Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.03.2018.

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – tri, nisu glasala 142 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 17. maja 2017. godine.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.

Maja prošle godine sam podneo zahtev za formiranje anketnog odbora radi utvrđivanja stanja u medijima nakon procesa privatizacije. Potpuno je jasno da vas ne zanima da se utvrde činjenice u vezi sa poštovanjem Zakona o javnom informisanju, da se utvrde činjenice da li je država zaista izašla iz kontrole medija ili je samo vlasničku kontrolu zamenila finansijskom kontrolom. Ne zanima vas zato što vi danas kreirate lažnu sliku Srbije uz pomoć tih medija, koja opet finansirate parama građana Srbije, iz budžeta, kako republičkih javnih preduzeća, tako i lokalnih samouprava i svih onih drugih institucija koje troše pare građana Srbije.

Danas imamo situaciju da u Srbiji nema slobodnog novinarstva, da postoji neviđeni stepen autocenzure i to se može dokazati na svakom koraku, da li je u pitanju izborna kampanja ili ne. Zapravo, vi ste u izbornoj kampanji šest godina i ti mediji su svakog dana u izbornoj kampanji za vladajući režim.

To koliko se zakon krši, toliko se ne poštuje Ustav i pravo građana na objektivno informisanje, govore primeri iz lokalnih sredina. Konkretno, u opštini Trstenik iz koje ja dolazim prošle godine je 11 miliona dinara uplaćeno privatnoj televiziji na osnovu projektnog finansiranja. Za te pare, oni su isključivo bilo u službi promocije lokalne vlasti, predvođene SNS u Trsteniku. Takođe, ove godine je isti iznos opredeljen. To su pare građana Srbije. Kršite zakon i kršite Ustav, kako na nivou Republike, tako i u lokalnim sredinama.

Koliko je u stvari obesmišljen set zakona vezano za privatizaciju medija govori o tome da je to projektno finansiranje postalo jedan ozbiljan koruptivni mehanizam za finansiranje medija koji su bliski vladajućem režimu.

Dakle, ako pogledamo kako su se mediji ponašali i nedavno u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u Beogradu, videćete samo na jednom primeru da je vladajuća stranka imala 73.945 minuta, pozitivnih, o njima na elektronskim medijima, dok je lista koju smo mi predvodili, odnosno u kojoj je učestvovala Narodna stranka, imala 2.255 minuta. S druge strane, negativnih minuta smo mi imali 13.945, a vi 852 kao SNS.

Dakle, u takvom jednom ambijentu nema demokratije. U takvom jednom ambijentu nema istine. Građani nisu svesni šta im radite i da svakog dana zapravo urušavate sistem, urušavate institucije i dovodite građane do prosjačkog štapa. Svakoga dana je siromaštvo sve veće, ali nažalost, građani to, izuzev ako se ne uvere gledajući svoje džepove, neće moći da shvate šta je istina, a šta su laži.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, nisu glasala 144 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.

Ovaj zakon sam predlagao da preuzmu neke kolege poslanici iz SNS ili bilo koje druge vladajuće stranke da ga sami predlože. Predlagao sam i ministru prosvete da i on kao predstavnik Vlade i Vlada Republike Srbije predlaže ovaj zakon zato što smatram da je važan za građane Republike Srbije. Važan je za sve one ljude koji školuju svoju decu. Važan je za sve studente i nadarene đake koji, nažalost, eto, godinu i po dana ja to predlažem, ali vi ne želite da stavite na dnevni red.

Radi se o zakonu koji uređuje i obezbeđuje stipendiranje učenika i studenata, dakle, zakon o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi, koga treba samo usaglasiti sa Zakonom o učeničkom i studentskom standardu. To je više jedna tehnička stvar, da ljudi koji žele u lokalnim samoupravama da finansiraju svoje najbolje đake i studente, da to mogu da rade a bez da krše zakon, bez da strepe da li će im revizor napisati prekršajnu prijavu ili ne. Ta jedna tako prosta stvar nije vama zanimljiva da promenite. Time pokazujete da vi zapravo ne brinete niti o mladim ljudima, niti o obrazovanju. Govorite ovde o tome kako mladi ljudi treba da se afirmišu i da rade u Srbiji, ali zapravo, oni su sfera vašeg interesa samo onda kada treba da budu siguran glas ili kapilarni glas.

Zaboravljate, gospodo na vlasti, da je intelektualni potencijal jedne zemlje isto kao i zlato ili nafta ili više od toga i da sve zemlje danas u svetu se trude da sačuvaju svoje intelektualce, samo vi otvarate vrata našim nadarenim đacima, najboljim studentima da razvijaju neke druge zemlje u svetu. To vas očito ne tangira. Ne tangira vas ni to što desetine hiljada ljudi svake godine odlazi iz Srbije.

