Trinaesto vanredno zasedanje , 08.07.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice.
Pravo na repliku, narodni poslanik Đorđe Milićević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Nisam imao informaciju da se to dešavalo 1994. godine, prosto, nije ni moguće da ja imam tu informaciju, nažalost, zbog svojih godina, ili na sreću, zbog svojih godina, ali sam govorio o periodu nakon 2000. godine i dolaska na vlast DOS-a i podsetio sam na gorko iskustvo koje je imala Socijalistička partija Srbije, kada su joj bukvalno oteti mandati, a u tom trenutku vi jako dobro znate, ja tada nisam bio u parlamentu ali sam pratio politička dešavanja, složićete se sa mnom, nije se znalo ni koliko ima poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, da li DOS ima 170, 180 ili 300 i nešto poslanika. Toliko o fer i demokratskim izborima i fer i demokratskoj atmosferi i jačanju parlamentarizma u Srbiji od 2000. godine.

Znate, složiću se sa vama, sam nedolazak na sednicu, ja bih to tako rekao, i nemanje želje da se učestvuje u radu parlamenta, ne samo danas, nego kada govorimo o nečemu što su životna pitanja, recimo, Tijanin zakon, kada govorimo o nečemu što su pitanja nacionalnih i državnih interesa, Izveštaj o Kosovu i Metohiji, sasvim jasno govori da taj deo političke grupacije koji se ne pojavljuje u skupštinskoj sali nije u politici zarad suštine zbog koje postoji politika, a to su građani Srbije i budućnost građana Srbije, već su u politici zbog svojih ličnih interesa. Zahvaljujem, gospodine Arsiću.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ovoj objedinjenoj načelnoj raspravi najpre imamo predloge odluka o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine. Poslaničke grupe predlažu kandidate za članove i zamenike članova odbora srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini. O tome će Narodna skupština, naravno, odlučivati u danu za glasanje.

Ja bih podsetila na neke stvari za koje su odbori Narodne skupštine nadležni. Odbori razmatraju predloge zakona i drugih akata, oni prate sprovođenje politike koju vodi Vlada, oni prate izvršavanje zakona i drugih akata, razmatraju plan rada i izveštaj ministarstava ili drugih državnih organa, razmatraju program rada Narodne skupštine, daju saglasnost na akte državnih organa, pokreću inicijative i podnose predloge, razmatraju predstavke i druga pitanja iz nadležnosti Narodne skupštine.

Dakle, koliko god da mi, sa jedne strane, možda nekada smatramo ovakve predloge samo formalnostima, ipak se radi o važnom pitanju u funkcionisanju Narodne skupštine.

Danas na dnevnom redu imamo još i Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova RIK. Dakle, RIK čini predsednik i čini je još 16 članova koje imenuje Narodna skupština na predlog poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini. Prošireni sastav će se, naravno, raditi kad za to dođe vreme, čine ga predstavnici podnosilaca izbornih lista, a Narodna skupština će imenovati članove i zamenike članova u stalnom sastavu.

Donošenja odluka sa današnjeg dnevnog reda, odnosno iz ove objedinjene rasprave, predloženo je u skladu sa čl. 167. i 168. Poslovnika.

Ono što sam ja još želela da kažem, i pored toga što su predlog podnele neke druge poslaničke grupe, opet se koristi svaka prilika za neosnovane napade na Aleksandra Vučića, na SNS, na poslaničku grupu SNS, i zašto sam ja sad ovo pomenula - pojasniću vam ko to radi.

To radi onaj narodni poslanik koji je na početku svog mandata ovde izvodio performanse svirajući gitaru, pevajući, sa balonima i glumeći cirkus, praveći cirkus od Narodne skupštine, a to radi onaj narodni poslanik koji se zove Saša Radulović, slobodno mogu da kažem njegovo ime i prezime, koji ne nalazi za shodno da dođe u parlament i da sa svim poslanicima u parlamentu razgovara.

On je poslao Branku Stamenković, koja je u holu održala konferenciju za novinare, a naravno legitimno je pravo svakog narodnog poslanika, da održi konferenciju za novinare, i sada mi zbog toga što oni ne dolaze u parlament, a govore o nekim stvarima iz hola Narodne skupštine, moramo praktično osećamo neku obavezu da se osvrnemo na te njihove konferencije.

Dakle, optužbe su bile vrlo jasne i optužbe su se odnosile na Aleksandra Vučića, i na SNS, kako otimaju mandate od Dosta je bilo, i kako se radi o opasnom presedanu, jer će, a ja ću sada citirati koleginicu - članovi biti iz stranaka koje nisu postojale 2016. godine.

