakle, negde krajem 2016. godine i koji je, nažalost, uneo takvu meru da je opštinama i gradovima oteto gotovo pet milijardi, a u korist pretakanja tih sredstava u centralnu vlast. I tada sam upozoravala, naročito gospođu Brnabić, koja je u međuvremenu ozbiljno napredovala, a dovela do toga da se naše opštine i gradovi ekstremno zadužuju upravo zbog ove mere, i tada sam upozoravala da će nam opštine i gradovi, ko god ih vodio, jer u njima žive i ljudi koji nisu glasali za vaše stranke, koji nisu uopšte glasali i imaju pravo na normalan i bezbedan i stabilan i bolji život, da će ovakva mera dovesti do enormnog zaduženja opština i gradova, naravno, pod komercijalnim uslovima u bankama i da će teret otplate ovih zaduživanja biti na građanima koji nisu glasali za ovakve mere i za ovakve odluke, a naravno da ćete se onda pravdati kako je neko drugi dovodio opštine i gradove do bankrota, a vi ćete, je li, spašavati opštine i gradove od bankrota.

Poslednji izveštaj od pre nekoliko dana DRI, recimo, za grad Pančevo, evidentirao je enormno zaduženje npr. ovog grada od 3,5 milijarde. Ako tome dodamo npr, takođe konstatovano u izveštaju DRI, i milijardu i po štete koju će građani Pančeva npr. morati da otplate zbog katastrofalne situacije u Apoteci Pančevo, zaduženje neće moći da se valjano završi, a da ga građani Pančeva ne osete katastrofalno po svojim novčanicima još dugi, dugi niz godina.

Kolega Sušec može sigurno mnogo detaljnije da obrazloži situaciju u Apoteci Pančevo ili njegova porodica, ali imajte svest o tome da ne samo zbog, između ostalog, uzimanja i otimanja dela sredstava sa lokala i prelivanja u centralni budžet, već i zbog toga što partijski koordinatori zaista, mogu da verujem da deo vas ne zna o tome ništa, mogu i to da uzmem u obzir, ali prisiljavaju gradonačelnike da potpisuju protivzakonita izvršenja budžeta i to je nešto što je sada već pojavni oblik.

Molim vas još jednom da ovaj zakon uzmete u razmatranje, pa bar o tome da razgovaramo, sve i ako se sve ovo na kraju ne izglasa. Da ne govorim o agencijama, partijskoj mreži, naravno, agencija, preko kojih zapošljavate radnike u ustanovama i javnoj upravi.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o očuvanju populacije slepih miševa u Evropi.
Želite da obrazložite?
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, moj kolega poljoprivrednik svakako zna koliko je ovaj zakon značajan. S obzirom da se bavi vinogradarstvom, on vrlo dobro zna koliko su slepi miševi pozitivni za poljoprivredu.

Naime, jedan slepi miš za jednu noć pojede tri hiljade insekata. Tri hiljade insekata. Danju ih tamane ptice, a noću insekti. Stoga iz zaštite bilja je veoma bitno naći stanište za slepe miševe. Moj kolega poljoprivrednik to očigledno nije znao. On je više naklonjen belim miševima, ako slepe nije video. Ovoj „hik“ koaliciji, da je oslobodio Beograd samog sebe, bele miševe verovatno bi i te kako video sa gospođom „vinodelić“.

Dame i gospodo narodni poslanici, slepi miševi su poređeni sa vampirima, vampiri sa fašizmom, šta je fašizam? Ideologija krvi i tla. To u Srbiji ne postoji. Postoje možda neki oblici nacionalizma. Nije dobro, ali nije fašizam kad njen lider, ovaj novi, ne Čanak, izbaci čoveka iz voza, Zoran Živković, moj kolega poljoprivrednik, samo zato dok je putovao u švercu bundi, u švercerskim poduhvatima kada je osvajao strana tržišta, dakle, izbacio je čoveka iz voza samo zato što je ovaj govorio engleski, čak ni to nije fašizam. Nije ni fašizam dok je ginula mala Milica Rakić, da je moj kolega poljoprivrednik, ovaj što je oslobodio Beograd od samog sebe, uzeo od YU garant banke vojnih sredstava milion 250.000, to će gospodin Lazanski sigurno znati, maraka tadašnjih i 100.000 dolara za nabavku tenkovske municije zbog mogućeg kopnenog napada i taj novac nestane u rejonu Dimitrovgrada, jer ga je on navodno predao nekom Rusu koga su ubili. Uglavnom, ja verujem da je to bio novac za malo veći kontigent bundi.

