Sedmo vanredno zasedanje , 19.06.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

5. dan rada

19.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvažena predsednice Narodne skupštine, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, bez ubrzane aktivnosti lokalnih samouprava nema razvoja vaspitanja i obrazovanja pogotovo njegovog glavnog zadataka razvoj ljubavi prema svojoj otadžbini.

Da je bivši ministar poljoprivrede dosovskog režima i profesor univerziteta, Dragan Veselinov, imao razvijene patriotske osećaje, ne bi 10. juna 2018. godine izjavio, citiram: „Mi moramo raditi na tome da Republika Vojvodina neće ugroziti budućnost dođoša“, završen citat. Ili, da je Čedo Jovanović, zvani Čedo šmrkač imao patriotske osećaje, ne bi 26. oktobra 2012. godine izjavio, citiram: „Vojvodini treba da ti puni suverenitet i priznati je kao nezavisnu zemlju“, završen citat. Ili, da je Nenad Čanak, zvani Nešo gico ili vepar od Katalonije imao patriotske osećaje, ne bi 5. marta 2017. godine izjavio, citiram: „Spreman sam da priznam nezavisnost Kosova i Metohije. Ili, da je Saša Janković, zvani Sale prangija imao patriotske osećaje, ne bi 7. avgusta 2017. godine izjavio, citiram: „Srbija je u interesu da Kosovo uđe u Interpol, a time i prizna nezavisnost Kosova“, završen citat.

Sve što je drug Tito sagradio, Slobodan Milošević sačuvao, uništila je žuta ološ elita pljačkaškom privatizacijom, a Aleksandar Vučić ponovo izgrađuje. Zato je ovaj amandman važan, da se ne bi u budućnosti, dame i gospodo, javljali političari kao što su Čedo Jovanović zvani šmrkač, Nenad Čanak zvani vepar od Katalonije, Saša Janković zvani Sale prangija, Dragan Veselinović ubica sa semafora, koji nemaju ni morala, ni časti, ni stida, ljudi bez obraza koji rade na razbijanju naše otadžbine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milija Miletić.
Na član 3. amandman je podnela Aleksandra Majkić.
Da li želi reč?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Majkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 3. kojim se dodatno definiše proaktivnost lokalnih samouprava i povezuje se efikasnost lokalne samouprave.

Proaktivna lokalna samouprava je ona koja preuzima svesno kontrolu nad nadležnostima i resursima kojima raspolaže, postavlja jasne i strateške ciljeve i konstantno radi na njihovom ostvarenju. Iako nije u izvornoj nadležnosti lokalne samouprave, ono što je najbitnije za svaku lokalnu samoupravu je, pre svega, privlačenje investicija i zapošljavanje ljudi na teritoriji lokalne samouprave.

Primer takvog privlačenja investitora i podsticanje zapošljavanja imamo u Kikindi koja je prošle godine donela odluku o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine. Tom odlukom je smanjena taksa za zaštitu životne sredine kompanijama u investicionim ciklusima, tj. kompanijama koje proširuju kapacitete i obnavljaju opremu, a samim tim stvaraju uslove za nova zapošljavanja.

Ovo umanjenje takse zavisi od visine investicija i može da se umanji do maksimalno 50%, a dostupno je svim pravnim licima na teritoriji grada Kikinde. Ovu pogodnost koristio je francuski „Le Belier“ prethodnih godina, a sada ga trenutno koristi „Zoppas“ u Kikindi. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Živan Đurišić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Živan Đurišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovani narodni poslanici, ovaj amandman sam podneo na član 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrši izmena u članu 13. Zakona o lokalnoj samoupravi, a koji član definiše saradnju i udruživanje lokalnih jedinica samouprave radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva, planova i programa rada.

Ovim članom je regulisana saradnja lokalne jedinice samouprave sa jedinicama lokalnih samouprava drugih država u okviru spoljne politike Republike Srbije, a sve u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srbije.

Moj amandman glasi – u članu 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrši izmena u članu 13. Zakona o lokalnoj samoupravi, dodaje se nov stav 3. koji glasi – proaktivnost u jedinicama lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na poboljšanje funkcionalnosti pravosuđa.

Samo da podsetim narodne poslanike i sve građane Srbije da je predsednik Aleksandar Vučić u svom ekspozeu, prilikom izbora Vlade 2014. godine, između ostalog naveo da je završetak reforme pravosuđa jedan od bitnih stubova za normalno funkcionisanje privrede, državne uprave i stvaranja sigurnog ambijenta za strana ulaganja.

Koristim priliku da iznesem nekoliko podataka o radu lokalne samouprave opštine iz koje dolazim Velike Plane i to radu lokalne samouprave od konstituisanja Skupštine opštine, kada je odgovornost za vođenje lokalne samouprave preuzela SNS za ove dve godine, vođena je aktivna politika, privlačenja novih investicija i otvaranja novih radnih mesta.

