Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Izvolite koleginice Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u postojećoj zakonskoj regulativi, proces razvoja i utvrđivanja nacionalnog okvira kvalifikacija nije uređen jedinstvenim propisima, već Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Zakonom o visokom obrazovanju.

Nacionalni okvir kvalifikacija predviđa tri načina, odnosno tri mogućnosti za sticanje kvalifikacija kroz formalni i neformalni sistem obrazovanja, ali i kroz sistem priznavanja radnog i životnog iskustva.

Ovim predlogom zakona određuje se pravni, institucionalni i finansijski okvir za uspostavljanje sistema nacionalnog okvira kvalifikacija.

U članu 2. definisani su osnovni pojmovi i njihovo značenje. Nacionalni okvir kvalifikacija predstavlja ne samo opis kvalifikacija, već i mogućnost napredovanja. U tom smislu se ovaj amandman odnosi na afirmaciju stečenih kvalifikacija, odnosno kapitalizaciju stečenih znanja, a u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije.

Vlada Republike Srbije želi da se deca pravilno formiraju od trenutka ulaska u obrazovni sistem. To, pre svega, znači negovanje pravih vrednosti kod dece i mladih, te je akcenat na svim nivoima obrazovanja od predškolskog do visokog obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih, što podrazumeva sticanje određenih kvalifikacija. Podstiče se sticanje funkcionalnih i primenjivih znanja. Zato je dobro što donosimo novi Zakon o nacionalnom okviru o kvalifikacija, jer se njime uspostavlja jedinstven i potpuno integrisan sistem kvalifikacija u Republici Srbiji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Izvolite, kolega Kovačeviću.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, gospodine ministre, podneo sam amandman na član 2. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije u kome generalno insistiramo na makroekonomskoj stabilnosti.

Kada govorimo o makroekonomskoj stabilnosti, u stvari govorimo o dve vrste aktivnosti koji su ključne za makroekonomsku stabilnosti to je ono što radi Vlada Republike Srbije vodeći svoju fiskalnu politiku i možemo da konstatujemo da posle dugo vremena fiskalna politika Republike Srbije je održiva, da smo društvo koje možemo da isfinansiramo sve svoje projekte i drugi deo koji vodi Narodna banka, a tiče se monetarne politike.

Parametri koji govore o uspešnosti makroekonomske politike definišu se domaćim bruto proizvodom, koji je, kao što kaže koleginica, na 3,9, stopom inflacija koja je manje-više na nivou EU i niskom stopom nezaposlenosti, odnosno kako se u ekonomskoj teoriji kaže - niskom dobrovoljnom nezaposlenošću.

Sistem obrazovanja i vaspitanja je ključan za ekonomski rast i razvoj jedne nacije. Kada govorimo o obrazovanju, u stvari, kada ga povezujemo sa privredom, govorimo o tržištu rada. Tržište rada je suviše fina kategorija i podrazumeva aktivnost širokog spektra zainteresovanih. Naravno da su tu preduzetnici, privatni sektor, da je cela privreda na jednoj strani, da je na drugoj strani radna snaga kao učesnik u procesu proizvodnje i da je tu regulatorno telo Ministarstvo finansija.

Kako će izgledati tržište rada, ključno u oblasti kvalifikacija, zavisi od rada i rezultata Ministarstva finansija. Nesporno je, kao što su istakle moje kolege, da se tržište rada menja, da imamo sve veće i ozbiljnije probleme sa radnom snagom koje su posledica niskog nivoa, pre svega, loših parametara u oblasti novih ljudi koji se pojavljuju na tržištu rada. To sve stvara problem u vođenju privrednih organizacija koje se pojavljuju na tom tržištu, ali svakako da budućnost pred nama jeste da otklanjamo te probleme, a Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, cela Vlada, a ključno Ministarstvo obrazovanja treba da radi na tome.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Kovačeviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nenad Mitrović.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, kolege narodni poslanici, ja sam na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije podneo amandman na Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije.

U članu 2. Predloga zakona dodaje se tačka 15. koja glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Stabilan kurs dinara proizilazi iz političke i finansijske stabilnosti. Time stvaramo uslove za dolazak investitora u Srbiju, a sve to stvara šanse za nova radna mesta, šanse da ljudi koji su završili školovanje imaju mogućnost da se zaposle.

