Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 13.03.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/35-19

4. dan rada

13.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 12:00

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, ovaj amandman ću da iskoristim, pošto nismo podneli amandman na ovaj član o podsticaju u turizmu, koji su neophodni da promoviše jedan bitan, a možda za taj deo Srbije, najvažniji turistički projekat, pod nazivom – zaokruživanje čarobnog turističkog prstena i neophodnost da Vlada Republike Srbije izdvoji novac da se napravi panoramska gondola od jezera Perućac u Bajinoj Bašti do Mitrovca na Tari koji je u okviru Nacionalnog parka Tara.

Taj čarobni turistički krug zapravo obuhvata prostor i tu celinu od Šarganske osmice do čuvene ćuprije na Drini, Andrić grada, zatim povratak u Bajnu Baštu i Perućac, do Mitrovca na Tari, pa preko toga do Mokre Gore, i to treba da bude zajednički projekat Vlade Republike Srbije i Republike Srpske, jer taj deo ne samo da će biti još atraktivniji, već će zaista ta panoramska gondola dati jednu sasvim novu dimenziju i jedan doživljaj od kojih, kako mi tu u turizmu volimo da kažemo, zastaje dah.

Dolazak sve većeg broja kineskih turista posle ukidanja viza za građane te najmnogoljudnije, nama izuzetno drage i prijateljske zemlje, je i te kako uticao na podizanje turističke ponude kod nas, da se još više kapaciteta osposobi.

Upravo je Bajna Bašta i Nacionalni park Tara, primer da je veliki broj kineskih turista tamo bio prisutan u mnogo većem broju prošle godine od kada su vize ukinute.

Kolika bi bila projekcija i cena te panoramske gondole, teško je da se sada govori, ali imajući u vidu da je tamo zaista prirodno blago Srbije i da svako ko je išao na vidikovac Banjska stena na Tari, odakle seže pogled na Republiku Srpsku i na prelepi kanjon Drine i na jezero Perućac, složiće se sa mnom da je ovakva jedna investicija pored milion gluposti koje finansirate, raznorazne nevladine organizacije, agencije za sve i svašta koje ne rade ništa, neophodna, kako bi se i ljudi u tom delu Srbije, u tom delu zapadne Srbije i čitave turističke oblasti, zaposlili, a sa druge strane to bi dalo jednu dodatnu i jednu privrednu sponu između istočno dela Republike Srpske i Republike Srbije.

Gospodine ministre ne mogu lokalne samouprave kao što to stoji u ovom članu zakona na koji smo podneli amandman mi srpski radikali, određene projekte da iznesu sami.

Ja ću opet da potenciram ono o čemu je govorio i kolega Mirčić nedavno, i što stalno govorimo, da mi ne možemo da finansiramo za privatnu kompaniju projekat kao što je Egzit. Vi ćete reći, dolazi toliko gostiju i turista, a to neka radi firma koja se za to opredelila.

Ali, ovo, čarobni turistički drinski prsten i izgradnja ove panoramske gondole, i ja sada nemam više vremena, a ovo je samo jedan od vitalnih projekata je nešto o čemu morate da razmišljate i vi kao i Nedimović, eto pošto ste sada prisutni kada se o tome govori, sledeći put recite ili kada se radi rebalans budžeta ili kada vi radite projekte, jer tamo moraju u toj oblasti da se uradi, što se vašeg ministarstva tiče, određenih pripravnih stvari, da je to neophodno i da će te time podići standard ljudi i da će ostati ljudi tamo gde žive u tom delu Srbije, a i te kako će mnogo više turista da dolazi, pogotovo Kineza i drugih stranih, domaćih turista, jer to što Srbija ima, retko koja zemlja ima, a mi to nismo iskoristili i poslednji je trenutak da shvatite da je to naša razvojna šansa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Izvolite, kolega Ljubenoviću.
...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 2. Predloga zakona o turizmu.

U članu 2. su navedena načela na kojima se zasniva uvođenje odnosa u oblasti turizma. Mi smo predložili ovim amandmanom da se u stavu 1. u tački 5. umesto reći „zaštite“ stavi reč „razvoj“.

Naše mišljenje je da razvoj nacionalne ekonomije je osnov za razvoj turizma. Razvoj turizma mogla bi da bude osnova za poboljšanje materijalnog položaja stanovništva na jugu i jugoistoku Srbije, koja nudi mnoštvo turističkih potencijala čijim bi razvojni predstavnici vlasti u Srbiji trebalo malo više da se pozabave.

Na teritoriji opštine Lebane, koja se nalazi u Jablaničkom upravnom okrugu, nalazi se arheološki lokalitet Caričin grad ili Justinijana Prima iz VI veka. Reč je o jednom od najvećih i najznačajnijih i vizantijskih gradova unutrašnjosti Balkana, podigao ga je veliki vizantijski car Justinijan I.

Grad je bio važan crkveni administrativni i vojni centar gradske ulice su popločane pravougaonim krečnjačkim pločama uokvirene pokrivenim tremovima sa stubovima na kojima se ostajanju lukovi arkada.

Postoji kompleks episkopske palate. Imala je podno grejanje, koje se zagrevalo toplim vazduhom. Zatim, velika katedrala crkva koja spada u red najmonumentalnijih spomenika vizantijske arhitekture na balkanskom poluostrvu.

U stambenom delu grada blizu tog foruma otkopana je trobrodna bazilika sa kriptom pronađena u fragmenti podnog mozaika i fresaka.

