Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.10.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri
Predsedavajući, zbog ovog vašeg ponašanja sada i pre ove diskusije, povredili ste Poslovnik, član 100. Ako hoćete da diskutujete, neka neko drugi predsedava, a vi siđite u klupe pa polemišite sa narodnim poslanicima.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pomagao sam vašem šefu.
...
Dveri

Marija Janjušević

Poslanička grupa Dveri

Razumem toliku nervozu i strah od saveza, ali ne morate i vi sa govornice da pomažete, pri tom, dozvoljavate i direktno obraćanje narodnim poslanicima.

To što vi sa tog mesta predsedavajućeg morate da pomažete u nedostatku argumenata, građanima samo pokazuje koliko se plašite Saveza za Srbiju, saveza za spas Srbije i za pružanje nade građanima Srbije da će ova pošast jednom da prestane. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Da vam odgovorim nešto.
Pošto je povreda člana 100. ne plašimo se uopšte Saveza za Srbiju, ni ja sa ovog mesta gde sada sedim, verujem nijedan poslanik u ovoj sali, nemamo razloga da se plašimo. Kao čovek koji se bavi politikom, ja sam za to da ukoliko neko izražava ozbiljnu sumnju za legitimitet vlasti, da izađemo na izbore. Samo moje iskustvo u proteklih šest godina je da su neki tražili izbore, a molili Boga da se ne dese i da su svaki put kada su dobili izbore, izgubili.
Da li želite da se Skupština u danu za glasanje izjasni o vašem ukazivanju na povredu Poslovnika? (Ne)
Sada i vi po Poslovniku.
Izvolite Boško Obradović.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Kolega predsedavajući, povredili ste član dvesta… 27. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji vam jasno stavlja do znanja da treba da se starate o primeni ovog Poslovnika, a ja sam po tom Poslovniku imao pravo na repliku, na izlaganje predsednika poslaničke grupe SNS, jer sam u više navrata prozvan i po imenu i prezimenu i po nazivu poslaničke grupe kojoj pripadam, čak su mi dodeljene i neke druge dužnosti koordinatora nekih drugih političkih organizacija, a ja jesam član Predsedništva Saveza za Srbiju i do toga ne bežim. Naprotiv, smatram da je Savez za Srbiju najveći opozicioni blok formiran u poslednjih 15 godina na srpskoj političkoj sceni i da predstavlja ozbiljnu alternativu ovoj vlasti.

Dakle, morali ste mi po više osnova dati pravo na repliku, jer jednostavno nije realno da samo predstavnici vladajuće većine iznose određene optužbe, klevete, izmišljotine, napade na nas iz opozicije, a da mi nemamo pravo da odgovorimo.

Do sada ste vrlo korektno davali i pravo na repliku i pravo na ukazivanje na povredu Poslovnika, ja sam vam se u više navrata i zahvalio zbog toga, jer mislim da je to bilo veoma u duhu demokratije, tolerancije i parlamentarizma, pa vas molim samo da tako i nastavite, jer nema razloga da se podiže na bilo koji način bilo kakva tenzija. Ovo je jedna normalna rasprava. Potpuno u duhu jedne normalne parlamentarne debate između vlasti i opozicije i mislim da tako treba i da nastavimo.

Možda se vama u tom smislu ne dopada što ste stvorili jedan veliki opozicioni blok koji može ozbiljno da vam se suprotstavi, što Savez za Srbiju predstavlja jednu veliku snagu i nadu opoziciono orijentisanih birača da može doći do političkih promena, ali to je normalno. Takođe, ako je problem bivši režim, molim vas da konačno krivično gonite SPS i njene predstavnike iz bivšeg režima da konačno razaznamo ko je uništio ovu državu.

