Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.03.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Hvala.
… da sam kupio jahtu i otišao na Maldive i kupio devet stambenih jedinica uključujući i stan u Beču. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik…
(Marija Janjušević: Replika.)
Reč ima narodni poslanik Marija Obradović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marija Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici mi smo se približili, zapravo ovo je negde sedamnaesti sat rasprave tokom jučerašnjeg i današnjeg dana i ovo je, većina se složila, bila je jedna bogata i zaista efektna rasprava koja je protekla u razmeni činjenica i argumenata. Bilo je i nešto od zahteva koji nisu bili opravdani u ovom trenutku i nisu se pokazali kao zahtevi na koje, na prvom mestu, ministar može da odgovori kao zahteve koji su prihvatljivi za ove predloge zakona.

Ono što jeste najvažnije i što bih želela da i oni koji prate parlament, naše zasedanje, ponesu kao utisak, to je da je svih 18 predloga zakona, koliko se nalazi u ovoj objedinjenoj tački ocenjeno kao dobri predlozi zakona. Da neko ne pomisli da to što je podneto 1.600 amandmana na ove predloge zakona bude kontradiktorno ovome što sam ja rekla, odmah ću vam reći da to nisu amandmani koji su suštinski, koji bi mogli suštinski da promene ove predloge zakona koji mogu suštinski da utiču na bezbednost i građana, dakle državljana naše Republike Srbije, naročito ne na bezbednost stranaca, stranih državljana koji trenutno borave ili prolaze preko teritorije naše države.

Još jednom da ponovim, ozbiljno, dugo pripremani predlozi zakona, na kojima je radio ozbiljan tim eksperata, stručnjaka sa velikim iskustvom u MUP, posebno u ovom sektoru za zakonodavstvo i naravno izuzetno uvaženi i konsultovani ljudi iz nevladinog sektora ekspertskih organizacija koje su dugo ukazivale na različite probleme koji su se u prethodnim godinama pojavljivale i to smo sada uspeli da upakujemo u ove predloge zakona.

Dakle, danas mi sa sednice Vlade, mi imamo okvirnu informaciju da je oko 150 amandmana je prihvaćeno od ovih predloženih 1600 i to takođe ne znači da treba napraviti velike izmene u ovim predlozima. To su male korekcije, u mnogim primerima su to tehničke korekcije, ali jedan broj amandmana je zapravo zahvaljujući interesovanju i pokazanoj dobroj volji ministra sa saradnicima, će ući kao sastavni deo ovih predloga zakona, ali o svemu tome ćemo govoriti narednih dana kada budemo razmatrali ove zakone u pojedinostima.

Vrlo je važno spomenuti da je u ovoj raspravi u ova dva dana učestvovalo negde oko 70 poslanika i opozicije i pozicije. Moram reći da smo negde poslanike opozicije retko čuli, jer ih i nema mnogo u sali, ali je dobro da su se čuli njihovi komentari, pa makar i oni bili onakvi kakvi su bili, a to često, po mom mišljenju, ograđujem se, ne prilično konstruktivni, već su više bili kao neko pridobijanje besplatnog medijskog prostora, što jeste njihovo pravo, ali svakako treba da razmišljaju o posledicama, jer građani detaljno prate ovaj naš prenos i procenjuju ponašanje i zalaganje poslanika.

Često smo mogli čuti u izlaganju opozicionih poslanika da nije bilo dovoljno vremena. Svaki ovlašćeni ima dvadesetak minuta i još posle toga imaju vremena kao poslaničke grupe i svi su negde gubili tri do četiri minuta u objašnjavanju da nemaju dovoljno vremena da obrazlože u ovih 18 minuta, ali sve ukupno sa svim tim njihovim obrazlaganjem oni su svi govorili 10 do 11, 12 minuta, dakle, nisu uspevali da potroše ni tih 20. Eto, koliko zaista nije bilo vremena.

Ono što sam juče rekla i ponoviću, ovi su svi zakoni stigli tokom prethodne godine u parlament, recimo da je poslednji stigao sredinom decembra 2017. godine. To je pre tri, gotovo četiri meseca. Ne moguće da deset predloga zakona niste mogli da pročitate četiri meseca bez obzira koliko god oni bili obimni. Tako da ne stoje te zamerke, stoji jedino da je trebalo posvetiti i vreme i odvojiti i energiju, konsultovati se sa ljudima koji se bave ovom problematikom da biste zaista videli da su ovo bili ozbiljni predlozi zakona na kojima se tek onako, ad hok olako radilo.

Ono što jeste vrlo važno, je da smo mi ovim predlozima zakona stvorili jedan ozbiljan, normativni okvir u kojem smo svakako pokazali da smo mi ispunili, preuzeli one svoje obaveze u pogledu evropskih integracija i u pogledu harmonizacije, dakle, domaćeg nacionalnog zakonodavstva sa onim obavezujućim evropskim direktivama. Nama je na prvom mestu, to se više puta čulo i od ministra danas u raspravi, na prvom mestu je zaista bila bezbednost građana, građana Republike Srbije i bezbednost stranaca koji prolaze preko teritorija naše zemlje ili privremeno tu borave, zaštita ljudskih prava, pojačana pravna sigurnost, transparentnije, jasnije procedure, bilo da je reč o strancima ili o našim građanima, našim državljanima.

