Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 17.04.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministri sa saradnicima, kolege poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, načelo efikasnosti koji sam predvidela ovim amandmanom odnosi se na efikasnost javne politike koja se sprovodi. Ovim zakonom je predviđeno vrednovanje učinaka javnih politika na osnovu relevantnih podataka i analiza, kao i na osnovu rezultata praćenja sprovođenja, a to sve u cilju preispitivanja i unapređenja kako bi se utvrdilo da li je potrebno sprovesti određene izmene. Utvrđeni učinci javnih politika predstavljaju osnov za reviziju javnih politika i dalje planiranje.

Možemo reći da planski sistem Republike Srbije, kako na republičkom, tako i na nivou autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava, i dalje karakteriše efikasnost iako su u proteklih par godina učinjeni određeni pomaci u ovoj oblasti. Zato je neophodno sprovesti set aktivnosti koje su predviđene ovim zakonom i koje će pomoći da planski sistem postane efikasniji, delotvorniji i jeftiniji.

Efikasan planski sistem na svim nivoima vlasti podrazumeva koordinisano planiranje javnih politika, obavezno sprovođenje analize efekata, standardizaciju planskih dokumenata, kao i srednjoročno planiranje od strane organa nadležnih za sprovođenje konkretnih mera.

Usvajanjem ovog zakona značajno će se doprineti i usklađivanju republičkih propisa sa propisima EU. Shodno tome, pozivam svoje kolege da u danu za glasanje podrže amandman koji sam podnela, a u cilju razvoja regionalne saradnje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Ognjanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, moj amandman glasi: „Načelo efikasnosti, koje podrazumeva obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansijsku stabilnost“.

Efikasnost plana se meri njegovim doprinosom svrsi i ciljevima, a ciljevi su ključni element planiranja i ujedno pokazuju smer kretanja javnih politika. U poslednjih nekoliko godina, možemo pratiti smer koji vodi u strukturne reforme, planove i strategije koje su preteće razvoja i modernizacija u svim segmentima srpske privrede. Možemo videti da se kroz politiku Vlade sprovodi inicijative i promoviše dijalog o ekonomskim politikama, ubrzanjem međunarodne saradnje u oblasti infrastrukture, trgovine i finansija i privlačenju značajnih resursa i izvora, uključujući i privatni sektor, a sve u cilju infrastrukturnog razvoja, kao osnove dugoročnog održivog rasta.

Sistem javnih politika se prenosi na lokalne samouprave. U opštini Grocka iz koje dolazim je uz efikasno planiranje u protekle četiri godine obnovljeno i asfaltirano 148 kilometara puteva. Radi se na proširenju i obnavljanju vodovodne mreže, do sada oko hiljadu i po metara, i odobrena su sredstva za završetak sportske hale. Strukturne reforme i poboljšan poslovni i investicioni ambijent privukli su veći priliv stranih investitora.

Podsetiću vas da Srbija aktivno učestvuje u inicijativi „Jedan pojas, jedan put“ u razvijanju infrastrukturnih projekata i povezivanju od juga prema Evropi i unutar regiona zapadnog Balkana, kako putna, tako i železnička mreža. Novi put svile bi trebao ponovo da poveže kontinente. Planirana je izgradnja brže železnice, novih luka, tehnoloških parkova i mreže autoputeva. Planiranjem i implementacijom ovakvih projekata, uz strategiju razvoja, Vlada Srbija će obezbediti dalji razvoj i stabilnost Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Reč ima Nataša Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Da bi se brzo obavio zadatak potrebna je efikasnost. U Republici Srbiji je do sada postojalo više paralelnih procesa koji su se duplirali i osporavali aktivnost i realizaciju. Takođe je prevelik bio broj dokumenata, a samim tim i troškovi su bili veliki. Zato sam podnela amandman na član 3. tačka 10) koja glasi – načelo efikasnosti koje podrazumeva obezbeđivanje sveukupnog razvoja Republike Srbije s posebnim osvrtom na rast ekonomskih indikatora.

Privukli smo dve milijarde direktnih investicija. U 2017. godini otvoreno je 130.000 radnih mesta, od toga 20.000 u Beogradu. Ima otvorenih 1.100 gradilišta. Kranovi su na sve strane. Započeti su i veliki projekti, projekat „Beograd na vodi“ koji je podigao toliko prašine na početku, koji je najveće gradilište na ovom delu Evrope. Umesto đubrišta na obalama Save već se vide obrisi luksuznih i ekskluzivnih zdanja. Nova autobuska stanica počinje da se gradi u 42 bloku na Novom Beogradu, što će znatno poboljšati saobraćaj u ovom delu grada. Zatim, Francusko-Japanski konzorcijum započinje sanaciju deponije i izgradnju fabrike za preradu i pretvaranje otpada u električnu energiju u Vinči. Makiš-Mladenovac je počeo da se gradi, verovali ili ne, 1975. godine, pa su više decenija radovi stajali. Tek sa dolaskom SNS, ono što se smatralo nemogućom misijom je nastavljeno.

Ovo je od velikog značaja za moj grad, iako je u međuvremenu opština Mladenovac radila na poboljšanju vodosnabdevanja i izgradnju bunara.

Podnošenjem amandmana sam želela da posebno naglasim značaj ekonomskog napretka i porast svih ekonomskih indikatora u Srbiji, jer do sada su često donošena ad hok rešenja …

(Predsedavajući: Privedite kraju koleginice Jovanović.)

… zato je planski sistem od presudnog značaja za ekonomski napredak naše zemlje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Kolega Atlagiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, za efikasno planiranje bitno je planiranje vaspitanja i obrazovanja, posebno razvijanje ljubavi prema istini. Da su Dragan Šutanovac, zvani „zgrabi novac“, Saša Radulović, zvani „kralj stečaja“, Saša Janković, zvani „Sale prangija“, Boško Obradović, zvani „lupeti“, Boris Tadić, zvani „lipicaner“, Dragan Đilas, zvani „Điki mafija“, Đorđe Vukadinović, zvani „Đorđe Vlah“ imali razvijen odnos prema istini i ljubavi prema istini ne bi za brutalno prebijanje Marko Đurića i njegove saradnike od strane šiptarskih siledžija okrivili Aleksandra Vučića, Marka Đurića i Srbe iz Kosovske Mitrovice, iako je Rahim Peconi tvrdio da je za to kriv Hašim Tači koji je unapred to isplanirao i realizovao.

Za ove nadimke, poštovani potpredsedniče, nisam kriv ja, iako me je okrivio Đorđe Vukadinović, nego upravo novinari i građani Srbije. Tako su npr. u dnevnim novinama 18 puta u tri dnevne novine Sašu Radulovića nazvali „kralj stečaja“ u godinu dana, a „Sale prangija“ 84 puta za dve godine u tre dnevne novine. Radi istine, zato je ovaj amandman, ljubavi prema istini i te kako bitan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10,00 časova.
Zahvaljujem svima.