Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 06.11.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

5. dan rada

06.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

 • TRAŽENJE OBAVEŠTENJA I OBJAŠNJENJA

 • Odgovornost za širenje netačne informacije o odlikovanju Aleksandra Vučića od strane Vladimira Putina, zloupotreba jednokratne socijalne pomoći od strane beogradskog Centra za socijijalni rad, sredstva potrebna za uvođenje konjice u Vojsku Srbije, otkazi
 • Odnosi ministra Nebojše Stefanovića sa direktorom policije Vladimirom Rebićem, rezidencija koju koristi Tomislav Nikolić
 • Izbor kandidata koji se po prvi put biraju u sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Bujanovcu
 • Rezultati izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, uvid u posebni birački spisak
 • Sredstva opredeljenja za odlaganje otpada u kompleksu Elektronske industrije u Nišu, poziv Lovačkom savezu Srbije da učestvuje u gašenju požara
 • Sredstva koja je Vojislav Šešelj dobio da lobira za Zukorlića, poziv da Administrativni odbor odlučuje o mandatu Vojislava Šešelja
 • Ulaganja u niški aerodorom "Konstantin Veliki", JP "Telekom Srbija" i kupovina TV Kopernikus
 • Ragovanje Maje Gojković na ono što piše u zakonu, kvalitet nastave u Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji
 • Incidenti u selu Rakita, prisustvo Kosova na svečanosti u Parizu, izbori u Kladovu, Kuli i Doljevcu, naziv liste SNS-a na izborima u Lučanima, ljudi na listi SNS za izbore u Lučanima, da li je važeća prijava protiv poverenika SNS-a Slobodana Jolovića
 • Napad Jeremićeve stranke na birački odbor tokom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, troškovi gradonačelnika Šapca za put u Strazbur
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Svetlana Nikolić Pavlović

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Zahvaljujem, predsedavajući.

  Uvaženi ministre Stefanoviću sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona kojim se dodatno definiše pomenuti član, a sve u cilju posebnog sagledavanja problema koji se odnosi na saniranje posledica bujica.

  Postojeći Zakon o vanrednim situacijama iznedrio je dobra rešenja, ali novim zakonom želimo da preventivu stavimo u centar naših budućih aktivnosti. Aktuelna Vlada, sprovodeći program SNS, ima zaista mnogo posla oko rešavanja nagomilanih problema sa kojima su se građani suočavali godinama unazad, ali isto tako donosi rešenja gde će se delovati preventivno i u što većoj meri sprečiti pojava bilo kakve vanredne situacije.

  Sistem reagovanja u vanrednim situacijama definisan krovnim zakonom iz 2009. godine našao se pred ogromnim izazovima tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Rešenja u ovom predlogu zakona su uglavnom oslonjena na postojeća, s tim što je iz njih otklonjeno ono što se u praksi pokazalo kao nefunkcionalno. Cilj novog zakona je da promeni sve ono što nije bilo dobro u segmentu preventive, odnosno naše navike da preventivno vrlo malo ili nimalo planiramo naše aktivnosti kada se ništa ne dešava u našoj opštini, u našoj kući, u našem dvorištu.

  Ovim predlogom zakona stvaraju se neophodni normativni uslovi, utvrđuju se nadležnosti organa i tela u izradi procene rizika. Novina u zakonu je donošenje plana smanjenja rizika, evidentiranje zona neposrednog uzroka, formiranje registra rizika koji će voditi Sektor za vanredne situacije, na osnovu podataka svih ministarstava i jedinica lokalne samouprave.

  Sve ovo svakako predstavlja veliki iskorak Republike Srbije i zato će u danu za glasanje SNS glasati za ovaj i ostale predložene zakone. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
  Da li neko želi reč?
  Kolega Laketiću, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Darko Laketić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, danas ovom raspravom u pojedinostima mi govorimo o Predlogu zakona o upravljanju rizicima, odnosno o smanjenju rizika od katastrofa, kao i upravljanju u vanrednim situacijama.

