Dvadeseto vanredno zasedanje , 30.01.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Dvadeseto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/17-20

4. dan rada

30.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Rekao je da pretpostavlja, ali izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Ovde je suština nešto drugo, da se zaista hoće rasprava, onda bi se javilo u polemici ili po vremenu koje ima poslanička grupa i onda bi se razgovaralo uključujući i ove neke stvari, nego se namerno koristi i zloupotrebljava Poslovnik, da bi se poslaniku koji kaže nešto da se ne želi čuti, da bi se diskvalifikovao. I sada ja da počnem da objašnjavam i da odgovaram na isti način, da potežem, i činjenice, krivične prijave, istrage protiv uvaženog gospodina i kolege poslanika, da pominjem neke firme, neke zeke, neke miševe ili pacove, koje su pojeli robne rezerve, mi bi bili na istom nivou.
Neko bi rekao, vidi oni su neozbiljni ili bi rekao, verovatno je istina jedno i drugo.
Dakle, ja ne želim da se na taj nivo spuštam.
Drugo, ja štedim gospodine predsedavajući, Narodnoj Skupštini, jer sam imao pravo da mi Skupština plaća stan, kao nekim poslanicima za vreme rada u Beogradu. Znači, ja štedim, ja bivam prozvan, bivam kritikovan i klevetan, zbog nečega, što je zapravo neka vrsta moje uštede, jer ne želim da naplaćujem troškove kada Skupština ne radi, nekim mesecima, kada ima jedna ili nijedna sednica, nijedno okupljanje ili jedno.
Dakle, neke kolege to koriste, ne rade ništa nezakonito i ja neću da kažem da ja radim nezakonito, ali ja to nisam hteo na početku saziva.
Opredelio sam se, sam sam na neki način sebe tu restriktivno ograničio, za razliku od nekih poslanika iz vlasti i iz opozicije, ne traživši sve, nekima se plaća i odvojen život i šta ja znam, svakako smeštaj i stan.
Meni se ne plaća, jer sam inače boravio često u Beogradu, sin mi tu studira i ne želim da se spuštam na taj pijačarski nivo. Ali, kažem, sto puta je ponavljana laž i klevete postaju istina.
Dakle, umesto da budem pohvaljen, ne treba niko da me hvali, ali svejedno, za nešto što je neka vrsta korektnog, ja bih rekao stavljanje želja, ne da povećavam troškove Narodne skupštine, ja bivam prozvan, kritikovan, uz još prijavljivanje adrese stanovanja, što je takođe potencijalno, dovođenje u opasnost, ne samo mene, neko i nekih drugih osoba.
Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Kolega Vukadinoviću, laž bi mogla da postane istina ako bi slušali samo jednu stranu, a vi ovde imate mogućnost uvek da se javite i da date kontraargumentaciju od onoga o čemu je govorio, konkretno kolega Rističević, što vam je, naravno, i dozvoljeno i omogućeno i ne vidim da bilo ko želi da spreči takvu vrstu debate i takvu vrstu rasprave.
Dakle, kolega Rističević je ukazao na povredu Poslovnika što je njegovo legitimno pravo, izneo određene konstatacije i činjenice i ja ne mogu da tvrdim da su one tačne ili ne. On je rekao da će dostaviti podatke.
Na drugoj strani omogućeno je vama da odgovorite i da kažete da to nije tačno. Možete i vi dostaviti određenu argumentaciju. Ne vidim drugim način da razgovaramo, ako ne ovako.
Da li želite da se Narodna skupština u Danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika?

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Kao što rekoh, pošto to smatram zloupotrebom Poslovnika, sve što radi kolega, da želi raspravu ušao bih u polemiku, a ne ovako preko Poslovnika.
Ne želim da se izjašnjava Narodna skupština o tome.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Vukadinoviću.
Kolega Rističeviću, da li želite povredu Poslovnika?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, to je član 109. Ukoliko neko upotrebljava uvredljive izraze. Ja nisam upotrebio ni jedan uvredljiv izraz. A ovde je moj način obraćanja ocenjen uličarskim.

