Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 04.12.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Danijela Stojadinović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Iskoristila bih ovu priliku da, povodom rasprave o ovom amandmanu, kažem da svi očekujemo platne razrede i da smatram da će oni koliko-toliko dovesti u red primanja i ovu razliku izjednačiti i realizovati realnija primanja.

Takođe bih iskoristila priliku da kažem nešto o značaju javnog sektora za funkcionisanje svake pravne države, jer prvi susret sa građanima i građana sa državom jesu upravo šalteri različitih javnih službi i institucija pred kojima građani ostvaruju svoja prava, počev od pribavljanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, ostvarivanja prava na dečiji dodatak, pa sve do ostvarivanja prava na penziju, a to su, složićete se, krucijalna pitanja.

Uloga javne vlasti jeste upravo da svojim građanima koji kao poreski obveznici i plaćaju funkcionisanje države obezbedi na brz, jednostavan i efikasan način ostvarivanje svojih prava. U tom smislu želim da izrazim pozitivan stav o svim ovim promenama koje se dešavaju u efikasnosti javne uprave, a koje su rezultat reforme javne uprave u poslednjih nekoliko godina.

Ovaj proces ima nekoliko segmenata, a ja bih istakla uvođenje e-uprave, jer ovaj segment modernizacije javne uprave, uz povezivanje elektronskih baza podataka, građanima se omogućava da sve svoje obaveze i prava pred organima javne vlasti dobijaju na jednom šalteru, kako biste vi to, ministre Ružiću, rekli, na jednom upravnom mestu.

Ovaj projekat već se uspešno realizuju u jednom velikom broju opština, što doprinosi efikasnosti na lokalnom nivou. Svakako ste tome zaslužni vi, s obzirom da imate dobru nameru obilaženja lokalnih samouprava.

Dobra uprava podrazumeva i stručnost i efikasnost, ali i položaj zaposlenih koji je stimulativan i u tom pogledu adekvatno ocenjuje učinak i primeren model obračuna plata, jer je to i uslov zadržavanja stručnih i odgovornih kadrova u javnoj upravi.

Iz te činjenice proizilazi i reforma sistema plata, koja je započeta usvajanjem najpre krovnog zakona, Zakona o sistemu plata u javnom sektoru, a potom i posebnih zakona za pojedine delove javnog sektora.

Uvođenje jedinstvenog modela upravo i služi postizanju krovnog cilja, a to je efikasna, stručna i budžetski održiva administracija. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Kakva je logika da se pravi razlika između ljudi koji rade u lokalnim samoupravama i u pokrajinskoj administraciji sa ostalim zaposlenima i kakva je potreba da se takva razlika pravi?

Podsetiću vas, finansiranje AP Vojvodine u budžetu za 2020. godinu, nešto više od 715, čini mi se, miliona evra je opredeljeno za pokrajinsku administraciju. Dakle, osim toga što mi imamo jednu izrazitu asimetriju u našem sistemu, gde mi imamo jednu pokrajinu i AP Kosovo i Metohiju, koja nije pod našom kontrolom faktički, već nekoliko godina, tj. decenija funkcioniše kao međunarodni protektorat. Dakle, 715 miliona evra košta postojanje AP Vojvodine.

Gde je specifičnost i opravdanje za tako nešto? Kakva je to posebnost u toj autonomnoj pokrajini, gde ima više od 2/3 građana srpske nacionalnosti? Zašto se to finansira? Ili je to nastavak, kao pritisak iz EU, da se stvori taj fundament po starim komunističkim primerima da postoji neka posebnost, da ta administrativna linija jednog dana može da postane granica itd., kao što znamo da nam se to sprema ukoliko se završi oko pitanja Kosova? Zašto se tolike pare daju? Zar nije moguće i nije bolje da se taj novac raspodeli konkretno lokalnim samoupravama i da se ukine apsolutno posredovanje između pokrajinske administracije i lokalne samouprave.? To samo košta. To samo oduzima vreme i novac. Ništa ta birokratija ne donosi, niti radi za građane Srbije. To je prvo.

Drugo, ovo što se pravi razlika između njih u ocenjivanju i platnim razredima, kakva je to posebnost da ti samozaposleni iz lokalnih samouprava i pokrajinske administracije imaju računanje? Gde je logika tu?
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Periću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Srpska radikalna stranka je predložila da se član 4. koji kaže: „Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja“, briše.

Mi na ovaj način želimo da pokažemo da je besmisleno predlagati ovakav zakon.

