Osma sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2019.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Interesantno je da pored ovoliko amandmana koje je podnela i SRS nijedan amandman nije usvojen. Vlada nije našla za shodno bar jedan amandman da usvoji ili da pokrenemo raspravu zašto ga ne usvaja, nego u obrazloženjima da je po jednom klišeu da ne usvaja se zato što bi to promenilo smisao ovog zakona i ovih izmena, kao da ga Vlada, kao da ste vi ovo autori, pa vi brinete da će neko da vam izmeni vaše ideje.

Ideje su došle od strane evropskih predstavnika, iz parlamenta Evrope vam je stigla ideja. Vi ne možete sami da se izborite i da dovedete na taj stepen demokratskih razgovora ovu Srbiju i parlamentarne rasprave, nego moraju iz ove EU.

Šta vam rade? Oni vas još više ponižavaju. Neće da vam sastave sa ovima, uslovno rečeno, sa druge strane, mada ste vi svi isti, nego vi kažete šta imate pa onda oni prenose njima, pa čuju šta oni misle, pa prenose vama.

Podsećanja radi, za one koji su zaboravni, tako je u suštini počeo i konflikt u Sarajevu. Nije međunarodna zajednica, odnosno Amerikanci i pojedine zemlje Evrope, hteli da razvijaju polemiku i razgovor između Srba i muslimana i sa treće strane Hrvata, nego su oni bili posrednici, pa su oni prenosili. Oni su frizirali šta to treba.

Mi ovde predlažemo da ono što je regulisano zakonom, kada je u pitanju korišćenje budžetskih sredstava, a to su lica koja imaju specijalno obezbeđenje, posebno obezbeđenje, to je regulisano zakonom, da ne stoji da je to specijalno ili posebno obezbeđenje nego je regulisano zakonom. Tačno se zna šta je, ali ne da nema sluha, nego ne smete da dirnete ni zarez, ne smete ni tačku da pomerite. Morate onako kako vam kažu ovi dušebrižnici iz Evropskog parlamenta. Tako i radite.

Tako su i nastali politički i životni satrapi. Kada je Aleksandar Makedonski krenuo u osvajačke pohode, on nije smenjivao osvojene careve i kraljeve, nego ih je ostavljao na tronu, ali oduzimao im je suštinsku vlast i oni su postali satrapi.

I vi ćete, idete dobrim koracima da to postanete.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zanimljiva teorija.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Petar Jojić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč? (Da)
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ime poslaničke grupe SRS predložila sam da se član 3. Predloga zakona koji se odnosi na ovlašćenja Agencije briše, jer smatramo da ovakav zakon se ne treba donositi.

Ovim izmenama predlagača ne menja se suštinski ništa, a predložene izmene su isključivo samo iz razloga što su od režima to tražili inostrani mentori, a ne zato što ste shvatili da nešto trba menjati i da se ne poštuju odredbe ovog Zakona o izbornoj kampanji od strane određenih političkih subjekata i da Agencija za borbu protiv korupcije treba da sankcioniše, jer da je tako mnogo ranije bi i ovaj, ali i ostale predložene zakone, mnogo ranije bi doneli.

Znači, izmene su samo zato što to sa zapada traže od vas, a ne zato što želite da na celovit način uredite ovu oblast.

Navodite da su izmene u cilju sprečavanja mogućih zloupotreba u izbornom postupku i ako to zaista hoćete da uradite, mora se učiniti sve da se spreči kupovina glasova, jasno je šta se u predizbornim kampanjama može, šta je po zakonu, ali i vi ste svašta radili u kampanjama i radićete i dalje, od podele paketa sa namirnicama, ogreva, novca itd.

To je ono sa čime treba odmah da se prestane i taj vid korupcije mora da se zaustavi.