Govorite o tome kako ste smanjili stopu nezaposlenosti, a ne govorite o tome koliko je radno sposobnih ljudi otišlo iz Srbije, koliko ste njih izbrisali sa evidencije službe za zapošljavanje. Nemate dovoljno para za te mlade ljude. Vi ste predvideli za kancelariju bivšeg predsednika Republike Srbije za saradnju sa Kinom 50 miliona dinara. Bolje je bilo da ste ta sredstva usmerili na Fond za mlade talente.

Odvojili ste 360 miliona dinara za nekakvu gondolu u Beogradu samo u ovoj godini kao turističku atrakciju, a ne mislite o onome ko će ostati u državi i ko će ovde živeti.

Takođe, ne odvajate ni novac za treće dete, kako reče jedan od ministara, da će to srušiti ekonomsku stabilnost zemlje, ali zato svi ovi besmisleni projekti i milijarde koje su bačene od „Beograda na vodi“, preko ostalih projekata sa raznoraznim lažnim investitorima, to očigledno po vama neće srušiti sistem zato što tu vi imate korist, vi koji danas upravljate Srbijom i vi koji danas ne brinete o građanima Srbije, ne brinete o interesima mladih ljudi, o studentima, đacima, njihovim roditeljima, ali zato brinete o vama i o vašim džepovima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Narodni poslanik Miroslav Aleksić predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić.
...
Narodna stranka

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.

Ovaj zakon takođe predlažem više od godinu dana i tiče se povećanja podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji. Niste shvatili činjenicu da u Srbiji danas oko dva miliona ljudi živi od poljoprivrede, koji rade u više od 630.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. Takođe ste obmanuli poljoprivrednike još 2012. godine kada ste u vašoj beloj knjizi, koju ste predstavili kada ste dolazili na vlast, rekli da ćete od 2012. godine pa nadalje svake godine za 1% podizati budžet za poljoprivredu. Taj budžet je tada bio 5%, on je danas 4,5%.

Dakle, vi ne da ga niste podizali za 1% svake godine, što bi značilo da sada imamo preko 10%, već ste ga i smanjili posle šest godina vaše vladavine. To zapravo govori o tome da vi obmanjujete i poljoprivrednike u Srbiji, kao što obmanjujete preduzetnike, kao što obmanjujete i sve druge društvene strukture.

Ovo što predlažem ovde sasvim sigurno neće dospeti na dnevni red, ne zato što vi to ne želite, već zato što vam nije rečeno da dođe na dnevni red, dok ne čujete zvonce vi ne glasate ni za jedan predlog opozicije. To je jedan od razloga.

Drugi razlog je zato što u ovoj godini poljoprivrednici ne mogu da očekuju ni ono što im je obećano kada je usvojen budžet. Zapravo, deset milijardi su dugovanja poljoprivrednim proizvođačima za neisplaćene podsticaje iz 2017. godine. Kada oduzmete taj iznos, kojim se duguje od iznosa koji je predviđen za ovu godinu, shvatićete da je taj budžet daleko manji i od onoga što piše u budžetu za 2018. godinu.

Zapravo, vi smatrate da se poljoprivreda može pokrenuti tako što ćete nekim investitorima, nekim Nemcima, nekim Arapima poklanjati zemlji i davati im da oni obrađuju srpsku zemlju i da uče srpske poljoprivrednike kako treba da rade, a zapravo po sredi je isključivo lični interes onima koji su bliski vašem režimu. Tako imamo i primer davanja 10 hiljada hektara vojvođanskih oranica nekoj fantomskoj firmi „Al Ravafed“ za koju meštani tamo kažu u nedostatku informacija od strane institucija Republike Srbije, mi čujemo, da brat premijera Andrej Vučić obrađuje tu zemlju, tih deset hiljada hektara. Tako da vi demantujte to, recite da to nije istina, da postoji firma „Al Ravafed“ ili „Al Dahra“ koji danas tu zemlju obrađuju.

Prema tome, poljoprivrednici su, takođe, vama nešto što vam služi samo u predizbornim kampanjama, i to će verovatno da se nastavi i u narednom periodu, ali isto tako služe da se od njih uzimaju sredstva na koja imaju pravo. Ove godine im pripremate uvođenje vaučere za sve one sezonske radnike, što će još dodatno poskupeti poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji i ugroziti konkurentnost našeg poljoprivrednika.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje vaš predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma.
Hvala.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o državnom transportu uz Okvirnu konvenciju o zaštiti i održivom razvoju Karpata.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije u međunarodnom drumskom saobraćaju.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50A Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokolu o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – 3, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen.
Narodni poslanik Marijan Rističević predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50A Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokolu o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Da, ja se izvinjavam, sistem malo, ja sam pritisnuo, ne reaguje.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo sam predložio zbog Vuka Jeremića u narodu poznatijeg kao Vuka potomka. Vazduhoplovstvo je veoma bitno. Imajući u vidu da je on za pet godina potrošio na letove i na putovanja po 20 puta više nego njegov kolega u Hrvatskoj. Potrošio je 3,5 miliona evra i zato je ova Konvencija veoma bitna. Prevedeno, podeljeno na godine, 700 hiljada evra godišnje, što znači svaki dan je na letove trošio dve hiljade evra.

