Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, pretpostavka razvoja naše države je dobra koordinacija Vlade Republike Srbije sa opštinama i gradovima, pre svega u prepoznavanju ključnih problema u jedinicama lokalnih samouprava, a zatim i u realizaciji projekata od vitalnog značaja za građane.

Pored kontinuiranog ulaganja u zdravstvo u Novoj Varoši, kupovina medicinske opreme i sanitetskih i terenskih vozila i adaptacijom zdravstvenih objekata, opština Nova Varoš veoma aktivno radi na kreiranju novih ideja i novih projekata koje usmerava ka brojnim konkursima države. Većina ovih projekata je dobila zeleno svetlo, pa je preko 40 miliona dinara odobreno u proteklih nekoliko meseci.

Skoro 24 miliona dinara odobreno je za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a zatim i za proširenje i kompletno uređenje Trga vojvode Petra Bojovića. Devet miliona dinara odvojeno je za poslednju fazu rekonstrukcije zgrade osnovne škole, četiri miliona za modernizaciju i unapređenje rada opštinske uprave, četiri miliona za Projekat „Proširenje zavičajnog muzeja“ i sedam miliona za adaptaciju predškolske ustanove, kao i adaptaciju seoskih osnovnih škola.

Pre nekoliko dana počela je izgradnja trafostanice u Radoinji kod Nove Varoši koja će dugoročno obezbediti kvalitetno napajanje električnom energijom potrošača na području Nove Varoši, Priboja, Prijepolja, Čajetine, Novog Pazara, Sjenice, Raške i Tutina. Vrednost ove veoma važne investicije je preko osam miliona evra. Realizacija svih ovih projekata pokazatelj je da Vlada Republike Srbije stremi sveukupnom razvoju države i podizanju životnog standarda svih njenih građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u vezi izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi najviše čini mi se da je bivši režim koristio to vreme da optužuje Vladu Republike Srbije i Narodnu skupštinu kako se navodno smanjuju prihodi lokalnih samouprava, to jeste njihovo pravo, međutim, zaboravili su jednu drugu obavezu dok su rukovodili tim opštinama, a to je da su lokalne samouprave prvo mesto gde građani ostvaruju svoje osnovne potrebe prema državnim organima. Tako da, čini mi se da je jedan od razloga taj što sadašnje lokalne samouprave ne samo da bi trebalo, nego i moraju da prate zakonodavni okvir Republike Srbije, da prilagođavaju svoje kapacitete i organe uprave da bi mogli da ta očekivanja koja građani imaju od njih zaista i realizuju. To je osnovni zadatak lokalne samouprave.

Može da bude diskusija oko toga da li je to usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije radi samog pristupanja ili usklađivanje radi ostvarivanja prava i potreba koje imaju građani. Znači, svako valjda od nas želi da Republika Srbija i svi njeni organi vlasti, bez obzira na nivo vlasti, ispunjavaju zahteve koje građani očekuju, a oni koji su iz bivšeg režima te zahteve nisu najčešće ispunjavali, po principu „mora da ti fali jedan papir“, da bi nekog službenika, nekog načelnika, nekog predsednika opštine nagradio kovertom. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Mladen Lukić.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mladen Lukić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Dana 21. januara 2014. godine u Briselu je održana prva međuvladina konferencija između Srbije i Evropske unije, čime je označen početak pristupnih pregovora na političkom nivou. Od tada se intenzivira aktivnost svih nivoa vlasti, uključujući i jedinice lokalne samouprave, da u okviru svojih nadležnosti, preko svojih organa prate procese evropskih integracija Republike Srbije i razvijaju za to potrebne administrativne kapacitete, odnosno da vrše potrebne reforme kako bi spremno dočekale zatvaranje pregovaračkih poglavlja i priključenje Srbije Evropskoj uniji.

Na tom polju postignut je ogroman napredak u profesionalizaciji službenika, podizanju nivoa stručnosti i odnosa sa građanima, tako da se sve češće mogu sresti službenici koji su ljubazni i građanima na usluzi, a sve ređe mrzovoljni i bahati službenici koji misle da su građani tu radi njih, a ne obrnuto. Lokalne samouprave uglavnom postaju moderne i efikasne, istinski servisi građana, a takođe se sistematizacije i sistemski akti prilagođavaju potrebama lokalne sredine i građana čime se omogućava građanima da lakše ostvaruju svoje potrebe, kao i utire put za dolazak investitora u lokalne sredine.

