Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, malobrojni narodni poslanici, podneo sam amandman na član 95. ovog predloga zakona, sa obrazloženjem da će se pitanje jačanja integriteta, kako je ovde postavljeno svesti na jednu formalnu proceduru i obavezu donošenja planova integriteta.

Odmah da budem jasan, ne sviđa mi se ovaj termin, jer mislim da nije prikladan i da nije najsrećnije odabran.

Što se tiče ovog predloga zakona, moram da kažem da je ovo prepakovan stari, prethodni Zakon o borbi protiv korupcije, koji u svojoj nadležnosti, pravnom položaju i organizaciji apsolutno odgovara Agenciji za borbu protiv korupcije.

Srpska radikalna stranka smatra da je ključno i suštinsko pitanje da li su i koliko svi subjekti predviđeni zakonom spremni i sposobni da predvide i prepoznaju oblast i procese, u kojima se može pojaviti i da utvrde, odnosno procene stepen rizika od ove štetne i veoma rasprostranjene društvene pojave.

Dosadašnji rezultati rada ovih organa ne ulivaju neko poverenje. Koliko smo samo u ovom parlamentu otvorili ovih koruptivnih afera, koliko smo čuli koruptivnih priča sa junacima koji su neimari tako što grade šatorska naselja u najekskluzivnijem delu prestonice i tako upiru prst u oči i rugaju se svim građanima Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Na član 96. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 96. predloga ovog zakona. Znamo svi da se radi o sprečavanju korupcije. Želim ovim povodom da kažem da je korupcija večiti problem koji je bio prisutan u svim vremenima, svim režimima i da ga je nemoguće eliminisati u potpunosti.

Postavlja se sada pitanje, kako se boriti protiv nečega, za šta smo unapred svesni da se ne može u potpunosti eliminisati? Postavlja se jedan logičan odgovor, a to je, ako znamo da nešto ne možemo eliminisati, onda se moramo truditi da to nešto, ma o čemu da se radi, svedemo na najmanju moguću meru.

Kada je u pitanju korupcija, kako se boriti ovde? Evropskim zakonima? Ja čisto sumnjam da se evropskim zakonima koje je donela još prethodna vlast, a ova samo nastavlja, može boriti protiv korupcije, čak mislim naprotiv da je doslovna primena nekih evropskih zakona u našim okolnostima, da daje suprotan efekat.

Korupcija je na ovaj način podignuta samo za nekoliko nivoa, nekoliko stepenica više i, recimo, imamo situaciju da se sada najveća korupcija dešava tamo gde je to nemoguće otkriti.

Znamo da se kod svih velikih poslova gde se vrti veliki novac raspisuju tenderi, a tenderi se nameštaju tako da se unapred zna ko će biti ponuđač, kupac, izvođač itd. i tu je najveća korupcija, a to su te tzv. evropske vrednosti.

Gogolj je svojevremeno pisao - ako jednom lopovu dodelite jednog stražara, dobićete dva lopova. Znači, moramo se malo distancirati od ovih evropskih zakona i potražiti neka komparativna iskustva na nekom drugom mestu. Kina kao država je spremna za to. Kina je zemlja koja se bori uspešno protiv korupcije. Naravno, ni tamo je ne mogu sprečiti. Recimo, za Kinu je karakteristično da su oni svoje ministarstvo pravde oduvek zvali ne ministarstvo pravde nego ministarstvo kažnjavanja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Saviću.
Na član 97. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 98. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministre, borba protiv korupcije je vrlo zanimljiva tema i to građani Srbije vole da čuju i da slušaju.

Ono o čemu su govorili poslanici Srpske radikalne stranke, a i poslanici Srpske napredne stranke, oni su govorili o istini. Prosto, toga je u prethodnom periodu bilo mnogo. Ako mislite da sad nema korupcije ili da ćete ovim zakonskim predlogom to svesti na neku razumnu meru, to je zavaravanje.

Nekako sam i pomišljao da je ovo režim odlučio da se bori protiv korupcije, međutim, to sigurno nije tako, iako najavljujete bespoštednu borbu protiv korupcije, možda su rezultati čak u ekonomskoj sferi neuporedivo bolji nego što su u borbi protiv korupcije.

Ova Glava 10 - jačanje integriteta, integritet je potpunost, nedeljivost, savesnost, spremnost da se radi, nadograđuje, a, bogami, ono u sebi podrazumeva i mnogo morala. Da li su svi oni koji treba da odlučuju o ovom moralni, to je pitanje.

Ovde ste vi rekli da će Agencija da donese određeni plan, da predloži sugestije, pa uslov da bi neko morao da radi taj plan u borbi protiv sprečavanja korupcije, da ima 30 zaposlenih, to nema nikakve veze sa stvarnošću u praksi. Vrlo često mogu i neke javne ustanove koje imaju relativno mali broj zaposlenih, neuporedivo manji od ovog što je zakon obavezao da treba uraditi planove, mogu da naprave veliku štetu građanima Srbije.

Evo jedan primer, kad je u pitanju rešavanje stambenih problema. Tu je i kolega koji bi možda mogao više da kaže. Rešavanje stambenih problema za izbeglice koje su smeštene u okolini Šapca, prvobitno im je bilo obećano da oni treba da učestvuju sa nekim iznosom u rešavanju njihovog stambenog pitanja, prihvatili su, bile su neke zone određene, sad ih šalju deset kilometara dalje od mesta gde je to bilo prvobitno predloženo. Ne rešava se njihov problem, a cena je ista koja je bila predviđena i za drugu zonu rešavanja njihovih stambenih pitanja.

