Dvadeseto vanredno zasedanje , 30.01.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

4. dan rada

30.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika? (Ne.)
Kolega Vukadinoviću, najpre pravo na repliku ima kolega…
Ne možete dobiti repliku na povredu Poslovnika.
Želite povredu Poslovnika? Oprostite, nisam shvatio.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Vidite, gospodine predsedavajući, kolege poslanici, dragi gledaoci, to je upravo ono o čemu sam ja govorio jutros i više puta ovde u ovoj Skupštini.

Na povredu dostojanstva se pozivaju najviše oni koji zapravo krše dostojanstvo Narodne skupštine i koji čak neke zametke normalnog dijaloga, koji liči na normalnu političku polemiku i raspravu u Narodnoj skupštinim ne mogu da otrpe, ako ima nekih tri reči ili rečenice na račun vlasti, i onda skaču sa diskvalifikacijama, neistinama koje kad počneš da demantuješ da su ili tačne, ali nebitno, irelevantno, ili su klevete i izmišljotine, dakle, vi ste automatski u podređenom položaju.

Oni mogu tako beskonačno da sipaju i na taj način truju, ne samo dostojanstvo, nego, rekao bih, i smisao postojanja i rada u ovoj Narodnoj skupštini i koji su u velikoj meri uzrok takve diskusije. Takvi pojedinci su razlog zašto dobar deo poslanika bojkotuje rad ove Narodne skupštine.

Dakle, sada ja objašnjavam šta je po Poslovniku, šta sam ja, gde stanujem, šta radim i da li sam menjao nacionalnost. Naravno da nisam menjao, ali 100 puta, 1.000 puta ponovljena laž postaje istina. Naravno da pripadnik većinskog dela može da bude na listi manjinske, kao što pripadnik manjine može da bude na većinskoj listi. To je elementarna stvar.

Ali, grehota je da sad jednu potencijalno plodnu raspravu, potencijalno korisnu raspravu između mene i kolege Arsića mi zapravo sada svodimo na ovaj rijaliti, pijačarski, ulični nivo, što uostalom uvaženi kolega i čini. Član 107 stav 2. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću…
Dobićete, naravno, kolega, samo trenutak, samo nekoliko rečenica, ako dozvolite.
Kolega Vukadinović se pozvao na povredu Poslovnika, između ostalog govorio o podređenom položaju. Govorili ste i o smislu.
Vidite, smisao povrede Poslovnika, to svakako znate, je da kada ukažete na povredu pozovete se na član. Vi se niste pozvali na član.
Ne, niste. Pogledajte.
Niste, pogledajte stenogram. Niste, a ja nisam želeo da vas prekidam, tako da ne možete reći da ste u nekom podređenom položaju, već sam vam dozvolio da obrazložite, a povredu Poslovnika ste vi više koristili kao pravo na repliku, da replicirate na ono o čemu je govorio kolega Rističević, što sam vam opet dozvolio.
Nemojte samo, molim vas, da govorimo o tome da neko ima podređen položaj i da se više prava daje poslanicima vlasti u odnosu na poslanike opozicije, kad vidite da vodimo podjednaku raspravu.
Dakle, potpuno identično pravo, isto prava imaju poslanici pozicije, odnosno poslanici vlasti i poslanici opozicije. Mislim da imamo jednu ravnotežu tokom cele rasprave u poštovanju prava.
Kolega Rističeviću, želite povredu Poslovnika?
Kolega Vukadinoviću, da li želite da se Narodna skupština izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Ne želim, gospodine predsedavajući, jer inače mislim da se ovde zloupotrebljavaju te povrede Poslovnika i ja to jako retko i nerado činim i neću ni ubuduće. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Kolega Rističeviću, izvolite. Želite povredu Poslovnika?
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, član 107. sam reklamirao ja. Posle mene odmah drugi kolega ne može da reklamira isti član. Jel tako, gospodine sekretaru, jer je na taj član već ukazano.

