Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 29.03.2019.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Drago mi je da to čujem gospodine ministre. Dakle, razumeli ste da nisu samo u pitanju poljoprivrednici, već svi zdravstveni osiguranici. Po članu 11. obuhvaćeni su i preduzetnici i svi oni koji imaju tu obavezu.

Znate šta je sada problem? Problem je u tome što Ustavni sud ćuti već dve godine. Evo, čuli ste kolegu kada je podneo žalbu, a te obaveze teku i dalje. Onaj ko je ušao u taj reprogram, a nije koristio to pravo.

Evo, ja da vam kažem slučaj jedne gospođe, ugledan je preduzetnik. Ona ima petoro zaposlenih, ona u jednom periodu da bi njima dala, jer ima velika dugovanja od strane svojih klijenata, svim svojim zaposlenim plaća redovno i plate i poreze i doprinose, ali za sebe to nije mogla da uradi. Ona je doživela, mlađa žena je u pitanju, da dobije u poznim tim godinama velike boginje. Kada je došla u Klinički centar morala je sve da plati i ona je sada ušla u reprogram da za taj svoj period koliko nije mogla da plati, isplati državi, a plaća i onaj deo kada je imala tu veoma nezgodnu i tešku bolest. Zaista neverovatno, to je takva nepravda, i to ne može uopšte po Ustavu naše zemlje.

Dakle, ovo je veoma važno. Mi pozdravljamo što ste omogućili ljudima koji nemaju, ko zna koliki je broj tih ljudi, ko zna koliko je onih prava cifra, Vjerica stalno potencira da je to i preko pola miliona koji rade na crno, a evo sada i poljoprivrednika. Naravno, sada kad se usvoji ovaj zakon imaju pravo na to hitno zbrinjavanje i sve ovo što ste vi pobrojali i što piše u zakonu, ali šta će ovi mučenici svi moraju to da plate. I, vi kada dobijete to rešenje o reprogramu imate tamo kolonu koliko je za svaki mesec, koliko je kamata, koliko je rata, i tačno izdvojeno za socijalno osiguranje, i, onda vam se sve to vraća unazad, a vi to pravo niste koristili.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Jovanović.
Reč ima sada po redosledu Milija Miletić, pa dr Darko Laketić i Dragan Jovanović. Takav je redosled.
Izvolite, kolega Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Uvaženi ministre, po amandmanu, mislim u ovim zakonima koje ste predložili, koji sada tu kod nas na redu, o kojima razgovaramo, stvarno je na svom mestu, i tako treba da bude, dali ste stvarno veliku šansu za veliki broj ljudi koji do sada nisu imali mogućnost da se leče, sada to mogu.

Kolega poslanik koji je govorio pre mene, odnosno gospodin Jovanović, izneo je probleme za naše poljoprivredne osiguranike koji su zaostali sa uplaćivanjem, gde su stvarno velike kamate, kamata na kamatu, ti ljudi do sada nisu mogli da se leče nisu mogli, ali sada za one najteže imaju tu mogućnost. To je odlično.

Vi ste lepo rekli da zajedno svi sednemo, odnosno predstavnici zakonodavne vlasti, predstavnici izvršne vlasti, da zajedno nađemo rešenje za te ljude, jer to ide u nedogled, kamata na kamatu, i doći ćemo do nečega što nije dobro.

Vaš predlog je na mestu, i ja podržavam sve ono što vi radite, ovo je ispravno i mi moramo zajedno da tim ljudima nađemo pravi način da se to njima, ono što može da se otpiše, a dalje da nastave da uplaćaju, da sutra mogu da se leče i da mogu normalno da žive, jer sa velikim dugovanjem ti ljudi nemaju normalan život.

Ministre, svaka čast vama za ovaj zakon, stvarno je ekstra i mislim da ih treba podržati. Ja ću glasati za sve ove predloge zakona. Hvala još jednom.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Miletiću.
Ja bih zamolio ministra ako je moguće da kažu svi govornici šta imaju i onda na kraju vi možete da date odgovor, ako se slažete.
Izvolite, ministar Zlatibor Lončar. Važno je da odgovori.

