Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 04.04.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

7. dan rada

04.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Druge sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 76 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 84 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sednici sprečeni da prisustvuju sledeći narodni poslanici: Žarko Obradović i Dejan Radenković.
Nastavljamo pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Kolega Veljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odredbom člana 3. taksativno su nabrojani ciljevi koji se žele postići usvajanjem predloženog zakona, za šta nemam nikakve sumnje da će se u narednom periodu realizovati.

Predloženi amandman odnosi se na dopunu člana 3. dodavanjem tačke 10. kojom se proklamuje još jedan cilj koji se odnosi na obezbeđivanje razvoja Republike Srbije sa posebnim aspektom na prava raseljenih lica.

Polazeći od činjenice da su raseljena lica jedna od najugroženijih kategorija stanovništva, čiji se problemi manifestuju u svim sferama života, Vlada Republike Srbije svojim aktivnim merama potvrđuje čvrstu rešenost i političku volju da zajedno sa ostalim državnim organima na celovit i transparentan način svim izbeglim i raseljenim licima ponudi pomoć i konkretna rešenja da bi mogli samostalno i na najbolji način da donesu odluku o svojoj budućnosti.

U cilju rešavanja ogromnih problema ove osetljive kategorije ljudi, Republika Srbija je uložila velike napore i sredstva kako bi uz pomoć međunarodne zajednice obezbedila prihvat, zbrinjavanje i integraciju izbeglica i raseljenih lica.

Prema postojećem zakonskom okviru izbeglicama i raseljenim licima obezbeđen je prihvat, privremeni smeštaj i pomoć u ishrani najugorženijim licima koji ne mogu samostalno da obezbede sredstva za život. Obezbeđena je odgovarajuća zdravstvena zaštita, određena prava iz oblasti socijalne zaštite i oblasti zaštite dece i porodice, kao i pravo na školovanje i zapošljavanje.

U kontekstu potvrde napora relevantnih državnih organa, ukazujem da je iz budžetskih sredstava Srbije omogućeno da se u 171 jedinici lokalne samouprave, uključujući i opštine na KiM, stambeno zbrine više od 5.700 porodica izbeglica i interno raseljenih lica i to dodelom blizu 5.000 paketa, građevinskog materijala i oko 1.000 seoskih kuća sa okućnicom.

(Predsedavajući: Kolega Veljkoviću, privedite kraju.)

Takođe ovim sredstvima omogućeno je da se ekonomski osnaži više od 4.700 porodica i interno raseljenih lica.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Koleginice Jovanović izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, pomoćnici ministra, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, u skladu sa argumentima koje sam već istakla u nekim mojim prethodnim izlaganjima, ovim amandmanom bih kao jedan od ciljeva Predloga zakona želela da uvrstim i obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije.

Uvođenjem nacionalnog okvira kvalifikacija pre svega je važno da znamo šta je potrebno našoj privredi. Mnoge zemlje, pa i Srbija su se okrenule digitalnoj ekonomiji kao ključnom elementu za ubrzanje razvoja produktivnosti, ali i samog privrednog rasta.

Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije rešiće problem preklapanja kvalifikacija, zatim, kao što sam navela, uvodi koncept celoživotnog učenja gde će pojedinci nevezano za godine, pol, nacionalnu ili versku orijentaciju biti na raspolaganju privredi.

Pored formalnog prepoznaje i neformalno obrazovanje kao bitan izvor obrazovanja i veština. Na taj način privredni subjekti jednostavnim uvidom u jedinstven sistem kvalifikacija biće u mogućnosti da prepoznaju i angažuju pojedince potrebne za unapređenje svog poslovanja.

Reformom i ulaganjem u obrazovanje ulažemo u budućnost jer 21 vek je vek znanja i informacija i to je jedini put kojim možemo ostvariti željeni ekonomski privredni rast. Ekonomskom fiskalnom politikom u prethodnom periodu Vlada je uspostavila stabilnost javnih finansija i celokupnog makroekonomskog ambijenta.

Primetan je trend rasta privredne aktivnosti koji dovodi do ubrzanog ekonomskog oporavka uz drastične smanjenje…

(Predsedavajući: Privedite kraju koleginice Jovanović.)

… fiskalnog deficita.

Stoga pozivam kolege da podrže napore Vlade Srbije i daju svoju podršku predloženim zakonima, kao i moj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč?
Koleginice Kovačević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, u Nišu su ovih dana protesti organizovani od strane poslanika koji je podneo ostavku na poslaničku funkciju da bi duvao o pištaljku i od strane nekadašnjeg premijera koji samo želi da ponovo Nišlije dovede u zabludu.

Imam potrebu da govorim o tome i da podsetim na neke stvari. Godine 2003. kada je premijer bio Zoran Živković Aerodrom u Nišu je bio u vlasništvu države. Zašto se on tada nije borio da taj Aerodrom bude u vlasništvu grada? Međutim, 2010. godine on zaista prelazi u vlasništvo grada kada se zaključuje ugovor za koji se znalo da je nemoguće ispuniti.

