Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 22.05.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

7. dan rada

22.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Mere Vlade za otklanjanje brojnih nedostataka u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, slobode medija i rokovi za izvršenje mera, da li Vlada namerava da omogući olakšice za sektor edukacije, proizvodenje i razvoja hardvera i sektor elektronske
 • Prelet bespilotnih letelica preko teritorije Srbije i reakcija nadležnog ministarstva, pitanje priznanja nezavisnosti Kosova,
 • Nezidavanje bezbednsnog sertifikata Povereniku, privremeno smanjene penzije
 • Komunalni problemi u Batajnici, slučaj gubitna specijalizacije Danijele Simić u Domu zdravlja u Despotovcu
 • Slučaj novosadske televizije K9, reklamiranje javnih preuzeća, državnih agencija i ministarstava u medijaima, broj osoba obučenih u redakciji "24 sata"
 • Legalizacija gej brakova u Srbiji, Zakon o nestalim bebama, Zakon o obaveznoj vakcinaciji,
 • Kontrola nad radom banaka, sudski izvršitelji
 • Prekidanje pregovora sa EU, diplomatski status za rusko-srpski humanitarni centar u Nišu
 • Banjski turizam i razvoj banja,
 • Kupovina zemljišta Miroslava Aleksića, radno mesto supruge Miroslava Aleksića, DS i saradnja sa NATO paktom, površine na kojima je upotrebljeno mineralno đubrivo sa većom dozom radioaktivnosti,aktivnost Ministarstva državen uprave protiv 'epidemije' pokre
 • Broj oficira koji je napustio vojsku za vreme načelnika Generalštaba Zdravka Ponoša, broj pretopljenog i prodatog oružja
 • Aktivnosti Ane Brnabić o planu rada i aktivnostima Vlade od 1. juna do 31. decembra 2018. u vezi sa EU integracijama
 • OBRAĆANJA

  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, koleginice Paunović.
  Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, a zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Nikola Savić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. ovoga zakona. Da se razumemo, SRS nema ništa protiv da se pripadnicima snaga bezbednosti pod ovlašćenim uslovima dodeljuju stanovi. Tim pre što znamo kakva je bezbednosna situacija u našem okruženju, a vidimo kako se stvari i u svetu odvijaju i da će ta situacija biti još teža i još gora.

  Naravno, naša poslanička grupa podnela je veliki broj amandmana, jer želimo da ovaj zakon, koji ima jednu dobru ideju, učinimo još boljim.

  Ono što meni lično smeta, što mi najviše smeta, što i predstavnici Vlade i predstavnici vladajuće većine žele da pokažu da je ovaj zakon nešto revolucionarno, nešto što do sada nije viđeno. Ovo možda jeste revolucionarno kada je u pitanju režim koji je vladao pre naprednjačkog režima, jer znamo da pripadnici DS nisu vodili računa o ovome, čak naprotiv, sve su radili da se uništi Vojska i bezbednosne snage.

  Međutim, ipak zaboravlja se jedna činjenica, jedna egzaktna činjenica koju svi znamo, a to je da su se stanovi nekada delili besplatno. Znači, ništa vi niste predložili revolucionarno. Stanovi su se nekada dodeljivali besplatno i ne samo pripadnicima bezbednosnih snaga, nego i običnim radnicima, portirima, čistačicama itd. Čak šta više, recimo, nekada su pripadnici bezbednosnih snaga i pisali žalbe zbog toga što im stan koji su dobili besplatno nije okrečen po njihovoj volji, a danas, kada bi se nešto tako desilo, kada bi nekom dali stan i bez jednog zida i sa rupom na plafonu, čovek bi skakao od sreće.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Saviću.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
  Da li neko želi reč? (Ne)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
  Da li se javljate za reč, kolega Jojiću?
  Izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Petar Jojić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Dame i gospodo, nema sumnje da je ovaj predlog zakona apsolutno potreban i da on treba da bude i pravičan. Ono što je u istoriji službi bezbednosti poznato još od 1945. godine, pa na ovamo, jeste da su pripadnici službi bezbednosti imali velike probleme kada su u pitanju stan i stambeni problemi. U to vreme, kada sam dolazio u službu, bio sam podstanar i znam kako je tim ljudima biti u statusu podstanara. Tu su ucene, tu su maltretiranja, tu su teške posledice kako za decu, tako i za one pripadnike koji su radili i gde su radile njihove supruge.

  Ono što primećujem, ali nije bilo ideje da se u sklopu ovog predloga zakona ima u vidu i ideja za formiranje stambenih zadruga po okruzima i po područjima policijskih uprava. Zamislite kada je sreski Sekretarijat unutrašnjih poslova Pančeva 2001. godine osnovao stambenu zadrugu i u jednoj godini rešeno je 30 stambenih problema, za samo jednu godinu 30 pripadnika službi unutrašnjih poslova.

  Ono što bi trebalo imati u vidu jeste da pripadnici unutrašnjih poslova trebaju da budu podjednako zastupljeni. Nije mi sada jasno zašto se pošlo samo od pet policijskih uprava. Imamo 27 policijskih uprava, a samo je pet policijskih uprava i upravnih okruga obuhvaćeno ovim zakonom.

  Prema tome, trebalo je ravnomerno u svim policijskim upravama imati u vidu nezaposlenost, imati u vidu stambene probleme pripadnika službi bezbednosti i na taj način bilo bi realnije rešavanje ovih problema u pogledu stambenih pitanja. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Jojiću.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Ružica Nikolić, izvolite.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Ružica Nikolić

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Zahvaljujem.

