Devetnaesto vanredno zasedanje , 23.01.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Devetnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/11-20

4. dan rada

23.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Zoran Despotović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, na osnovu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi, Srpska radikalna stranka podnela je amandman na član 1. Stav 1. tačka 11) Predloga zakona menja se i glasi: „Pravo subjekta u kulturi je da autonomno odlučuju“. Znači, amandmansko rešenje SRS je preciznije.

Za razliku od drugih ministarstava, ovom ministarstvu manjka i normativna aktivnost i praktični angažman, a naročito prisustvo u medijima.

Prećutkivanje događaja i pojava nije dobar način rada Ministarstva kulture i informisanje. Kada ovo ministarstvo ćuti na razne pojave i nadražaje, poput nekih društvenih anomalija, onda u društvu zavlada haos i stihija. Ono mora da reaguje u smislu očuvanja i zaštite interesa onoga što je u njegovoj nadležnosti.

Posle ekonomije, kako neko od uvaženih kolega reče pre neki dan u načelnoj raspravi, kultura je drugi važan stub na kome počiva svako društvo. Od najvećih institucija i ustanova, kultura u ovoj zemlji je poput SANU, Matice srpske, Srpske književne zadruge, Zadužbina Kolarac, Dositejeva i Vukova zadužbina. Kultura je prisutna u nekom svom obliku u svakom segmentu društvenog života, od proizvodnje, recimo, preko vaspitanja, obrazovanja, nauke, politike, stanovanja, odevanja, ishrane, zdravstvene kulture, upražnjavanja verskih obreda itd.

Kultura olakšava svakodnevni život. Utiče na pojedinačne i društvene ciljeve. Povezuje ljudske aktivnosti kako bi što lakše i na jedan normalniji način živeli jedni sa drugima. Prosto rečeno, prenosi prihvatljivo ponašanje budućim generacijama. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, uvaženi predsedavajući.

Bitno nam je donošenje Zakona o kulturi zbog stupanja na snagu svih odredbi za koje se očekuje da će rešiti probleme koji su uočeni i prilikom pripremanja ovog predloga, ali i probleme koji su ranije postojali, a nisu bili rešeni nijednim zakonom.

Takođe, Srbija je preuzela određene međunarodne obaveze i u ovoj oblasti i te obaveze treba ispuniti, čime ćemo upotpuniti naše zakonodavstvo kao jedan veliki sistem u kome je kultura samo jedan deo.

Mi ćemo kroz zakone načela u kulturi, koja važe kod nas, uskladiti sa međunarodnim konvencijama, na primer, sa UNESKO-vom Deklaracijom o kulturnoj raznolikosti ili sa Konvencijom o zaštiti i unapređivanju kulturnih izraza iz 2005. godine.

Ovo dolazi iz potrebe da Srbija prati moderne tokove, da prati tokove, naravno, u skladu sa Strategijom razvoja, da procesi digitalizacije dobiju svoju ulogu i u oblasti kulture.

Osim toga, ranije su doneti neki zakoni sa kojima se Zakon o kulturi mora usklađivati, da bi se izvršila upravo digitalizacija naše kulturne građe.

Osim nekih opštih mesta na koja sam ukazala, ovaj predlog nudi i rešenja za konkretnije probleme, kao što je problem zapošljavanja mladih u ustanovama kulture, naročito ako je ih tamo čekaju nedovoljno dobri uslovi za rad. Ovde mislim na umetničku igru kao profesiju koju ovaj predlog poznaje i potrebno je regulisati i pravo na prekvalifikaciju i pravo na penziju, takođe, socijalnu zaštitu, prestanak radnog odnosa, osiguranja od profesionalnih povreda i još mnoge druge stvari.

Prema tome, i pored toga, a i malopre sam rekla da su izdvajanja za kulturu nedovoljna i o tome treba ubuduće razmišljati, i pored toga, postoje stvari koje mogu biti regulisane zakonima, kako bi se popravilo stanje u ovoj oblasti.

Mi smo u proteklom periodu mogli da vidimo da Vlada radi i na ovom polju i da će i na dalje raditi. Smatram da zbog toga treba pružiti podršku i ovim predlozima zakona o kojim danas raspravljamo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Koleginice Nikolić, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, da bi se ostvario opšti interes u kulturi, o čemu se stara Republika Srbija, kao i o sprovođenju kulturne politike, potrebno je jasno definisati načela na kojima će se zasnivati.

Vi ste to pokušali da uredite ovim članom 1. Predloga zakona. Međutim, mnoga načela koja ste naveli apsolutno su nepotrebna u zakonu i mnoga od njih praktično ništa ne znače. Zato smo i tražili brisanje tačke 12. pomenutog člana predloženog zakona.