Gospodine ministre, nemamo mi razlog da ne verujemo vama. Vaše kolege iz SPS kažu da ste vi vredan čovek, da ste obišli skoro većinu lokalnih samouprava i to je tačno.

Nešto obilazite, doduše, kao funkcioner Vlade, nešto malo i u smislu praćenja situacije u svojoj partiji i to je legitimno. To uopšte nije sporno.

Ne možemo da verujemo da ovo što ste vi predložili, neki rokovi, da će to biti rešeno do tada. Pre vas na vašem mestu, odnosno vi ste zamenili sadašnjeg predsednika Vlade, gospođu Anu Brnabić na tom mestu. U njeno vreme je donet Zakon o sistemu plata u javnom sektoru i tada su najavljeni platni razredi. Međutim, od toga još nema ništa.

Uređenje sistema zarada zaposlenih u javnom sektoru je jedan osnovnih stubova na kojima počiva funkcionalna država, a samim tim i pokrajine i lokalna samouprava. Mi nemamo rešen taj problem.

Šta mi sada imamo u lokalnim samoupravama? Takva je situacija i u državnoj upravi, takva je situacija i u autonomnoj pokrajini ili u autonomnim pokrajinama. Imamo negativnu kadrovsku selekciju. Ona je do toga dovela, i vi možete da čujete prilikom kontakta sa predstavnicima jedinice lokalne samouprave da neke od njih imaju višak zaposlenih, ali nemaju dovoljno kvalitetnih, ni stručnih radnika i to je već veliki problem. To nije problem koji ste generisali vi i nije problem koji je generisao ovaj saziv Vlade. To je nešto što je nastajalo od 2000. godine.

Kaže jedan, mislim da je radio u RTS u vreme Slobodana Miloševića i SRS kada je bila na vlasti, mogla se i u kadrovskom smislu napraviti greška. Postoje tri kandidata koja su odlični za određeno mesto i možda je neko favorizovan zato što ima bolje kontakte sa pretpostavljenim ili bolje kontakte sa onim ko treba da da zeleno svetlo da bi se zaposlio, ali tu su samo nijanse bile u pitanju i to nije moglo da dovede do loše kadrovske slike, do loše slike uopšte u Srbiji.

Ovo sad što imamo, ovo je strašno, ovo je katastrofa. Vi to sigurno znate da postoje ljudi koji, pre svega, ne ispunjavaju zakonom predviđene uslove sa jedne strane. S druge strane, iako ispunjavaju zakonom predviđene uslove za raspored ili za prijem na to radno mesto, nisu dovoljno osposobljeni. Postoje neki seminari, postoje neke obuke i neka javna ili tajna slušanja, ali to još uvek ne daje nikakve rezultate.

Ovde moramo da bi ljude, plata je nešto što motiviše zaposlenog na bilo kojem radnom mestu da daje maksimom od sebe. Ako je ona mala i nije adekvatna a tim pre ako nisu za iste poslove, istu složenost, plaćeni isto, tu imamo situaciju u ministarstvima, imamo situaciju u lokalnoj samoupravi, onda to dovodi do velike nepravde, a samim tim i do demotivizacije zaposlenih. Cenu onda plate građani koji su korisnici tih javnih ili državnih usluga ili usluga jedinice lokalne samouprave.

Ovde se mora pothitno naći način da se najbolji nagrađuju, a ne da se kažnjavaju. Imamo situaciju da, i bez obzira što je to tako, mali broj onih koji iz javnog sektora žele da potraže zaposlenje u privatnom ili kako se to kaže realnom sektoru, gde postoji mogućnost da se zaradi nešto više, ali tu je i odgovornost i prema poslodavcu i prema sredstvima sa kojima se raspolaže, neuporedivo veća nego što je pružaju zaposleni u javnom sektoru.

Nije dobro na administrativni način ograničiti te zarade. To smo imali nekoliko puta u našoj, kako bi predsednik Republike rekao, novijoj istoriji, naravno i malo ranije, ali to nikada nije dalo dobre rezultate.

Nemamo posebnog i specijalnog razloga, gospodine ministre, da vam ne verujemo. Mi nismo sigurni da to samo zavisi od vas, to mora biti politički konsenzus, pre svega političkih stranaka koje jesu u Vladi, onih narodnih poslanika koji podržavaju tu Vladu, a onda možemo očekivati nešto bolju situaciju. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Sa ovim bismo završili sa današnjim radom i nastavljamo sutra u 10,00 časova.