Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/239-18

6. dan rada

24.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:35

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne, nemate vremena, ali imate, izvolite repliku, nije problem.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ja bih samo zamolio da ministar ima u vidu, nije ovo sve urađeno od kako ste vi tu, urađeno je mnogo što šta što ne valja, a nije zastarelo za krivično gonjenje. Tu postoje krivična dela koja zastarevaju i 20 godina. Nije dovoljno, gospođo ministre, što ste vi sada meni dali odgovor. Vi ste podneli krivičnu prijavu, ali ja pitam šta rade institucije, tj. šta radi tužilaštvo, šta radi sud? Bez tih organa nadležnih ne može se ovako stanje održavati niti se može upuštati u ovakve poslove koji koštaju milijarde i milijarde.
Evo, npr, šta je bilo u Pančevu? Imate „Monteru“ čuvenu, koja je izvodila radove na novoj hali sportova, a to je bila hala namenjena za Univerzijadu. Gde je pola para nestalo? Šta je bilo sa izgradnjom doma zdravlja u Pančevu? Šta je bilo sa novom deponijom? Kakav je materijal, pošto je ovo predmet i vrsta građevinskog materijala, ispitajte da li je za 20 godina gradnja deponije u Pančevu koštala oko 20 miliona evra. Gde su pare, gde je materijal? Drugo, koji je materijal tamo ugrađivan? Da li će neko da odgovara? O tome se radi.
Nije dovoljno, ja shvatam, ministar, odnosno nadležni resor podnosi krivičnu prijavu, šta se događa sa krivičnom prijavom? Da li se kontaktira tužilaštvo? Zašto tužilaštvo ne reaguje? Kolika je šteta za budžet? Kolika je šteta za državu?
Još jedno pitanje za vas, ako je moguće da mi odgovorite da li postoje mogućnosti da se izgradi međumesni put u opštini Nova Varoš, između Nedlina i Jasenova? Pet sela vapi za putem, nije veliki trošak, nema potrebe jer ima podloga tvrda. Lokalna samouprava ne obraća pažnju na tih pet sela, a građani i omladina u tim mestima i u tim selima treba da ostanu u selu.
Taj put bi, gospođo ministarka, mnogo vredeo, a vi sada vidite da li posećujete dovoljno pažnje ovom mom pitanju ili ne, ili ćete ga ovako formalno, na neki način, ali na terenu ima mogućnosti, nisu velika ulaganja, molim vas da to razmotrite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Jojiću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav LJubenović.
Izvolite kolega LJubenoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

U ime poslaničke grupe SRS, podneo sam amandman na član 3. Predloga zakona o građevinskim proizvodima. Član 3. definiše primenu zakona i to ne na sve građevinske proizvode, kao i razvrstavanje po oblastima.

Mi smo predložili izmenu tačke 11. koja se odnosi na sanitarnu opremu. Brojne su oblasti građevinskih proizvoda, a u ovom predlogu zakona u članu 3. razvrstane su u 35 grupa. Ono što je značajno napomenuti je da i sam predlagač u obrazloženju navodi da imajući u vidu da Predlog zakona o građevinskim proizvodima utvrđuje uslove za stavljanje na tržište 35 oblasti građevinskih proizvoda.

Znače i pozitivni efekti odredaba ovog zakona, utiču na sve aktere na tržištu građevinskih proizvoda, od industrije građevinarstva, proizvoda, preko investitora, projektanata, izvođača, tela za ocenjivanje usaglašenosti do nadzornih organa.

Zato je poslanička grupa SRS pokušala da ovim amandmanom predloži konkretno rešenje kako pojedine oblasti ne bi ostale nepotpune, a vidimo da predlagač nije bio voljan da se upusti u čitanje naših konstruktivnih predloga, pa će vladajuća većina verovatno usvojiti tekst onako kako je i predloženo.

Predlagač je iskazao nameru da uredi oblast građevinskih proizvoda, što je neophodno s obzirom na napredak tehnike i tehnologije u ovoj oblasti, pojavu novih građevinskih proizvoda i izazove koje pred domaću industriju građevinskih proizvoda postavljaju zahtevi razvijenih tržišta.

