Deseto vanredno zasedanje , 26.09.2018.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milosav Milojević.
Da li neko želi reč?
Kolega Milojeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milosav Milojević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministri u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo poslanici, na osnovu člana 161. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO.

U članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO, kojim se vrše izmene u članu 12. Zakona o PIO, predlažem da se doda novi stav 2. koji glasi: „Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, s posebnim osvrtom na unapređenje privatnog sektora“. Ovim amandmanom unapređenje privatnog sektora uvodimo kao smernicu već pri definisanju jednog od osnovnih pojmova ovog zakona.

Dame i gospodo poslanici, neodgovorna politika pre dolaska SNS na vlast dovela je i do deficita u poslovanju Republičkog Fonda za PIO, veoma nepovoljan odnos broja osiguranika i broja penzionera, kao i stalni trend pogoršanja tog odnosa doveo je do situacije da je budžet postao preopterećen. Obaveza isplata neto penzija pala je čak 40% na budžet Republike, sa trendom povećanja tog odnosa. Upravo iz tih razloga donete su reforme prilagođavanja sistema sa ekonomskim mogućnostima budžeta u vidu povećanja starosnog doba odlaska u penziju, pooštravanja kontrole naplata doprinosa za PIO, smanjenje administrativnih troškova i brojne druge mere koje su donele održivo rešenje za povećanje budžetskih sredstava.

S druge strane, najbolji mogući okvir za smanjenje odnosa broja penzionera i osiguranika je dovođenje novih investitora i samim tim otvaranje novih radnih mesta. Mere Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju su u bliskoj vezi sa razvojem ekonomije, a posebno privatnog sektora. Vidljivim privrednim rastom, prilivom stranog i domaćeg kapitala otvara se mogućnost za drastično povećanje radne snage, a na taj način i punjenje budžeta kroz plaćanje doprinosa.

Duboko verujem da su reforme koje sprovodi Vlada Republike Srbije istorijske, verujem da smo na ovaj način spasili državu od bankrota i da smo, što pokazuju svi ekonomski parametri, na pravom putu da kroz nekoliko godina budemo apsolutni lideri ne samo na Balkanu, već i mnogo šire od toga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Boban Birmančević.
Da li neko želi reč?
Kolega Birmančeviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Boban Birmančević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani ministri, poštovani građani Srbije, sve penzije, bez obzira na visinu i bez obzira na način i period od kada su počele da se primaju, biće uvećane za 10% i biće vraćene na nivo koji je bio pre uvođenja zakona 2014. godine. To je ono što je istina i to je ono iza čega stoji i ova Vlada, ali i ova Narodna skupština.

Ono što je bitno i ono što moram da kažem zarad istine i zarad građana je da oni koji tvrde da su nešto vratili 2000. godine kada su preuzeli odgovornost za ovu Srbiju, neka kažu kada će vratiti sve ono što su od 2000. do 2012. godine upropastili i neka ne pokušavaju i nipošto neka ne pokušavaju da štite penzionere i građane jer oni od njih tu zaštitu i ne traže. Ono što oni vrlo dobro znaju, to je da budućnost i penzionera, ali i onih koji sada rade i svih drugih građana, onih koji su se rodili i onih koji će se tek roditi, zavisi od ove Vlade, od predsednika Republike Srbije, ali naravno i od Skupštine Republike Srbije, koja na kraju i u suštini donosi sve zakone i neće se niko iz ove skupštinske većine kriti iza bilo koga drugog. Za odluke smo odgovorni mi zajedno sa Vladom i sa predsednikom Republike.

Ono što vam građani nikada neće oprostiti to je upravo upropašćena Srbija, uništene fabrike, 500.000 radnih mesta i tih 500.000 radnih mesta bez kojih su oni ostali su ostavile jako težak period, jako težak period upravo za 500.000 porodica koji su građani preživeli pre svega zahvaljujući svojim sposobnostima i tome što su 2012. godine prepoznali priliku i konačno dobili pravu Vladu, pravog predsednika i odgovornost koja ima pozitivne rezultate.

Ko će da vrati sve ono što je upropašćeno do 2012. godine, jako je teško pitanje, a od privrede, poljoprivrede, zdravstva, kulture sve je bilo urušeno. Šutanovac kao ministar veće je posledice ostavio po oruđe, oružje i po Vojsku Srbije neko NATO bombardovanje, a ministri koji su u prethodnim periodima vodili svoja ministarstva samo su mislili u užem krugu, odnosno u najužem krugu koji nije gledao na građane, a ponajmanje je gledao na penzionere.