Ja zaista ne znam da li se Branka Stamenković, odnosno da li se svi iz Dosta je bilo, sećaju da je Saša Radulović, taj koji je napravio opasan presedan u Narodnoj skupštini, da je on taj koji je svojom voljom ugasio jednu poslaničku grupu, a onda rešio da napravi još jednu poslaničku grupu, sa potpuno istim nazivom.

Dakle, ja mislim da se u istoriji parlamentarizma ove Narodne skupštine nije desilo da postoje dve poslaničke grupe, sa istim nazivom. Na taj način, upravo je on bio taj koji se igrao izbornom voljom građana, kako mu to odgovara.

Hajde, danas ću biti sa nekim poslanicima u jednoj poslaničkoj grupi, sutra ću biti sa nekim drugim poslanicima u nekoj drugoj poslaničkoj grupi.

Saša Radulović, je zapravo prvi narodni poslanik koji je upravo trgovao mandatima, i trgovao poslanicima, a sve zbog povlastica koje postoje prilikom formiranja same poslaničke grupe, zbog povlastica koje neko dobije zato što je šef poslaničke grupe.

Pošto nam je, još dok je dolazio na sednice, vrlo jasno pokazao da njegovi nastupi u ovom parlamentu i njegovo obraćanje i njegovi govori apsolutno nisu imali nikakve veze sa ideologijom ili sa nekim programom, zbog koga su neki građani glasali čak za Dosta je bilo.

Dakle, apsolutno ne stoje optužbe da vladajuća većina prekraja izbornu listu građana, a to je vrlo teška optužba, takođe je teška optužba i nije tačno da SNS, oduzima mandate ili otima mandate, naročito ne od Dosta je bilo, jer ne otima mandate ni od koga.

Još ću se osvrnuti na izjavu koleginice Stamenković, koja je izjavila da su oni najglasnija opozicija u Skupštini.

Koliko ja vidim, u Skupštini imamo opoziciju sa kojom možemo da raspravljamo i o predlozima zakona i o predlozima odluka koje su na dnevnom redu, da li su oni najglasnija opozicija u Skupštini, na taj način što ne dolaze i na taj način što pokazuju toliku neodgovornost i prema ovom parlamentu i prema građanima, koji su im ukazali neko poštovanje na izborima, o tome nećemo ni da govorimo.

Još jedna stvar na koju sam ja želela da se osvrnem, a koja je možda meni najviše privukla pažnju, jeste da članstvo u odborima, oni tvrde da se članstvo u odborima dodeljuje prema izbornim listama, a ne prema poslaničkim grupama.

Takođe su to tvrdili i za formiranje RIK, zato što mi danas imamo na dnevnom redu RIK.

Koleginica Branka Stamenković se pozvala najpre na Ustav Republike Srbije, a ja ću sada svima pokazati i ovo je nešto što smo mi dobili na početku našeg mandata. Na koricama piše - zbirka propisa i prvi, unutra je Ustav Republike Srbije.

Apsolutno ne stoje stvari na koje se pozivala Branka Stamenković, a naravno u Ustavu Republike Srbije se govori i o izbornom pravu, gde se kaže da svaki punoletan poslovno sposoban državljanin Republike Srbije ima pravo da bira i da bude biran, takođe se formiranje RIK ne pominje, već izbor narodnih poslanika kaže - izbor za narodne poslanike raspisuje predsednik Republike 90 dana pre isteka mandata Narodne skupštine itd.

U članu 102, u poslednjem stavu, u stavu 4. lepo piše – izbor, prestanak mandata i položaj narodnih poslanika uređuje se Zakonom. Moram da vam kažem, moram da vam priznam da je mene malo sramota što ja govorim o ovim stvarima, jer nisam mislila da ću doći u situaciju da neko ko je poslanik u Narodnoj skupštini ne poznaje odredbe Ustava, da ne poznaje odredbe zakona po kome je biran da bude poslanik u Narodnoj skupštini, a to je Zakon o izboru narodnih poslanika.

Dakle, u Zakonu o izboru narodnih poslanika jasno se kaže kako se formira RIK i da se RIK formira na predlog poslaničkih grupa.

Ako bismo otišli korak dalje, onda bismo tek zaključili o kolikom neznanju se ovde radi, jer je koleginica i sa svojim kolegama iz Radulovićeve te klike mogla možda da pročita i Zakon o lokalnim izborima, u kome se takođe kaže kako se formiraju opštinska, odnosno gradska Izborna komisija. Te izborne komisije formiraju se na način da predstavljaju, odnosno oslikavaju sastav parlamenta u tom trenutku u kome su one formirane.