  Naime, član 2. na koji sam podneo amandman govori upravo o terminima koji se upotrebljavaju u ovom zakonu i ti termini su vrlo značajni zato što na adekvatan način definišu određene prirodne katastrofe o kojima se govori. Naime, u stavu 1. definisan je termin katastrofa. Dakle, katastrofa predstavlja elementarnu nepogodu, ali takođe može predstavljati i tehničku nesreću, pre svega misli se na određenu situaciju ukoliko dođe do određenih neželjenih momenata u radu određene fabrike ili postrojenja. Ono što je vrlo bitno, u drugom stavu se nastavlja sa definisanjem ovih termina. Tu se govori o elementarnoj nesreći, odnosno nepogodi koja može biti meteorološkog, hidrološkog, geološkog ili nekog drugog porekla, ali je suštinska stvar da ugrožava život zajednice koja živi na odgovarajućem terenu.

  Upravo jedan od termina koji je od posebnog značaja u ovom zakonu, a koji je značajan ne samo retorički, već i suštinski jeste smanjenje rizika od katastrofa, odnosno definisanje svih onih mera koje mogu biti i socijalne i ekonomske i zdravstvene i političke i institucionalne, dakle, sve one mere koje zajedno obuhvataju redosled poteza koji je u takvim situacijama neophodan da bi se sprečile žrtve, da bi se smanjila materijalna šteta ili na bilo koji način ublažio efekat elementarne nepogode. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Borka Grubor.
  Izvolite, koleginice Grubor.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Borka Grubor

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, osnovni ciljevi Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama jesu prvenstveno u sveobuhvatnom normiranju preventivnih mera i aktivnosti radi smanjenja rizika od katastrofa, efikasnom reagovanju u slučaju nastupanja katastrofa, kao i što efikasnijem otklanjanju njihovih posledica, kako bi se obezbedili oporavak i normalizacija uslova za život i rad na pogođenom području.

  Predlogom zakona stavljaju se u prvi plan principi, planski dokumenti, mere i aktivnosti koje treba da doprinesu što uspešnijoj prevenciji od katastrofa, jačanju otpornosti pojedinaca i zajednice na posledice elementarnih i drugih nepogoda i podizanju nivoa spremnosti za reagovanje u slučaju nastupanja nepogoda.

  Grad Loznica je na svojoj teritoriji pretrpeo ogromnu materijalnu štetu u periodu velike katastrofe prouzrokovane poplavama 2014. godine, s obzirom da se nalazi na obali reke Drine, kroz koju protiču reke Štira, Jadar, Trbušnica, Žeravija i druge. Lokalna samouprava grada Loznice je preuzela neophodne mere u cilju smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama kroz sledeće mere i aktivnosti: izgradnja obala utvrde na reci Drini u cilju zaštite bunara pitke vode, sanacija klizišta Valjevski put i Ulice Ive Lole Ribara u Banji Koviljači, sanacija korita reke Štire, sanacija taložnice u Trbušnici, izgradnja deponijsko-konsolidacione pregrade na reci Štiri u Paskovcu, regulacija vodotokova drugog reda, izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta u Banji Koviljači i Loznici, nabavka sirene, kupovina čamca za spasavanje, protivgradne rakete.

  Ukupna vrednost prethodno navedenog i urađenog na teritoriji grada Loznice je 118.669.494 dinara. Sve navedene mere imaju za cilj smanjenje posledica od katastrofa i na očuvanje zdravlja, tj. sprečavanje širenja zaraznih bolesti u slučaju nepogoda bilo koje vrste. Zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Nikolić.
  Da li neko želi reč?
  Koleginice Nikolić, izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Ivana Nikolić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala, predsedavajući.

  Poštovani potpredsedniče Vlade sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na 2. član Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama, a kojim želim da ukažem na posebno sagledavanje problema u vezi sa sprečavanjem saobraćajnih nezgoda i očuvanju i zaštiti infrastrukture u ovakvim okolnostima.

  Generalno posmatrano, Predlog zakona definiše i ističe veliku ulogu jedinica lokalne samouprave i njeno puno učešće u prevenciji od katastrofa i pravovremeno reagovanje u slučaju vanrednih situacija, a samim tim ističem i da je isto tako velika uloga jedinica lokalne samouprave i da se poseban akcenat stavi na očuvanje infrastrukture, zaštitu puteva, mostova i pruga i u takvim okolnostima.

