Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 28.10.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/260-19

4. dan rada

28.10.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Pešić.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik, Milorad Mirčić.
Izvolite, kolega Mirčiću.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je član koji reguliše pitanje bezbednosti kada je u pitanju isporuka i kada je u pitanju poštanski operater.

Ovde imamo situaciju na koju smo mi, srpski radikali, skrenuli pažnju da je u toku ovog meseca napravljena, nanešena jedna ljaga kada je u pitanju, ne samo poštanski operater, javni operater „Pošte Srbije“, nego i sama država Srbija. Nanešena je na najgori moći način, tako što je optužena država Srbija i javni operater, da su isporučivali pošiljke koje, konkretno glasačke listiće, koje sadrže određene supstance koje izazivaju alergiju, na nacionalnoj osnovi.

Nemamo mi ništa protiv da se ovde razgovara i o mogućnosti teleportovanja kada su u pitanju i pojedine televizije i kada su u pitanju pojedine ličnosti, jer kada može koleginica da sprema picu za 22. vek i da joj na tu picu dolazi kolega tako što se teleportuje, nije problem da napretkom tehnologije dođe i do nekih drugih tehnoloških napredaka kada je u pitanju i televizija, gosti i sve.

Ali, na stranu šala, ovde se radi o ozbiljnoj stvari. Mi, srpski radikali, već nekoliko dana čekamo da se oglase zvanični organi, pre svega da se oglasi resorno ministarstvo i Vlada Srbije kada je u pitanju optužba protiv Srbije za sve ono što se dešavalo povodom glasanja, odnosno povodom izbora i prebrojavanja glasačkih listića na KiM u južnoj srpskoj pokrajini.

Do dana današnjeg, osim javnog nastupa predsednika države, koji je rekao da će i dan i noć da insistira kod predstavnika EU, da mu se da obrazloženje kako je moguće da selektivno izazvana alergija je prisutna samo na području južne srpske pokrajine KiM i kako je moguće da samo kada je jedna nacionalna pripadnost, u ovom slučaju albanska, oni su ugrožena kategorija kada je u pitanju pošiljka koja je stigla iz centralne Srbije.

Niko se više nije oglasio. Pa, zar vam to nije malo čudno? Umesto da se oglasi Svetski poštanski savez, umesto da se oglasi na apel Srbije, odnosno izvršne vlasti Srbije nadležni organi, da se konačno razreši ta podla igra, koja se igra od strane kosovskih Albanaca, mi ovde ćutimo i čekamo sledeći nastup predsednika Republike. To je najozbiljnije pitanje, najozbiljnije pitanje bezbednosti, kako ćemo, gospodo, da mi odagnamo sve te optužbe, sve te sumnje, danas, sutra, bez obzira što usvajamo ovaj zakon? Moralo se reagovati, moralo se oštro reagovati.

Najdirektnije je optužena „Pošta Srbije“ da je ona učestvovala u ovakvim poslovima koji su opasni po život i zdravlje pojedinaca. Da li je neko razmišljao o tome da je odmah trebalo da se to uradi? Sam vam je predsednik Republike i predsednik stranke, doduše on i dalje, da li svesno ili podsvesno govori, da je SRS, ali vaš je predsednik, daje vam do znanja da treba da reagujete, da morate da reagujete najoštrije, da kažete i zakonskim odredbama, jasno izdefinisana bezbednost isporuke, jasno zaštićeno zdravlje svakog pojedinca koji koristi usluge. Ne, vas boli briga.

Mi ovde raspravljamo o svemu i svačemu, raspravljamo o amandmanima, raspravljamo o autoputevima u sklopu rasprave o ovome zakonu, raspravljamo o tome da će još biti investicija, a niko da kaže - dajte, gospodo da vidimo da li je Ministarstvo uputilo oštar protest međunarodnim organizacijama, da li je na to reagovao Svetski poštanski savez?

