Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Gospodine ministre, evidentno je da vas ovi vaši prijatelji iz EU, u koju Srbija, apsolutno smo mi srpski radikali sigurni nikada neće ući jer će uslov za to biti da priznate šiptarsku lažnu državu Kosovo, vas hvale, ne samo vaš resor, nego celokupnu Vladu, na koji način sprovodite sve njihove zakone. Zarad javnosti i drugih kolega koji možda nisu znali taj podatak, a to je da ste ovaj član 3. morali na ovakav način da precizirate upravo zbog toga što vam i oni sami kažu da 70% zakona koje je do sada Srbija usvojila se upravo spuštaju do nivoa lokalne samouprave.

Sad vi zamislite, nešto je o tome govorila i gospođa Radeta, kada vam je rekla da ćete ostati bez velikog broja stručnih ljudi u lokalnim samoupravama, naročito u malim sredinama, jer znate šta je za jednu Crnu Travu ili za Babušnicu ili za Trgovište, pa i Kuršumliju da nađete dobrog pravnika, dobrog stručnjaka koji će da vodi opštinsku upravu, koji će da bude sekretar skupštine, koji će da upravlja javnim preduzećem, da bude opštinski pravobranilac. Sve to vi sada, sve te ljude na raznim treninzima i edukacijama usmeravate ka putu u EU. A, šta, a mi smo sigurni da se to neće desiti, kako će ti ljudi sada da se vrate na ono što treba da bude njihovo bazno i osnovno znanje, a to je Ustav Republike Srbije i svi naši pozitivni zakonski propisi, a ne oni koje sinhronizujete sa pravilima te Briselske birokratije, koja ima izuzetno neprijateljski stav prema Srbiji i koja ide dotle da ucenjuje jedinice lokalne samouprave da sprovode njihovu izuzetno, prema Srbiji, neprijateljsku politiku kada je u pitanju teritorijalni integritet.

Pa, ne mislite valjda da će oni, recimo, u Trgovište ili neku drugu opštinu koja je na granici sa Srbijom da daju neku donaciju, a da ne šire svoju politiku?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Snežana Bogosavljević Bošković.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Politika Vlade Republike Srbije je skup politika ministarstva, i to ne bi bilo ništa čudno da tu politiku Vlade Republike Srbije ne diktira EU, odnosno Brisel. To se lepo vidi i u ovom predlogu, odnosno članu 3. zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, jer ću ja malo da vam kažem šta je bilo predviđeno u članu 13. važećeg zakona.

Zbog čega je pogubno to? Evo, nastavlja se 18 godina u kontinuitetu. Politika EU se vodi i nema tu neke razlike, ali nema razlike ni između onih podnosilaca pretećeg pisma, odnosno upućenog pretećeg pisma kolegi Vladi Babiću i briselske administracije. Ne postoji apsolutno nikakva razlika. I jednim i drugim su problemi na meti udara građani Srbije i Srbija kao država.

Veliki broj kolega je ovde govorilo da će mogućnost koja je ostavljena, međusobnoj saradnji između lokalnih samouprava, doneti posebno neku veliku korist, a to je i do sada bilo predviđeno i bilo moguće. Neko je pominjao i regionalnu deponiju u Užicu. Ona je, znači, urađena pre izmena i dopuna ovog zakona.

Izmenili ste termin „nevladine organizacije“ „udruženjem“. Valjda su se građanima Srbije Helsinški odbor, JUKOM i slične nevladine organizacije i suviše zgadile, a čini mi se da je kod građana Srbije doprlo do svesti da treba da se efikasnije suprotstavimo politici koja vodi ka EU. Vidite da pojedini ambasadori zemalja EU uslovljavaju i kažu kada Srbija eventualno može da računa na ulazak u EU. Mislim, kada je to uslov, nikad, a SRS je uvek govorila i zagovarala politiku protiv EU.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Mirjana Dragaš.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, poštovana predsednice.

Gospodine ministre, poštovani saradnici gospodina ministra i saradnici u Ministarstvu, poštovani narodni poslanici, u toku ove rasprave o Zakonu o lokalnoj samoupravi ovih dana kod većina poslanika slušali smo koliko je ovaj zakon važan za život građana i neposrednu organizovanost te lokalne samouprave kojoj je osnovni zadatak da u stvari zadovolji potrebe građana u najrazličitijim segmentima.