Takođe bih naglasili da treba i Agencija da reaguje na različite prijave i mi smo u prethodnim kampanjama o takvim pojavama, o brutalnom narušavanju ravnopravnosti u predizbornoj kampanji, o kupovini glasova, podmićivanjem građana različitim paketima koji se dele u kampanji, obaveštavali i javnost i agenciju, ali je izostala reakcija.

Sumnjamo da će i sad ovim izmenama bilo šta da se promeni.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima Aleksandar Šešelj. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, u poslednjem periodu mi pričamo o unapređenju naših izbornih uslova izbornog ambijenta, sve kako bi se odobrovoljile sve stranke, posebno prozapadna opozicija, da izađu na izbore. A mi, koji treba, kao, sad da uvedemo neki nivo izbornog zakonodavstva i naših uslova, nismo u stanju da objasnimo zašto još uvek nema izbora u opštini Merošina.

Dakle, u lokalnoj samoupravi u Merošini uvedene su privremene mere pre šest meseci, a izbori za lokalnu skupštinu opštine nisu još uvek raspisani. Zašto? Umesto tri meseca, traje šest meseci. Svesno se krši zakon, izbori se nisu raspisali. Kako je to moguće? A sad mi pričamo o unapređenju našeg izbornog procesa i izbornih uslova. U čemu je problem da se tamo izbori raspišu? Šta, praktičnije je da se prekrši zakon, da bi bili isto izbori kada i parlamentarni i ostali lokalni za ostale opštine u Nišavskom okrugu? Zašto se tu krši zakon?

Kako mi onda možemo da pričamo ovde i da se hvalimo nekim unapređenjima po bilo kom pitanju što se tiče izbornog procesa, kad nismo u stanju to nešto što je elementarno da ispoštujemo, a ne da pričamo o unapređivanju i standardima evropskim ili ne znam ni ja kojim?

Ministar Ružić je bio tu u načelnoj raspravi i nije imao odgovor na to pitanje. Gospođa Gojković, koja treba da raspiše te izbore, isto tako nema odgovor na to pitanje. Ja ne znam zašto mi uopšte bilo šta drugo radimo, dok ne vidimo ove zakone koje sad imamo kako da se oni poštuju, a onda ćemo da vidimo, naravno, ako su promene potrebne, da se oni menjaju, ali ne tako što će nam doći neko i servirati diktat iz inostranstva, iz EU ili bilo odakle, samo da dolazi sa zapada.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 sati, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.

Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč? (Da)

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, predloženo je brisanje člana 4.

Članom 4. predlagač želi da izmeni član 35. postojećeg zakona, a SRS predlaže da se i ovaj predlog zakona briše.

O razlozima za podnošenje ovog amandmana SRS je već bila u raspravi u načelu i sad u raspravi o pojedinostima i ja ću ponoviti da je reč o našem stavu da su ponuđene izmene zakona forma koja je režimu naručena od strane inostranih mentora i da se izmenama ništa suštinski ne menja. Smatramo da je to razlog zašto ovakav zakon ne treba donositi.

Kada smo mi iz SRS jasno rekli o čemu se ovde radi, predstavnici vladajuće koalicije su počeli da se grčevito trude da odbrane neodbranjivo. U prilog tome, navešću samo neke činjenice.

Na početku obrazloženja predlagač, bez ikakvog uvoda, direktno piše sledeće - Vlada je donela odluku o obrazovanju radne grupe za saradnju sa organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju sa OEBS-om, u kancelariji za demokratske inicijative i ljudska prava, u koordinaciji i praćenju sprovođenja primene preporuka za unapređenje izbornog procesa. Dalje u tekstu piše - radna grupa je pripremila tekst inicijative izmena i dopuna Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, sa ciljem pojačavanja odgovornosti političkih subjekata koji su učesnici izbora, u smislu korišćenja i raspolaganja javnim resursima, ali tako i obaveza Agencije za borbu protiv korupcije u pogledu sankcionisanja političkih subjekata koji ne poštuju odredbe izbornog zakona u kampanji.

