Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/35-19

4. dan rada

13.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 91. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 92. amandman je podneo narodni poslanik dr Aleksandar Martinović.

Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda – Predlog zakona o turizmu.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Nataša Jovanović, Sreto Perić, Milorad Mirčić, Aleksandar Šešelj, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Nikola Savić, Petar Jojić, Tomislav Ljubenović, Zoran Despotović, Aleksandra Belačić, Miljan Damjanović, Filip Stojanović, Marina Ristić, Ljiljana Mihajlović i dr Aleksandar Martinović.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Naroda skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, koleginice.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, ovaj zakon je usledio i njegov prvi nacrt tek pošto je prevara turista u Srbiji eskalirala, dakle prošle godine kada je prevareno preko osam hiljada turista, od dve agencije, „Flaj flaj“, „Sab“, kao i jedne manje organizatora putovanja „Džez travel“ iz Čačka i to je valjda bio alarm Rasimu Ljajiću, koji je nesposobni ministar u tom resoru već više od pet godina, da treba nešto da se promeni.

Ono što nam je dato kao predlog je u stvari ništa, opis nečega što će da bude, ne znamo kada će da bude, ni da li će i sada svi građani Srbije treba da znaju da do početka turističke sezone ako su krenuli da uplaćuju neki od aranžmana, a mnogi od njih su čak i prodati posle uspešne beogradske turističke berze, kada su ljudi imali razne popuste, da razmišljaju da li su oni u stvari uplatili Potemkinovo selo i kako oni da obezbede i da vrate svoj novac. Da li vi mislite da neko ko ništa nije na tom polju radio, a takvih prevara je bilo od 2011. godine, počev od „Trinitija“, „Junajted travela“ i svih drugih, da će sada odjedanput za nekoliko meseci, i to ministar koji ne sme da dođe u Narodnu skupštinu Republike Srbije, da uredi ovu oblast?

Kako? Mi ne znamo, čujemo iz medija. Evo, ja to pratim mesecima, verovatno i drugi narodni poslanici, ako ih je to interesovalo, i gospodina Seničića iz Jute i izjave raznih pomoćnika i državnih sekretara, napraviće se gradacija turističkih agencija tako što ćemo sa jedne strane imati one koji su organizatori i one koji su subagenti, odnosno posrednici. Pa to smo imali i do sada. Ali, kako vi mislite da to uradite, a da ljudima predočite da do toga neće da bude? Znači, nisu sistemski u zakonu koji je ovde pred nama, gospodine Marinkoviću, uspostavljeni ti standardi. I vi ste čuli verovatno da će biti grupa A, B i C, od-do će da idu depoziti i polise osiguranja. To što smo čuli nije, po srpskim radikalima, u redu. Mora za organizatore putovanja da bude taj depozit od pola miliona i milion evra, polisa osiguranja, kako bi se ljudi obezbedili.

(Predsedavajući: Hvala.)

Evo, samo da završim rečenicu. Da ne govorimo što ćemo i pored toga imati u ovoj i u ovakvoj državi problem kod upravnih sporova i nereagovanje sudova na vreme, a to će da se pokaže tek kada, nažalost, ti problemi budu eskalirali.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
I ovaj predlog zakona se svodi na isto. Radi se, naime, da bi se uklopili u standarde Evropske unije. Ali, ono što je zabrinjavajuće, to je činjenica da svi mi znamo da bez obzira šta uradili, koja poglavlja otvorili i kako se uklapali u te standarde, Poglavlje 35 je ključno poglavlje za „ulazak“ u Evropsku uniju i toga smo svi svesni.

Poslednjih dana intenzivira se na insistiranju priznavanja i uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, priznavanja nezavisne države Kosovo. Ovo je samo šminka pred javnošću da se mi bavimo standardizacijom koju je usvojila od ranije Evropska unija, a još veća bruka je za ovaj visoki dom što nijednog jedinog trenutka se nije pojavio ministar resorni koji se bavi ovom problematikom, a najveća sramota za sve nas je što vladajuća koalicija do sada nije smenila ministra Rasima Ljajića zbog svega onoga sa čime je upoznata javnost, zbog njegove kompromitovanosti i svega onoga što on čini. Lako je u javnosti, kako on to čini, pravdati se i govoriti – ja sam nevin. Zašto ne dođe ovde pred nas u parlament? Funkcija ministra i javne ličnosti podrazumeva ne samo da se hvali i da se pričaju hvalospevi i da se u Evropi zaslužuju te pohvale, nego podrazumeva i da se kritički osvrne opozicija, kakva je SRS, na njegov rad, na sve ono što je vezano za njega, na kraju krajeva, i njegovo delovanje i van Ministarstva. Upoznati smo, zahvaljujući tome što je jedan tom objavljen, knjiga jedna je objavljena o svemu onome čime se bavi ministar dugogodišnji, bukvalno je ministar otkad su uspostavljene Olimpijske igre.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o turizmu predstavlja još jedan zakon koji nam je neophodan i koji treba da unapredi turizam u Srbiji. Međutim, ovakav predlog zakona koji je potpuno usaglašen sa zakonodavstvom Evropske unije neće rešiti nagomilane probleme u oblasti turizma u Srbiji.