Aktivnom saradnjom sa stečajnim upravnicima, lokalna samouprava je doprinela ubrzanju i okončanju stečajnih postupaka izlaganju prodaje imovine stečajnih dužnika hotela „Plana“, mlekare „Plana“ i konfekcije „Perkona“. Pokrenute su i potpuno nove investicije u novim objektima. U industrijskoj zoni u Velikoj Plani, 1. juna 2016. godine, otpočela je proizvodnja klanice pilića, koja trenutno zapošljava 145 radnika, vrednost investicije dva miliona evra.

Takođe, u industrijskoj zoni u toku je izgradnja mlekare, vrednost investicije je 3,5 miliona evra. Očekuje se da pre kraja 2018. godine otpočne sa radom i zaposli 50 radnika. U industrijskoj zoni u Mileševcu se privode kraju radovi na izgradnji najsavremenije farme pilića, vrednost investicija je preko dva miliona evra. U gore navedenim privrednim društvima očekuje se da se do kraja godine zaposli novih 200 radnika, a u toku 2019. godine novih 370 radnika.

U danu za glasanje, glasaću za zakon o izmenama i dopunama ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i jedinica lokalne samouprave iz koje ja dolazim odlično sarađuju i svi projekti koji su za grad Niš planirani od strane Vlade Republike Srbije, a da je ovo ministarstvo uključeno na bilo koji način, sprovode se na vreme i onako kako je to planirano. Proces modernizacije državne uprave se, naravno, odnosi i na funkcionisanje gradske uprave u Nišu, odnosno na težnju da i ona radi odgovornije i efikasnije pružajući usluge stanovnicima Niša na zadovoljavajućem nivou. U tome je Niš uvek imao stručnu i tehničku podršku od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dakle, nakon racionalizacije broja zaposlenih u upravi koja je bila nužna, nastavlja se sa optimizacijom procesa rada i investiranjem u unapređenje znanja i veština zaposlenih, ali i sa stvaranjem boljih uslova za njihov rad. U skladu sa takvom namerom Vlade će se i raditi na izmenama zakona koje se odnose na način provere znanja i veština prilikom zapošljavanja, profesionalni razvoj zaposlenih i nagrađivanje po zaslugama. Sa druge strane, nastavlja se sa reformom sistema plata, jer samo transparentan, pravedan i upravljiv sistem kadrova i plata može podići motivaciju zaposlenih, što na kraju doprinosi i kvalitetnijim uslugama koje uprava pruža građanima. Uprava je uspešna onoliko koliko su građani zadovoljni, a to je primarni cilj svih reformskih mera Vlade Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, poštovane kolege poslanici, proaktivnost lokalne samouprave upravo je član 3. na koji sam podneo amandman, a upravo je taj član najdublje narušen ponašanjem gradonačelnika grada Šapca i predsednika Skupštine grada Šapca koji su svojom posetom Skupštini opštine Peć i gradonačelniku Peći, pod okriljem zastave nepostojeće države Kosovo, najgrublje narušili sve zakonske, ali i ljudske norme u Republici Srbiji.

Koliko košta čas jednog slobodarskog grada i slobodarskog naroda, koliko košta da neko u ime ostataka žutog preduzeća sedne i pregovara sa nekim u Peći pod okriljem kosovske države koja, naravno, ne postoji i koju mi nikada nećemo priznati, pitanje je i za gradonačelnika Zelenovića, ali i za njegove nalogodavce Đilasa, Petrovića, Vuka Jeremića i ostale. Oni svakako ne predstavljaju moje Šapčane, ne predstavljaju Srbiju, nego predstavljaju sebe i ostatke „žutog preduzeća“.

Ono što moram pitati ministra – kako posle dve godine vlasti, kada građani u Šapcu nemaju niti jedan glas koji bi dali Dušanu Petroviću i Nebojši Zelenoviću, kako građani da se zahvale takvom gradonačelniku koji je upravo na vlast došao kupovinom glasova, lagao za investicije, trošio budžet bez pokrića i na izborima za savet mesne zajednice dobio od građana grada Šapca jednu veliku nulu? Kako građani da se zahvale tom gradonačelniku? On da je imao obraza i časti ne bi pravio nered i ne bi učestvovao u staranju slike koja nije realna i koja lažno predstavlja Srbiju, nego bi, da je imao obraza i časti, podneo ostavku na tu funkciju i dozvolio da građani Šapca ponovo odluče o tome ko će ih voditi u narednom periodu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Branko Popović.
Reč ima narodni poslanik Branko Popović. Izvolite.