NJegov poslanik je ovde pričao o korupciji, o polupraznoj kasi, o subvencijama, o podsticajima, rekao da je da nismo podigli ni za procenat podsticaje u poljoprivredi. Oni su za 2012. godinu planirali 19 milijardi, mi smo prošle godine potrošili 34 i ove godine planiramo 34 milijarde, što je 80% više nego što su oni predvideli za 2012. godinu.

Takođe, 2012. godine oni su skupili 800 milijardi prihoda, mi skupljamo milijardu i 160 iz iste zemlje i postavlja se pitanje gde je nestalo 360 milijardi, odnosno tri milijarde evra je nestajalo godišnje iz državne kase i danas slušamo o njihovoj priči, o polupraznoj kasi. NJihova kasa je bila potpuno prazna, ali je zato Vuk Jeremić koji je verovatno imao naftni izvor u Cazinu, od Murat age Pozerca kupio stan od milion evra u Beogradu, poslao u „Siti banku“ svojoj supruzi 650 hiljada dolara u samo jednom transferu i tako oni danas pričaju o korupciji. DŽeparac Vuka Jeremića je bio 25 hiljada evra mesečno. Dakle, toliko je imao prava da troši, samo džeparac od Vlade Srbije i javno se hvalio kako je penzionisao generale, ratne oficire. On i Boris Tadić hvalili su se u SAD, gde je išao u posetu.

Takođe, Vuk Jeremić je molio SAD da Albanci ne proglašavaju nezavisnost dok Boris Tadić ne bude izabran i za to je bogato bio nagrađen. Otuda taj stan od milion evra. Albanci su poslušali Vuka Jeremića tako što su Boris Tadić i Vuk Jeremić dali zakletvu 15. februara 2008. godine, a Albanci su proglasili nezavisnost 17. februara te iste 2008. godine. Dakle, to je rezultat njegovog bogatstva, a ne naftni izvor Murat age Pozerca. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Molim da utvrdimo kvorum pre prelaska na glasanje. Ubacite svoje kartice.
Proverite šta je sa karticama. Nema moje kartice na ekranu. Proverite šta je sa karticama ili sa sistemom, svejedno, pošto se vidi koliko ima ljudi fizički.
Da ne bi fizički vadili i stavljali kartice, molim da još jednom ubacite svoje kartice.
Prisutno je 135 narodnih poslanika.
Narodni poslanik Aleksandar Martinović je na osnovu člana 92. stav 2, člana 157. stav 2. i članova 170, 192, 201, 202. Poslovnika predložio da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o Predlogu Zakona o strancima, Predlogu Zakona o azilu i privremenoj zaštiti, Predlogu Zakona o graničnoj kontroli, Predlogu Zakona o evidencijama i obradi podataka u oblasti unutrašnjih poslova, Predlogu Zakona o nacionalnom DNK registru, Predlogu Zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Predlogu Zakona o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije, Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i saobraćaja na putevima, Predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o policiji, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o policijskoj saradnji, Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srbije i Federalne službe obezbeđenja Ruske Federacije o saradnji u zajedničkom delovanju, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmeni Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Španije o recipročnom priznavanju i zameni nacionalnih vozačkih dozvola, Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Švedske o saradnji u oblasti sprovođenja zakona, Predlogu zakona o potvrđivanju Radnog aranžmana između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i Agencije EU za obuku organa za sprovođenje zakona;
Zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru predsednika Saveta guvernera Narodne banke Srbije, Predlogu odluke o izboru direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama, Predlogu odluke o prestanku funkcije člana Komisije za hartije o vrednosti, Predlogu odluke o izboru predsednika i članova Saveta Agencije za energetiku Republike Srbije, Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlogu odluke o izboru zamenika javnog tužioca, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog apelacionog suda, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Sadu, Predlogu odluke o prestanku funkcije Privrednog suda u Leskovcu, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Novom Pazaru, Predlogu odluke o izboru predsednika sudova, Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije , koji je podneo narodni poslanik Saša Radulović, Predlogu odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji je podneo narodni poslanik Goran Ćirić.
Da li narodni poslanik Aleksandar Martinović želi reč?
Zahvaljujem.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 134, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nisu glasala tri narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za -133, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini, u celini.
Ovim ćemo završiti današnji rad.
Nastavak je sutra u 10 časova.
Hvala vam.