Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Podneo sam amandman na član 3. zakona, kojim se dodaje tačka 15. koja glasi – načelo efikasnosti koje podrazumeva obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na efikasnost pravosudnih institucija.

Imajući u vidu veliku važnost Predloga zakona, na efikasnost pravosudnih institucija i na princip efikasnosti pravosuđa, s obzirom na to da je komplementirana i suštinska za dalji napredak Republike Srbije ka EU, neophodno je u samom Predlogu zakona da se izričito i nedvosmisleno naglasi i afirmiše princip efikasnosti pravosudnih institucija, a to se upravo postiže ovim predloženim amandmanom.

Glavni cilj postavljen u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa Ministarstva pravde je uspostavljanje vladavine prava i pravne sigurnosti i da se vrati poverenje građana u pravosudni sistem Republike Srbije.

Cilj reformi koje Vlada Republike Srbije sa velikim uspehom sprovodi je unapređenje efikasnosti pravosuđa, koje se ogleda, između ostalog, i u ubrzanim sudskim postupcima i rasterećenju sudova, kao i stavljanja akcenta na mogućnost rešavanja sporova alternativnim metodama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milovan Drecun.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
Da li neko želi reč?
Koleginice Grubor, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Borka Grubor

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj zdravstva.

Pošto zdravlje nije samo odsustvo bolesti, već stanje fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, ova Vlada se trudi da u svim lokalnim sredinama pomogne da ljudi bolje i zdravije žive. Tako je i u opštini Mali Zvornik, preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, urađeno pet mostova ukupne vrednosti 54.746.000 dinara, zatim, NBS je uložila 4.293.000 u most na reci Lavnaja u Radalju.

Ministarstvo prosvete je u rekonstrukciji osnovne škole „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku i đačku kuhinju osnovne škole u Radalju uložilo 31.524.000. Ministarstvo poljoprivrede je finansiralo uređenje nekategorisanih puteva i projekat kontrole plodnosti zemljišta u vrednosti 3.037.000 dinara. U toku je izrada projektne dokumentacije za renoviranje tajnog podzemnog grada nadomak Drine u Malom Zvorniku, nazvanom Kamena devojka, građenom kao tajno sklonište vojske Kraljevine Jugoslavije. Taj podzemni grad je izgrađen po nalogu kralja Aleksandra i u njemu je svoje poslednje dane u Srbiji proveo Kralj Petar Prvi Karađorđević, pre odlaska u izbeglištvo. Smatra se velikim turističkim potencijalom Malog Zvornika.

Veliki doprinos boljoj i lakšoj saobraćajnoj komunikaciji opština Podrinje je i kompletna rekonstrukcija državnog puta prvog B reda broj 28, od Banje Koviljače do LJubovije, u vrednosti od 720 milina dinara.

Takođe, i boljem povezivanju sa Republikom Srpskom će doprineti novoizgrađen most u LJuboviji „Bratoljub“, u čiju izgradnju je Ministarstvo građevine uložilo 660 miliona dinara.

(Predsedavajući: Privodite kraju.)

U poslednje dve godine investiciona ulaganja u opštinu LJuboviju od strane Republike Srbije su 356.300.000 dinara, uglavnom preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, a i preko Ministarstva finansija, privrede, energetike, turizma, državne uprave i lokalne samouprave.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Željko Sušec.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Bogatinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministri, Predlogom zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao što mu i sam naziv kaže, stvaramo pravni okvir za donošenje planova na svim nivoima. Izradom planova obezbediće se održivi rast i razvoj Republike Srbije.

Zašto smatram planiranje posebno važnim za građane Srbije? Pokušaću da objasnim kroz primer lokalnih samouprava.

Dolaskom SNS na vlast u skoro svakoj lokalnoj samoupravi zatekli smo probleme koji su prisutni čak i po četiri decenije. Iako su ti problemi od vitalnog značaja za stanovništvo, kao što je snabdevanje pijaćom vodom ili kanalizacija i slično, to jesu skupi projekti, ali se mogu raditi fazno i trajalo bi nekoliko godina, ali svakako manje od 40 godina. Da je u tom periodu neka vlast započela rešavanje, narednu ništa nije obavezivalo da nastavi taj projekat. Tako su decenije prolazile, a građani ostali uskraćeni za pijaću vodu.