Što se tiče broja poslanika u sali i kvoruma, podsetiću vas da je čini mi se vama juče nedostajao kvorum da uopšte utvrdite dnevni red za zasedanje Narodne skupštine, prema tome, nemojte se brinuti o nama, brinite se o vama.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Obradoviću, vi ste reklamirali, odnosno ukazali na povredu člana 227. Poslovnika o radu Narodne skupštine, koji kaže ovako – pretres povodom odgovora na interpelaciju mora da se završi na sednici na kojoj je započet. Podneta interpelacija može da se povuče do glasanja odgovorom na interpelaciju. O pitanju koje je bilo predmet interpelacije ne može se ponovno raspravljati pre isteka roka od 90 dana od dana glasanja.
Inače, da biste mogli da koristite pravo iz člana 227. Poslovnika, morate da ispunite odredbe iz člana 220. Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže - najmanje 50 narodnih poslanika može da podnese interpelaciju u vezi sa radom Vlade ili pojedinog člana Vlada. Taj uslov takođe ne ispunjavate, pa prema tome smatram da nisam nijednu odredbu Poslovnika prekršio.
(Boško Obradović: Jeste 27.)
Molim?
(Boško Obradović: Jeste 27.)
Vi ste 227. ima u stenografskim beleškama.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici pozivam se na povredu člana 27.

Da, jako smo nervozni, evo tresemo se od straha zato što se plašimo Saveza za Srbiju, čiji je novi predsednik, zamislite Janko Veselinović.

Jače političke ličnosti na političkoj sceni Srbije u poslednjih tridesetak godina verovatno nije bilo i evo uhvatila nas je baš velika panika i strah od Janka Veselinovića koji će da nas ubedljivo pobedi, zajedno sa Boškom Obradovićem, Đilasom, Jeremićem, Tadićem, Šanetom Petrovićem i svim ostalim lopovima i secikesama koji su upropastili ovu državu.

Želim samo da podsetim građane Srbije koliko je Boško Obradović dosadan. Kada je formirana Vlada Ane Brnabić, onda je on rekao da su Vučić, Nikolić, Vulin i Dačić izdajnici, a u novoj Vladi, kaže - postoje najmanje dvoje ministara koji su masoni. Ja ću vam sad pročitati samo deo prepiske i želim da se zahvalim mom kolegi Marijanu Rističeviću, koji mi je ljubazno ustupio ove svoje izvore, iz kojih se vidi da je narodna poslanica Pokreta Dveri, Marija Janjušević, masonka.

Kaže ovako – najuvaženija, to piše neka Brankica još 2015. godine, 18. maja, najuvaženija velika majstorice, drage sestre i visoki oficiri, sa zadovoljstvom javljam da sam u prilici da na trajno raspolaganje Loži stavim mali mač za bockanje kandidatkinje, čiju fotografiju dostavljam u prilogu. U vezi druženja sa sestrinstvom iz Rumunije, na raspolaganju sam u petak uveče, na radove u subotu mogu stići oko 16.30. Sve najbolje, Brankica.

Pa, onda neka Nena Popović.

(Vjerica Radeta: A, ko se bockao?)

Pa, valjda se između sebe bockaju. Ne znam ja kako izgledaju ti masonski rituali. Ja nisam mason.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Martinoviću, molim vas privodite kraju.
Završite sa bockanjem.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Evo, samo dozvolite gospodine Arsiću, zanimljiva je tema ovih velikih ljotićevaca i antimasona.
Kaže neka Nena Popović Šević – najuvaženija velika majstorice, drage sestre, visoki oficiri, u delu priprema kandidatkinja za rad, a primećujem da je dodat na listu, nedostaje kanap, ali se mogu pobrinuti da ga nabavim za predstojeću subotu. Isto važi i za baterijske lampe koje sam do sada koristila umesto sveća, iz bezbednosnih razloga. Podsećam da sam na raspolaganju, uvaženom sestrinstvu, tokom celog dana u subotu, u slučaju bilo kakve logističke podrške. Poštovana velika sestro, poštovane sestre, želim da vas obavestim da srećom sve od opreme imam i molim da mi javite ako ima nekih izmena što se tiče muzičkog dela. Jako mi je žao što vam ne mogu pomoći u nabavci neophodne opreme, jer nažalost, radim svaki dan do 21.00 čas. Ukoliko vam je pomoć potrebna, molim vas da me pozovete sutra.
Pa, onda neka Nataša Pavlović kaže – ne draga, ne zanovetaš. Napravićemo neku kombinaciju za tebe. Ne se sekiraš, itd.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem kolega Martinoviću.