Dakle, ukoliko neko nekom kaže da govori uličarski, to svakako spada na uvrede.

Ali, ja nisam dobio odgovor na ona osnovna pitanja i tražim od Sekretarijata da provere, da li ja govorim tačno ili ne i da dostave te informaciju i meni i gospodinu Vukadinoviću.

Koliko je gospodin Vukadinović puta uzeo putne troškove od Beograda do Novog Sada, odnosno dnevno 5.480 dinara, a ne putuje od Beograda do Novog Sada?

Ja nudim moj broj telefona da službe provere da li ja putujem. Da li je on spreman da ponudi da se njegov broj proveri, da se vidi tačno po baznim stanicama da li je makar pet puta za četiri godine iz Novog Sada doputovao do Beograda, a svakodnevno uzima 50 evra za to?

Nadalje, ja nisam dobio odgovor na pitanja koja sam pokušao da postavim kroz povredu dostojanstva. Da li je tačno ono što sam ja tvrdio da je dobio 2.400.000 od lutrije? Da li je tačno da je bio drugi na listi Vlaške nacionalne manjine? Da li je tačno ovo oko putnih troškova?

Mogu da postavim još dodatnih pitanja u kojima je on prevario na određen način državu i molim vas da znate, svaki dan kad od države uzmete 5.500 dinara, a ne putujete, dakle priložili ste registarski broj, priložili se svoj potpis da ste tog dana putovali, vi ste tog dana izvršili krivično delo prevare i jasno pitam – da ili ne?

Što se rezervi tiče, ja sam posejao kukuruz za njega, nema šta da brine. Ali, takođe nudim ostavku, ukoliko je tačno da ja imam te forme koje je on pomenuo. A već kada je pomenuo zečeve, ja se više neću javljati. Lovac na medvede ne troši municiju na zečeve.

Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Rističeviću.
Koliko sam shvatio ne tražite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o ukazanoj povredi Poslovnika.
Informacije o kojima ste govorili, upravo sam razgovarao sa generalnim sekretarom, svi podaci su javni i transparentni. Molba generalnog sekretara je samo da zvanično uputite dopis i dobićete sve relevantne informacije.
Zahvaljujem.
Kolega Filipoviću, želite po amandmanu?
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, svašta se čulo u prethodnih sat vremena i svakako sve te navode moramo da proverimo. Moramo da znamo zbog interesa građana ko i kako posluje i radi, ko i kako doživljava Narodnu skupštinu Republike Srbije, ko i kako gleda na novac građana.

To je sve važno u duhu ove rasprave koju imamo od jutros i u diskusijama narodnih poslanika, o tome šta je postigla Srpska napredna stranaka, šta je postigla Vlada Republike Srbije kada su u pitanju naše finansije, ekonomije i privreda, i upravo su to ključne razlike između onih koje nas tako žustro svakodnevno kritikuju, koji tako besomučno i bahato iznose laži o predsedniku Republike Aleksandru Vučiću i njegove porodice, o ministru policije, Nebojši Stefanoviću i njegovoj porodici, pre svega, njegovom ocu, o narodnim poslanicima, o drugim ministrima, o onima koji sve što uradi Srpska napredna stranka, tako besomučno i odvratno diskredituju u ovoj Narodnoj skupštini.

O onima koji su u stanju da kažu da nam putevi u Srbiji danas nisu potrebni, naravno njima putevi, auto-putevi nisu potrebni, imaju oni svoje puteve kriminala i droge, šta će njima auto-putevi kada oni idu šumarcima, idu nekim prečicama, idu nekim kolskim putevima, njima normalni putevi nisu potrebni, ali rađanima jesu potrebni.

Ova Vlada Republike Srbije treba da nastavi da gradi puteve i auto-puteve. Ne treba da sluša šta govori Dragan Đilas, jer to nisu dobronamerni saveti, iza toga stoji samo ideja o ponovnoj pljački, otimačini građana od građana Republike Srbije.

Svi navodi koji se ovde čuju o bilo kome moraju da se provere, jer uskoro će doći izbori, krajem aprila meseca građani će izaći na birališta i ocenjivaće rad svih nas, ocenjivaće i ono šta je ko govorio u Narodnoj skupštini, ocenjivaće naša dela i ono što smo ostavili u prethodne četiri godine.

