Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.05.2019.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/114-19

5. dan rada

20.05.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 17:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Uveliko ste prekoračili vreme.
Reč ima Vladimir Orlić.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pošto vidim da smo se u stvari razumeli oko stupanja na snagu zakona, pretpostavljam da to nije tema, a nije ni bila tema ako ćemo iskreno. Zna jako dobro predlagač amandmana šta je i kako je, zašto je, to lepo piše. Vidim da je i to razumeo, nego baš hoće predlagač amandmana da pričamo o tome s kim je, ko je i šta je principijelno.

Šta je ko radio do 2012. godine i s kim je bio do 2012. godine? Ja, evo, mogu da se setim ponovo, podsećao sam već nekoliko puta. Dragan Đilas je beše negde u to vreme bio aktuelan na temu strahovite moći u gradu Beogradu u Republici Srbiji. Dragan Đilas je beše kolege stranačke, predlagača amandmana, usrećio mestima u nadzornim odborima je li tako bilo, i upravnim odborima, je li tako bilo? Tada ništa nikome tamo nije smetalo, sve je to bilo apsolutno u redu i prihvatljivo. Danas bi hteo da zauzme neku visoko moralnu poziciju i da sa nje kritikuje, ali samo ne znam koga, da li sebe? Jer, ako hoće sebe, ima puno pravo. Znate zašto? Znate i to sigurno, onaj Bastać koji demolira huliganski po centru Beograda, koji tamo lomata one ograde na gradilištu, koji pokušava na sve moguće i nemoguće načine da spreči razvoj ovog grada, o kome ne mislimo baš ništa lepo, beše predsednik jedne gradske opštine, beogradske, Opštine Stari Grad. Pogađajte tri puta sa kim je tamo u koaliciji? Je li sa vašom strankom? Jeste. Jel to principijelnost?

Prošle sednice ste ovde pričali i to onako baš lepo pričali, o tome kakva je štetočina u pitanju, šta se grozno radi gradu Beogradu. Zašto ga onda podržavate? Zašto mu učestvujete u opštinskoj vlasti? Je li to principijelnost? Ili je možda veća principijelnost i bolji primer principijelnosti kada se isto tako podržava opštinsko rukovodstvo na Novom Beogradu, Aleksandra Šapića? Jeste i tamo deo koalicije? Jeste. O čemu mi onda pričamo?
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala, vreme.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poslednja rečenica.
Što se nas tiče, mi hoćemo da raspravimo ovo kako treba i nismo mi krivi što neki sa druge strane izazovu repliku, pa se posle gorko kaju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala na objašnjenju.

Poslanici, zakazala sam sednicu za sredu, koja će imati Zakon o glavnom gradu, kao preovlađujuću temu, te vas molim da razgovaramo o ovim temama koje se odnose na grad Beograd u toku te sednice.

Sada da se vratimo na…

(Vjerica Radeta: Ne odnosi se na grad Beograd, nego na temu bezobrazluka.)

Ne mogu da ocenim vaše navode koji nisu zvanično izrečeni. Ja sam razumela samo da je u odgovoru gospodina Orlića bilo pitanje koalicije na gradskom nivou.

Zahvaljujem.

Na član 114. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Konačno da se vratimo na zakon.

Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo ministre, pre svega ja bih vas zamolio da mi ipak odgovorite na ono pitanje koje sam postavio u prethodnoj diskusiji vezano za moj amandman na član 23. i na taj test za profesionalni integritet. Taj test propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa, a to ste vi, i to mislim neodoljivo podseća na moralno-političku podobnost koju smo imali u tom komunističkom periodu u SFRJ. Zaista mislim da vi morate znati kako će izgledati taj test, ako ste predlagač ovog zakona i morate nam reći nešto konkretnije o tome.

Što se tiče amandmana na član 114, moj predlog je da tu stoji, umesto ovoga što vi predlažete, da zakon stupa na snagu sedmog dana od dana objavljivanja, a da se primenjuje od 1. septembra 2020. godine, osim nekoliko članova zakona čija će primena početi odmah. Moj predlog je da kompletan zakon važi u skladu sa Ustavom kakva je odredba, dakle, u roku od sedam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“. Nije dobro da se odlaže dejstvo zakona i ja bih molio samo vaše saradnike da malo budu tiši i da slušaju ovo što govorim i da vas ne ometaju.

Vi ste svedok da smo mi u prethodnom periodu nebrojeni broj puta imali na dnevnom redu zakone da smo samo dalje odlagali početak primene zakona koji je već bio odložen kada je osnovni zakon donošen i to izaziva ozbiljne troškove i to je jednostavno besmisleno. Šta znači – stupa zakon na snagu, ali se neće primenjivati? Pa na kakvoj je onda snazi ako se ne primenjuje?

Druga principijelna stvar zašto ne bi trebalo to da se radi...

(Predsednik: Vreme.)

Ako mogu rečenicu, da završim samo.

(Predsednik: Znači, vreme ne znači ništa. Izvolite.)

Samo ako vam toliko znači, evo, odustajem od završetka rečenice. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Mnogo mi znači. Hvala što imate razumevanja za mene.
Izvolite, ministre.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Da nismo privilegovani govori i to da sam se ja javljala gotovo posle svakog amandmana koji ste malopre obrazlagali, a tek sada dobijam reč, tako da nismo privilegovani ovde.
Mislim da sam vam odgovorila na pitanja. Svakako nije tačno da ću ja biti ta koja će znati kako će izgledati test. Ministar pravde ne utvrđuje test, nego donosi pravilnik o načinu sprovođenja javnog konkursa, a kako će da izgleda test znaće komisija koja to bude sastavljala.
I da je reč o tome da ne pišemo zakon za sebe upravo govori datum kada počinje da se primenjuje, jer verujem da ni ja ni ova Skupština neće biti u ovom sastavu u septembru sledeće godine, tako da upravo to pokazuje i ozbiljnost predlagača kada je reč o ovom zakonu.
Imala sam prilike da čujem sve vaše primedbe i da se osvrnem i na prethodne amandmane i čini mi se da je najveća kritika zašto mi funkcioneri treba da prijavljujemo imovinu i da li kasnimo sa prijavljivanjem imovine ili ne i da li je to krivično delo.
Ukoliko svako od nas savesno i odgovorno obavlja svoju funkciju, verujem da ne predstavlja nikav problem da po stupanju na funkciju u roku koji svi vrlo dobro znamo kada pristanemo da budemo imenovani ili izabrani znamo, pa samim tim znamo kakva nam je obaveza u pogledu prijavljivanja imovine.
Zašto je bitna Agencija, zašto je bitno da ima šira ovlašćenja kakva danas nema? Upravo da se ne bi dešavalo da neko dok je na javnoj funkciji, da neko dok je gradonačelnik uvećava svoju imovinu za 500 miliona evra, a da nema nikakvog objašnjenja, niti posledica kako je to učinjeno.
Još jednom ukazujem, neophodno je da zakon ima odloženu primenu. Ovo je praksa u poslednje vreme Ministarstva pravde upravo kako bismo pripremili mogućnost da imamo dobru implementaciju zakona. Ukoliko ste pratili rad i zakone koje smo predlagali prethodne dve godine, gotovo svaki zakon je imao odloženu primenu iz tog razloga da bi mogli da i sudije i tužioci, ukoliko su oni u pitanju, prođu odgovarajuću obuku. Samo zahvaljujući tome smatram da možemo da imamo i dobre rezultate, kao što je bio i Zakon o nadležnosti državnog organa u suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Reč ima Nemanja Šarović. Izvolite.