Složiću se sa većinom ovakvih zaključaka i sugestija, ali moj amandman na član 3. odnosi se na predlog koji je dat da se u članu 3. Predloga zakona kojim se menja važeći član 13. Predviđeno je da se u skladu sa Zakonom o udruženjima izmeni ovaj stav i pruži odgovarajuća uloga i značaj upravo udruženjima građana koji imaju za cilj isticanje konkretnih zahteva građana, njihovih potreba i njihovih zahteva, što je naravno u redu, a koji su njima važni u svakodnevnom životu. Izmenom koju nudi amandman daje se mogućnost šireg povezivanja saradnje i sa drugim oblicima organizovanja građana kroz humanitarne organizacije i neke druge organizacije koje imaju za cilj ostvarivanje konkretnih potreba stanovnika na određenom području, odnosno u konkretnoj zajednici. Zato mislim da je dopuna u vidu ovog mog podnetog amandmana od velike koristi i da bi u tom smislu trebalo da zauzme svoje mesto u predlogu člana 3.

Na primer saradnja u lokalnoj zajednici građana može se ostvariti bilo da građani žive u mesnoj zajednici, u gradu ili na selu i mogu da budu izraženi u vidu inicijativa koje se odnose, na primer, na izgradnju doma zdravlja, sportskog igrališta u mesnoj zajednici ili široj zajednici, dečijeg vrtića, popravljanje put, popravljanje struje, krovova, fasada, izgradnja vodovoda itd. Isto tako smatram…

(Predsednik: Vreme ste potrošili.)

… da zakonom može biti predviđena saradnja sa humanitarnim organizacijama, kao i sa drugim, gde podrazumevamo, recimo, fondacije ili zadužbine koje mogu da budu u ostvarivanju određenih potreba značajne u oblasti… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Potrošili ste vreme. Hvala.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li želi reč?
(Nikola Savić dobacuje.)
Morate se prijaviti.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Nešto izgleda nije u redu sa ovom jedinicom.

Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3. Predloga ovog zakona i iz samog zakona je vidljivo da sam zakon uopšte ne dotiče najvažnije probleme koji se javljaju u jedinicama lokalne samouprave. Umesto toga zakon se bavi trivijalnim stvarima, od čega jedinice lokalne samouprave nemaju nikakve koristi.

Jedna od tih stvari, jedna od tih izmena je ta da zakon omogućava jedinicama lokalne samouprave da preko svojih organa prate procese evropskih integracija. Ovo nije posao lokalne samouprave. Ovim poslom treba da se bavi Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo za evropske integracije, mada smo mi u SRS protiv tog ministarstva, jer znamo da od EU, od evropskih integracija nema ništa. Ako bi eventualno i bilo nekada, to bi bila cena koju ova zemlja ne bi trebala da plati.

Što se tiče same lokalne samouprave, zakon nije predvideo neke najosnovnije stvari, nije predvideo ono što najviše pogađa lokalnu samoupravu. Svedoci smo da je ovih dana bio ogroman broj elementarnih nepogoda na velikom broju teritorija lokalnih samouprava, a umesto nekih stvari koje sam ovde pobrojao, trebalo je iznaći mehanizam na koji način će Vlada Republike Srbije pomoći onim lokalnim samoupravama koje su stradale od elementarnih nepogoda da bi to bilo na najpravičniji mogući način, a ne, recimo, ova lokalna samouprava ima predsednika opštine iz opozicije, ova ima iz vlasti i onda da se tu vrši favorizacija određenih lokalnih samouprava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, gospodine ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Vlada je napokon uočila da su u oblasti zakonodavstva, koje se odnosi na lokalnu samoupravu, neophodne promene.

Međutim, promene koje predviđa ovaj zakon su samo kozmetičke prirode i ne obuhvata suštinske probleme koji su prisutni u lokalnoj samoupravi. Za lokalnu samoupravu nije najvažnije da li će ona imati pet, sedam, devet ili 11 članova opštinskog, odnosno gradskog veća. I do sada se vodilo računa o tome, iako zakon nije decidno propisivao broj članova veća prema broju stanovnika.

Za jednu lokalnu samoupravu je najvažnije da ona bude istinski servis građana, a ne mesto za upošljavanje stranačkih kadrova. Favorizovanje pojedinih lokalnih samouprava diskriminišu se ostale lokalne samouprave, jer uspešnost lokalne samouprave u dobroj meri zavisi od transfernih sredstava koja se dobijaju od Republike. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Izvolite.