Ono što ja hoću da naglasim u svom izlaganju, a to je da u Bujanovcu postoji odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Subotice i svake godine upiše se oko 80 studenata.

Mislim da je od izuzetnog značaja postojanje ovog odeljenja iz više razloga. Pre svega, oni koji žele da studiraju, mogu studirati u svom rodnom mestu ili u neposrednoj blizini. Da studenti iz Preševa i Bujanovca imaju dodatni motiv da posle završenog fakulteta ostanu i rade u svom rodnom mestu, da stečena znanja primene u razvoj ovih nerazvijenih opština, a time daju doprinos široj društvenoj zajednici.

Postojanje odeljenja Ekonomskog fakulteta iz Subotice u Bujanovcu je dobar primer za privredni razvoj. Fakultet, pored toga što kao osnovnu obavezu ima školovanje studenata, u mnogome pomaže i privredi u smislu davanja smernica i saveta za izradu biznis planova, istraživanje tržišta i sve ostalo što je neophodno za poslovanje privrednih subjekata.

Ja znam da ministar Šarčević pruža izuzetnu podršku da ekonomski fakultet ostane i opstane na ovim prostorima i ja vam se, gospodine ministre, zahvaljujem na ovome. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik mr Igor Bečić.
Reč ima mr Igor Bečić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, u prilog neophodnosti donošenja ovog zakonskog rešenja, ja sam podneo amandman gde u članu 2. Predloga zakona se dodaje tačka 15. koja glasi: „Afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova vojske i policije“.

Uvođenje novina u radni proces podrazumeva da kadrovi raspolažu novim znanjima, koji se moraju uneti u planove razvoja kadrova i obrazovanja. Zato, planiranje razvoja i kadrova se ne može vršiti samo kvalitativno, već i kvanititativno, i to obuhvata obrazovnu strukturu, sposobnost, veštine i iskustvo.

Poboljšanje standarda pripadnika Vojske Srbije i jačanje operativnih sposobnosti i opremanje naoružanja i vojnom opremom, prijem profesionalnih vojnika, međunarodna vojna saradnja, učešće u multinacionalnim operacijama, pomoć stanovništvu i finansijska disciplina ključni su rezultati rada i prioriteti Ministarstva odbrane.

Imajući u vidu značaj ljudskih resursa za odbranu, bez obzira na ograničena finansijska sredstva i odliv kadra, sistem odbrane nastoji da sačuva i osnaži ljudske resurse. Ulaže u kontinuirani napor da se poboljša životni standard pripadnika Vojske i razvije se sistem školovanja i usavršavanja kadra i objektivno vrednuju rezultati rada i razvoj karijere u skladu sa tim.

Interesovanje koje mladi ispoljavaju kada je reč o zaposlenju u Vojsci i školovanju u vojnim školama ukazuje na poverenje građana u sistem odbrane.

Unapređenje i obrazovanje i kvalifikacione strukture kadra jedan je od prioritetnih zadataka u upravljanju ljudskim resursima u sistemu odbrane. Stručno usavršavanje kadra Ministarstva odbrane i Vojske Srbije realizuju se kroz karijerna usavršavanja oficira, specijalističko obrazovanje zdravstvenih radnika u zdravstvenoj struci i druge kurseve. Realizovana je selekcija kadra u Ministarstvu odbrane i Vojske Srbije i upućivanje na školovanje i usavršavanje. Vojno-obrazovni kapaciteti stavljeni su na raspolaganje i stranim državljanima, te se ukupno na različitim nivoima školovanja i usavršavanja trenutno nalazi 48 pripadnika oružanih snaga stranih zemalja. inostranstvu se školuje i 13 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

U 2017. godini Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije i lica penzionisana po osnovu rada u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije su rešila stambeno pitanja, ukupno 182 pripadnika.