Zato ne bi bilo dobro da građani Srbije zbog nekih sitnih interesa pojedinaca budu zavarani i zato je važno da znamo i gde ko od nas živi, kakvom imovinom raspolaže, kako je tu imovinu stekao i na koji način se ophodi i prema tim dnevnicama koje se podižu ili ne podižu, moramo to da znamo zbog građana Srbije, jer to je novac građana. Mi njima dugujemo te odgovore, građani to od nas svakodnevno traže.

Oni kada čuju ovde da nešto iznesemo traže da se to proveri. Nemojte da se sve završi samo na tome što je izneseno u Narodnoj skupštini, hoćemo to da se proveri, hoćemo oni koji su otimali novac građana Srbije i da za to i odgovaraju. To tražimo od nadležnih organa.

Ja ću lično da se pridružim inicijativi svog kolege Marijana Rističevića i da proverimo to i ko je uzimao pare iz lutrije, zbog čega, kako je taj novac trošen, na kakve besmislene projekte odlazili su milioni dinara i milioni evra od građana Srbije, i gde su sve te pare završile i koja je svrha tog novca koji je ispumpavan iz budžeta samo da bi se nečiji lični interesi zadovoljavali. Mi ovde nismo da zadovoljavamo sebe i svoje lične interese, svojih porodica, već da zadovoljimo interese građana Srbije.

Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Po amandmanu.
Izvolite.

Đorđe Vukadinović

Poslanička grupa Nova Srbija - Pokret za spas Srbije
Dakle, izgleda da se neko jako unervozi kada se kaže… sto puta čujemo ovde - lopovi ovi, lopovi oni, pa sad da ne imenujem ko je sve tu stalno i po kom spisku se navodi, ja sam samo rekao, čak nisam pominjao i mene, sa druge strane, pa i oni kažu da ste vi lopov. Onda sam dobio stav napada i prozivki, ne u polemici, nego po povredi Poslovnika. To građani moraju da znaju. Na povredu Poslovnika nema replike.

Ja sam sada morao, zapravo, da zloupotrebim Poslovnik, jedan, dva puta, indirektno, priznajem, ili barem da ga kreativno protumačim da bih mogao barem nešto da odgovorim, što je glupo i bezveze, nisam trebao čak ni to da činim, kao što uglavnom ni ne odgovaram, ali kažem, sto puta su ponovljene iste fraze, iste gluposti, ne mogu se stati u dva minuta. Građani će, na kraju krajeva, da veruju ili ne veruju.

Ja bih voleo da se temeljno promene ovi izborni zakoni, ako ne sad, za neke druge izbore, pa da bude većinski sistem, pa da vidimo, zapravo, nek se svi ti junaci i ti veliki genijalci koji se sakrivaju iza leđa svoga lidera, neka se pojave pod imenom i prezimenom na izbornoj listi i ja ću doći u njihove Banovce, Karlovce ili Beograde, pa ćemo se prijaviti jedan na jedan, pa ćemo da vidimo kome građani zaista veruju.

Ali, ružno je kada činiš nešto što je… zapravo, suzdržavaš se, ne koristiš čak ni ono što ti je pravo po Poslovniku i zakonsko pravo da te zbog toga prozivaju, to naravno da boli. Ali, nemamo mi pravo na lične emocije i zato ja sedim i trpim često nepravedne prozivke i optužbe.

Ali, ovo je važno. Ako je stvarno ona prethodna vlast bila tako lopovska, tako loša i užasna, a ova tako dobra, sposobna i poštena, to je poenta drage kolege, pa kako onda građani ne žive mnogo bolje? To je suština. Dakle, kako onda taj boljitak nije mnogo opipljiviji, sem u pričama narodnih poslanika i u hvalama i samohvalama ministara koje ćemo čuti i večeras ovde, kada dođu u Narodnu skupštinu i svakog dana u medijima?