Kikinda i Zrenjanin će napokon moći da računaju da će im sa česme poteći čista pijaća voda, jer će se početi sa izgradnjom sistema za prečišćavanje vode.

Poštovani građani, ovaj zakon uvodi sistem odgovornosti za rezultate i stvara okvir za merenje efikasnosti rada u javnoj upravi.

Koliko je planiranje važno pokazalo se i na primeru zasada lešnika. Lešnik rađa posle sedam godina. Svi zasadi koji su planirani i realizovani pre tog perioda danas daju prinose. Mi smo ranije uvozili lešnik za 10 miliona dolara, sada ga uvozimo za dva miliona dolara, a kako prinos nastavlja da pristiže, uskoro ćemo lešnik izvoziti.

Moramo iskoristiti što naša zemlja ima povoljne klimatske uslove za uzgoj lešnika i oraha. Svaka lokalna samouprava može na svojim potencijalima napraviti strateški plan i na taj način doprinositi sopstvenom razvoju, a samim tim i sveukupnom razvoju Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, poštovani predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, podnošenjem amandmana sam između ostalog želela da istaknem i razloge zbog kojim sam posebnu pažnju posvetila baš ovom predlogu zakona.

Radi se o novom zakonu koji će detaljno urediti planski sistem u Republici Srbiji, otkloniti postojeće nedostatke u ovoj oblasti i shodno tome uticati na smanjenje troškova, kako budžeta Republike Srbije, tako i budžeta jedinica lokalnih samouprava.

Pre svega, zakon će biti dobra osnova za donošenje pravih političkih odluka na državnom nivou. To će značiti dobru primenu zakona i u lokalnim samoupravama.

Uređivanjem planskog sistema, organi državne uprave će efikasnije sprovoditi aktivnosti za koje su nadležni, ali i bolje planirati trošenje sredstava za njihovu realizaciju.

Efikasnost planiranja je pojam koji treba uvesti radi sveukupnog razvoja Republike Srbije. Potrebna su zakonska rešenja koja će olakšati sprovođenje javnih politika, olakšati realno planiranje aktivnosti u skladu sa budžetom i poboljšati saradnju državnih organa na različitim nivoima. Primena ovog zakona će to omogućiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podnela sam amandman na član 3, jer smatram da je sveukupni razvoj Republike Srbije obaveza svih nas. Obaveza svih nas narodnih poslanika koje su građani birali jeste i da budemo na radnom mestu. Mi iz SNS to i radimo, a dok oni koji su se, igrom slučaja, našli u ovoj sali i danas nisu ovde. Građani Srbije treba da znaju da oni kojima su dali procente, pa makar to bilo i 2%, 3%, 5% ne rade ono za šta su ih delegirali, ne bore se za njihova prava, ne bore se za ono što su im obećavali. Znači, da su oni slagali sve ono što su rekli. Nadam se da će ih građani Srbije zbog toga kazniti i na sledećim izborima poslati tamo gde i zaslužuju - na političko smetlište.

Ono što želim da kažem jeste i to, da bi se postigao sveukupni razvoj Republike Srbije, neophodna je koordinacija svih onih struktura od predsednika Republike, preko resornih ministarstava, preko Vlade, do lokalnih samouprava.

Lokalna samouprava iz koje dolazim, grad Kruševca, do 2012. godine, nažalost, bila je vođena onima kojima danas nisu ovde. Verovatno se i stide ti iz žutog preduzeća zato što su uništili sve ono što su mogli. Uništili su Srbiju, uništili su sve krajeve od severa do krajnjeg juga. Moj grad je od četvrte pozicije u staroj Jugoslaviji dospeo na najniže grane, ali odgovorna politika, pre svega SNS, u Kruševcu vođena gospodinom Bratislavom Gašićem, dovela nas je sada da imamo čime da se pohvalimo.

Mislim da je mnogo malo vremena ovde kojih imam kroz ovaj amandman, ova dva minuta, da kažem sve ono što je urađeno, ali to se iz dana u dan vidi i pokazuju naši građani na izbornim rezultatima i podrškom od preko 65%. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Tijana Davidovac.
Da li neko želi reč?
Izvolite.