Svi ćute i onda se čudimo kada posle izvesnog vremena i drugi počnu da koriste tu istu matricu, da na osnovu našeg ćutanja, naše pasivnosti, da kažu – niste, gospodo, reagovali kada su bili u pitanju izbori i kada su u pitanju glasački listići. Vi ste samo tražili deklarativno, istine radi zalagao se predsednik, ali izvršni organ vlasti i vaš operater nije nikakve mere preduzeo, nije se bunio, nije tražio neku istragu ili nešto što bi pokazalo pravu istinu. To nas srpske radikale zbunjuje.

Da li vi stvarno smatrate da ta EU ima jednake aršine? Da li vi stvarno smatrate da ćutanje, da hrabro ćutanje kako bi se to moglo reći, je korak bliže toj EU? Nije gospodo. Nije, dame i gospodo iz vladajuće koalicije, vi to dobro znate. To je samo saginjanje glave i jednostavno prihvatanje svega i svačega što se servira, u ovom slučaju od neke kvazi vlasti na KiM za koje stoji punim kapacitetom EU, stoje one zemlje koje su vodeće u EU, inače bilo bi sasvim drugačije.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici doktor Milorad Mijatović i Nataša Mihajlović Vacić.

Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima po amandmanu narodna poslanica Snežana B. Petrović.

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Izvolite, koleginice.

Gospodine predsedavajući, prihvatanje ovog amandmana je novina uz predlog Zakona o poštanskim uslugama. Što se tiče „Javnog preduzeća Pošte Srbije“, ovim amandmanom dobija jednu veliku odgovornost, zapravo i potrebu za novim radnim mestima da bi i posao po ovom amandmanu, koji je trenutno danas usvojen, hajde da kažem za koji je konstatovano da je usvojen i postao sastavni deo zakona, osim novih radnih mesta, nove radne snage koje su obaveze i odgovornost Pošte da poštuje zakon, izvrši ovo, zapravo, u budućnosti vidim kao i visoki prihod za Poštu Srbije, jer izvršavanje ovih poslova iz ovog amandmana biće izvor dodatnih sredstava prihoda za Poštu Srbije. Hvala vam.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.

Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Mira Petrović i Snežana B. Petrović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodna poslanica Snežana B. Petrović.

Izvolite, koleginice.

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Snežana B. Petrović

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Javno preduzeće "Pošta Srbije" i poštanski operatori zemalja u okruženju, kao što su "Pošta Srpske", "Pošta Crne Gore", "JP Bosna i Hercegovina Pošta", zatim "Hrvatska Pošta", potpisali smo Sporazum o razmeni otkupnih pošiljaka i uspostavljena je ta saradnja. Republika Srbija sa navedenim državama ima značajne ekonomske veze i evidentna je potražnja naših građana, ali i njihovih za proizvode iz ovih zemalja. Te, smatram da je od velikog značaja uvođenje poštanske usluge koje podrazumeva da poštanski operatori za uručenu poštansku otkupnu pošiljku od primaoca, odnosno kupca, naplate naznačeni otkupni iznos i isti da označe pošiljaocu otkupne pošiljke međunarodnom poštanskom uputnicom. Svojevremeno, nadležno ministarstvo je dalo potvrdu ovoj usluzi koja je razvijala Pošta Srbije u smislu, složili smo se da će navedena usluga uticati na povećanje obima E-trgovine i da će se pozitivno odraziti na razvoj malih i srednjih preduzeća kojima je ova usluga uglavnom i namenjena.

Dakle, važeća zakonska regulativa prepoznaje poslove u vezi sa međunarodnom poštanskom uputnicom u dinarima i efektivno stranom novcu.