Prema tome, da ne bih sad ovde ovo pretvarala u čas o izbornom procesu, ja ću samo reći na kraju da apsolutno ne stoje optužbe koje su upućene Aleksandru Vučiću i SNS da od bilo koga otima mandate, jer znate, dame i gospodo, nama to nije ni potrebno. Srešćemo se na sledećim izborima koji su uskoro, pa ćete videti kome će građani dati svoje poverenje. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.
Profesore Jokiću, vi ste želeli repliku?
(Mihailo Jokić: Da, da. Ako može.)
Izvolite, prof Jokiću.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Rešenje svih ovih problema, promena načina izbora narodnih poslanika.

Ako se mi vratimo na većinski sistem i budemo birali poslanike po većinskom sistemu, svi ovi problemi o kojima ste vi govorili, govorili moji prethodnici, biće razrešeni, odnosno biće nepostojeći. Zato predlažem da se o tome ozbiljno razmišlja i da se vratimo na kvorum, da u svakom trenutku mora biti prisutno 126 poslanika, o čemu ste vi govorili. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, profesoru Jokiću.
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta. Pravo na repliku. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
To kako se Saša Radulović ponašao i ponaša u Narodnoj skupštini je njegovo pravo i ne može nikako biti osnov da neko može da kaže ili da pomisli da njemu ne pripada neko pravo koje pripada inače narodnom poslaniku.

Mi smo o Saši Raduloviću govorili i u vreme kada je biran i kada je bio ministar u Vladi Aleksandra Vučića. Nismo imali tada drugačije mišljenje u odnosu na sada i nikako ne mislimo da sad govorimo nešto pozitivno o Saši Raduloviću, zato što mislimo da nema pravo Tatjana Macura, koja je, takođe sa njim igrala kad su igrali i pevali tu u holu, i ona je bila deo tog orkestra i kako ona, valjda lepše peva, pa onda ona je sad u redu ili zato što se ona vratila u parlament je u redu, a on nije.

Dakle, nemojte ljudi, dajte da budemo principijelni. Ne postoji osnov da neko može da traži da se razreši sa nekog mesta u Odboru poslanik koji nije član njegove poslaničke grupe. Ne postoji. Kako je izabrala baš te poslanike koje je birala ta gospođa Macura? Možete vi da se branite koliko god hoćete, ali vi ste pre nekoliko dana napravili situaciju da poslanik polaže zakletvu i kaže sa liste „Dosta je bilo“ izabrana ta i ta i ona umesto tamo, ode tamo.

Dakle, govorimo o nečemu što su činjenice. Mi ne želimo sad da priča ide u tom pravcu. Mi želimo samo da vam skrenemo pažnju da morate… mi smo predložili još u oktobru izmenu Izbornog zakona apsolutno u skladu sa Ustavom. Dajte, još ima vremena da o tome razgovaramo, da nam se više ovakve situacije ne ponavljaju. Pustite sad, pričate ovde, koleginica čita šta je nadležnost kojeg Odbora. Pa, nemojte. Dugo smo ovde da bi nas tako neko … Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Radeta.
Pravo na repliku, narodna poslanica Jelena Žarić Kovačević: Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Želela sam samo da kažem da to što sam ja govorila o nadležnosti Odbora Narodne skupštine samo predstavlja uvod mog govora i ja sad smatram da ne bi niko od poslanika morao da toliko ulazi u detalje kakav uvod sam ja dala svojim govorima.

Da se razumemo, ja nisam rekla da Saša Radulović na nešto nema pravo zato što je svirao gitaru i pevao u Narodnoj skupštini, niti sam kazala da Tatjana Macura lepše peva, pa sad ona ima pravo da zbog toga podnese predlog. Prosto, postoje prava narodnih poslanika koja su jednaka za sve narodne poslanike. Svi narodni poslanici ostvaruju to svoje pravo i u skladu sa tim, verovatno, svi možemo da podnesemo predloge iz svake poslaničke grupe o onome o čemu smatramo da je relevantno i da je zanimljivo.

Dakle, nemojmo da banalizujemo sada stvari i da se držimo nečega, da se hvatamo za nešto što zaista ne stoji. To što sam ja komentarisala konferenciju za novinare Branke Stamenković, samo mi je privuklo pažnju to neznanje kako se formira RIK. To što sam ja želela da to objasnim smatram da nije nikakav minus za ovu raspravu u Narodnoj skupštini. Zahvaljujem.