Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2.amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi od oktobra 2018. godine tražimo da se menja Zakon o izboru narodnih poslanika tako što bi se u zakon ponovo vratila odredba iz Ustava Republike Srbije iz člana 82. stav 2. koja precizno kaže da je narodni poslanik slobodan da neopozivo stavi svoj mandat na raspolaganje političkoj stranci na čiji predlog je izabran za narodnog poslanika.

Dakle, vi ste, ne vi, nego pre vas se to desilo, ali vi nećete da ispravite, pa ste onda isti, zapravo oduzeli slobodu narodnom poslaniku, slobodu garantovanu Ustavom Republike Srbije i onda se priča o nekakvoj demokratiji, o nekakvom poštovanju ljudskih prava i tako dalje.

Ako zaista istinski želite da uradite nešto da ovi izbori budu koliko-toliko fer i korektni, reći ćemo mi kasnije šta još treba da uradite, a što nema veze sa ovim zakonom, nego sa realnim životom, ali i da posle ovih izbora imamo uređenu Narodnu skupštinu, saziv u kojem više nećemo imati preletače, u kojem nećemo imati poslanika koji u jednoj stranci omrkne, u drugoj osvane. Možemo da se zaštitimo samo Ustavom, ali Ustav Republike Srbije kaže da ovo treba da se uredi posebnim zakonom. Vi to ne želite. Nikako nam nije jasno zbog čega? Uvek kada se govori uopšteno, svi mislite da nije dobro da se pretrčava iz stranke u stranku, svi prozivate preletačeviće, Mariniku, Sandu Rašković, ovog, onog, a nećete da uradite nešto da toga više ne bude. To samo govori o vašem licemernom odnosu prema svemu ovome što vi zapravo na silu radite, a nemate iskrenu nameru da popravite bilo šta ni u ovom izbornom procesu, niti u narednom sazivu Narodne skupštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Na samom kraju 2019. godine krenulo se sa šminkanjem izbornog zakonodavstva, a ovo sada što imamo na dnevnom redu moglo bi se reći da donosi neki novi kvalitet, a to je ovo spuštanje cenzusa sa pet na tri procenata.

Ja mislim da ovde ima dosta diktiranih stvari. Naravno, to će doneti jedan novi kvalitet, ali bi trebalo biti oprezno, da se to ne pretvori u svoju suprotnost, što je vrlo lako moguće.

Ono na čemu smo mi ovde amandmanski insistirali kao SRS jeste da nakon završenih izbora, nakon potvrđivanja mandata narodnim poslanicima i kada počnu da se prave poslaničke grupe, da bi jedna poslanička grupa mogla da bude ekvivalentna poslaničkoj izbornoj listi.

Mi smo imali bezbroj puta u Narodnoj skupštini da poslanici koji su bili na istoj izbornoj listi jedni drugima stvaraju mogućnost za repliku. To je jedna veština koja ne donosi poboljšanju kvaliteta rada ovog parlamenta.

Korupcija je u demokratiji takođe poznata i ona se uglavnom sprovodi u vreme izbora.

Poznato je takođe i da neke male greške i nepravilnosti mogu ozbiljnije da utiču na konačni izborni rezultat, pa čak i ako bude tih nepravilnosti koje nisu otkrivene, nije se krenulo u proces procesuiranja, mogu da izazovu nezadovoljstvo kod birača, mogu da umanje njihovo interesovanje za izlazak na izbore.

Srbija nema procenat izlaznosti onaj sa kojim bi mi mogli da budemo zadovoljni. Ovde bi trebalo ozbiljno videti šta je tu problem i u tom smislu menjati to izborno zakonodavstvo.

Ima jedna interesantna stvar, što je meni onako upala u oči, što bi se reklo. Mi smo trebali da biramo predsednike sudova u Srbiji. Bio je predlog za saziv Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i onda na toj sednici nije ta tačka stavljena na dnevni red.