Međutim, kada iz redova opozicije, konkretno SRS, dobijete konkretan predlog u vidu amandmana, predlagač ga odbije sa neubedljivim obrazloženjem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega LJubenoviću.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, naša amandmanska intervencija se odnosi na član 3. stav 1. tačka 20), gde smo želeli na prikladniji način da regulišemo pojmove koje tretira ovaj zakon i sama njegova primena.

Međutim, pre toga treba postaviti jedno drugo pitanje. Gospođo ministar, ja mislim da vi niste kompetentni za ovu oblast, ne zato što ste doktor ekonomskih nauka, pre vas ovo ministarstvo je vodio ortoped, nego zbog toga što vi šaljete lošu poruku građanima Srbije, a nalazite se na čelu ministarstva koje je veoma važno i bitno.

Mi smo ovde sve ove dane pričali o građevinskim dozvolama, kako je to neophodno i SRS želi da se ova problematika uredi na taj način. Želimo da što više nelegalno izgrađenih objekata ne budu porušeni, nego da se legalizuju, ali kako vi to možete zahtevati i reći bilo kome da pristupa rešenju problema na taj način, evo ovde kolege drage jedan sjajan naslov „Vratoljub premostio Drinu sa tunelom, Beograd bliži 50 kilometara“.

Ne radi se tu samo o nekoliko gradova LJuboviji, Bratuncu, Srebrenici, nego se tu radi o povezivanju dve veoma velike teritorije, dve države. Ne mislim na Republiku Srpsku, nego mislim na BiH i Srbiju.

Tačno je da je ovaj most otvaran 2017. godine, negde neposredno pred formiranje Vlade, odnosno polaganja zakletve Aleksandra Vučića i vi ste bili tamo. Znate li kako je taj most otvoren? Tako što ne da ne može, nego ne sme niko da pređe.

Više puta, vi nama ovde objašnjavate i dajete jedan odgovor. Ministar za bezbednost u Vijeću ministara BiH kaže potpuno drugačije, Dragan Mehtić kaže da Srbija nije rešila problem ni pregovaračkog tima. Naravno, vi ćete se sada javiti i malo je i bio problem verovatno za rešenje ovog problema zato što su bili opšti izbori u BiH, a sada gospođo ministar, na vama je samo jedna stvar ili da stisnete ili da podnesete ostavku. Mislio sam da stisnete da se reši problem dozvola, ništa drugo. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Periću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima koleginica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ne ide Zorani Mihajlović nešto sa mostovima, evo juče je bila u informativnim emisijama vest da šest meseci nije rekonstruisan most u Čačku, o kojem se ovde pričalo kao o nekim što je već završena stvar.

Ja se sećam možda pre dve ili tri godine kada se radio most u Zaječaru, tada ste bili u punoj ljubavi sa Sašom Mirkovićem, ja bila dan pre nego što ste vi došli, kažu mi ljudi – Sutra dolazi Zorana Mihajlović sa televizijama da otvara ovaj most. Ja kažem – Šta otvara most, nije ni jedna trećina završena?

Stvarno, sutradan vi ste bili, most je bio zatvoren i radovi završeni, radovi obustavljeni, stavljeni neki paravani i posle sedam ili osam minuta kada ste vi otišli, otišle kamere, nastavljen rad na tom mostu.

Dakle, ima toga, kada bismo mi imali vremena o svim detaljima, baš bismo se napričali, ali vi ste malopre rekli, mislim kolegi Jojiću, pitate ovo, pitate ono, pa vi odgovarate, a mi pitamo – ko je odgovoran i kako je došlo do toga da je „Behtel“ umesto kineske „Eksim banke“ dobio ovu mogućnost da umesto 500 miliona evra koje je „Eksim banka“ trebala da da za most Pojate-Preljina, kako su se to Amerikanci preko „Behtela“ tu udilovali, ono što su danas o tome pisale novine, ja zaista novinama koje su to pisale nešto preterano ne verujem, ali Zorana Mihajlović je u priličnoj milosti kod tih novina, pa onda mi je to onako baš u svakom slučaju vredno pažnje?

Htela sam još nešto da kažem, vezano je doduše za ovaj zakon o rušenju koji nam predlažete, evo danas je bilo jedno rušenje u Zemunu, videla sam da je i to u medijima, ali to ne komentarišem na osnovu medija, nego sam razgovarala sa tim čovekom još prošle godine.

