Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

6. dan rada

04.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:20 do 19:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Goran Nikolić. Da li želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo poslanik Ognjen Pantović.
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Ognjen Pantović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministri sa saradnicima, Predlog Zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je nastavak sprovođenja politike ove Vlade o digitalizaciji javne uprave.

Vlada Srbije ulaže velike napore na polju digitalizacije, a posebno digitalizaciju javne uprave. Cilj je da Srbija dobije što ekonomičniju, transparentniju i efikasniju javnu upravu, a sredstvo za postizanje tog cilja je moderna i svima dostupna elektronska uprava.

Nove tehnologije olakšavaju život građanima, ubrzavaju procedure, ali takođe olakšavaju posao i službenicima u institucijama Republike, Pokrajine, gradova i opština.

Danas imamo situaciju da se firme otvaraju za 24 časa, građevinske dozvole se mnogo brže dobijaju, moguće je koristiti elektronski potpis, elektronski pečat. Donesen je Zakon i o elektronskoj upravi. I, ovaj Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja je odličan korak na ovom putu. Centralni registar je elektronska baza podataka jer elektronski servis koji se zasniva na savremenim IT tehnologijama, i ovaj Predlog zakona obezbeđuje zakonski osnov za povezivanje sa drugim registrima kako bi se omogućio brži i efikasniji rad.

Pozivam sve kolege da u danu za glasanje podrže ovaj predloženi zakon. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Milan Knežević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milan Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji gledate ovaj prenos, podneo sam ovaj amandman na prvi član Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Moje kolege su već pomenule da je svrha donošenja ovog zakona efikasnija kontrola naplate doprinosa za socijalno osiguranje, zatim, smanjenje troškova administracije i efikasnije funkcionisanje sistema socijalnog osiguranja, kao povezivanja ovog registra socijalnog osiguranja sa Poreskom upravom.

Hteo bih da podsetim nešto što naši sugrađani znaju i sigurno poslanici, postojala je u ovoj državi jedna služba koja zvala Služba društvenog knjigovodstva ili SDK. U to vreme dok je ona funkcionisala nije mogao nijedan dinar uplate, da li je lični dohodak, honorar, autorski honorar, bilo kakva isplata nije mogla da bude obavljena bez uplate doprinosa u skladu sa zakonom države Srbije.

Međutim, ona je naravno, funkcionisala možda ne na odgovarajući način, ali je bila veoma značajna, ali je ona 2003. godine u vreme kada su krenule te privatizacije ukinuta, i onda se pojavili problemi. Ukinuto je zato što verovatno taj deo novca je odlazio u nečije tuđe ruke. Zato su se pojavili oni problemi da su ljudi imali neuplaćen penzijski staž, neuplaćene doprinose za zdravstvo, pa je bilo potrebno da se povezuje penzioni staž, pa nisu mogli da idu na pregled.

Jedan sistem je bio urušen u prethodnom DOS-ovskom režimu. Sada je ovo uspostavljeno na jednoj više elektronskoj i digitalizovanoj …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela poslanica Ana Čarapić.
Da li želi neko reč? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ana Čarapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, danas raspravljamo o Predlogu zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, o odličnom zakonskom rešenju koje podrazumeva jedinstvenu bazu podataka osiguranika, osiguranih lica i evidencije obaveznika doprinosa.

Dakle, Predlogom zakona predviđa se baza podataka koja je kompaktibilna sa Poreskom upravom, sa Agencijom za privredne registre, sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa PIO fondom i sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje.

Zakonsko rešenje će u potpunosti doneti pune efekte objedinjene naplate, a podsetiću, objedinjena naplata je najbolji reformski poduhvat Vlade Republike Srbije, Vlade Aleksandra Vučića, koji je u primeni od 1. januara 2014. godine i upravo objedinjena naplata je doprinela fantastičnim rezultatima u naplati doprinosa. Zato u 2019. godini predviđeno je 35 milijardi dinara Penzioni fond veći nego u 2012. godini. To su značajno velika sredstva, s obzirom da nikada nismo imali stabilniji devizni kurs i nikad nižu stopu inflacije. U potpunosti ćemo popraviti i položaj naših penzionera i u narednom periodu.