  Dame i gospodo narodni poslanici, na član 2. Predloga zakona podnela sam amandman da se u 3. stavu posle teksta: „realizuje po“ doda tekst: „po određenim fazama“.

  Ovaj amandman sam podnela kako bih precizirala ovaj član, a vaše obrazloženje kaže suprotno – da je član dovoljno precizan i da ga ne treba menjati, što se, naravno, ne bih složila.

  Više puta ovih dana smo čuli da je prvi deo prve faze u kojoj se gradi 1.578 stanova, da će cena po kvadratnom metru biti 500 evra, da su stanovi koji će se graditi biti različite strukture i kvadrature.

  Da uzmemo, na primer, dvosoban stan, površine 27 kvadrata. NJegova cena bi trebalo da bude najviše 27 hiljada evra. Osnovno pitanje je – kako će pripadnik snaga bezbednosti doći do sredstava za kupovinu ovog stana? Malo je verovatno da taj novac ima, tako da će morati da aplicira za kredit. Tu dolazimo do niza pitanja, počev od obrade kredita, kamatne stope, zatim, načina na koji će pripadnici snaga bezbednosti da apliciraju. Da li će oni biti u mogućnosti, veliko je pitanje, jer, da li su oni kreditno sposobni? Zatim – koji su uslovi kreditiranja, na koliko godina će pripadnici snaga bezbednosti moći da podignu kredit, kod kojih banaka i da li je potrebno bilo kakvo učešće?

  Na kraju bih postavila pitanje – koliko starosna kategorija utiče, s obzirom da ne mogu pod istim uslovima da konkurišu oni koji imaju 30 i 60 godina i da li pripadnici vojske kojima je odbijeno 6% od bruto plate za stambeni fond, da li to utiče na cenu kupovine ovog stana? Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
  Izvolite kolega LJubenoviću.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Tomislav Ljubenović

  Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
  Hvala.

  Ovim amandmanom koji je podnela poslanička grupa SRS na član 2. stav 3. reč: „fazama“ zamenjuje se rečju: „etapama“.

  Članom 2. utvrđen je javni interes, realizacija projekta, kao i hitnost u postupanju u postupcima koji su predviđeni ovim zakonom i definisano je da će se projekat realizovati po etapama.

  Učestvujući u raspravi, gospodin Stefanović je govorio u Narodnoj skupštini da će se rangiranje zainteresovanih praviti na osnovu redosleda prijava. Smatramo da je vrlo bitno da se prilikom rangiranja uzme u obzir to da li su lica zainteresovana za ove stanove raniji pripadnici snaga bezbednosti koji su pravo na penziju ostvarili u jednom od državnih organa o kojima danas govorimo, u Ministarstvu odbrane, Vojsci Srbije, MUP, BIA i Ministarstvu pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, da li se radi o licima koja su učestvovala u ratnim dejstvima?

  Činjenica je da je veliki broj pripadnika snaga bezbednosti otišao u penziju i da nema rešeno stambeno pitanje. Nije na ponos ovoj državi što su neki od njenih morali da se za svoja prava na rešavanju stambenog pitanja bore pred sudovima, što sudski procesi traju godinama i što se stvaraju ogromni sudski troškovi. Takvih slučajeva ima u Leskovcu nekoliko desetina.

  Takve situacije su nedopustive, jer se radi o ljudima koji su ratovali za ovu državu i takvi ljudi bi morali da budu sagledani prilikom rešavanja stambenih pitanja pod povoljnijim uslovima, barem tako što bi imali prioritet i rešili svoje stambeno pitanje u prvoj etapi realizacije projekata.

  Ako država Srbija tvrdi da ovo predstavlja i opšti interes, onda bi trebalo da vrednuje one koji su se za nju i borili. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega LJubenoviću.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Kolega Kostiću, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Radmilo Kostić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, realizacija projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti podrazumeva nekoliko efekata na unapređenje poslovanja u Republici Srbiji.

  Kao prvo, upošljavanje građevinske industrije i građevinske operative u punom kapacitetu, što podrazumeva i nova zapošljavanja i nova radna mesta.

  Drugo, jedinice lokalne samouprave imaće veći obuhvat naplate poreza na imovinu, što implicira i samo uvećanje budžeta. To podrazumeva i planiranje novih investicija u lokalnim samoupravama i nove mogućnosti ulaganja u infrastrukturu.

  Treće, realizacija ovako velikih projekata imaće posledice i na poslovanje banaka, koje će biti u situaciji da uđu u novu tržišnu utakmicu, a verujem da će posledice biti smanjenje realnih kamatnih stopa, koje će koristiti i ostalim delatnostima da se pod povoljnijim uslovima zadužuju na finansijskom tržištu.

  Četvrto, osiguravajuća društva će takođe imati mogućnosti da sve te stanove osiguraju pod povoljnijim uslovima za korisnika osiguranja.

  Peto, proizvođači nameštaja, bele tehnike itd, imaće mogućnosti da budu učesnici u realizaciji ovog projekta.

  Da više ne nabrajam, realizacija ovog projekta i nadam se sličnih projekata u budućnosti, nosiće lančanu akciju i reakciju celokupne privrede naše zemlje i to će biti u stvari i poenta ovakvih projekata. Hvala.