Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/35-19

4. dan rada

13.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč?
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, predloženi amandman SRS vezan za ugostiteljstvo, član 3. Predloga zakona je važan za tradicionalne vrednosti kako turizma tako i ugostiteljstva. Lokalne samouprave moraju ozbiljnije da pristupe postupku kategorizacije seoskih turističkih domaćinstava da bi postigli pravi efekat i prepoznavali sve ono što jedno takvo domaćinstvo može da ponudi. Lokalna samouprava i turistička organizacija su dužne da izvrše kategorizaciju seoskih domaćinstava i ujedno pomognu oko pružanja usluga tog domaćinstva registrovanog za obavljanje ugostiteljskih delatnosti.

Trebalo bi unaprediti program edukacije u hotelijerstvu i saradnju resornog ministarstva, kako prosvete, tako i turizma sa jedne strane, škola fakulteta i privatnog sektora sa druge strane.

Zatim, što se tiče ishrane u ruralnim turističkim destinacijama trebalo bi se posvetiti domaćoj tradicionalnoj kuhinji, koja je pomalo zaboravljena, tako što će se nuditi gostima i čime će se prepoznavati naša tradicionalna baština, a naročito strani turista će steći bogatiju predstavu o kulturi življenja našeg naroda.

Neophodno je jačanje kontrole i rada inspekcijskih službi kako bi se neregistrovana seoska domaćinstva, koja se bave turističkom ponudom, uvela u legalne tokove.

Iskoristiću prisustvo gospodina Nedimovića da ga pozovem da se malo spustite kao resorni ministar, malo i u jugozapadni deo Srbije, i dobro je to što ste juče bili u Arilju i položili kamen temeljac, ali valjalo bi u tom delu položiti i neki kamen temeljac ako je to moguće ministre. I tamo će vas dočekati radikali kao što su vas dočekali u Arilju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo Filip Stojanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 3. stav 3. Predloga zakona o ugostiteljstvu. I, ovaj kao i svi ostali amandmani koje podnosi SRS ima za cilj da naglasi da se radi o veoma ozbiljnoj stvari koja se bukvalno tiče svakog građanina Srbije. Amandmanom sam tražio da se iza reči - kulturno, dodaju reči - i istorijsko. Većina kulturnih dobara u našoj zemlji ima izuzetan istorijski značaj, zato smatram da bi obavezno trebalo prihvatiti ovaj amandman.

Kao čovek koji je rođen i odrastao na Kosovu i Metohiji, ovde sam pre svega mislio na ona kulturna istorijska dobra koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije. Kosovo i Metohija su po Ustavu deo Republike Srbije i osim kulturno-istorijskih dobara srpskog naroda tamo postoje kulturno-istorijska dobra koja pripadaju drugim etničkih zajednicama i narodima. Smatram da jednako treba voditi računa o svim kulturno-istorijskim dobrima.

Nažalost, srpsko kulturno-istorijsko nasleđe na Kosovu i Metohiji danas je ozbiljno ugroženo iako je ono od neprocenjive vrednosti gledano i u svetskim razmerama. Najgore od svega što je na delu pokušaj otimanja i prisvajanja našeg nasleđa na Kosovu i Metohiji. Zato ova vlast mora da učini sve kako bi to sprečili. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Na član 4. amandman je podneo Miljan Damjanović.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milorad Mirčić.
Na član 4. amandman je podnela poslanica Marina Ristić.
Da li neko želi reč?
Na član 4. amandman je podneo poslanik Filip Stojanović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 4. Predloga Zakona o ugostiteljstvu.

U članu 4. posle stava 5. dodaje se novi stav 6 koji glasi – u Agenciji za privredne registre precizno su definisane sve vrste ugostiteljskih usluga. Poznato je da danas postoji veliki broj različitih ugostiteljskih usluga. Pored klasičnih ugostiteljskih usluga kakve poznajemo sve više se upražnjavaju i neke nove vrste ugostiteljskih i turističkih usluga kao što su lovni i nautički turizam.

O ovome se govori i u zakonu ali ne na dovoljan i precizan način. Ovaj vid ugostiteljstva uglavnom je namenjen stranim turistima i on donosi velike i solidne prihode. U obrazloženju zakona kaže se da je najvažniji efekat ovog zakona suzbijanje sive ekonomije u ovoj oblasti. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Stojanoviću.

Na član 4. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite kolega Ljubenoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

Gospodine ministre, smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o ugostiteljstvu neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 4.

Član 4. se odnosi na definisanje ugostiteljske delatnosti i na to ko i kako može da je obavlja. Mi smo predložili da se doda novi stav 6. koji glasi – Agencija za privredne registre je dužna da izda rešenje za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti u roku od tri dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da ovakvim amandmanskim rešenjem treba obavezati Agenciju za privredne registre da u razumnom roku izda rešenje za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti. S obzirom na to da predlagač oblast ugostiteljstva želi da zakonski definiše odvojeno od turizma, što je do sada bio slučaj, on je u obrazloženju naveo da je kao prioritet zadatak definisana borba protiv sive ekonomije, unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije, unapređenje posebnog ambijenta i pojednostavljenje poslova za fizička lica, pružaoce ugostiteljskih usluga, smeštaja koji dominiraju u strukturi smeštajnih kapaciteta Srbije, kao i digitalizacija turizma i ugostiteljstva uvođenjem modernih tehnologija u poslovanje kako privrednih subjekata, tako i javnog sektora.

Ukoliko predlagač zaista želi da pojednostavi poslovanje pružaoca ugostiteljskih poslova, neophodno je izbeći sve birokratske prepreke, pa tako i trajanje izdavanja rešenja za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti što bi se postiglo prihvatanjem ovog amandmana poslaničke grupe SRS. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Ljubenoviću.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč?
Na član 82. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 83. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Na član 84. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 85. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.
Vlada je prihvatila amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nije izjasnila.
Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatio je amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu sa ispravkom.
Izvolite gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Prihvatamo amandman sa ispravkom.