Potpuno se slažem sa obrazloženjem da postoji određen broj kandidata koji nisu dostojni da vrše funkciju predsednika suda, ali ako se ne izabere nijedan sudija, ništa drugo nego mislećem čoveku samo dolazi na um da je to da bi se i sudije…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, pričaćemo o tome na narednoj sednici.
Molim vas sada da razgovaramo o ovoj temi.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, setio se predsednik Aleksandar Vučić da bude dobar građanima Srbije i rekao – umesto pet, tri posto.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima narodni poslanik Dragan Šormaz.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije ovo je jedan dobar predlog, predlog koji ide, mislim na zakon, ne mislim na predloženi amandman, predlog koji ide u smislu veće reprezentativnosti narodne volje u Narodnoj skupštini.

Mislim da je to precizno rečeno, jer što manje bude onih koji ne dobijaju dovoljno glasova građana u parlamentu, to će parlament biti reprezentativniji i to će parlament više raditi u interesu građana Srbije.

Parlament predstavlja narodnu volju i zbog toga je potrebno da narodna volja u njemu bude prisutna u što je većem mogućem procentu. Na ovaj način smanjivanjem cenzusa sa 5% na 3% to postižemo. Ja ne mislim da, naravno, da u ovoj situaciji danas, a ne donosimo ovaj zakon za ove predstojeće izbore, nego nadamo za nešto što će duže trajati jer imamo različite sisteme, recimo, u Holandiji je cenzus prirodni prag, to je kod njih 0,67%. To znači da svako ko je sposoban sa svojom listom da osvoji onoliko glasova koliko košta, da kažemo, da upotrebim taj termin, koliko košta jedan narodni poslanik u broju glasova ili da osvoji onoliko koliko je potrebno za jednog poslanika, oni ulaze u parlament.

Znači, nema Donta, nema ovog obračunavanja ko je ispod ili ako ima, ima veoma malo. Ko god osvoji dovoljno glasova da ima jednog narodnog poslanika, on ulazi u parlament i u Holandiji uđe 15 lista i nema nikakvog problema.

Ta priča da bi bilo previše lista u parlamentu, previše stranaka, pa mi i ovako imamo sa sistemom od 5% cenzusa koliko stranaka u parlamentu? Ne znamo ni sami, ima ih koliko god hoćete jer napravimo takve liste, koalicione, želimo da uvažimo volju ponekada i ideološki slabih partija, prijatelja, koalicionih partnera na različitim nivoima regionalne posebnosti razne u Srbiji, esnafske. Evo, recimo, kod nas imamo dve partije seljačke na listi su bile koje bi same teško uspele da se probiju do parlamenta sa cenzusom 5%. Sa 3% je već veća mogućnost za tako nešto.

Znači, SNS, da, u ovom trenutku izgleda, deluje da delom gubi zbog toga i da jedina u suštini žrtvuje na ovaj način deo nečega što bi bio njen krajnji rezultat posle izbora ali ja sam ubeđen, s obzirom na situaciju i raspoloženje građana i na one koji misle da su alternativa SNS, da će SNS čak osvojiti mnogo više nego ranije pod 5%, jer SNS ne ulazi u izbore sa kalkulacijom Donta i onoga šta će osvojiti posle, nego ulazi sa svojim programom, ulazi sa rezultatima rada koje je imala, ulazi sa svim onim što je učinjeno na promeni našeg društva. Ulazimo sa već višegodišnjim, možemo reći, suficitom u budžetu, sa stotinama kilometara izgrađenog autoputa, jednocifrena nezaposlenost za razliku od ranijeg perioda, ekonomski napredak, rast plata, rast penzija, predvidljivost što se tiče i rasta u narednom periodu, predvidljivost što se tiče investicija, najveća investicija, 60% investicija u regionu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U pravu ste. Molim vas, ako sam opomenula prethodnog poslanika, moram i vas.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Mi ne razmišljamo o cenzusu od 5% i 3%, mi razmišljamo o tome da apsolutno pobedimo na ovim izborima i da osvojimo mnogo više nego što i danas imamo narodnih poslanika. Hvala.