Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja , 08.05.2018.

8. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/82-18

8. dan rada

08.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 13:00

OBRAĆANJA

Nela Kuburović

Prihvata se amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Prihvatanjem amandmana od strane predstavnika predlagača konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 11. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić, zajedno narodni poslanici Božidar Delić i Momčilo Mandić i zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 12. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić, zajedno narodni poslanici Božidar Delić i Aleksandar Šešelj i zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović, Zdravko Stanković, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić, zajedno narodni poslanici Božidar Delić i Filip Stojanović i zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 15. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv člana 18. i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 23. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 24. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 25. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 28. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 32. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 33. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 36. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 37. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 38. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na glavu V, nazive članova 39-42 i članove 39-42, amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić, Milija Miletić i Bojan Torbica.
Vlada i Odbor za Odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Usvajanjem ovog amandman zakon je dobio na preciznosti. Ono što je nama drago i bitno, to je da se naš amandman uklopio sa stavom i sindikata, koji je tražio da ovaj član 39. bude precizniji i da se jasno definiše da udeo državnog i društvenog kapitala ne može biti manji od 51% u ovim preduzećima.

Ono što je važno, važno je da je ova dokapitalizacija predviđena na jedan krajnje pošten i odgovarajući način, ne kao privatizacija do 2012. godine, kako to izraz privatizacija neko želi da koristi, jer čak i država, ukoliko želi da dobije deo državnog kapitala, mora svojim ulaganjem, koje je adekvatno, jasno i precizno po tržišnim vrednostima stekne udeo do 51% u svemu ovome.

Otvaranje prostora za dokapitalizaciju nije nešto što je bitno za danas, za godinu, za dve i za tri godine, to je bitno za budućnost. Naša vojna industrija jeste dobra, dobro radi ovog trenutka, ali i buduća vremena i potrebna nova tržišta jesu nešto što se dokapitalizacijom mora dostići i postići.

Pošto ima jako malo vremena, ja se neću javljati po amandmanima na čl. 70. i 76. koje je Vlada takođe prihvatila, ali sve ovo jasno pokazuje i govori da i amandmani koje piše deo vladajuće koalicije apsolutno imaju svrhu i važno je da kao posledica našeg rada zakoni iz ovog doma izađu što kvalitetniji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na naslov iznad člana 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv iznad člana 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 40. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 42. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na Glavu i naslov iznad člana 43. i član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv iznad člana i član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 43. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naslov iznad člana 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na naziv člana 44. i član 44. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka i zajedno narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv iznad člana i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv člana 45. i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 46. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 47. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv člana 48. i član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 48. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Božidar Delić i Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv člana 50. i član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić i zajedno narodni poslanici Miljan Damjanović i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na naziv člana 51. i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 51. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 52. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 54. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 55. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 56. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 57. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 58. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 59. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 60. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 61. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 62. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 63. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 64. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 65. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 66. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 67. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 68. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 69. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić, Milija Miletić i Bojan Torbica.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 71. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 72. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 73. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 74. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 75. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić i Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić, Milija Miletić i Bojan Torbica.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 77. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 78. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 79. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 80. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 81. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 82. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 83. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 84. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 85. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 86. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPOTREBI VOJSKE SRBIJE I DRUGIH SNAGA ODBRANED U MULTILATERALNIM OPERACIJAMA VAN GRANICA REPUBLIKE SRBIJE
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, su podneli narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, zajedno Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković, zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlovići zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman, u istovetnom tekstu, su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke Marko Đurišić, zajedno Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta i zajedno Zoran Živković, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Sonja Pavlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Slobodni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta, i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Samostalni poslanici.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Marko Đurišić, zajedno narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić i Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VOJNOJ, RADNOJ I MATERIJALNOJ OBAVEZI
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 20. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 22. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić, Milija Miletić i Bojan Torbica.
Vlada i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo precizirali da obuka obuhvata samo žene koje su dobrovoljno služile vojni rok, koje su pohađale Vojnu akademiju i koje su pohađale škole za rezervne oficire. Tako smo precizirali tačno koje žene idu na obuku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Rističeviću.
Na član 25. amandman su zajedno podnela četiri narodna poslanika poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 26. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 28. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 29. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 30. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 31. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 33. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 36. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 41. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 42. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 43. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 44. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanik Marko Đurišić i zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predlog zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNOJ INFORMATIVNOJ AGENCIJI.
Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbor za kontrolu službe i bezbednosti kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo saglasno članu 163. stavu 2. Poslovnika Narodne skupštine odbacuje kao nepotpun amandman kojim je predloženo da se posle člana 1. dodaje novi član 2. koji su zajedno podneli narodni poslanici Sanda Rašković Ivić, Đorđe Vukadinović i Slaviša Ristić i amandman kojim je predloženo da se posle člana 3. dodaje novi član 4. koji je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Odbačeni amandmani ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno dva narodna poslanika poslaničke grupe Dveri.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe DS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici poslaničke grupe SDS i zajedno narodni poslanici Vladimir Đurić, Nenad Božić, Tatjana Macura i Aleksandar Stevanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandar Šešelj, Nikola Savić i Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS.Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Sanda Rašković Ivić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su podneli narodni poslanici Nataša Jovanović i Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman su podneli narodni poslanici Miljan Damjanović, Vjerica Radeta i Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman sa ispravkom podneli su narodni poslanici Sreto Perić, Momčilo Mandić i Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik dr Dijana Vukomanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 4. amandman sa ispravkom podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 5. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman su podneli zajedno narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 6. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su podneli narodni poslanici poslaničke grupe SDS.
Da li neko želi reč? (Ne.)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predlog zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu 9. maj 2018. godine, sa početkom u 10.00 časova, kao Dan za glasanje o tačkama od 3. do 9. dnevnog reda Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije.
Sa ovim završavamo današnji rad.