Znači, nije to sve fašizam. Nije fašizam ni kada neko novac od banatskih šora pretvori u stan u Novom Sadu, kao gospođa Tepić, od 160 kvadrata, pa u Pančevu 99 kvadrata, pa kada omiljenom bodibilderu da milion dinara iz Pančeva. Nije to fašizam. To je lopovluk, nije fašizam. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje vaš predlog.
Zaključujem glasanje: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Uvažena predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, smatram da treba svi ipak da razmislimo i da se na dnevni red stavi ovaj zakon. Kao narodni poslanik, ja ću svoju dužnost izvršiti prema penzionerima, ali i prema ostalim građanima Srbije.

Da je ovaj zakon usvojen 1. novembra 2017. godine, onih 600 miliona evra koje su penzioneri dali za prevazilaženje krize u državi, kako u svom mišljenju kaže Vlada, bio bi jedan veliki poklon penzionera. Međutim, pošto se to nije desilo, u periodu od 1. novembra do današnjeg dana, već nekoliko stotina hiljada od onih 400 hiljada penzionera je podnelo zahteve, što Penzionom fondu Srbije, a drugi su već krenuli sa tužbama.

Ova Vlada može još mirno da spava godinu dana, ali verovatno one tamo sledeće godine sudski procesi ili ovde u Srbiji, a ako ne u Srbiji, onda pred sudom u Strazburu, biće dovedeni do kraja. Ovo što mi je bilo u odgovoru Vlade rečeno da je razlog koji je opredelio donošenje toga zakona bio da se obezbedi finansijska održivost penzijskog sistema, a time i održivost budžeta Republike Srbije i makroekonomska stabilnost zemlje. To će sve biti dovedeno u pitanje. Kada sudske odluke, a radi se o iznosu od oko 72 milijarde dinara, uvećane za kamate, dođu na naplatu, tek će se onda desiti ono što je ovim zakonom pokušavano da se spreči, doći će do kolapsa, ne samo Penzionog fonda, nego i do kolapsa budžeta Srbije.

Ovde iz odgovora Vlade, premijerke, ona govori da je Srbija u krizi, u krizi je od 2014. godine kada je ovaj zakon donesen. Međutim, slušajući u medijima premijerku, a slušao sam i predsednika države pre 15 dana kada je rekao da je za prva dva meseca bio predviđen budžetski deficit od 12 milijardi dinara, a da smo mi u budžetskom suficitu od 18 milijardi dinara. Po tome, onda gospodo, ne možete…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje vaš predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Božidar Delić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o pravima boraca i porodica poginulih i nestalih boraca.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Božidar Delić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodo, u ovoj sali verovatno ima još boraca. Borci 27 godina čekaju na jedan ovakav zakon. Mi smo malo pre imali predlog da se donese zakon o slepim miševima. Da li borci treba da čekaju i da li će borci dobiti svoj zakon posle slepih miševa ili pre slepih miševa? Ipak je to, gospodo, previše, 27 godina. Sve države u okruženju su donele svoje zakone o borcima. Sve države su regulisale pitanje boraca. Šta Srbija treba da očekuje u budućnosti kada ovakav stav ima prema borcima?

Smatram da je ono što se radi u poslednjoj godini, kada se mnogo više govori o borcima, o tom periodu od pre 18 ili 19 godina, kada se podižu spomenici palim borcima, više deklarativno.

Ipak je prvo trebalo da bude donesen zakon o borcima, da se oda priznanje tim ljudima koji su, kada ih je država pozvala, izvršili svoj dug prema državi, a ne da 27 godina čekaju da neko u ovom parlamentu ovde odluči da li će staviti na dnevni red ovaj zakon ili neće.

Ne kažem da je ovaj zakon koji sam ja sa borcima sastavio najbolji, ali, vas gospodo pozivam da vi napravite bolji, ali da se on što pre nađe praktično ovde na dnevnom redu Skupštine, bez obzira kako ćete glasati, to je na kraju krajeva vaša stvar, vaš odnos prema borcima i prema tome kako predstavljate kao narodni poslanici ovaj narod.

Opet kažem, svoj dug i prema borcima, jer i ja sam na kraju krajeva jedan od njih, sam time što sam vas upozorio da je krajnje vreme posle 27 godina da se takav jedan zakon donese, taj svoj dug sam izvršio, a vi glasajte po svojoj savesti.