Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Miljan Damjanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ministar kao i u ovom zakonu, a i u prethodnim obraćanjima sve vreme govori o kvalitetnoj zaštiti i čak i u ovim, od ovih članova na tome potencira, pa bih ja ministre, kao neko ko je obišao čitavu Srbiju, a evo i prethodnih dana obišao zapadnu Srbiju, Moravički okrug, tačnije MZ Mrčajevci, gde ima 4.000 stanovnika, sa okolnim selima ukupno 10.000 stanovnika.

Verovatno znate da tamo postoji DZ, ambulanta i verovatno znate da je ta ambulanta do pre dve godine radila dovoljno kvalitetno i dobro, da su imali sanitetsko vozilo, jer su udaljeni 18 kilometra od Čačka, za slučajeve kada su hitne potrebe, da su imali ambulantu, da su imali laboratoriju, da su dolazili internisti, a da je u međuvremenu, po ne znamo čijem nalogu, oprema preneta u Čačak, laboratorijska, sanitetsko vozilo preneto u Čačak. Do pre dve godine radilo je četiri lekara, koliko je bilo potrebno na taj broj stanovnika kojim je zakonom bilo utvrđeno. Sada radi samo jedan lekar. Radno vreme je ispisano i stoji da je do 20.00, kada smo mi došli, oko 17.00 nije radilo. Niti ima dovoljan broj zdravstvenih radnika.

Pri tome, kada govorimo o tome da, vi dobro znate da u tim sredinama uglavnom živi starije stanovništvo, treba i proveriti, koliko sam se informisao, da su čak deo te opreme građani mesne zajednice Mrčajevci finansirali u dogovoru sa gradom i sad im je to bukvalno oduzeto. Sada oni imaju jednog lekara i ja mislim da je u pitanju jedna medicinska sestra. I, za najveću, slobodno mogu da kažem, glupost, za najmanju stvar, oni moraju da sedaju u svoje vozilo i da idu za Čačak, što je vrlo loš primer i pokazatelj da nije sve tako dobro u zdravstvu.

Samo bih napomenuo da, pored ostalog, radi se o mestu sa mnogo i drugim nekim problemima, ali su oni kao osnovno stavili ovaj problem i zaista bih voleo da se lično informišete. Jedan zdravstveni radnik, lekar po struci je otišao, napustio je Moravički okrug, jedan je prebačen u Čačak i samo je jedan ostao da radi tamo, od četiri, koliko je bilo potrebe za rad u dve smene, plus medicinsko osoblje. I ono što posebno kažem, upada u oči, jeste da je godinama u tom DZ postojala laboratorija. Sada je premeštena, više je nema.

Druga stvar, u osnovnoj školi koja, čini mi se, ako se ne varam, ima preko 200 đaka postoji stomatološka ordinacija. Godinama je radila u osnovnoj školi stomatološka ordinacija. Vi ste sami govorili da je potreba, je li tako, kada imaju mogućnosti, radi se o rekonstruisanoj školi, zaista izgleda impresivno. Često se govori da su građani ti zbog toga što ne idu redovno i deca na kontrole dolazi do toga da u 90% slučajeva imamo ne toliko dobro zdravu naciju kada su u pitanju zubi.

Pre dve godine u isto vreme kada se ovo dešava je stomatolog izmešten, rečno je, nema potrebe više da ti radiš u ovoj školi, i stomatolog i medicinsko ostalo osoblje. Sada svi oni i stariji i deca i mlađi, svi moraju da nađu neko vreme, da nađu sredstva i idu u Čačak, iako postoji infrastruktura. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Lončar. Izvolite.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Vi ste sada sve ovo, što ste rekli, sve nas koji smo predložili ove nove zakone i što smo predložili povratak domova zdravlja pod ingerenciju Ministarstva zdravlja, kao da ste tačno znali i naveli najveći broj razloga zbog koji mi to radimo.
Znači, prvo za sve što se dešava u ambulanti Mrčajevci, za sve što ste naveli, ambulanta pripada Domu zdravlja Čačak. Dom zdravlja Čačak je pod direktnom ingerencijom lokalne samouprave. Lokalna samouprava određuje direktora, određuje predsednika Upravnog odbora, određuje članove Upravnog odbora i vrši, odnosno određuje koncept kako će raditi, koja će se ambulanta ugasiti, koja će se otvoriti, gde će ko raditi. Znači do danas, ni danas Ministarstvo zdravlja nema nikakvu ingerenciju da to može da uradi bilo šta.
Molim vas da te stvari razumete i razdvojite, jer toj velikoj većini Srbije nije bilo jasno i uvek dođu u Ministarstvo zdravlja, preskoče lokalnu samoupravu gde taj problem se rešava. Znači, jedini ko u ovom momentu dok se ne izglasa ovaj zakon, dok ne stupi na snagu, jedini ko može da reši taj problem je lokalna samouprava koja pravi organizaciju posla i rada na svojoj teritoriji, u svojim domovima zdravlja, u svojim ambulantama.
Iz tog razloga, sve što ste vi naveli, mi ovo sada menjamo da se to ne bi dešavalo nego da imamo jedinstven sistem i da pokrijemo sve ono što je neophodno. Eto to je suština priče zato i ovo menjamo da se ne bi dešava stvari o kojima ste vi pričali.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč?

Reč ima kolega Ljubenović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 36. Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je podnela poslanička grupa SRS predloženo je da se izmeni navedeni član u stavu 1. koji se odnosi na druga pravna lica, pružaoce zdravstvene zaštite. Ovde je reč o fakultetima u sastavu univerziteta na kojima se izvode integrisani studijski programi, akademskih studija iz oblasti medicinskih, stomatoloških i farmaceutskih nauka.

