Deveto vanredno zasedanje , 19.07.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deveto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/175-18

2. dan rada

19.07.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 11:30 do 19:30

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Da li će Vlada dozvoliti da se od Srbije pravi "parking za migrante", zaštita nacionalnih interesa i situacija na Kosovu
 • Lista o registrovanim umetničkim delima, objašnjenje za umetnička dela koja nedostaju, da li će Srbija odgovor o nestanku umetničkih dela tražiti preko Interpola, akcije ministarstava kako bi se dela vratila u Srbiju
 • Angazovanje članova Srpske desnice u bezbednosnim službama, brendiranje privatne agencije DBA gotovo identično kao zvaničnu policiju i aktivnosti ministarstva povodom toga
 • Pokrivenost mobilnom i internet mrežom na Staroj planini, ekspoziture banke "Poštanska štedionica" u opštini Svrljig, subvencioniranje i povraćaj kredita za kredite preko "Poštanske štedionice",
 • Ko učestvuje i o čemu se govori u briselskom dijalogu,
 • Ovlašćenja predsednika u pregovorima u Briselu, rasprava o Kosovu u Narodnoj skupštini u poslednje dve godine, promenjen format briselskih pregovora, zašto državni vrh ne pozove rusku vojnu misiju u Srbiju da obezbedi bezbednost za građane Srbije
 • Mišljenje ministarstva na odluku Skupštine grada Niša o određivanju naziva naseljenog mesta
 • Preuzete i ispunjene obaveze Srbije i Prištine iz Briselskog sporazuma, države koje su povukle priznanje nezavisnosti Kosova, broj zaštićenih dobara ili teritorija na teritoriji Srbije
 • Primena Zakona o javnoj svojini, spisak novih vlasnika državne imovine kojom je upravljao DIPOS, snimci nasilja nad Aleksandrom Jerkov
 • Sredstva kojima je plaćen put gradonačelnika Paraćina i Šapca na sednicu Komiteta za lokalnu upravu Saveta Evrope
 • Dokument kojim su građani ovlastili Aleksandra Vučića da učestvuje u pregovorima, uniforma ministra odbrane, neizgrađeni putevi u selu Tulari u opštini Ub, pomoć osobama sa invaliditetom koje su prijavile slučaj porodičnog nasilja, kolegijum Narodne skupš
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Marko Zeljug

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre, kolege poslanici, na Predlog zakona o ljudskim ćelijama i tkivima podneo sam amandman na član 1. koji ima za cilj analizu uticaja zakona na ukupan razvoj Republike Srbije.

  Dosadašnji Zakon o transplantaciji ćelija i tkiva, kao i podzakonski akti koji proizilaze iz postojećeg zakona nisu prepoznali značaj definisanja i uticaja poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva za primenu kod ljudi, kao i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati, a u koje spadaju poslovi doniranja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije i primene ljudskih ćelija i tkiva, kako od živog lica, tako i od kadavera.

  Novi zakon o kome raspravljamo definiše ustanovu koja treba da bude banka ljudskih tkiva i koja će na osnovu jasnih kriterijuma obavljati poslove iz oblasti obrade, testiranja, distribucije i primene ljudskih organa. Takođe, Predlog zakona propisuje pojednostavljenu proceduru izdavanja dozvole zdravstvenim ustanovama za obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva, kao i uspostavljanje jedinstvenog sistema iz pomenute oblasti.

  Najvažnija odredba ovog zakona definiše i omogućava primenu transplantacije organa i tkiva sa kadavera i daje priliku velikom broju pacijenata koji nisu usled bolesti mogli da obavljaju ili otežano su obavljali osnovne aktivnosti zbog nemogućnosti pronalaženja kompatibilnih organa od donora. Upotrebom organa, ćelija i tkiva koji su zdravi i funkcionalni uzeti od kadavera omogućiće nekim ljudima posle dugog niza godina nošenja sa bolestima početak normalnog i zdravijeg života, kao i uključivanje osoba sa kojima je izvršena transplantacija, uz sve druge aktivnosti.

  Ujedno, manje važna stvar od očuvanja ljudskog života je i finansijski efekat koji bi bio otklonjen posle transplantacije na obolelo lice koje je imalo potrebu za konstantnim terapijama u periodu održavanja zdravstvenog stanja.