Kao što sam to učinila i danas još jednom ću da ponovim, nedavno, zapravo upravo se završila diskusija između koleginice Janjušević i ministra na tu temu, vrlo je važan naš odnos prema migrantima. To je tema o kojoj moramo da govorimo, jer očigledno da još uvek kod nas ima ljudi kojima nije jasno koliko je važno da ostanemo ljudi, koliko je važno da pokažemo naš humani odnos.

Znam i to pokazuju i neke evidencije da među migrantima se zaista pronađu i ljudi koji nemaju najbolje namere i koji žele da se negde provuku i koji imaju kriminalne dosijee i neku prošlost koja je zabeležena u policijskim dosijeima. Morate znati da najveći broj ljudi je zaista teškom mukom i nuždom nateran da prolazi preko teritorije naše zemlje, i da ti ljudi u najvećem broju, gotovo stoprocentnom ne žele da ostanu, i to pokazuju brojke i statistike ne žele da ostanu na teritoriji naše zemlje, ne žele naše državljanstvo iako podnose zahteve za azil. NJihove prijave za azil su samo kupovina vremena da u nekom periodu mogu nekažnjeno da borave na teritoriji naše zemlje dok ne pronađu način da odu ka zemljama poput Nemačke, tamo gde žele da nastave svoj život zajedno sa porodicama.

Dakle, važno je sve ono što smo slali odavde kao poslanici, da to bude jedna pozitivna poruka da istrajemo u tome, da budemo ljudi do kraja, da ovim ljudima pružimo svu moguću zaštitu i ono što je potrebno za to vreme koje provode na teritoriji naše zemlje. Nema straha da će bilo ko da nas ugrozi, da će bilo ko da zauzme našu imovinu, naša radna mesta, niti ono što je predviđeno za građane Srbije. To su sasvim dve odvojene priče i ne treba zloupotrebljavati i manipulisati tim brojkama. Treba da pokažemo da smo zaista, kako što smo uvek bili, u Srbiji gostoprimljivi i neko ko ima osećaja za tuđu muku, da zaista to pokažemo ovog puta i kroz ovu pravnu formu. Ali i najbolji zakon napisan na papiru, kada se sprovodi u praksi zavisi upravo od ljudi koji sprovode, zbog toga i šaljem ovakav apel.

Još jednom želim da se zahvalim svima koji su učestvovali u ovoj raspravi, posebno kolegama koji su podržali ove predloge zakona u načelu, i naravno očekujem vrlo ozbiljnu diskusiju u pojedinostima. Mi ćemo u toku sutrašnjeg dana imati sednicu Odbranu i unutrašnje poslove, gde ćemo definitivno razgovarati o amandmanima koji mogu da postanu sastavni deo ovih predloga zakona.

U svakom slučaju po završetku ovog mog obraćanja ja zaista kao potpredsednica SNS još jednom želim da čestitam svim ljudima koji su pomogli da mi u Beogradu osvojimo 45%, zapravo 44,99, u svakom slučaju to je 64 mandata. Hvala vam Beograde i SNS, ljudi koji su bili na našoj listi opravdaće vaše poverenje. Nije mala stvar kada vam povere da vodite ovako veliku evropsku prestonicu, metropolu sa sjajnim investicionim projektima u budućnosti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem.

Dve opaske o toku rasprave u kojoj smo učestvovali. Jedna kojom se, samo želim da potvrdim, da u ovu Skupštinu nikad još nije ušao zakon u nekom obliku, a da je u istom obliku izašao. Da li će to biti 150 amandmana, 170 ili 90 nebitno, ali je važno da rasprave dovedu do toga da se saslušaju amandmani, da se isprave propusti u tekstu i da se na kraju ako može poboljša tekst zakona.

Druga opaska koju želim da podelim sa vama je moja nada. Nije mnogo snažna, ali ja sam dosta uporna, a to je da su svi ovi zakoni o kojima smo razgovarali, koji su o slobodi, pravdi, bezbednosti, da ćemo bez ikakve sumnje odavde svi mi poneti poruku da su ljudska prava i bezbednost dve strane istog novčića.

To se zaboravilo u Evropi. To nikada nije bilo potpuno jasno u SAD. To znaju Kanađani, to se ne zna po Africi po Bliskom istoku, a to je jedna od najvažnijih stvari koje možemo obezbediti ljudima za koje radimo, da su njihova ljudska prava i njihova bezbednost dve strane jednog istog novčića, pa bez obzira da li se radi o ljudskim pravima građana, migranata, ljudima koji prelaze granice u slobodi kretanja ili se radi o ljudskim pravima zaposlenih u MUP, onih koji treba da čuvaju naše podatke, sve to su ljudska prava koje smo zaboravili kao da nam ne trebaju.

Zaista se nadam da je ovde rečeno dovoljno da Srbija bude zemlja koja, kada jednom ovi zakoni u izmenjenom obliku, usvojenim amandmanima, postanu deo dobre ocene za poglavlje 24, najveći deo njih i da ćemo takođe biti zemlja za koju će ljudi reći, oni češće govore o ljudskim pravima, nego drugi u regionu, a i mnogi drugi u EU.

(Marija Janjušević: Po Poslovniku, imam li ja pravo na nešto ovde?)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sada zaključujem zajednički načelni jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 18. tačke dnevnog reda.
Sa ovim bismo završili današnji rad.
Nastavljamo sutra u 10.00 časova.
Zahvaljujem vam svima.