Predlagač ovog zakona, oni mogu obavljati zdravstvenu delatnost preko svojih organizacionih jedinica, ako ministarstvo rešenjem utvrdi da te organizacione jedinice ispunjavaju uslove za određenu vrstu zdravstvene ustanove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. Mi smo ovim našim amandmanom predložili brisanje reči – i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Razlog za podnošenje ovog amandmana je potreba da se uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti jasno utvrde zakonskim odredbama, a ne propisima za sprovođenje ovog zakona. Da ne bi došlo do nesporazuma SRS nema ništa protiv ovog vida pružanja zdravstvenih usluga, samo insistiramo da zakon jasno bude definisan, uslovi za njihovo obavljanje zdravstvene delatnosti.

Ovaj predlog zakona je možda malo obimniji, ima 270. članova, ali je materija takva da mi u SRS smatramo da ne bi predstavljalo nikakav problem ako bi se dodao još koji član kojim bi se preciziralo sve što je neophodno da se precizira, jer oblast zdravstvene zaštite je i te kako bitna, jer je zdravlje ljudi važnije od svega.

Zakone koje usvaja Narodna skupština moraju da budu u interesu građana Republike Srbije i morali biste da saslušate, a ponekad i uvažite konstruktivne predloge opozicije, kako pojedine stvari ne bi ostale nedorečene. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodi Lončar.

Zlatibor Lončar

| Ministar zdravlja
Samo da vam kažem za sve to što ste mislili to se pravilnicima i opštim aktima apsolutno reguliše i biše regulisano, tako da znate, taj deo o kome ste vi pričali, član 36. stav 1. ide pravni aktima i propisima, pravilnicima apsolutno se to sve reguliše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč?

Izvolite kolega Šešelj.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Meni je jako žao, dame i gospodo narodni poslanici, zato što smo završili ranije prošle nedelje zasedanje, ali nisam mogao da zaboravim da je ministar rekao u jednom momentu, kao odgovor na kritike naših poslanika, jer evidentan je problem da najveći broj ljudi koji završe medicinske fakultete traži da ode gde može da se snaže u inostranstvu, pre svega u nekim zemljama zapadne Evrope. Vi ste rekli gospodine ministre, pa eto vidite vi kritikujete EU, parafraziram, a gde oni idu, ti što odlaze kad završe fakultete? Pa idu u EU.

Znate ako je to stvarno vaše mišljenje to više nego naivno. Ne možete vi da poredite naše zdravstvo sa zdravstvom Nemačke ili Švedske. Vi morate da vidite šta se desilo novim članicama EU, koje su se nedavno učlanile, pogledajte šta se dešava u Hrvatskoj, kakav je tamo odliv stanovništva, šta se dešava u Bugraskom, u Rumuniji, u Mađarskoj i vidite kakve će to posledice imati u Srbiji. Dakle, nemojte da kažete da je rešenje nekog problema, učlanićemo se u EU i onda više nećemo imati odliv zdravstvenih radnika.

Vaša politika, tj. politika vaše Vlade u kojoj ste vi član je puna kontradiktornosti. Znate u zdravstvu je ograničeno zapošljavanje i ograničeno je podizanje zarada. Nedavno, imali smo priliku da vidimo Aleksandra Vučića na jednoj od mnogobrojnih konferencija za štampu kako je rekao da će u sledećih pet godina jedan veliki, ogroman projekat, koji se zove „milijardu evra za zdravstvo“ da bude u Srbiji, kako ćemo mi da unapredimo naš zdravstveni sistem i da ćemo ga dovesti na neki nivo evropskih zemalja.

Kako ćemo to da radimo sa ograničenim zapošljavanjem i ograničavanjem zarade? Evo vaš kolega ministar Šarčević je shvatio, pa je rekao juče da će tražiti da se ukine zabrana zapošljavanja u prosveti. Postoje neke delatnosti koje su za državu najvažnije, gde ne sme biti ograničavanja zarada i ograničavanja zapošljavanja. To su pripadnici MUP, Vojska, ljudima koji rade u prosveti, a posebno u zdravstvu. Koju vi poruku šaljete nekom ko studira medicinski fakultet, ako mu kažete da nema sada šanse da se zaposli tj. ograničeno je zapošljavanje, ukidaju se domovi zdravlja, pa šta vam treba, koju motivaciju ima da ostane u Srbij?.

Znate, ova centralizacija neće rešiti ovo što ste malopre rekli. Ne možete vi da kažete sada da vi nemate uticaj na lokalne vlasti. Samo u pet opština u Srbiji niste na vlasti tj. vaša stranka. Kako mi možemo da očekujemo da će se to promeniti? Dakle, treba da se i ostavi neka autonomija lokalnim samoupravama, ali naravno ne treba ministarstvo isključiti iz toga. Treba pokušati da se u svim mesnim zajednicama otvoren ambulante i domovi zdravlja u opštinama.

Predsednik Srbije je rekao jednom prilikom da će on ući u svaki toalet u školi i obići svaki dom zdravlja u svakom selu u svakom zaseoku u Srbiji, pa se verovatno umorio kada je shvatio koliko ima tih mesta, pa je otišao u dva sela i posle nikome ništa.

Za šta ste vi? Jeste li vi za zapošljavanje? Pričali ste ovde o specijalizacijama prošle nedelje. Kako to onda može sa zabranom?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, gospodin Lončar. Izvolite.