  Zakon će ujedno svojom primenom omogućiti veći broj transplantacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji koje su se do sada vršile u inostranstvu.

  Zbog svih pozitivnih efekata koje Predlog zakona donosi, poslanička grupa Srpske napredne stranke će u danu za glasanje podržati Predlog zakona, a kolege poslanike pozivam da podrže moj amandman. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Boban Birmančević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Boban Birmančević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, poštovani građani Srbije, izuzetno značajan zakon, odnosno set zakona, koji upravo pokazuje da je Srbija na pravom putu, a Srbija je na putu kojim krupnim koracima ide napred.

  Jedan od zakona koji, evo, ja sam u drugom mandatu narodni poslanik, za koji tvrdim i siguran sam da ću i posle nekoliko godina, desetina godina, biti ponosan ili možda najponosniji na zakon od svih koje smo do sada glasali i o kojima ćemo u budućnosti glasati.

  Nisam lekar, ali siguran sam da, da bi neko bio human, to može da bude i ako nije lekar i može da shvati, bez obzira na nivo obrazovanja, stepena životnog učenja i uslova u kojima živi. Ovaj zakon ima samo jedan cilj, a to je da pomogne život i to je zakon koji svi oni koji misle dobro Srbiji, koji misle dobro svojim građanima, jednostavno moraju da podrže.

  Ovaj zakon nema alternativu i kao takav nije ni zakon EU, nije ni zakon neke druge države, ovo je zakon Republike Srbije, zakon koji je predložilo Ministarstvo zdravlja i ova Vlada i hvala vam zaista na ovom zakonu. Ovo je zakon građana Srbije i kao takav siguran sam da će imati jako velike rezultate upravo u pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

  Svi oni koji osporavaju i koji izmišljaju razloge da ovaj zakon ne bude prihvaćen, neka obiđu one koji umiru i koji čekaju na organe, neka im objasne zašto ne podržavaju nešto što je u osnovi pre svega i samo u cilju poštovanja života.

  Nemoguće je zaboraviti neke rezultate koji su bili postignuti u prethodnom periodu, ali, upravo rezultati koje ćemo postići usvajanjem ovog zakona pokazaće da je Ministarstvo zdravlja na dobrom putu i da je donelo jedan pravi zakon.

  Moj amandman koji sam podneo pre svega se odnosi na medicinske usluge i siguran sam da će set zakona koji bude usvojen iduće nedelje, uz promene koje će amandmani doneti, će te medicinske usluge podići na jedan viši nivo.

  Ono što bih svakako zamolio ministra, to je da pokuša da pomogne pre svega građanima Šapca, jer, verujte, u ovom trenutku imam informaciju, koja je i zvanična informacija, da u Domu zdravlja „Draga LJočić“ u Šapcu, od 1. avgusta 2017. godine imamo zaposlenog veterinarskog tehničara i taj veterinarski tehničar ni manje ni više bio je na odborničkoj listi upravo Zapadne Srbije Nemanje Pajića, koja u ovom trenutku pravi odborničku većinu u Skupštini grada Šapca i kao takav je morao da bude zaposlen, ni manje ni više nego u Domu zdravlja „Draga LJočić“ u Šapcu.

  Ja vas molim da sa nivoa ministarstva, koliko ste u mogućnosti, jednostavno sprečite zloupotrebe, a upravo zapošljavanje veterinarskog tehničara u Domu zdravlja u Šapca govori i o samom domu zdravlja i o gradonačelniku Zelenoviću, koji jednostavno sva zapošljavanja, a u toku je i revizija zapošljavanja u gradskoj upravi i svim javnim preduzećima od strane budžetske inspekcije Ministarstva finansija.

  Ali, ja se nadam da je ovo jedinstven primer u Ministarstvu zdravlja. Za utehu je da nije na budžetu Ministarstva zdravlja, jer sigurno nije dobio odobrenje ni od Ministarstva zdravlja, niti od komisije za zapošljavanje veterinarskog tehničara u Šapcu. Ali, ono što nije dobro, a to je da upravo menadžment gradske uprave, predvođen Nebojšom Zelenovićem, koji je i u procesima za zloupotrebe od pet miliona evra iz budžeta potrošio za 2015. godinu, za kupovinu glasova u predizbornoj kampanji 2016. godine i niz malverzacija.