Dakle, ovde je očigledno korupcija u pitanju. Da li su to samo lokalne vlasti grada Šapca ili su i neki iz republičkog nivoa umešani u to, to bi vi trebali da proverite. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 99. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlog zakona o sprečavanju korupcije nema nekih suštinskih izmena, a prava borba protiv korupcije ne postoji.

Ovim Predlogom zakona uređuje se nadležnost, organizacija i rad agencije, kojoj su data možda i prevelika ovlašćenja. Mi smatramo da bi bilo efikasnije određene ingerencije vratiti ministarstvu i drugim nadležnim organima.

Zatim, tu su i određene odredbe koje uređuju pravila sprečavanja sukoba interesa pri obavljanju javnih funkcija.

Ono što niste predvideli ovim predlogom je tzv. vođenje funkcionerske kampanje koje se manifestuje kroz određene promotivne aktivnosti funkcionera u periodu izbornih kampanja poput poseta bolnicama, otvaranje fabrika i slično.

Postavlja se pitanje kako će agencija odnosno na koji način će se sprečiti kupovina glasova i mandata, jer tu leži ozbiljna korupcija? Smatramo da ste o tome trebali da razmišljate i da se na pravi način pozabavite ovim pitanjem.

Član 99. Predloga zakona propisuje obavezu agencije da donese i objavi program obuke i uputstvo za sprovođenje obuka u oblasti borbe protiv korupcije. Mi smo amandmanom tražili da se ovaj član briše, jer smatramo da je apsolutno nepotreban, pošto nema nikakav ni pravni ni faktički značaj i predstavlja samo nepotrebno trošenje novca.

Korupcija u Srbiji je u velikoj meri zastupljena i nažalost onda će i dalje cvetati ukoliko se ovom problemu ne pristupi na jedan ozbiljan način i ako se jasno i precizno zakonom to ne bude definisalo. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Nikolić.

Na član 100. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovaj zakon je, gospođo ministar, bio osuđen na propast onog trenutka kada je donet, protiv čega je bila Srpska radikalna stranka. Da je to tako, pokazuju mnogobrojni primeri iz prakse.

Tražili smo brisanje ovog člana 2, jer tu se utvrđuju nadležnosti agencije prilikom anketiranja javnih funkcionera i prijava njihove imovine.

Sve je ovo velika farsa, iz prostog razloga što nije problem što će 99,9% njih da prijavi tu neku imovinu, ali pitanje je šta je došlo i dovelo do toga da mnogi od njih trgovinom, uticajem svojim koji imaju time što su povezani sa određenim kriminalnim i korupcionaškim strukturama, privrednim kriminalom, sudskom korupcijom, ostvaruju sve ono što ne bi mogli uopšte da su doktorirali ne znam gde i da su ne znam kakve poslove započeli i da rade kao drugi ljudi što imaju određene privredne delatnosti, pa možemo da razumemo - privatnik, zemljoradnik, onaj koji obrađuje zemlju, onaj koji vredno radi, ima neku porodičnu fabriku, ima neku industriju. Ali, da to sve rade javni funkcioneri, a potovo na nivou lokalne samouprave a da ne snose za to nikakvu odgovornost, to je prosto neverovatno.

Znate šta je najveća korupcija u Srbiji? To što za protekle četiri godine samo, a praksa je počela krađom mandata Srpske radikalne stranke 2008. godine, ali govorim za period od protekle četiri godine, 482 odbornika je promenilo svoj stranački dres, a neki od njih i po nekoliko puta. Zar to nije najnemoralniji i najbezočniji kriminal i korupcija koja može da se zadesi, sad kad pogledate ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije koliko njih je to uradilo od narodnih poslanika, od ovih šatordžija koji su i došli u Narodnu skupštinu a da nisu dobili 5% na izborima glasova birača. I onda se mi zamajavamo sa nekim formalnostima.

Naročito mi koji učestvujemo u ovoj raspravi, kao jedina i prava opozicija naprednjačkom režimu, govorimo građanima da ne možemo da polazimo od pretpostavke da su svi javni funkcioneri u startu kriminalizovani. Jednostavno, ne damo da se to govori u bilo kom kontekstu, kada je u pitanju bilo koji naš član. Evo, jel ste videli za toliko godina našeg političkog delovanja? Najstrožiji smo po tome i najveća disciplina je upravo u našim redovima.

Ali, da ne bude da se samo hvalim time, ja moram da vas podstaknem lično da kao ministar učinite sve da oni organi vlasti koji treba da se bave pravom korupcijom, koja razjeda potpuno naše društvo, rade svoj posao i da izađu sa tim rezultatima i da kažu – evo, to i to smo uradili i postigli smo takve rezultate.

Naravno, vi ste mi pre nekoliko dana, ogovarajući u petak i drugim kolegama, izneli ove najnovije, ali, verujte, toliko toga je. Toliko pipaka je pušteno na sve strane, a naročito koren onoga što se desio posle 5. oktobra i dalje buja i cveta, mislim u finansijskom smislu. Oni formalno nisu na državnim pozicijama, ali ostali su i te kako tragovi po kojima treba da reaguju i Tužilaštvo i policija.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Pravo na repliku ima dr Vladimir Orlić. Izvolite.