Pored šest aviona MIG-29, koji su obezbeđeni za Vojsku Srbije, najsavremenijim naoružanjem i vojnom opremom opremljeno je 1500 vojnika i snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, a Vojska je opremljena i novim streljačkim naoružanjem, laserskim optičkim nišanskim sistemima, balističkom opremom, padobranima, raketama i municijom svih kalibara. Uz to je nabavljeno i 7.030 kompleta terenske uniforme. Sa „Jumkom“ je zaključen ugovor o nabavci još 20.000 kompleta uniforme M-10, kao i dodatnih 2.000 komada vetrovki, bluza, pantalona, a izvršena je isporuka i 2.000 pari čizama. Ugovorena je i dodatna nabavka 8.000 pari čizama.

Zaključen je i ugovor na nabavku 27.000 para terenskih M-16 čizama i takođe možemo govoriti, potpisani su ugovori u 2017. godini u vrednosti od oko 475 miliona dolara, te ukupna realizacija izvoznih ugovora privrednih društava „Jugoimport“ iznosi oko 390 miliona dolara i kako su direktna ulaganja države u fabrike 49,9 miliona evra u odbrambenoj industriji Srbije.

Ustanovljeni su i stalni otvoreni javni konkursi za prijem profesionalnih vojnika u Vojsku Srbije, te ih je u prethodnom periodu primljeno 757, a u proceduri za prijem još je 639 lica, a proizvedeno je 169 najmlađih oficira.

U 15 multinacionalnih mirovnih operacija učestvovalo je 674 pripadnika Vojske Srbije. U svakoj od tih operacija, njeni pripadnici ocenjeni su najvišim ocenama, pohvaljeni i u svakoj operaciji traženo je da ostanu, povećaju svoj broj i da odu na još operacija.

Toliko po ovom amandmanu. Nadam se da će u danu za glasanje biti prihvaćen. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Mijatović.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, moj amandman se odnosi na razvoj zdravstva u Republici Srbiji.

Smatram da se usvajanjem ovog amandmana daje novi podstrek evropskom putu Srbije, poboljšanju standarda, kao i uslova za život naših građana. U principu, radi se o uvođenju novog i pravednijeg sistema vrednosti, kao i podizanje ambijenta za život na kvalitetno viši nivo.

S toga je vrlo važno nastaviti dalji uspešan razvoj našeg zdravstvenog sistema i na taj način pronalaziti i ispravljati greške iz prošlosti sa posebnim naglaskom na dalji razvoj informacionog sistema u zdravstvu i povezivanje zdravstvenih ustanova u celinu, koja funkcioniše po uzoru na razvijene zemlje.

U naš zdravstveni sistem u poslednjih nekoliko godina je implementirano veliki broj mladih stručnih kadrova iz srednjeg i visokog nivoa obrazovanja, potpuno kompetentnih da prihvate sve izazove koji su pred njima i da se u kontinuiranom radu dalje usavršavaju osvajajući nove veštine, kao i da implementiraju svoje znanje u poboljšanje rada službi u zdravstvenim ustanovama, a prvenstveno na dobrobit naših sugrađana.

Napominjem da bivši režim nije imao sluha za ulaganje u zdravstvo i usavršavanje kadrova, tako da smo u mnogim sredinama došli u situaciju da nemamo dovoljan broj specijalista različitih oblasti, a ni potrebnu opremu.

Osvrnuću se na ustanovu iz koje dolazim, a to je Dom zdravlja u Loznici. Nekada je to bio zdravstveni centar sastavljen iz dve organizacione jedinice – Opšte bolnice i Doma zdravlja. Bivši režim je razdvojio ustanovu na dve potpuno odvojene celine, iako se nalaze u istom dvorištu i delimo iste objekte. Pojavile su se dve administrativno odvojene uprave pod istim krovom. Time se broj administrativnih radnika povećao, a na štetu broja zdravstvenog kadra.

To nije jedini problem koji je nastao ovom nerazumnom podelom. Naime, mladi lekari, koji su stekli uslov za specijalizaciju, nisu mogli da konkurišu za dodelu istih zato što pripadaju navodno drugoj ustanovi. Time su bili u podređenom položaju u odnosu na manji broj mladih kolega koji su radili u bolničkom delu.

Očekujem od ministra zdravlja, a imamo i obećanje, da će u što skorijem vremenu ispraviti grešku iz prošlosti, jer će to biti za dobro i zdravstvenih radnika i naših sugrađana kojima je zdravstvena pomoć potrebna. Zahvaljujem.