Svi smo mi svedoci i znamo da u oblasti turizma u Srbiji vlada potpuni haos i znamo da nadležno ministarstvo ne kontroliše rad turističkih agencija onako kako bi trebalo i da svake godine imamo sve veći broj pritužbi građana zbog nesavesnog i neodgovornog ponašanja, odnosno poslovanja turističkih agencija.

U ovom predlogu zakona nadležnom ministru, koji je svakako već davno trebalo da bude smenjen, daju se prevelika ovlašćenja da on bliže propisuje vrstu i uslove garancija putovanja, što je za nas srpske radikale potpuno neprihvatljivo, s obzirom da se radi o ministru koji je upravo kriv za ovakav haos u turizmu, za ovakvo stanje u ovoj oblasti i koji se očigledno nemarno i neodgovorno ponaša. Da li je njegovo ponašanje rezultat nedostatka vremena, jer svi mi znamo da se nadležni ministar bavi privatnim veoma profitabilnim nelegalnim biznisom, pa ne stiže da se bavi poslom kojim treba da se bavi? Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u ime SRS podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o turizmu.

Turizam i ugostiteljstvo su kompatibilne grane, kompatibilne delatnosti i, da se ne bih ponavljao, sve ono što sam govorio u mojim prethodnim amandmanima, a vezano za ugostiteljstvo, to se odnosi i na turizam. Međutim, u turizmu postoji veoma veliki broj propusta, ali ne bih sada govorio o propustima turističkih organizacija i turističkih delatnika nego o propustima države i državnih organa. O propustima turističkih delatnika ću govoriti u svom narednom amandmanu.

Naime, svi svedoci da zadnjih desetak godina, pa možda i više, nema slučaja da se nije desilo da neko od turista ne dobije uslugu koju je uplatio, iz razloga što agencije ili nisu prenele određena sredstva u hotele gde treba da budu smešteni turisti, ili iz sličnih razloga.

Sada, posle svake takve situacije slušali smo priče da je to zadnji put, da država to više neće tolerisati, da je to nešto što je nedopustivo. Međutim, evo prošle godine, kako reče koleginica Jovanović, imali smo šest slučajeva možda i više, ne mogu baš tačno da kažem, šest agencija koje nisu ispoštovale.

Dakle, uloga države, uloga zakona, uloga ministarstva je upravo u tome da obezbedi da svako ko je platio uslugu tu uslugu i dobije, a kroz inspekcijske i druge organe mora da vodi računa o tome kako će se to odraditi i da li će to biti onako kako treba. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, profesore Bojiću.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, u Predlogu zakona o turizmu ne pominju se dovoljno vidovi turizma kao što su kulturni, istorijski, lovni, nautički, sportski, zdravstveni i drugi. Sve ove navedene grane imaju svoje specifičnosti. Država daje novac za infrastrukturu turističkim destinacijama, podržava rad javnih preduzeća, Skijališta Srbije, Stara planina, Golubački grad, Park Palić, para nikad dovoljno. No, da li su ovo jedine adrese koje treba da se nađu na državnim jaslama? Srpska radikalna stranka smatra da se novac mora obezbediti za istraživanje tržišta, za promociju turističkih usluga kao i za unapređenje turističkih proizvoda i naše konkurentnosti u turizmu.

Mesto gde se krije sunce, najduža avenija sećanja na svetu, deo sveta gde zemlja dodiruje raj, grad neispričanih priča, upoznajte skriveni dragulj, grad čije je ime stil, grad bajki i grad bajka. Ovo su samo neke od ponuda sa interneta za predstojeću turističku sezonu, za destinacije u inostranstvu.

Sa mnogo više upinjanja i volje od strane naših turističkih agencija se promovišu strane destinacije. Šta je sa Srbijom? Srbija je zemlja raskošne lepote, predela iz mašte, zemlja gotovo savršene klime, netaknute prirode, kulturno-istorijskih spomenika evropske i svetske vrednosti, raznih običaja i manifestacija, zdrave hrane, pitke vode, ljubaznih i gostoprimljivih ljudi. Da li je to malo? Srpska radikalna stranka smatra da nije malo, ali nije dovoljno.