Kulturu je neophodno stalno podsticati i podržavati sveobuhvatni razvoj kulturnog delovanja. Kulturi Srpska radikalna stranka pridaje poseban značaj i mi smatramo da je neophodno svetskoj javnosti kvalitetno predstaviti srpsku kulturu. Kulturna tekovina srpskog naroda mora se negovati i očuvati i ona spada u sam vrh svetske kulturne baštine.

Zato je potrebno precizno urediti zakon, koji će biti jasan i praktično primenjiv. Takođe, potrebno je i jasno odrediti i liste prioriteta, kada su u pitanju finansijska ulaganja, pri čemu se mora voditi računa o opštem nacionalnom interesu u datoj oblasti kulture. Zato je za nas neprihvatljiv način na koji se raspodeljuju sredstva za pojedine manifestacije, poput „Egzita“, zatim, finansiranje različitih projekata nevladinih organizacija, „Mirdita“ i slično, dok sve ono što je autentično i što je kulturna tradicija srpskog naroda, što je najviša kulturna vrednost Srbije i manifestacije koje to neguju i baštine, ćemo uvek rado podržati. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Violeta Lutovac Đurđević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Violeta Lutovac Đurđević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, na samom početku želim da naglasim da se predloženim izmenama ovog člana usklađuje primena Zakona o kulturi sa međunarodnim aktima, što je jako pohvalno, ali i sa obavezom usaglašavanja Zakona o kulturi, sa opštim strateškim opredeljenjima i u drugim oblastima, što je, po mom shvatanju, apsolutno neophodno, jer te oblasti pokazuju efekte u kulturi, i to pozitivne efekte ostvaruju na oblast kulture.

Rešenjem iz predloga ovog zakona naglašava se i održivost razvoja kulturne sredine. Smatram da pomenuti stav treba da postoji u ovom članu, jer sam mišljenja da je jako važno da jačamo kapacitet kulture i da nastojimo na postojanju jačanja veze između kulture i drugih oblasti, kao što je oblast obrazovanja, nauke, oblast turizma, kao i oblast gde je zastupljena omladina, jer je zaista neophodno integrisanje kulture, odnosno kulturnog razvoja socijalno-ekonomski razvoj, ali takođe i u politički razvoj društva.

Naš cilj, odnosno cilj Ministarstva kulture, a i Vlade Republike Srbije jeste stvaranje uslova za ostvarivanje opštih interesa u kulturi, kao i stvaranje uslova za kulturni razvoj i uslova za sprovođenje kulturne politike kao skupa mera i ciljeva koji će svakako podstaći razvoj kulture.

Naša zemlja je poznata po organizovanju različitih manifestacija i na centralnom i na lokalnom nivou i ove manifestacije zapravo ulaze i u domen ovih pomenutih oblasti. Tu vidim neraskidivu vezu između kulture, turizma, sporta, privrede, kao i razvoja kulturne sredine.

Odavde možemo svakako da zaključimo da je oblast kulture i usko povezana sa drugim oblastima i da ta veza samo pozitivno može uticati na celokupan razvoj kulture u našoj zemlji. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
Kolega Stojanoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi. Amandmanom sam tražio da se član 2. ovog zakona definiše na bolji i precizniji način. U pitanju je stvar na koju SRS neprestano insistira, a to je da svi zakoni moraju imati nacionalni predznak i da se donose u interesu građana Srbije, a ne zbog preporuke EU.

Ovo se posebno odnosi na Zakon o kulturi, koji predstavlja jedan od najznačajnijih zakona jednog naroda i jedne države.

Svima nam je dobro poznato da se naše najvrednije kulturno blago nalazi na Kosovu i Metohiji. Pošto sam ja rođen i najveći deo svog životnog veka proveo na Kosovu i Metohiji, tražim od ove Vlade da učini sve što je u njenoj moći da se to neprocenjivo kulturno blago zaštiti. Znam da tu postoje mnoge prepreke, ali s obzirom kakva je vrednost u pitanju, ne sme se ni po koju cenu odstupati od toga.

Svedoci smo da Šiptari pokušavaju da prisvoje naše kulturno nasleđe, ali i svaki naš pojedinac mora da uradi sve što je u njegovoj moći da se tome suprotstavi.

Moja malenkost čini sve da očuva deo naše kulture koja se tiče Kosova i Metohije, pogotovo kulture Kosovskog Pomoravlja. Imamo aktivno udruženje koje se bavi ovim pitanjem. Lično sam skupio, napisao, komponovao, objavio veliki broj narodnih pesama iz mog zavičajnog Kosovskog Pomoravlja.

Dakle, kao pojedinac sam jednim delom doprineo očuvanju naše kulture, na šta sam izuzetno ponosan. U ovome su mi pomogli moji zemljaci iz zavičajnog kluba iz Gnjilana, ali nisam imao nikakvu pomoć države. Znam da postoji još mnogo entuzijasta koji rade slične stvari.

Zato apelujem na predstavnike Vlade da pruže određenu pomoć ovakvim pojedincima kojih ima u celoj Srbiji. Zahvaljujem.