Ono što smo imali u PIO fondu u ranijim periodima su, naravno, jako veliki problemi koji su nasleđeni i koji su 2012. godine pali na pleća ove Vlade, ali upravo merama 2014. godine i menadžmentu koji je upravljao PIO fondom imamo stabilnu situaciju, između ostalog, imamo domaćina u tom PIO fondu, a znamo da u svakoj porodici i u svakoj kući i u svakom preduzeću odgovoran je domaćin, odgovoran je direktor. Najodgovornije lice u Republici Srbiji je, naravno, predsednik Republike Srbije i to je jednostavno tako. Ova država ima svog domaćina, ima svog predsednika.

Podsetiću da smo imali prošle nedelje obraćanje visokog predstavnika iz Indije koji je rekao da 30 godina niko, apsolutno niko iz vlasti Srbije nije našao za shodno da poseti Indiju, a upravo je Aleksandar Vučić, zajedno sa svojim saradnicima, uspeo da obiđe sve države koje su nam pružile ruku i koje žele da sarađuju sa Srbijom.

Ono što je istina, to je da smo bili prestali da postojimo, da više niko nije obraćao pažnju na to šta misli Srbija, jer nisu imali sa kim da pričaju. Situacija se za ovih šest godina drastično promenila. Ono što je najbitnije, ne samo za penzionere, nego za sve građane u Srbiji, to je da ova Srbija ima stabilnost budžeta, ima stabilnost Vlade, ima stabilnost kursa, ima pravog predsednika koji zna i koji mora da ponese teret koji je, naravno, veliki, ali jednostavno on ne beži od toga. Uz pomoć Vlade, uz pomoć ove skupštinske većine rezultati će biti svakako bolji, a građani to vide i nijedna žalopojka i izmišljanje o borbi za prava penzionera od onih koji su penzionere upravo doveli do prosjačkog štapa nije potrebna.

Ono što za kraj hoću da kažem, penzioneri ne traže od vas zaštitu, to su pokazali i na izborima ko će da ih štiti, ko će da ih predstavlja, rekli su glasači i jednostavno ne postoji niti jedan drugi put, osim put Aleksandra Vučića i ove koalicione Vlade. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Slaviša Bulatović.
Izvolite, kolega Bulatoviću.
...
Srpska napredna stranka

Slaviša Bulatović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podnosim amandman na član 1, u smislu da se doda novi stav 2. koji glasi - Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na vladavinu prava.

Kada danas govorimo o sveukupnom razvoju Republike Srbije, ne sporno je da dolaskom Aleksandra Vučića, na mesto premijera, 2014. godine, u Pčinjskom okrugu i Vranju, kao njegovom sedištu, počeli da se rešavaju problemi koji su decenijama i godinama gurani pod tepih. Danas razvoj Srbije, nedvosmisleno podrazumeva i razvoj Vranja i Pčinjskog okruga. Brojni su primeri da je promenjen odnos države prema Vranju i jugu, a možda i najbolji taj što je očuvana proizvodnja u kompanijama „Simpo“ i „Jumko“ u Vranju. Danas u ove dve kompanije radi oko četiri hiljade radnika. U „Simpu“, primera radi, radi 2300 radnika i to u njegovim fabrikama u Vranju, Bujanovcu, Preševu i Surdulici, a u toku su i pripreme za rekonstrukciju i remont opreme u fabrici „Simpa“ u Zubinom potoku, gde bi trebalo da budu upošljeno još stotinak radnika. Inače, fabrika „Simpa“ u Zubinom potoku ne radi od 2013. godine.

Kod „Jumka“ je situacija malo drugačija. Jumko ima ugovorene poslove do kraja 2018. godine i cele naredne 2019. godine. Jumko je otvorio novi pogon u Crnoj travi gde radi oko četrdesetak radnika, a uskoro se očekuje otvaranje još jednog pogona, odnosno pogona u Despotovcu. Pored toga, u Bujanovcu „Jumko“ je proširio proizvodnju i tamo uposlio 120 radnika. Pored navedenog, počeo je sa radom i pogon balistike, koji je lično otvorila premijerka Ana Brnabić i već je potpisan prvi ugovor, a što predstavlja veliku razvojnu šansu za kompaniju „Jumko“.