Da bi se pružio dodatni kvalitet usluge, naročito za pravna lica, neophodna je bila izmena ovog propisa, tako da se isplata međunarodnih uputnica može vršiti u devizama prenosom sredstava po osnovu međunarodnih uputnica na tekuće račune primaoca u bankama. Iz tog razloga podneli smo ovaj amandman. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Petrović.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović i Nataša Mihajlović Vacić.
Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman je podnelo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 30. amandman je podnelo narodni poslanik Marijan Rističević. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poštanske usluge imaju neku svoju cenu. Jedan od kolega je govorio o otrovu novičoku ili nečemu sličnom, koji je stigao da etnički pogodi albanske članove izborne komisije njihove kvazi države. Cena koja je plaćena je verovatno britanska cena. Britanci koji su lansirali aferu „Skripalj“, verovatno stoje, to su stari srpski prijatelji, zahvaljujući kojih smo verovatno krenuli u drugi svetski rat, izgubili milion i nešto stanovnika.

Ponoviću ono što stalno govorim. Kad se dve ribe na dnu mora posvađaju, iza obližnjeg kamena stoji neki Britanac. Dame i gospodo, cena koju mi tu treba da platimo još nije utvrđena. Dakle, oni ulaze sa nekim maskama, sa nekim zaštitnim odelima, štiteći se od srpske pošte, ali pri tome se ne štite od osiromašenog uranijuma, to Albancima ne smeta.

Kada je u pitanju u stvaranje njihove divlje države Kosovo i Metohija, odnosno njihove divlje države Kosovo od naše Pokrajine Kosovo i Metohija, njima ne smeta cena koju će platiti samo da stvore tu divlju državu, NATO bazu. To nije država, to je NATO baza i biće država sve dok bude NATO baza. Kad ne bude NATO baze neće biti ni te države.

Ono što je mene iznenadilo u sinoćnoj emisiji jeste da jedan duhovni teolog kaže za Srpsku listu, a Srpska lista nije lista SNS, to je lista države Srbije, Kurti je to prepoznao, ali Vladika Grigorije nije. Srpska lista predstavlja državu Srbiju i to je razlog zbog čega sa 97% Srpsku listu podržavaju Srbi, a verujem i još neki drugi nealbanci na Kosovu i Metohiji, našoj južnoj Pokrajini.

Kaže Vladika Grigorije da je to glupo. Za njega je jedinstvo srpskog naroda glupo. Zamislite, teologa Vladiku Srpske pravoslavne crkve koji kaže da jedinstvo Srba koji žive u najtežim okolnostima i po enklavama u divljoj državi Kosovo, našoj južnoj Pokrajini koja je silom oteta, koji kaže da je glupo jedinstvo 97% Srba oko državnih i nacionalnih interesa Srbije i Srba?

Ja pitam Vladiku, za mene nije glupo, analogno toj njegovoj izjavi da li je glupo što 97% Srba su pravoslavci? Ako je glupo, po njemu, da se ujedini 97% Srba oko nečega, zašto on misli da nije glupo da se ujedine oko Srpske pravoslavne crkve, a da je glupo, što se ja slažem, kada se ujedine oko državnih interesa? Da li on misli da će, ukoliko nema države Srbije na Kosovu i Metohiji, srpska crkva imati takođe to jedinstvo od 97%?

On radi na razbijanju jedinstva i u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a koliko vidim i u državi Srbiji.

Ponavljam, ja vernik jesam, bio sam, vernik sam i sada i biću, bez obzira na krajnje, kako on kaže, glupe, a dodaću i zlonamerne izjave jednog duhovnika, jednog Vladike Srpske pravoslavne crkve. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Po amandmanu reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Član 30. definiše da se poštarina za poštanske usluge plaća, po pravilu, unapred ako ugovorom poštanskog operatora i korisnika nije drugačije određeno, a prema cenovniku poštanskih usluga.

Cenovnik je poštanski operator dužan da istakne na vidnom mestu u prostorijama u kojima se pružaju poštanske usluge.

Ovaj amandman svakako će doprineti poboljšanju ovog zakonskog predloga i omogućiće veći stepen zaštite prava korisnika poštanskih usluga. Zahvaljujem.