Trinaesto vanredno zasedanje , 08.07.2019.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Žarić Kovačević.

Pravo na repliku, narodna poslanica Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Možemo mi to sve da prihvatimo, ali mi nismo čuli odakle pravni osnov? Gde piše? Evo da pojednostavimo, da jedan narodni poslanik iz neke poslaničke grupe može da traži smenu sa bilo kog mesta predsednika, odnosno predstavnika neke druge političke partije. Može da se traži smena predsednika parlamenta, kao što je ovde traženo, može potpredsednika, kao što su tražili moju smenu. Sve to može, to je deo procedure, ali ovako da neko kaže iz nekog odbora traži da se zameni poslanik koji nije u njegovoj poslaničkoj grupi, to nikad nije viđeno. Evo, mi smo samo voleli da vidimo gde to piše. Evo, možda ja ne znam Poslovnik, pa da mi se kaže gde to piše, ništa više od toga.

Dakle, mi ovde ne stojimo ni na stranu DJB, ni na stranu Tatjane Macure, samo smo na strani Poslovnika, Zakona i poslaničkih prava, ništa više od toga. Nema potrebe da se sad širi priča, da se okreće na koju stranu, mi samo želimo da znamo na osnovu čega ćete vi, ako ćete glasati, glasati za ovo.

Evo, nema kolege Arsića sada ovde. On je u ime Narodne skupštine, u ime skupštinske većine vodio razgovore na početku ovog saziva o raspodeli i mesta u RIK i raspodeli mesta u odborima i predsednika odbora i tako dalje. Seća li se on? Ja se ne sećam, ja sam tu bila u ime SRS. Nikada se taj SMS tu nije pojavila, niti je bila deo tih kvota, niti je bila deo tih razgovora, samo o tome govorimo. Ako su oni formirali poslaničku grupu, Poslovnik im dozvolio, neka ih, ali to im ne daje pravo da oni sada učestvuju. Ako će ovo biti prihvaćeno, mi onda moramo sada da sednemo i da sve svedemo na nulu, sve ponovo u šešir i da sednemo i da na osnovu sadašnjeg stanja raspodeljujemo i vreme u Narodnoj skupštini i mesta u odborima i u RIK i sve. Onda, morate tako, ovako jednostavno ne može. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više…
Zapravo, obzirom da više nemamo prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na redosled narodnih poslanika prema prijavama za reč.
Izvinite, kolega Marijan Rističević se javio.
Kolega Rističeviću, želeli ste povredu Poslovnika ili repliku?
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Gospodine predsedavajući, imam pravo na drugi deo ovlašćenog.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Izvinite, nisam vas razumeo?
Imate pravo na drugi deo ovlašćenog? (Da.)
Imate kada završimo redosled, kada završimo listu, pošto imamo listu prijavljenih poslanika.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dobro. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Arsiću, vi ste želeli repliku? (Da)

Reč ima Veroljub Arsić. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, jeste tačno da sam kada se formirao ovaj saziv Narodne skupštine, kada smo raspravljali o tim odborima, ja razgovarao sa predstavnicima podnosilaca poslaničkih lista zato što sam, pre svega, smatrao da ako su mogli da se dogovore oko liste, da se dogovore oko rasporeda kandidata za narodne poslanike, da se dogovore oko izborne kampanje, red bi bio da su mogli da se dogovore oko sastava skupštinskih radnih tela, sastava delegacija.

Naš Poslovnik ne tretira poslaničke liste kao osnov, već tretira poslaničke grupe. Naravno da svaki narodni poslanik prilikom verifikacije svog mandata određuje u kojoj će poslaničkoj grupi da bude, da li će biti oko one liste sa koje je izabran ili u okviru neke druge liste ili da se pravi više poslaničkih grupa u okviru jedne izborne liste, ja u to neću da zalazim, ali Poslovnikom je to omogućeno i dozvoljeno i radilo se.

Sada je reč o tome da pojedine poslaničke grupe ne postoje ili su se potpuno raspale iz redova bivšeg režima, a opet tamo su ostavili neke članove određenih skupštinskih radnih tela. Da li ćemo to da gledamo kao zatečeno stanje i da pustimo da to tako ide do kraja ovog mandata ili ćemo da situaciju prilagodimo i Poslovniku i stanju poslaničkih grupa u Narodnoj skupštini? Mislim da je ispravnije da Poslovnik moramo da poštujemo i da poslanici koji su članovi skupštinskih radnih tela moraju da odražavaju broj narodnih poslanika koliko ima u kojoj poslaničkoj grupi.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Arsiću.
Obzirom da nemamo više prijavljenih predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa, kolega Rističeviću, moći ćete, naravno, da iskoristite svoje pravo kada budemo završili sa listom poslanika, ne sada, imamo listu poslanika, prelazimo na redosled narodih poslanika prema prijavama za reč.
Reč ima narodni poslanik Muamer Zukorlić. Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Miladin Ševarlić. Nije prisutan.
Reč ima narodni poslanik Jahja Fehratović.
Izvolite, kolega Fehratoviću.
...
Stranka pravde i pomirenja

Jahja Fehratović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem.

Poštovane kolege i koleginice, mi smo ovde mnogo puta govorili o sudstvu i tužilaštvu, obzirom da danas imamo na dnevnom redu nekoliko tačaka koje se tiču izbora javnih tužilaca i sudija koji se biraju prvi put na ovu funkciju.