  Pogledajte, mi danas govorimo o donošenju jednog ovakvog zakona i imamo kolege koji sa druge strane, od kojih se ne očekuje da podrže i ovaj predlog zakona ni ostale koji su na dnevnom redu, koji su tu isključivo da bi se obezbedili bolji uslovi za život naših građana, da bi nivo zaštite bio na daleko višem nivou, da bi bio daleko veći. Danas kada se napori ulažu za očuvanje mira i stabilnosti na prvom mestu, od njih ne očekujemo podršku ali je katastrofalno to što se takav rad i takvi napori danas osuđuju, napadaju i jednostavno samo se poziva na nasilje.

  Dok neki tako rade, ja ću istaći nekoliko činjenica kako se reagovalo u opštini Ub 2014. godine koja je bila zahvaćena katastrofalnim poplavama i kako je naporima Vlade Republike Srbije i Narodne skupštine, koja je usvojila zakon i nakon toga je Vlada Republike Srbije sa nekoliko uredbi omogućila da što brže i što bolje otklone posledice takve katastrofe. U opštini Ub je tim pravnim aktima omogućeno da preko 1.100 porodičnih i stambenih objekata ima naknadu štete. Nakon toga smo imali posebnim uredbama i pomoć za pravna lica za 70 naših preduzetnika. Tih kobnih dana i predsednik Vlade gospodin Aleksandar Vučić je posetio opštinu Ub i lično pružio pomoć i mi smo mu mnogo zahvalni na tome.

  Juče sam napomenula kako se sada u opštini Ub preventivno deluje govoreći o izgradnji rasteretnog kanala Gračica-Ub ali takođe isto preventivno je bilo delovanje, zajedničkim naporima Vlade Republike Srbije preko Kancelarije za javna ulaganja, izgradnja potpornog zida, odnosno zaštitnog zida na reci Ub. Vrednost investicije je 12 miliona dinara. To je primer kako se odgovorno rukovodstvo sprovodeći program SNS ponaša prema građanima i kako se stvaraju uslovi za bezbedni život.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
  Izvolite koleginice.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Milena Turk

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka
  Hvala predsedavajući.

  Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na 2. član Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama kako bi se dodatno definisao ovaj član ali i poseban akcenat stavio na uklanjanje posledica elementarnih nepogoda.

  Obzirom da se Srbija tokom 2014. godine i tokom 2016. godine suočila sa zaista katastrofalnim posledicama poplava mi moramo učiti iz ovih iskustava i učiniti sve da se razmere ovakvih poplava više nikada ne ponove. Važno je locirati potencijalne izvore opasnosti, definisati rizike, propisati mere kako bismo se na najbolji mogući način zaštitili kako bismo zaštitili živote naših građana ali i vrednosti u smislu materijalnih vrednosti. To naravno iziskuje uvođenje i ugledanje na praksu zemalja u okruženju ali i u svetu koje su se na uspešan način borile sa ovim problemom, dakle, usvajanjem rešenja koja one primenjuju u svojim sredinama, kako bismo podigli zaštitu od vanrednih situacija na što viši nivo.

  Cilj je naravno otkloniti nedostatke koji su uočeni u postojećem zakonu i nadgraditi Zakon o vanrednim situacijama. Mi ne smemo dozvoliti kao što se dogodilo tokom 2014. i 2016. godine da nemamo odgovarajuću opremu jer se dogodilo da je bivši ministar odbrane isprodavao i desantne gumene čamce i agregate i pumpe koje su i te kako mogle biti iskorišćene u borbi sa poplavama. Uz kreiranje jedne nacionalne platforme što potpisuje ovaj zakon, usklađivanje lokalnih samouprava da se uključe u jednu organizaciju plana o zaštiti, uz jačanje međunarodne saradnje u smislu dopremanje humanitarne pomoći, u smislu preventive, poseban akcenat ovim amandmanom želim da stavim i na značaj sanacija posledica elementarnih nepogoda kako bi se zaokružila jedna celina i kako bismo na najbolji mogući način kontrolisali vanredne situacije i krizne situacije. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Arsić

  Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik LJubiša Stojmirović.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
  Izvolite kolega Krliću.