U izradi teksta inicijative radna grupa je dostavila tekst inicijative nevladinim organizacijama koje se bave izbornim procesom. Konačan tekst inicijative izmene zakona urađen je nakon razmatranja sugestija ovih organizacija. Ovim je predlagač sam jasno rekao ono što je trebalo reći. Neko je tražio od vlasti od ispunjava nečije sugestije. Svi pokušaji da se istina preokrene padaju u vodu, bez obzira na to koliko neko pokušava, i to na vrlo nekorektan način, da je izokrene. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Blaža Knežević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Blaža Knežević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Napadi dela opozicije iz nemoći da bilo šta suprotstave ovoj Vladi, nekakav program ili već šta bilo, sveli su se u stvari na kukanje nad izbornim uslovima. Iako su izbori organizovani po zakonima koje su oni donosili, suština je da deo opozicije stvarno ne sme da izađe na izbore, jer nemaju nikakav plan, nemaju nikakav program, izgubili su poverenje građana kada su pljačkali i uništavali Srbiju, i to građani Srbije veoma dobro pamte.

Kukaju najviše oni koji su zloupotrebljavali i ugrožavali izborni proces. Pre svega, tu mislim na Nebojšu Zelenovića, čiji su aktivisti na izborima kupovali glasove, što je dokazano na sudu u Šapcu, gde je njihov aktivista priznao na sudu da je kupovao glasove za Nebojšu Zelenovića i njegovu stranku. Napominjem da se taj poštenjačina i sada nalazi pred sudom u Šapcu za zloupotrebe budžeta za 2015. godinu.

Iz ovoga se jasno vidi da je Nebojša Zelenović nenamenski trošio budžet, ali se namenski pripremao za kupovinu glasova i kasnije i odbornika 2016. godine. A, onda se taj prepošteni gospodin otisnuo u neke druge vode, i to one vode bez povratka, a to je blaćenje i omalovažavanje svoje države, i to pre svega, sećamo se, u Strazburu, zatim, u Peći, kada je sedeo pod zastavom samoproklamovane i nepriznate države Kosovo, pa onda po ambasadama i juče u Briselu, gde ga je kao pre neki dan u prostorije DS na povocu odveo Dragan Đilas. I, takođe, o načinu dolaska na vlast ovog balavca, kako kažu, Nebojše Zelenovića, kažu da ga je podučio jedan čika sa bradom, koji ga je stavio u krila i objasnio mu da se na vlast ne dolazi izborima, nego ulicom. Nadam se da ne mislite da je u pitanju Deda Mraz. U pitanju je Dušan Petrović.

Otuda i ovo divljanje Nebojše Zelenovića i njegove ekipe ispred Predsedništva Narodne skupštine Republike Srbije po ulicama Beograda i RTS-u. Naravno, ekipa sa Đilasom, Jeremićem, Obradovićem i Bastaćem, pre svega sa Đilasom, koji se druži i pozira u društvu narko dilera Boška Obradovića, koji kao Đilas napada pripadnike MUP-a, jer mu hapse kuma, ili šta god, koji je takođe narko diler, Bastaća, koji svom kumu, gledajte vezu, stavlja kesu na glavu i uništava imovinu Beograđana i Vuka Jeremića, takođe koji za Aljbina Kurtija kaže da je intelektualac, patriota i stabilan čovek, i na kraju, Nebojša Zelenović, koji iz budžeta grada Šapca, od novca građana Šapca, finansira NIN i „Danas“, koji su na svojim naslovnim stranama uperili dugu cev u Aleksandra Vučića, crtajući metu na njegovim grudima.

Dakle, njima je otprilike sve dopušteno. Za njih izborni uslovi ne postoje, ali za njih postoji nepremostiva prepreka, a to je Aleksandar Vučić, koji je preporodio Srbiju, koji je vratio čast, ugled i dostojanstvo u svetu i za koga možemo da kažemo da je pravi stožer i nosilac i da je dokazao svima da je Srbija samostalna i suverena zemlja. Zahvaljujem.