Dakle, ako su oni bili tako loši, nesposobni i lopovi, a ovi sada, ne kažem vi sada, ste tako dobri, pošteni i sposobni, kako onda nema većeg boljitka? Ja ne poričem, nekih rezultata ima. Kažem, kritikujem moje kolege, mada sad se oni sigurno gledaju i smeju se i likuju i kažu - ako tako ti i treba i to mi poručuju na društvenim mrežama, tako ti i treba kada se petljaš sa njima i dolaziš tu. Ali, ja mislim da treba biti, da neki građani koji ne mogu da prate društvene mreže ili ne žele da čuju i drugu stranu, naravno da nije ravnopravno kada sam ja jedan, moglo nas je biti barem dvadesetak sa ove strane, pa bi to malo drugačije delovalo.

Ne kažem ni da mi svi isto mislimo, ne mislite ni vi svi isto, kao što to deluje, ali bi bilo malo ravnopravnije. Ovako je to malo mučan utisak, ali pokazuje koliko vladajuća većina nema sluha ne za demokratiju, nego i za sopstveni interes i da ne kažem za interes zemlje, sliku zemlje, imidž zemlje kada je spremna da tako ugazi jedno mišljenje ili dva mišljenja, par mišljenja koja se čuju koja im ne odgovaraju.

Pa, istrpite gospodo, istrpite. Nemojte ići odmah ad hominem. Ako je neko nešto loše uradio, ispitaće organi, kazniće ih, istražiće, svi smo tu ravnopravni, treba da budemo ravnopravni pred zakonom. Ali, potpuno je jasno da tu postoje poslanici koji se najviše pozivaju na dostojanstvo, koji služe samo za to da dezavuišu, opljunu, oklevetaju nekoga ko im se učini opasan sa druge strane. To je potpuno jasno.

Kada je kolega Zoran Živković uzimao reč, ko se javljao i pričao o njegovom kolegi poljoprivredniku? Kada prof. Ševarlić uzme reč da nešto kaže ozbiljno o poljoprivredi, tačno ili ne, ali ja verujem tačno, jer je čovek kompetentan, odmah startuje se na njega da se optuži kao čovek lopov, kao kriminalac, profiter itd.

Dakle, postoje ljudi koji imaju zadatak, to u fudbalu se zove „kvariigra“, ali ovo nije „kvarigra“, ovo je mnogo gore od toga. Ovo je direktno urušavanje i srozavanje ugleda i onako ne velikog ugleda narodnog parlamenta i čak dezavuisanje i poštenog rada i napora poslanika i vladajuće većine, nekih koji ozbiljno i argumentovano razgovaraju o problemu, diskutuju, razmenjuju argumente i činjenice.

Dakle, u ovom konkretnom slučaju rekao sam da je dug zao drug, da se treba truditi da ga bude što manje, ako se može iz prihoda budžeta, da se nešto od toga servisira, a ne da se u dva dana zadužimo 250 miliona po osnovi izdatih obveznica, odnosno još skoro 450 evra po osnovi ovih zakona iz zajmova koje ćemo mi sada ovde u Skupštini, odnosno vi ovde da usvojite koliko sutra.

To je ono što je poenta. Sve drugo je prašina i retorički dim koji služi samo za dezavuisanje političkih protivnika i da ih natera da se povuku, da odu, da se zgroze i zgade i poslanici opozicionih, pa da napuste salu, kao što su je napustili i ljudi koji gledaju pa da kažu - pa to je užas, to je rijaliti, to je jedan vašar, neću to da gledam.

Znači, vi na neki način sečete granu na kojoj sedite time što dopuštate ovakve diskusije i ovako srozavanje nivoa parlamenta, ali se nećemo složiti oko bilansa Vlade, verovatno nećemo, ali ja sam od kolege Arsića čuo neke stvari, ja sam odgovorio na neke stvari, sa takvim poslanicima hoću i mogu da raspravljam i ne samo sa njim, ali ne na ovaj način koji zapravo, rekao bih, namerno i tendenciozno želi da otera sve opozicione poslanike iz parlamenta i da se onda kaže – vidiš, oni su neodgovorni, ne brinu za interese građana, a zapravo se sve čini da oni odatle odu. Hvala.