Zlatibor Lončar

Mislim da ne ostane na praznoj priči. Ja predlažem jednu stvar, mislim da ćemo mi do srede završiti. Molim sve vas do srede, ljudi koji su zainteresovani za to odavde napravite, ja ću organizovati Ministarstvo finansija i socijalnog rada i koje je potrebno, vi sa vašom delegacijom, da se dođe u Vladu, javićemo samo vreme koje je, da budemo konkretni i u sredu da se napravi prvi sastanak da krenemo sa tim rešenjem. Na vama je da vi sastavite vaš tim koji će doći da predstavlja, Vlada će biti s druge strane i da pokušamo što pre da rešimo jer vidim da je to veliko uznemirenje.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala ministre Lončar na saradnji.
Reč ima Darko Laketić. Doktore, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zaista razumem izlaganja prethodnih govornika. Čuli smo i Miliju Miletića, narodnog poslanika, koji je inače i poljoprivrednik, koji živi od toga i koji najbolje se i razume u problematiku o kojoj govorimo.

Svakako da ovde ovi problemi koji su iznešeni, deo tih problema nije nešto što je u nadležnosti Ministarstva zdravlja, ali upravo iz tih razloga što razumem ovu problematiku, javio sam se samo zbog toga da kažem na šta je sve administracija u Ministarstvu zdravlja naišla od 2012. godine da bi razumeli pre svega šta je ono što je učinjeno, šta je ono što se učinilo, šta je ono što nije moglo da se učini, a šta je ono što se ovim zakonskim rešenjem reguliše.

Naime, ovo zakonsko rešenje je odlično, ali zakon ne deluje retroaktivno. Svi ovi zakonski predlozi će doneti promenu u trenutku usvajanja, odnosno od trenutka stupanja na snagu.

Samo ću podsetiti javnost da pre 2012. godine imali smo ogromne liste čekanja, redne liste na zračenje, nismo imali dovoljan broj linearnih akcelatora, govorim o osnovnim ljudskim potrebama, ne govorim samo o zdravstvenom osiguranju, govorim o tome da preko 1.500 ljudi u određenim gradovima su bili na listi čekanja. Vi se sećate dobro šta se dešavalo. Kupovala su se mesta na tim listama. Sećate se dobro Kamenice. To su problem koji su bili neverovatno veliki. To su dramatične situacije, dramatične ljudske sudbine.

Pođite od tog momenta, od te situacije, od te drame na kraju krajeva, došli smo u situaciju da ne raspravljamo o tome. Danas raspravljamo o modelitetima zdravstvenog osiguranja, o tome na koji način i kako da unapredimo zdravstvenu zaštitu. Ova zakonska rešenja upravo vidim na taj način i zato ovaj predlog gospodina ministra za ovim trojnim sastankom, ili kako se već zove, mislim da je pravi put, zato što limiti Ministarstva zdravlja jesu takvi da ne može da zadire u nadležnosti drugog ministarstva i sektor za zdravstveno osiguranje sa ljudima iz drugih delova sistema, mislim pre svega na Ministarstvo za rad i socijalnu politiku i Ministarstvo poljoprivrede, mislim da će rešiti ovaj problem u celini. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala dr Laketiću.
Reč ima Dragan Jovanović. Izvolite kolega Jovanoviću.

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Gospodine ministre, zahvaljujem se najiskrenije i nadam se da ćemo u sredu imati jedan dobar sastanak na kome bi upravo trebalo da budu predstavnici još dva ministarstva, kako finansija, Poreske uprave, tako i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, a njihovi predstavnici su veoma važni oko ovih tema i da vidimo na koji način bi to moglo da se reši i u kom vremenskom periodu.

Ovde je ključna stvar – zaostale obaveze, gde se imali obavezno nešto da platite, to niste koristili, a sada vam to dolazi za prethodne dve godine i to je problem koji mi moramo da rešimo jer sada ljudi ako ne reše taj problem, prave reprogram, plaćaju kamatu i to svima pravi problem jer oni bez rešavanja tog problema ne mogu da konkurišu za subvencije kako na republičkom, tako dosta i na lokalnom nivou. To je da prosto i građani Srbije, koji prate ovaj prenos, da im bude potpuno jasno šta je to što mi želimo.

Ni ja nisam pravnik, ni vi, ali prosto i pravnici kažu da je to pitanje da li je ustavno ili nije ustavno. Ustavni sud će se oko toga izjasniti. Biće vremena oko toga.

Zahvaljujem se na razumevanju i nadam se da ćemo ovaj problem uspeti da rešimo.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dao sam vam repliku. Čisto da znate zbog planiranja vašeg vremena. Ostalo vam je još malo.
Vjerica Radeta, izvolite. Po amandmanu.