Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Kada se kaže da se pravda danas primenjuje selektivno, ja mogu samo da kažem da se apsolutno ne slažem oko toga.

Pričali smo već danas tokom ove rasprave da postoje brojni primeri gde se vidi da se danas po tom pitanju postupa principijelno.

Ako treba da se podsetimo svi zajedno, imali ste slučajeve u organizovanim policijskim akcijama da u istom danu bude privedeno više lica od kojih su neki članovi glavnog odbora opozicionih stranaka, stranaka bivšeg režima, ali i neki članovi glavnih odbora stranaka koje čine parlamentarnu većinu. Šta je bolji dokaz i šta je jasniji dokaz da nema tu govora o tome da je bilo ko protežiran ili bilo ko, kako vole da govore oni pripadnici bivšeg režima kojih, evo, opet ni sada u sali nema, da je, zamislite, proganjan.

Znate, kada neko dođe i vodi računa o zakonu i strogo po zakonu postupa i kaže – dajte samo da vidimo kakve su vaše poslovne knjige, da vidimo na šta ste vi trošili novac koji je precizno, kampanjski definisan, onda skoči neko poput Boška Obradovića i na sva usta viče – ovo je progon, ovo je maltretiranje, ovo je diktatura. A, ljudi koji se time bave profesionalno, dakle, ljudi koji su zaduženi da vode računa o ustanovi koju predstavljaju, da štite zakon, samo dođu i kažu – dajte da vidimo papire i ništa više od toga, to je više nego dovoljno. Govorio je gospodin Rističević o tome i danas, a govorio je više puta do sada. Dakle, to je apsolutno jasan dokaz kako se neki odnose prema tom pitanju, a dokaz u isto vreme da protežiranih nema.

Pazite, niko nije rekao iz državnih institucija – ne sviđa nam se neko politički, pa zbog toga ga optužujemo za kriminal. Konkretno, te Dveri i tog Boška Obradovića za kriminal optužuju njihovi ljudi i njihovi članovi, članovi predsedništva do koliko juče. Mislim da se Radojičić preziva čovek. Čovek je govorio javno, otvorena pisma slao, gde kaže – ja se obraćam članovima Dveri i pozivam ih da zajedno stanemo na put, na rep da stanemo kriminalu koji sprovodi Boško Obradović.

Dakle, ja mislim da su to problemi o kojima mi treba da raspravljamo ako govorimo o odnosu prema tom pitanju. Velika je šteta koja se nanosi i Republici Srbiji i dostojanstvu Narodne skupštine u ovoj vrsti ponašanja i Boška Obradovića i Dveri, ali on nije ni mogao da nauči ništa bolje od Đilasa i Jeremića, da se razumemo. Ništa manja šteta od one koju prave i Boško Obradović i Dveri, a sa njim i Đilas i Jeremić i po pitanju odnosa prema KiM i našem narodu tamo i prema pitanju odnosa spram Tijaninog zakona, odnosno izmena i dopuna Krivičnog zakonika o kojima raspravljamo danas. To su velike stvari. To su krupne stvari i stvari na kojima se razlika pravi.

Završavam, gospodine predsedavajući. Na tako krupnim pitanjima jasna se razlika između nas postavlja. Mi ni po babu, ni po stričevima. Samo tražimo, samo insistiramo da se zakon jednako primenjuje na sve i mi na tome insistiramo. Mi principijelno insistiramo na tome da se naš narod zaštiti, da se tamo politički ne svađa, da se ne gloži i ne zavađa, što uporno pokušavaju Jeremić, Đilas, Obradović evo i danas. Mi insistiramo da se principijelno postavimo prema odnosu koji se tiče zaštite naše dece.

Da li ste potpisivali vi iz Dveri? Da li ste potpisivali vi iz DS peticije i tražili da Tijanin zakon uđe u proceduru? Gde ste danas? Onog momenta kada smo rekli - mi iza toga stojimo, mi ni za jotu odstupili nismo od tog dana do danas. Mi ćemo sutra glasati za taj Predlog zakona, a građani Srbije koji prate ovu sednicu neka prate dan sutrašnji i nek gledaju dobro da li će ući u ovu salu da glasa i Milojičić Kena i Aleksandra Jerkov i Marinika Tepić, da li će ući kompletan onaj skup ljudi iz Dveri na čelu sa Boškom Obradovićem, koji su se na glavu popeli svakome svojom pričom o porodičnim vrednostima i porodičnoj politici.