Podsetiću građane Srbije, ovim zakonskim rešenjem se uspostavlja kontrolna funkcija naše države nad tokovima novca i na obračunatim i plaćenim porezima i doprinosima, koje je naša država izgubila 2003. godine kada je bivši režim ugasio Zavod za obračun i plaćanje, koja je bila najbolje organizovana institucija u našoj državi, zavod koji je štitio interese građana i koji je u potpunosti kontrolisao novčane tokove.

Nakon toga Republika Srbija od 2003. godine kreće putem pljačkaške privatizacije gde od 3.017 državnih preduzeća 2.000 preduzeća je u potpunosti prestalo da radi, a hiljada je na ivici egzistencije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Da li želite reč?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodo ministri, raspravljamo o ovom obaveznom registru socijalnog osiguranja, ali me zaista iznenadilo da nijedan od mojih kolega poslanika nije dao i odgovor i odakle se puni Fond socijalnog osiguranja, ali znaju da kažu moje kolege kako porezima i akcizama pljačkamo građane.

Akcize na motorna goriva nisu povećavane od 2011. godine i gorivo je danas jeftinije nego što je bilo 2011. godine u nominalnom iznosu.

Znači, problem je, izgleda mi, u tome da sada kada se svaki dinar od poreza, akciza, drugih fiskalnih opterećenja na ovaj ili onaj način vraća građanima, pa niko neće da kaže od kolega poslanika bivšeg režima da se iz poreza i doprinosa primaju plate u zdravstvu, primaju plate u prosveti, primaju plate u policiji, primaju plate u vojsci, izgrađuju se autoputevi, prave se škole i najveći je problem što građani mogu danas da vide svaki dinar gde je utrošen. Zato je toliki otpor. Zato se i pravi neka scena kao što je bila u Francuskoj, zato što za razliku od bivšeg režima gde se danas novac troši to se vidi, ne završava ni na Sejšelima, ni na Devičanskim ostrvima. Nema potrebe da se nose …
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala. Vreme.
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela Ana Karadžić.
Da li želite reč?
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na Predlog zakona o Centralnom registru osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja, jer želim da istaknem važnost digitalizacije kao jednog od prioriteta koji Vlada Republike Srbije sprovodi. Dakle, Vladi je važno da građani budu u fokusu i da je sistem upravo okrenut ka građanima i digitalizacija je način da se to i postigne.

Čula sam skoro podatak da 500.000 sati ljudi godišnje čekaju u redovima. Na ovaj način to će automatski biti sprečeno, uštedeće se i novac i vreme. Centralni registar takođe digitalizacijom omogućava da se podaci razmenjuju između Ministarstva finansija, PIO fonda, zdravstvenog osiguranja, poreske uprave itd.

Ovih dana razgovaramo o budžetu i o tome kako pored razvojnog imamo i socijalni aspekt, a to je povećanje plata i penzija i smanjenje nezaposlenosti. Takođe postoji podatak da smo 2013. godine imali 25% više od 25% nezaposlenih ljudi. Danas je to oko 11,5%. Digitalizacija je ta i ovaj pravac kojim se Vlade kreće jeste da napravi jedan transparentan sistem, gde će svi moći da vide gde se novac ulaže, kako se novac troši. Na taj način smo omogućili dolazak novih investitora, otvaranje novih fabrika, novih radnih mesta i na taj način imaćemo i te socijalne aspekte realizovane socijalne aspekta budžeta, znači povećanje plata, povećanja penzija i smanjenje nezaposlenosti.

U Danu za glasanje, ja vas molim da podržite ovaj amandman. Hvala.