Tadašnju tzv. demokratsku vlast nije bilo briga što se te obaveze mere milijardama dinara. Toliko o tome ko je zaslužan za dovođenje grada u bankrot, jer Niš i dan danas mora da pomaže Vlada Republike Srbije.

Od 2012. godine Vlada Republike Srbije pomaže niški aerodrom i ulaže velika sredstva, pa tako taj aerodrom danas može da se pohvali sa više od 330 hiljada putnika. Sada su potrebe aerodroma porasle i grad Niš nema 20 miliona evra da uloži do 2021. godine u toranj, novu opremu i proširenje terminalne zgrade. Za dalji razvoj aerodroma je važno da pređe u vlasništvo države, koja će pripremiti sredstva u budžetu i direktno ulagati.

Ostaje da se odupremo manipulacijama opozicije u Nišu, da se setimo kakve su nam laži plasirali za vreme vlasti Demokratske stranke i da im ne dozvolimo da nam oduzmu mogućnost da se dalje razvijamo kao veliki grad. Jer, dosta su nam uzeli kad su bili na vlasti u Nišu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Da li neko želi reč?
Kolega Kovačeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, gospodo iz ministarstva, podneo sam amandman na član 3. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, gde se definišu ciljevi ovog zakona.

Grad Kragujevac je poslednjih meseci sa pažnjom pratio sve vaše izjave, ministre. Grad Kragujevac u oblasti prosvete poslednjih meseci ima negativnu pažnju Republike Srbije. Ministarstvo prosvete nije samo tu da školuje i obrazuje, već je istovremeno tu kao veliki poslodavac i učestvuje na tržištu rada.

Kada imate narušene principe funkcionisanja u jednom delu, odnosno segmentu visokoškolskog obrazovanja, onda ni tržište rada ne funkcioniše. To je u potpunosti u suprotnosti sa interesima društva. Naravno da jesmo bili u žiži interesovanja, i danas smo, i nekako po strani ostaju informacije koje su ključne za funkcionisanje vašeg ministarstva.

Kada u gradu Kragujevcu uložite četiri miliona evra u prethodnih nekoliko godina, zahvaljujući Vladi Srbije i lokalnoj upravi, u rekonstrukciju svih škola, onda je to ono što ova Vlada, ova Skupština treba da ističe.

U gradu Kragujevcu u delu grada koji se naslanja na put prema Kraljevu, 50 hiljada građana nije imalo nijednu sportsku salu u osnovnim školama, desetak osnovnih škola u četvrtom po veličini gradu u Srbiji nije imalo da obavlja fiskulturu za vreme kišnih i zimskih dana. Vlada Republike Srbije je, i tu bih pohvalio ministra Kneževića, je subvencijama i aktivnostima lokalne vlade, donela odluku da se svake godine napravi po jedna sportska sala. Tako smo 2017. godine završili jednu salu, 2018. godine počeli novu, a 2019. godine gradićemo još jednu.

Kada slušam svoje kolege koliko se investira, onda ne mogu a da ne konstatujem da će budućnost Srbije u oblasti obrazovanja biti svetla.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nenad Mitrović.
Da li neko želi reč?
Kolega Mitroviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nenad Mitrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ja sam u članu 3. Predloga zakona predložio da se doda tačka 10) koja glasi: „Obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije, s posebnim osvrtom na stabilnost kursa dinara“.

Politička i finansijska stabilnost su ključ za stabilnost kursa dinara, a sve se to dalje odnosi na privredni razvoj. Dolazak stranih investitora, otvaranje novih radnih mesta, ali i podrška domaćoj privredi koja radi i funkcioniše. Podrška domaćoj privredi sa nivoa Vlade Republike Srbije svakako ne izostaje, ali lokalne samouprave treba da uzmu učešće u ovome, da praktično lokalne samouprave budu partner Vladi Srbije u podršci privredi.

Imam primer lokalne samouprave u Bujanovcu, koja čini sve kako bi se privreda ugušila i ugasila, a kako tu radi određeni broj ljudi i redovno primaju platu. Imamo primer Bujanovačke banje, koja ima problem sa lokalnom samoupravom u smislu praćenja usluga javno-komunalnom preduzeću, koja na mesečnom nivou iznosi oko 200 hiljada dinara. Javno-komunalno preduzeće fakturiše ovaj iznos na osnovu površine, a ne na osnovu količine pruženih usluga. Imaćemo situaciju da ćemo po ovom osnovu imati blokiran žiro-račun Specijalne bolnice za rehabilitaciju negde u iznosu od 20 miliona dinara.

Formirana je Radna grupa od strane opštinskog veća opštine Bujanovac, koja bi imala zadatak da sagleda ovaj problem i da predloži rešenje problema. Radnu grupu čini jedan predstavnik lokalne samouprave, jedna predstavnik JKP i jedan predstavnik Bujanovačke banje, ali od novembra meseca, kako je formirana radna grupa, do današnjeg dana se nije sastala. Hoću ovo da navedem kao jedan primer kako i na koji način lokalna samouprava u Bujanovcu podržava privredu i privredni razvoj jedne od najnerazvijenih opština u Srbiji. Hvala.

(Nemanja Šarović: Poslovnik.)