Neka pitaju imenom i prezimenom i Tadićeve i Jeremićeve i Đilasove gde su bili onog dana kada se ova Skupština izjasnila? Gde su bili onog dana kada je glasanje ovde organizovano bilo? Da li su glasali za izmene i dopune Krivičnog zakonika, za Tijanin zakon 2019. ili neće doći, kao što nisu 2015. godine, kad smo menjali Zakon o policiji iz istog slučaja? Da li će doći ili neće doći, kao što nisu bili ovde ni kada smo se izjasnili mi kao parlamentarna većina o Zoinom zakonu? Kakvi budu sutra, još jednom, pred licem Srbije, biće doveka.

Vi koji imate više podataka, dopunite ovo što sam rekao ili demantujte, ništa protiv nemam, a što se nas tiče, ovo nije pitanje bilo kakvih lomljenja i dilema. Naš stav je ovde uvek bio principijelan. Država se čuva, država se ne krade, deca se čuvaju i deca se brane, a vi kojima je bitno samo koliko ste para nakupili, mislim na one kojih ni sada u sali nema, vi gledajte šta ćete i gde ćete.

Neće proći puno vremena, sledeće godina Srbija vas ponovo stavlja na mesto i, uveren sam, ubedljivo kao i srpski narod na KiM juče, 90% ili 95. To vam je mera koliko vas ljudi ne može očima da gleda zbog svega što ste uradili. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Vjerica Radeta, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vlast kuka što im se ne vrate ovi iz šatora u skupštinsku salu, a očigledno vam je namera da ostanete sami, jer ovo što radite ne može da doprinese demokratskom dijalogu u ovom Parlamentu.

Po kom osnovu je malo pre kolega govorio? Da li je ovlašćeni predstavnik? Nije.

(Vladimir Orlić: Replika.)

Replika? Imenom je pomenut?

(Vladimir Orlić: Pomenuta je stranka.)

Na repliku ima pravo Aleksandar Martinović kad tu sedi. Nemojte sa mnom na taj način razgovarati.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Samo nastavite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, nastavljam ja, a vas upozoravam da vodite računa o članu 27. ako hoćete da završimo ovo raspravu kako smo počeli. Ako nećete, ako ćete vi sad između sebe jedni druge da prozivate da bi izazivali replike, što je potpuno neprirodno, što jednostavno nema mesta zapravo, ako ćete tako, onda ćemo mi lepo da se spakujemo, da idemo i vi završite današnji dan sami. Ako vam to odgovara, izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Radeta.

U pravu ste, pogrešio sam.

Da li želite da se Narodna skupština izjasni u Danu za glasanje?

Hvala.

Narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović, pa Marijan Rističević. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dakle, što se tiče toga ko koga može da predstavlja, to smo poslovnički objasnili, ali izgleda da me kolege nisu dobro razumele ili pratile.

Neću da se vraćam na taj deo izlaganja već da iskoristim ovu priliku i da postavim gospođi Kuburović pitanje. Ako je ovaj zakon dobar, a taj član, evo, mi sada ne tretiramo amandmanima, ako je Agenciji data mogućnost da reaguje kod kršenja procedure od strane pojedinih funkcionera, a takvih je bilo opomena 84 u prošloj godini, kako je moguće ako je sve to tako osmišljeno, da su rešeni slučajevi samo kod 11 takvih prijava?

Da li vi mislite da će ovaj zakon, da će Agencija i da će bilo koji njen organ javnom opomenom, pa i kaznom kod sudije za prekršaje da spreči ono što je najvažnije, a to je sprega javnog i privatnog interesa?

Kada se predlažu ovakvi zakoni i kada vi kažete – hoćemo da suzbijemo korupciju u redovima javnih funkcionera i svih onih koji dobijaju novac iz budžeta koji se bave javnim poslom, gde vam je pregled koji su ti koji nisu ispunili svoje obaveze i onih koji su, zloupotrebom svoje funkcije, evo, malopre je govorila, to je uz krađu mandata odborničkih i poslaničkih, pomenula je koleginica Ružica Nikolić, funkcionerska korupcija, to je nešto najgore.