Čovek je napravio bespravno veliki objekat, ogroman objekat, istina, neposredno pored škole „Sonja Marinković“ i on nije mogao privatno da ga legalizuje. S druge strane škole „Sonja Marinković“ je iste veličine, otprilike, parcela koja je zarasla u korov i on je čovek želeo da sačuva taj objekat tako što ga je nudio i Opštini Zemun i gradu Beogradu i Republici i Crvenom krstu i hteo je da se taj objekat u koji je on uložio ozbiljne pare da se za nešto iskoristi. Dakle, parcela jedna, nekom preparcelacijom, i ova s desne i s leve strane, objedinjena sa parcelom na kojoj je škola, ali vama je u duši rušenje, a ne da nešto sačuvate.

Dakle, niste morali legalizovati tom privatnom licu, ali ste mogli. On je nudio školi, pa je mogao da služio kao školski objekat, pa onda, ne znam, objekat u kojem bi mogao da se otvori vrtić, u kojem bi mogla celodnevna nastava da se organizuje, itd. Evo to su, dakle, neke konkretne stvari. Nažalost, nemamo vremena za detalje.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.
Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Zorana Mihajlović

| Ministarka rudarstva i energetike
Poštovana gospođo Vjerice Radeta, prvo, ovaj zakon se ne zove zakon o rušenju, nego se zove izmene i dopune Zakona o ozakonjenju objekata. Dakle, naš interes svakako jeste da ozakonimo sve što je moguće.
Potpuno ste u pravu, ja imam dušu, ali u mojoj duši je da svi oni koji se bave kriminalom i korupcijom i koji grade nelegalno, da, njima sve itekako treba srušiti. Vi ste, sa druge strane, odnosno vaša koleginica je davala amandman potpuno suprotan. Vi ste štitili i štitite tim amandmanom sve one kriminalce i tajkune koji su izgradili bilo šta nelegalno u prethodne dve, tri godine, jer ste se zalagali, kroz amandman na član, neki od prethodnih, čuli smo to, da se sve, dakle, ozakoni što se nelegalno izgradilo prethodne dve godine. Ti koji su to gradili u prethodne dve godine, dragi građani Srbije, su uglavnom najveći kriminalci, odnosno tajkuni. To je jedna stvar. Sigurna sam da imate pravi odgovor za mene.
Druga stvar, pominjete „Behtel“, američku kompaniju, danima me ovde nazivate izdajnikom, lobistom, itd, svašta ste mi izgovorili u ovih nekoliko dana. Ja uporno govorim, dakle, da Vlada Republike Srbije donosi odluke, da na osnovu odluka Vlade Republike Srbije se potpisuju memorandumi, dakle, ne ugovori. Kada govorite o ceni, dakle, jasno objašnjavam šta je ta cena, da je to eventualno maksimalna procena, da se još uvek ne zna cena, jer još uvek nisu završeni svi projekti. Bez obzira na to, vi i dalje nastavljate i napadate.
Sad meni jedna stvar nije jasna, pa bi ja da pokažem građanima Srbije, jer mi stvarno nije jasno, koja je to politika? Dakle, ovo su slike kada je bila izborna kampanja Donalda Trampa. Dakle, nije to bilo tako davno, pre godinu dana. Srpska radikalna stranka se itekako zalagala za pobedu Donalda Trampa. Znači, ovde svuda piše, da građani Srbije lepo mogu da vide – glasaj Trampa, SRS, itd. Znači, SRS podržava Donalda Trampa, i to zaključujemo iz ovoga. Da li je tako?
Sad mi nije jasna jedna stvar. Ako znamo da SRS podržava Donalda Trampa i SAD, zašto ne podržava Sporazum Vlade Republike Srbije i Vlade SAD? Mislim da imamo odgovor, vi ćete mi reći da li sam u pravu. Pošto znamo kako funkcioniše SRS, onda nekako pretpostavljam da imaju možda obećanje ili nešto drugo od neke druge američke kompanije, pa im se sad ova ne dopada. Ne bi bilo prvi put. Ne bi bilo prvi put, zato što imamo, takođe, izjave vašeg predsednika koji se zalagao za jednu od naših kompanija koja je dobila 50 miliona evra na jednom od koridora, a pogrešno uradila svoj posao. On je smatrao da odlično rade svoj posao.
Prema tome, da li je to šizofreno ili nije? Dakle, jeste li vi za tu politiku Donalda Trampa, jer ste ovde govorili građanima Srbije, ili niste?