Činjenica je da se bez ove dve kompanije ne može zamisliti razvoj Vranja, kao sedište Pčinjskog okruga i juga Srbije, i upravo su naš predsednik Aleksandar Vučić, Vlada i resorna Ministarstva privrede, Ministarstva unutrašnjih poslova i ostala, najzaslužniji što danas u njima radi preko četiri hiljade radnika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Da li neko želi reč?
Kolega Matić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Matić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, moj amandman na član 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, prvenstveno se odnosi na održivost isplata penzija kroz prizmu rada privrede i aktivnosti lokalne samouprave.

Ovde je već puno rečeno oko restriktivnih mera, koje su se morale preduzeti da Srbija stane na noge, prvenstveno privredno, a imajući u vidu da su se penzije dotirale iz državnog budžeta, čak i do 40%, to znači da budžet Republike Srbije je bio skraćen mogućnosti da pospeši privredu, da smanji infrastrukturna ulaganja, da smanji ulaganja u javni sektor, kao i svaka druga davanja koja servisira budžet Republike Srbije. Morala se, prvenstveno osposobiti privreda, koja puni budžet penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i državni budžet i samo tako se moglo doći do stabilnosti i redovnih isplata penzija.

Ogromna većina penzionera, ne postavlja pitanja, kao što se postavlja ovde od strane pojedinih poslanika opozicije, oni jednostavno, čini mi se bolje razumeju situaciju, razumeli su teškoće, razumeli su poteze ove države na čelu sa Aleksandrom Vučićem, kako može da se osposobi, prvenstveno budžet penzijsko-invalidskog osiguranja, a on može jedino da se osposobi u koliko se podigne privreda i samo tako može da se osposobi da dođe do redovnih isplata penzija, što je na kraju krajeva učinjeno i to su penzioneri jako dobro razumeli i razumeju dan danas.

Ovde se postavlja pitanje vraćanja penzije itd. međutim, ukoliko država, privreda stoji dobro, ona dobro i puni svoje fondove, iz tih fondova se isplaćuju davanja ili penzije, pa ako je on pun, znači doći će i do stabilnosti, redovnosti i povećanja penzija. To je neki deo odgovora na koji se ovde postavljaju pitanja.

Dalje, doprinos lokalnih samouprava svemu ili današnjoj izmeni i dopuni Zakona PIO prvenstveno treba da se odnosi na razvoj privrede u svojim lokalnim zajednicama, veće zapošljavanje, uvećanje zaposlenih koji će uplaćivati doprinose u budžet PIO, kao i porez u državni budžet. Iz toga kao zamajac se vraća penzionerima mogućnost redovnih penzija. Što su privredno jače lokalne samouprave, ujedno jača i privredno jaka Srbija. Privredno jaka Srbija obezbeđuje održivi sistem realnih i stabilnih penzija, zato su najzaslužniji sami penzioneri i ja im sa ovog mesta čestitam na tom njihovom doprinosu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radmilo Kostić.
Izvolite, kolega Kostiću.
...
Srpska napredna stranka

Radmilo Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO kojim se vrše izmene u članu 12. istog zakona dodaje se novi stav 2. koji glasi – Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje poslovanja.

Ovim amandmanom se dodatno definiše član 1. ovog zakona. Predloženi amandman ima za cilj da podstakne razvoj Republike Srbije, da se bolje iskoriste ekonomski potencijali i ekonomski resursi kojima raspolaže naša zemlja, što implicira i dovodi do poboljšanja i unapređenja poslovanja.

Razvoj Republike Srbije je prioritet ove Vlade. Razvoj se podstiče kroz borbu kroz smanjenje sive ekonomije i rada na crno, a ljudi kao ekonomski resurs postaju više cenjeni i zaštićeni. Osiguranici samostalnih delatnosti u smislu člana 12. Zakona o PIO, predloženim izmenama i dopunama postaju cenjeni ekonomski resurs, više doprinose razvoju zemlje i mogu biti sigurni da će njihova prava poštovati u skladu sa zakonom. Razvoj zemlje, unapređenje poslovanja i bolji pristup ekonomskim resursima u ovom slučaju ljudima, kao delu ekonomskih resursa jedne zemlje ostaje prioritet ove Vlade koja i kroz donošenje ovog zakona to i potvrđuje. Zahvaljujem.