Znate, vi obećate nekome – ako glasaš za mene, zaposliću ti ovoga, ako glasaš za mene, uradiću ti tamo put. Pa, ko će više da se utrkuje? Pominjete – uskoro ćete da vidite za lokalne izbore, kamioni, šleperi, paketići, obećanja, novac, keš za glasanje na biračkim mestima.

Znate, to sve rade pojedinci koji na taj način urušavaju čitav demokratski poredak, i ustavne i zakonske principe, i uz sve to ne razumete, da se to spreči u korenu, treba prvo da pođete od toga da prihvatite predlog za izmenu i dopunu izbornog zakona, koji predlaže SRS, pa da takvi ne budu u situaciji da prvo trguju sa samim sobom, da kažu – evo, izvolite, ja vredim u tom mestu na jugu Srbije toliko, na istoku i na severu toliko, ko me hoće, ja ću da pređem u taj i taj tabor.

To je sve ono što je najveći problem, a da li će zakon i da li će nadležnost Agencije da bude ovakva ili onakva, ko to koga briga, kada i onako niko to neće da poštuje.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Jovanović.
Reč ima Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo, da ne bi bilo nedoumice, gospodin Martinović i Orlić su različita poslanička grupa, dakle, da ne bi bilo kršenja Poslovnika, u odnosu na mene su različita poslanička grupa, pa prema tome, imam pravo na repliku. Neću koristiti ono preostalo vreme ovlašćenog.

Dakle, gospodine Orliću, niste baš u potpunosti u pravu. Gospodin Radojičić je ukazao i na N1 televiziji. Ja sam u toku sednice dobio zanimljiv dopis od jednog advokata, koji je tužio N1 televiziju u ime izvesnog Marinkovića i dobio odgovor od N1 televizije, takođe vas obaveštavam, odnosno advokata N1 televizije, da moj vlastodavac nije medij u smislu Zakona o javnom informisanju i medijima, niti pružalac medijske usluge, emiter u smislu Zakona o elektronskim medijima, što se lako može utvrditi uvidom u relevantne registre kod Agencije za privredne registre i REM. Dakle, nedvosmisleno je da N1 televizija sama ukazuje na to da nije registrovana, da nije upisana u registar i samim tim je piratska.

Gospodine Martinoviću i Orliću, gospodin hajnekena, gospodin Radojičić, je tvrdio da će glasati, pa da neće glasati zato što je neko prebijen. Ja držim krivičnu prijavu iz aprila meseca 2016. godine, kada je gospodine Radojičić Kena, zvani hajnekna, prebio čoveka starog 66 godina. Dakle, nije prebio nekog odbornika, političkog protivnika, šta više, prebio je običnog građanina starog 66 godina, pri tome, priložen je izveštaj lekara specijaliste. Dakle, radi se o licu koje je izvršilo krivično delo nasilja, posebno nad starim licem. Verovatno da on voli kada se nasilje vrši nad slabijim osobama.

Završiću sa gospodinom Radojičićem, kojem odajem priznanje zato što je smogao snage da, gospodine Martinoviću i Orliću, on je smogao snage da ipak se izdigne iznad ove grupe, Đilasove grupe i stranke Dveri. On kaže - ušli smo u savez sa onima koji su odgovorni za uništenje države, ogroman kriminal i izdaju, sa onima koji su nas pokrali na izborima održanim 2012. godine. Zar nije to najveći dokaz da je za vreme žutih krpelja, dakle, ovo tvrdi čovek koji je izašao iz stranke, ove Đilasove, koja ne pita zašto, nego pošto, dakle, zar to nije najveći dokaz da je za vreme stranke bivšeg režima kao u grčkoj tragediji? Grčka tragedija je počivala na mitu, a za vreme žutih krpelja srpska tragedija je počivala na mitu i korupciji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Rističeviću.
Izazvali ste repliku.
Kolega Orlić ima pravo na repliku. Izvolite.