  Ali, pošto smo u domenu zakona koji tretiraju pre svega Ministarstvo zdravlja, molim vas da kao ministar preduzmete odgovarajuće korake i sprečite zloupotrebe ove vrste.

  Ono što ću za kraj ponoviti to je da pomoć onima kojima je pomoć potrebna i koja je nemerljiva, a pre svega rezultat te pomoći je produžavanje života i to je razlog koji i meni i članovima poslaničke grupe SNS, ali i drugim kolegama iz Skupštine, daje za pravo, ali i obavezu, da podrže ovaj zakon. Hvala.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
  Da li neko želi reč? (Da)
  Reč ima narodni poslanik Dragan Savkić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Dragan Savkić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na napredak medicinskih ustanova“.

  Medicina je oblast koja veoma brzo napreduje i koja se intenzivno razvija, zato je usvajanje Predloga zakona o ćelijama i tkivima od izuzetne važnosti, kako bi u našem sistemu predvideli najnovija dostignuća i omogućili primenu novih metoda u lečenju. Na ovaj način se stvaraju uslovi da se ova oblast zasnuje na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, da se preciziraju i poboljšaju uslovi i da se zakonodavni okvir u ovoj oblasti usaglasi sa pravnim rešenjima Evropske unije.

  Dosadašnji zakon nije definisao poslove i uslove pod kojima se ti poslovi mogu obavljati u oblasti ljudskih ćelija i tkiva, a koji se odnose na darivanje, dobijanje, testiranje, očuvanje, skladištenje i primenu ljudskih ćelija i tkiva. Takođe, nije postojala jasna definicija koja ustanova može biti banka ljudskih tkiva. To je uzrokovalo lošu dugogodišnju praksu u zdravstvenim ustanovama. Svi ovi nedostaci su otklonjeni Predlogom zakona o ćelijama i tkivima.

  Zato, imajući u vidu da je Predlog zakona zasnovan na najvišim standardima prakse i nauke i pozitivan efekat koji ostvaruje na mogućnost lečenja, te se ovim Predlogom zakona značajno doprinosi sveukupnom razvoju Republike Srbije i napretku medicinskih ustanova. Smatram da to mora biti izričito naglašeno u članu 1. Predloga zakona i to je cilj amandmana koji predlažem. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
  Reč ima narodni poslanik Milimir Vujadinović. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milimir Vujadinović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi članovi Vlade, poštovane kolege, član ovog zakona načelno govori na šta se ovaj zakonski predlog odnosi i govori o tome da se njime utvrđuju uslovi za podizanje kvaliteta i sigurnosti u oblasti ljudskih ćelija i tkiva, ali i poslovi državne uprave vezano za ovu oblast.

  Zakonom su takođe definisani i cilj zakona koji kaže da je to uspostavljanje visokog nivoa bezbednosti i sigurnosti u oblasti ljudskih ćelija tkiva, ali i svi oni koraci koji prethode ostvarenju tog cilja, pa je to na primer definisanje i formiranje banke ljudskih ćelija, uvođenje jedinstvenog informacionog sistema u oblasti ljudskih ćelija, jasan inspekcijski nadzor i drugi elementi koji su neophodni za ostvarenje cilja.

  Zaista jedan obiman i ozbiljan posao sa stanovišta medicinskog rada, ali i sa stanovišta rada državne uprave. Dobro je što u oblasti medicine pratimo savremene trendove i savremene standarde razvijenog dela sveta i teško da neko danas u Srbiji može imati nešto protiv ovog zakonskog predloga osim ako je on zlonameran ili osim ako je veliki populista.

  Mi znamo koliko je težak posao koji radite, gospodine ministre. Podržavamo vas na tom vašem poslu, ali zaista težak posao je pred vama. Zašto? Pa, da bi obezbedili u medicini i ovaj kvalitet i sigurnost o kojoj govorite u 1. članu neophodno je, prvo, da obezbedite i, kao preduslov svega toga, ozbiljne medicinske ustanove, a imajući u vidu sve ono što vas je sačekalo kada ste preuzimali funkciju u ovoj Vladi, zajedno sa ondašnjim premijerom Aleksandrom Vučićem, to je onda još teže.

