Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, već 18 godina Srbija se nalazi na putu ka EU i između ostalog je primorana da uđe u tzv. proces harmonizacije, usaglašava svoje pravo sa pravom EU, i to je ono što je pogubno, budući da svako ko je ikada prošao pored predmeta, koji se izučava na prvoj godini Pravnog fakulteta, teorija države i prava tj. uvod u pravo zna da nijedan zakon ne može biti sam sebi cilj, već je isključivo cilj ono što treba da bude boljitak regulacija u životu, u tom pravnom sistemu tj. u državi.

Tako da, isto tako ne možemo donositi zakone i pogubno je i loše da se donose zakoni samo zato što su u skladu sa tim i tim poglavljem i sa tom i tom direktivom EU, treba da se donose zakoni onakvi koji bi najbolje regulisali pravni život u, konkretno sada ovom primeru, lokalnim samoupravama, što sad ovim zakonom nije slučaj.

Postoji mnogo manjkavosti, pre svega, neke ovde stvari odstupaju od pojma lokalne samouprave. Ako u članu 13. kaže se da jedinice lokalne samouprave sarađuju, udružuju se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa razvoja itd. Nije tu problem možda čak kada bi lokalne samouprave ostvarile neku međunarodnu saradnju sa nekim gradovima u drugim državama. O tome se vodi računa, viši organi, Vlada Republike Srbije vodi računa o tome i tu ne može da bude toliko problema, iako to nije ono zbog čega lokalna samouprava postoji i ne treba da joj uopšte cilj.

Problem je nešto što piše u ovom zakonu, to je na domaćem planu kada se to udruživanje dešava. Mi imamo situaciju, što može da dovede do političke konotacije i tumačenja na taj način ovog člana, a to je da imamo tri opštine na jugu Srbije u kojima republička vlast ne može da ostvari, tj. da natera te opštine da ističu državne simbole Republike Srbije i sad treba da imaju zakonski osnov da se i udruže, konkretno Preševo, Bujanovac i Medveđa, i da podstičemo na taj način novi separatizam. Nije to retko da se u javnosti čuje kako to može da bude neko potkusurivanje i razmena teritorije sa Kosovom tzv. i da se o tome razgovara i zašto bi mi davali osnova za takva tumačenja.

Jedinice lokalne samouprave ne mogu voditi spoljnu politiku. Spoljnu politiku vodi Vlada Republike Srbije i moramo da usaglašavamo zakonske predloge, izmene i dopune zakona sa našim Ustavom, sa pozitivnim propisima, a ne sa onim što bi se dopalo nekim komesarima, predstavnicima EU u Srbiji i bile u skladu sa bilo kakvim poglavljem i to treba svi predlagači da imaju u vidu.

Možda bi i Narodna skupština mogla da povede malo više računa vezano za svoju spoljno-političku aktivnost i da joj se ne desi više da predstavnik Narodne skupštine delegat Meho Omerović, inače strah i trepet bescarinskih zona, bude u bilo kakvoj delegaciji i predstavlja Republiku Srbiju na bilo kakvom planu. I, ako će biti da takva situacija, ako već mora da bude sa lokalnim samoupravama, treba da se šalju ljudi od integriteta i da se o tome povede malo računa, a, naravno, i o tome treba da povede računa Narodna skupština.

Kolege su malopre pričale o situaciji koja je bila nedavno, tj. pre neki dan, kada je, skandalozno, naravno, rukovodstvo opštine Šabac otišlo u Peć i tamo održalo sastanak sa predstavnicima lažnih vlasti u Peći i šiptarskim teroristima, i to je skandalozno i to je za svaku osudu i građani Šapca će to kazniti na sledećim izborima.

Moram da vas upozorim na situaciju koju smo imali nedavno u Beogradu, kada je festival „Mirdita“ održan, promocija kosovske kulture. Na njemu su se našli, između ostalog, svi poznati srpski izdajnici, kakvi su Čedomir Jovanović, Borka Pavićević itd, ali i dva gradska odbornika iz najnovijeg saziva beogradske skupštine, to su Slobodan Nakarada i Ivan Tasovac, inače bivši ministar u Vladi Republike Srbije, naprednjačkoj Vladi, sadašnji gradski odbornik i direktor Muzeja savremene umetnosti. Apelovao bih da svi imaju to u vidu i da prvo odgovarajuće kazne u svojim redovima ljude koji brukaju Republiku Srbiju, a onda da počnu da pričaju o drugim problemima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Zahvaljujem predsednice.
Pre svega, prosto nema bojazni u pogledu nekog eventualnog teritorijalnog objedinjavanja ove tri opštine u centralnom delu Srbije, ako se ne varam, a ne na jugu Srbije. Dakle, ovde se radi o sporazumu, odnosno mogućnosti koja se ostavlja zakonom da se opštine dogovore, potpišu sporazum o obavljanju određenih poslova i to je nešto što zaista nema veze sa nekim separatizmom ili teritorijalnim objedinjavanjem. Podsećam, dakle, radi se o centralnom delu Srbije.
Što se tiče isticanja državnih simbola Srbije, takođe nema problema u te tri opštine. Slažem se da ponekad, pre svega kada je dan zastave imamo situaciju da se ističu simboli druge države i to ne sporimo.
Što se tiče, u više navrata ste rekli kao poslanička grupa da lokalne samouprave ne mogu da vode spoljnu politiku, to i nije intencija. Slažemo se oko toga, dakle, znamo ko vodi spoljnu politiku, ali govorim o nečemu drugom, o praćenju procesa evropskih integracija i onoga što je blagovremeno informisanje predstavnika. Opet podsećam, to se radi preko stalne konferencije gradova i opština, predstavnika lokalnih samouprava, jer se praktično 21 poglavlje odnosi upravo na sve ono što dotiče onog krajnjeg korisnika, a to je građanin te lokalne samouprave u kojoj ti građani žive. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, to da nema bojazni smo slušali i 2004. godine, u vreme progroma na KiM, i 2008. godine, kada je Kosovo samostalno proglasilo nezavisnost, i 2010. godine, u vreme pitanja koje je upućeno Međunarodnom sudu pravde, i 2013. godine, kada je potpisan Briselski sporazum, i stalno to slušamo, a to situacija sve gora i gora. U svim tim situacijama vaši ministri i vaša stranka su bili na vlasti.