Spomenici crkvene svetovine arhitekture podignuti su u VI veku. Naselje se snabdevalo vodom iz veštačkog jezera, čija je brana bila dugačka 100, a visoka 6,15 metara.

Ulaganjem u razvoj turizma u jednoj sredini, kakvo je Lebane, bilo bi do merljivog značaja za stanovnike ovoga kraja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala vam kolega Ljubenoviću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 3. Predloga zakona definiše pojmove i mi smo amandmanom predložili da se ovaj član „briše“, jer ako su već pojmovi definisani potrebno je bilo na precizniji način definisati sve pojmove u oblasti turizma.

Ovaj Predlog zakona predviđa podelu agencija po kategorijama, zatim, keš depozit i dnevni registar turista, što bi trebalo da donese većoj sigurnosti srpskih turista.

Međutim, i ovaj Predlog zakona i pored brojnih novina ne sadrži potpunu zaštitu turista od prevara agencija i dešava se da većina vlasnika koji su izgubili licencu ubrzo bi otvarali nove agencije.

U prethodnom periodu 96 licenci je oduzeto agencijama koje posluju u Srbiji, a svaki šesti vlasnik je prevario putnike.

Srpska radikalna stranka se zalaže da se svakom putniku obezbedi polisa koja bi bila obavezna i time bi se postigla neuporedivo veća sigurnost i brže bi se isplaćivali iznosi u celosti i jedino uz depozit i agencijsku polisu svi turisti bi u svakom trenutku bili zbrinuti. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, i ovaj moj amandman koji sam podneo u ime poslaničke grupe SRS, ima za cilj da se na bolji i precizniji način definišu neki pojmovi u ovom Zakonu.

Ranije sam napominjao da je ovo izuzetno važna privredna grana koja se razvija svakim danom. Pošto ja dolazim iz grada Niša, mogu da kažem da je pravo zadovoljstvo vikendom prošetati ulicama grada Niša, gde ćete na svakom koraku sresti nekog od stranih turista. Najviše tih stranih turista je iz Bugarske, mada ima dosta njih iz Makedonije, Rumunije i još nekih drugih zemalja.

Hvala Bogu, Niš kao grad ima šta da ponudi u turističkom pogledu. Tu je čuvena i nadaleko poznata Ćele-kula, Arheološko nalazište Medijana, spomen kompleks „Čegar“, Niška tvrđava, Spomen-park Bubanj i još mnogo toga.

Zato smatram da bi država Srbija trebala da više ulaže u ovu granu, jer je očigledno da su savremeni tokovo i savremeni trendovi takvi da sve veći broj ljudi iz celog sveta ima značajnu i pojačanu želju i mogućnosti za putovanjem. Naravno, Srbija je jedna od poželjnih destinacija u svakom pogledu, jer tu imaju šta da vide, pre svega, zbog gostoprimstva naših samih građana.

Dakle, nemojte vi donositi zakon samo zbog toga što to traži EU. Ako je to jedini razlog bolje da ga i ne donosimo. Očigledno je da u ovoj grani, u ovoj oblasti postoji ogroman prostor za napredak i ove privredne grane i samim tim prostor za punjenje budžeta Republike Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damnjanović.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Nataša SP. Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Nataša Jovanović. Izvolite

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Registrovanje turističkih agencija i njihovo klasifikovanje je ozbiljan i odgovoran posao. To što je neko dugogodišnji član Asocijacije turističkih agencija, odnosno JUTA-e koja daje na svom sajtu preporuke za one koje se dugo bave tim poslom, uopšte nije nikakva garancija, što smo videli, na primer, u S.A.B. Travel-a. To je agencija koja je dugo postojala na tržištu, ako je ipak izvršila veliku prevaru svojih klijenata.

Građani Srbije moraju dobro da razmisle, pogotovo kada su putovanja u inostranstvo u pitanju. Šta oni dobijaju za tu cenu aranžmana i da li se to uklapa u to njihovo „putovanje iz snova“? Ako je taj aranžman po prilici stvari izuzetno povoljan, ne mogu da očekuju neki luksuz u hotelu ili smeštaj u samom centru.

Ako turistička agencija to u opisu svog aranžmana obećava, momentalno turistička inspekcija mora da reaguje i da ne čeka da se to nešto desi, pa posle toga da se privodi vlasnici od strane nadležnih organa, a pitanje je, verujte gospodine Nedimoviću, koliko je još nerešenih sporova građana.

Pokušala sam da dobijem tu informaciju, da vidim koliko se ljudi još vuče po sudovima zbog sporova sa raznim turističkim agencijama. To je nemoguća misija, jer se godinama to nagomilava.

Sada sa ovako uređenim ministarstvom i sa ovakvim inspekcijskim nadzorom, pa znali su ti inspektori, gospodine Marinkoviću, nije tu ministar ali vi mu prenesite, valjda se još niste ustoličili, ako ćete vi biti taj kalif umesto kalifa, u toj partiji, da mu kažete mogli su još u januaru prošle godine da vide da nešto nije u redu.

Znate, sve prijave građana Srbije su dovoljan alarm da se reaguje, a ne kada se nešto tek desi. Građani Srbije moraju da imaju adekvatnu zaštitu. Na kraju imaju Ustav i Ustav RS im to garantuje, a ne da dočekaju da u rođenoj zemlji budu prevareni i da tek posle toga država gleda da li će da ih spasi sa neke vrućine i sa malom decom ili decu koju odu na ekskurziju, a roditelju su jedva izdvojili pare da to plate.