  Znamo mi svi u ovoj sali koji sedimo, bilo da dolazimo iz vlasti ili iz opozicije, kakvi su to uslovi sa kojima ste se susreli, ali sve ono što mi znamo potrebno je da znaju i građani Srbije.

  Ja ću čisto radi njih reći neke stvari i navesti jedan primer. Naime, do unazad nešto manje od dve godine na severu Srbije vlast su vršili oni koji su pripadali DOS-u, današnjem tzv. Savezu za Srbiju, dobro ih je definisala premijerka „savezu za sebe“. Nije prošlo ni cele dve godine kako su napustili sever Srbije, tj. ta vladajuća struktura.

  Primer projekta koji su oni vodili u medicini je Kamenica 2, projekat koji je bio zamišljen kao bolnica u kojoj će se lečiti 1.400 ljudi, koliko procena da na godišnjem nivou u Vojvodini oboli od karcinoma. Izgradnja Kamenica 2 počinje 2008. godine sa planom da bude završena 2009. godine, prvobitna vrednost projekta 16.000.000 evra. Šta je epilog? Gradnja traje do 2016. godine. Projekat je u međuvremenu volšebno naduvan na čitavih 35.000.000 evra, 19.000.000 više.

  Izgubili smo sedam godina, izgubili smo 19.000.000, izgubili smo verovatno hiljade života, jer ljudi nisu stigli da dođu na lečenje u tu bolnicu.

  Vi ste taj posao krajem 2016. godine završili zajedno sa Pokrajinskom vladom, odnosno Pokrajinskim sekretarijatom i zaista sve čestitke.

  Dosta ste vi poslova završili još u oblasti tim medicinskih ustanova. Ja ću nešto kasnije govoriti, to jest u sutrašnjem danu i u Subotici, na primer, odakle dolazim. S toga mislim, vraćam se na početak, da je zaista težak posao pred vama, a moj amandman kao treći stav ovome članu je simboličan podsetnik na težinu posla koji radite i priznanje za sve ono što ste uradili u oblasti medicine, zajedno sa ondašnjim premijerom, današnjim predsednikom i svim Vladama koje je on do sada vodio. Hvala vam.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Blaža Knežević.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Blaža Knežević

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Poštovani ministre sa saradnicima, potreba donošenja novog zakona jeste da se oblast primene ljudskih ćelija i tkiva kod ljudi zasnuje na najvišim standardima medicinske nauke i prakse, jer je to oblast koja se, pre svega, intezivnmo razvija, a što je prioritetno, nudi velike mogućnosti za lečenje.

  Da bi se ova oblast razvila po najvišim standardima, neophodno je definisati registar davalaca matičnih ćelija, koji omogućava pronalaženje nesrodnih davalaca i obezbeđivanje ćelija za presađivanje, što postojeći zakon nije jasno definisao,

  Novi zakon uređuje aktivnosti u ovoj oblasti, to će doprineti bržem ostvarivanju zdravstvene zaštite u ovoj oblasti.

  Novi zakon, takođe, je propisao pojednostavljenu proceduru izdavanja dozvola zdravstvenim ustanova iz obavljanje poslova iz oblasti ljudskih ćelija i tkiva i, ono što je takođe veoma važno, uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema u ovoj oblasti. Ovo je pre svega dobar i značajan zakon, jer će se njegovim donošenjem stvoriti uslovi za promociju davalaštva i podizanja svesti građana o značaju davanja.

  Danas smo, inače, imali priliku da čujemo kako se vodi najgora i najmračnija kampanja protiv svega što je dobro u Srbiji. Čuli smo istovremeno i veliku količinu neznanja, ali isto tako i veliku količinu mržnje i ne zna se šta je od toga opasnije. Sve ovo govori da je zdravstveni sistem u Srbiji, koji je godinama urušavan, bolji nego ikada i da sve ovo što se ulaže u zdravstveni sistem može samo zdrava, jaka, fiskalno konsolidovana zemlja, zemlja sa jakom ekonomijom kakva je Srbija. Zahvaljujem.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Đorđe Milićević

  Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Da li neko želi reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.