Premijerka Ana Brnabić je kao tadašnja ministarka lokalne samouprave prvu radnu posetu imala baš u Bajinoj bašti, gde je obišla 21. avgusta 2016. godine, klizišta i bujice u selu Dub, nastale usled obilnih padavina i tako jasno stavila do znanja da Vlada brine o problemima lokala, kao i da obilaskom lokalnih samouprava bolje se upoznaje sa potreba lokalnog stanovništva i lakše se opredeljuju prioriteti prilikom raspodele budžetskih sredstava. Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Dragan Veljković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, polazeći od našeg glavnog strateškog cilja pristupanja EU, kao i činjenice da je lokalna samouprava definisana kao najvažniji adresar evropskog zakonodavstva, budući da između 60-70% svih evropskih direktiva adresirano je upravo na jedinice lokalne samouprave, sasvim je logično i normalno što je suština izmene i dopune odredbe člana 3. predloženog zakona, uređivanje pitanja mogućnosti da jedinice lokalne samouprave prate proces integracija Republike Srbije i u tom smislu razvijaju svoje administrativne kapacitete.

Naime, proces društvene transformacije koja se neminovno odvija na putu jedne države ka njenom punom članstvu na putu u EU, podrazumevaju važnu i aktivnu ulogu lokalnih samouprava, te njihovo pozicioniranje kao nezaobilaznih aktera u preuzimanju, prilagođavanju i provođenju evropskih, pravnih i političkih tekovina i vrednosti.

Kao samostalni oblik javne uprave koji je najbliži građanima, njihovim potrebama i svakodnevnim izazovima lokalna samouprava je zadužena za regulaciju i vršenje javnih poslova u mnogim društvenim poslovima. Zbog toga ona mora imati važnu ulogu u procesu evrointegracija, jer od sposobnosti i kapaciteta lokalnih zajednica u velikoj meri zavisiće uspeh i vremenski okvir pristupnog procesa.

Pregovaranje o različitim pristupnim poslovima biće nezamislivo bez koordinacije i saradnje sa lokalnim samoupravama, s obzirom da se neka od ključnih poglavlja odnose na socijalna pitanja, zapošljavanje, zaštitu životne sredine, poljoprivredu, energetiku, ruralni razvoj, zdravlje i dr, upravo ona pitanja koja se najefikasnije rešavaju na nivou lokalnih zajednica i za koje su one neposredno nadležne.

Takođe, povlačenje finansijskih sredstava iz fondova EU za lokalni i regionalni razvoj, te razmena iskustva i implementacija evropskih standarda i rešenja su glavni benefiti koji trebaju motivisati lokalne samouprave na jedan proaktivni pristup u samom integracionom procesu.

Iz svih napred navedenih razloga, podržava SNS predložene izmene koje vode ka osnaživanju kapaciteta za uključivanje i moguće učešće u skriningu i procesu pregovaranja.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo Milovan Krivokapić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Kroz član 3, odnosno postojeće stavove urađene su izmene i dopune na koji sam podneo amandman 3. kojim se dodaje stav 3. koji glasi – proaktivnošću jedinica lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine.

Proces društvene transformacije koja se neminovno odvija na putu jedne države ka njenom punom članstvu u EU, podrazumevaju važnu i aktivnu ulogu lokalnih samouprava, i njihovo pozicioniranje kao nezaobilaznih aktera u preuzimanju, prilagođavanju i sprovođenju evropskih, pravnih i političkih tekovina i vrednosti. Lokalna samouprava u skladu sa proklamovanim principom prema kojima odlučivanje o zajedničkim pitanjima treba da bude preneseno na najniži mogući nivo društva, a samim tim, ima veoma važnu ulogu u procesu prilagođavanja nacionalnog, institucionalnog i zakonodavnog okvira sa normativnom praksom unije.

Kao samostalni oblik javne uprave koji je najbliži građanima, njihovim potrebama i svakodnevnim izazovima lokalna samouprava je zadužena za regulaciju i vršenje javnih poslova u mnogim društvenim oblastima. Zbog toga ona mora imati i važnu ulogu u procesu evrointegracija, jer od sposobnosti i kapaciteta lokalnih zajednica, pre svega, administrativnih, materijalnih i personalnih, u velikoj meri zavisiće uspeh i vremenski okvir pristupnog procesa.

Lokalne samouprave u našoj državi rade na osnaživanju kapaciteta za uključivanje i moguće učešće u skriningu i procesu pregovaranja, osposobljavanja lokalnih vlasti i institucija i razvoju mreže lokalnih službenika. Lokalne samouprave koje su građanima najneposredniji oblik vršenja vlasti u vreme prethodne vlade bile su nepravedno zanemarene i stavljene na marginu za mnoga pitanja.

Uzimajući u obzir napred navedeno, mišljenja sam, da bi pored načina definisanih u članu 3. trebalo dodatno definisati da prokativnošću jedinica lokalnih samouprava obezbeđuje se sveukupni razvoj...
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Mirko Krlić. Izvolite.