Takođe, rečeno je da nije normalno ovo što ja govorim. Hoćemo li u Narodnoj skupštini da zabranimo istinu? Ja sam spreman da podnesem ostavku. Evo, ako sam govorio neistinu, ja podnosim ostavku. Ako nije normalno govoriti istinu, onda to tako recite, ali ako sam rekao neistinu, ja nudim ostavku.

Dakle, tri ključne stvari – da li je gospodin Vukadinović bio drugi na listi Vlaške nacionalne manjine? Ona nije namenjena i manjini i većini, već je to pozitivna diskriminacija manjinskih naroda, manjinskih nacionalnosti da bi imali prirodni prag.

Ako ste vi pripadnik većine, a hoćete da koristite prava manjine, vi činite prevaru. Da ili ne?

Broj dva – da li je časopis, odnosno udruženje građana koje nije ni na sedištu koje je on naveo, dakle, nije u Dečanskoj broj 8, ja sam to proverio, ili ne znam koji tačno broj, da li je vršilo istraživanje o „Lutriji“, da li je dobio dva miliona i 400 hiljada za vreme Tadićeve vlasti da ispituje javno mnjenje u vreme kada je „Lutrija“ bila u minusu?

Treća stvar za koju on tvrdi da je kleveta – da li je tačno da naplaćuje putne troškove od Novog Sada do Beograda svakog dana i da je to oko 5.500 dinara?

S tim u vezi, ja nudim da se proveri moje putovanje, tako što odgovarajućoj službi nudim da proveri bazne stanice mog telefona i utvrdi da li ja putujem iz Novih Karlovaca do Beograda.

Isto to da proveri za gospodina Vukadinovića, ništa nije strašno, ništa ne boli. Da utvrdimo da li ja lažem kada kažem – on ne putuje od Novog Sada do Beograda svakog dana, a da je naplatio putnih troškova za preko milion i 200 hiljada, u poslednje vreme nisam računa, milion i 269 hiljada, što je preko 10.000 evra, za koliko možete da kupite jedan automobil.

Ako sam nešto slagao od ovoga, ja dajem ostavku. U suprotnom ja se protivim da neko ko govori istinu bude nazvan – nenormalnim. Hvala.

Ne tražim da se glasa.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Povreda Poslovnika, narodni poslanik Đorđe Vukadinović.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Član 27, gospodine predsedavajući. I prošli put sam se ja na kraju izlaganja pozvao na član, samo ne na početku. Evo, sad sam rekao na početku.

Ali, evo, to je ono o čemu sam govorio, vi treba da vodite ovu sednicu, ali to ne znači samo da mehanički dajete reč nego i da vidite o čemu se radi. Ovde je jedna potencijalno zanimljiva i korisna rasprava, prekinuta, jednim uličarskim, klevetničkim nastupom jednog poslanika…
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću, sada pokušavate da diskreditujete način na koji ja vodim sednicu, time što kažete da mehanički vodim sednicu, a veoma vas pomno slušam i pomno pratim.
Vratiću vam vreme. Maločas, niste rekli i niste se pozvali na koji član Poslovnika, ni na jedan član Poslovnika, a da li ste u bradu rekli, da li ste rekli van mikrofona, to je nešto drugo.
Ali niste rekli na koji član Poslovnika se pozivate, a ja veoma pomno slušam i pratim i dozvolio sam vam, upravo da ne bi radili ono što inače radite, kada je reč o bilo kojem predsedavajućem, a to je da spočitavate da vam je uskraćeno neko pravo. Nijedno pravo vam nije uskraćeno, evo ponovo se prijavite i dobićete mogućnost da govorite po povredi Poslovnika.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Gospodine predsedavajući, ne znam da li je do mikrofona, ili vi niste čuli, ja sam na kraju, uostalom kako bi mogao onda kolega Rističević da pomene taj član, ako ga ja nisam pomenuo. Ja sam pomenuo član 107. stav 2.