Sa druge strane, to što nije problem sa državnim simbolima, moram da vas podsetim da ste imali muku i muku ste mučili da uklonite spomenik šiptarskim teroristima u Preševu više od dva meseca i to ste uradili pod okriljem noći i to je nekako pokazalo nemoć države u tom primeru.

Tako da, molio bih vas da se malo sistematski i malo više potrudite oko obezbeđivanja poštovanja državne zastave, grba i himne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Branko Ružić.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

| Ministar prosvete
Prosto, dakle, uklanjanje tog spomenika uz sve kontraverze koje je izazvalo ne predstavlja državne simbole Republike Srbije, a spomenik je uklonjen, tako da je država pokazala da na čitavoj svojoj teritoriji može da primenjuje zakone.
Ako govorimo o državnim simbolima države Srbije, sa tim problema nema, to sam rekao, ako ste me slušali.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Paunović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Vjerica Radeta i zajedno Gorica Gajić i Dejan Šulkić.
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministre, vi ste malopre rekli nešto što asocira da vi zapravo priznajete lažnu državu Kosovo. Rekli ste da država Srbija može svoje zakone da primenjuje na celoj teritoriji države Srbije. Nažalost, ne može. Nadam se da vam je to onako izletelo, da niste ozbiljno to mislili.

Kada je u pitanju član 4, on govori o promenama člana 20. i opet nije bilo potrebe da se menja, bar ne u potpunosti. Dobro, ovo što ste uradili vezano za Zakon o stanovanju, za održavanje stambenih zgrada, mada i ovo niste mogli u potpunosti da brišete, jer i dalje u nadležnosti opštine mora ostati ovaj deo koji se odnosi na bezbednost korišćenja, misli se na one stare i ruševne stambene zgrade, to mora biti u nadležnosti opštine.

Samo ću prokomentarisati nekoliko od ovih tačaka iz člana 20. koje su najinteresantnije. Dakle, govorite o nadležnosti lokalnih samouprava, stara se, kažete, o zadovoljavanju potreba građana u oblasti prosvete, pa onda nabrajate predškolsko, školsko itd.

Jel vi znate da postoji Zakon o obrazovanju koji kaže da direktore bira ministar, dakle, ne lokalne samouprave i to je ono što nije dobro i to je ono što nije istinska decentralizacija. Stara se o zaštiti, između ostalog, od elementarnih i drugih nepogoda. Kako se stara? Tako što nemate protivgradne rakete zato što je haos u Srbiji nastao sa poljoprivrednim proizvodima zato što lokalne samouprave nisu bile spremne da ovaj posao urade, pa se onda sad kaže da će to preći na republički nivo, a vi u ovom zakonu to ostavljate lokalnim samoupravama. Dakle, sedite ponekad u Vladi pa se dogovorite da imate iste stavove. Nedimović kaže da će ovim od sad da se bavi ministarstvo na nivou Republike.

Stara se, interesantno, između ostalog, o zaštiti, unapređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta. Vi to možda ne znate, ministre, ali pretpostavljam da ministar Nedimović zna, a trebalo bi i vi da znate, da je skoro 400 hektara zemljišta na teritoriji AP Vojvodina, poljoprivrednog zemljišta na volšeban način izdato bez javnih oglasa, bez tendera i trenutno radi komisija koja treba da utvrdi ko je i koliko para uzeo, koliko je ljudi oštećeno i na koji način su baš ti koji s u dobili, dobili tu ogromnu količinu poljoprivrednog zemljišta.

Obrazuje i uređuje organizaciju i rad organa i organizacija i službi, naravno o tome smo govorili danas u više navrata, ništa ovo nije ovako kako je napisano, a pisalo je ovo i u postojećem zakonu, tako da ništa novo niste rekli, ali je suština da treba da radite na tome, da obilazite, da šaljete inspekcije i da zaista lokalne samouprave postanu servis građana.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme ste potrošili od grupe.