Dvadeset drugo vanredno zasedanje , 08.02.2020.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Predlažem da zatvorimo ovaj krug replika.
(Miladin Ševarlić: Replika.)
Profesore, puno smo se odaljili od teme. Počeli smo sa onim što jeste.
Molim vas, saslušajte me, ako možete.
Počeli ste lepo sa replikama i sa diskusijom koja se tiče Predloga zakona i vašeg amandmana, a otišli ste na deklaraciju o GMO. To apsolutno nije tema ove rasprave.
Ja vas molim da nastavimo raspravu po amandmanu i u skladu sa Predlogom zakona koji je na dnevnom redu, jer ovako onda možemo da pričamo o čemu god želimo, nećemo moći da kontrolišemo tok sednice.
Po amandmanu se javio gospodin Veroljub Arsić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, i u raspravi u načelu, a sada i u pojedinostima, provlači se stalno jedna tema koja je vezana za sam izborni sistem, a ne za ono što je predloženo, a to je smanjenje cenzusa. To s jedne strane.

S druge strane, ja razumem potpuno kolege narodne poslanike koji, evo, u maltene predvečerje izbora pokušavaju da steknu neki određeni politički poen, ali ih molim takođe da prilikom svojih diskusija ipak ne nanose štetu samoj državi.

Čuli smo priče o tome da izborni sistem treba da se promeni, da bude većinski, pa makar i malo kombinovani. Čuo sam dosta ružnih izjava svojih kolega poslanika o političkim strankama, pa čak i nekih težnji da određeni regioni moraju da imaju, ili pokrajine, da moraju da imaju garantovan broj narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Zašto je stanje danas ovakvo? Možemo da kažemo da to nije uopšte slučajno. Zašto Republika Srbija ima ovakav izborni sistem, takođe nije slučajno, jer ne možete samo jedan oblik vlasti da gledate da biste ostvarili sve one nosioce vlasti kojih danas u Republici imamo.

Kada se neko zalaže za većinski, jednokružne ili dvokružne izbore, ja moram da postavim pitanje - a šta je sa onim glasovima građana Republike Srbije čiji kandidati nisu dobili tu neophodnu većinu da uđu u neko predstavničko telo, bez obzira da li je to opština, da li je AP, da li je republika? Šta je sa tim glasovima? To nijedan od kolega koji se zalaže za taj sistem nije odgovorio.

Šta jedno predstavničko telo treba da odražava? Volju građana koji se izražavaju na izborima. Ne nešto drugo. Ne nešto između. Samo na taj način ne krši se pravilo jedan čovek - jedan glas.

Možemo da pričamo i o tome da li se vrši na određen način jedna regionalizacija Republike Srbije ako se ide na tu priču da se vrate izborne jedinice, jer, eto, treba svaka lokalna samouprava na teritoriji Republike Srbije da ima svog narodnog poslanika. To je lepo, da je moguće i s tim se baš i ne slažem. Jer, znate šta, Republika Srbija ima tri nivoa vlasti - republičku, pokrajinsku i lokalnu. Svaka opština ima svoje predstavničko telo. I ako idete ka tome da u Narodnoj skupštini mora da bude poslanik iz svake jedinice lokalne samouprave, u teoriji, smanjujete nadležnosti te iste lokalne samouprave i njihovih lokalnih skupština. Jer, sad su njihovi predstavnici ne u jedinicama lokalnih samouprava nego u Narodnoj skupštini.

Isto je i sa AP Vojvodinom. Da se, navodno, obezbedi ravnomerna zastupljenost narodnih poslanika iz čitave Republike Srbije, svakog regiona ili nosioca autonomije. Onda se postavlja jedno drugo pitanje - a čemu onda Skupština AP Vojvodine? Ne možete i jedno i drugo.

Možemo da pričamo o različitim modelima koji su pitanje Ustava, hoće li Republika Srbija da bude jednodomna, dvodomna itd. Ali, ne možete da poništavate pravo svih građana. Znači, jedan glas - jedan čovek. I to ovaj izborni sistem održava.

Ja razumem da neko hoće i želi da ima garantovan broj predstavnika. Ali, onda morate da shvatite da nekome oduzimate neko pravo, jer će neko imati svoje predstavnike i u jednoj skupštini, i u drugoj, i u trećoj, lokalne samouprave. Neko samo u dve, a neko možda ni u jednoj.

Druga stvar, ovde se stalno spominju grupe građana, valjda u želji da se naruže političke stranke. Takvu jednu kampanju je počela još 2000. godina i najoštrija je bila baš u periodu 2013, 2014, 2015. godina, kada je jedna nevladina organizacija dobila novac iz jedne velike države da maltene govori, čak i na nacionalnom servisu plaćena reklama, "budite narodni a ne partijski poslanik". Sećate se? Svode narodne poslanike, danas, nas, na maltene nesposobne, maloumne ljude, kojima neko govori šta, kad i kako treba da rade.

Hajmo malo da se vratimo u teoriju demokratije, a to je - šta su nosioci demokratskog sistema u jednoj državi? Jesu li grupe građana? Nisu. Jesu li ovi što šetaju po Beogradu? Nisu. Nosioci demokratskog sistema i razvoja demokratije su političke stranke. Po samoj definiciji, politička stranka podrazumeva politički program, da li je on na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, je politički program.

Nemojte da ružite političke stranke. To je danas jako lako, ali najveću štetu nanosite sopstvenom društvu i sopstvenim građanima. Valjda je cilj da na izborima Narodna skupština Republike Srbije i rezultatima izbora odražava volju građana srazmerno broju narodnih poslanika. Sve ostalo, mogu da kažem, su varijacije i najčešće budalaštine, ništa drugo.

Znači, nemojte da kršimo pravila, nemojte da umanjujemo vrednost jednih građana, a da druge favorizujemo. Jedino što priznajem jeste da treba favorizovati prava nacionalnih manjina, zato što ipak ne žive u svojim maticama, osećaju se ugroženo. Naravno, pritom moramo da vodimo računa da ne napravimo štetu i drugim građanima koji ne pripadaju tim nacionalnim manjinama, a to se, naravno, ostvaruje u dijalogu sa tim predstavnicima nacionalnih manjina.

Svaka druga diskriminacija jeste gubitak demokratije i najčešće želja jedne političke vrhuške koja bi izbornim sistemima, kada ne uživa podršku građana Republike Srbije, da se održava na vlasti, i to smo imali i devedesetih godina, imali smo i 2012. godine. Jedan se održavao na vlasti pune četiri godine, a više ni moju pokojnu babu nije mogao da pobedi na izborima, izgubio je potpuno svaki legitimitet i legalitet. To je Bojan Pajtić. Takvi bi, naravno, sa Đilasom, Jeremićem i Šolakom da uđu u Narodnu skupštinu bez izbora, da ih dovede ulica.

Sad birajte da li ćete u svojim diskusijama da poštujete svakog građanina, a to valjda imate obavezu kao narodni poslanici, bez obzira iz grada, opštine ili naselja iz koga dolazite, bez obzira iz koje političke grupacije dolazite, bez obzira iz koje socijalne ili druge grupacije ste delegirani. Morate da štitite interese svih građana Republike Srbije, i onih koji su glasali za vašu listu i onih koji nisu izašli na izbore i onih koji su glasali protiv vaše liste, valjda smo se na to i zakleli. Sve ostalo najčešće se prepušta pokušajima da se sa ulice ponovo pali Narodna skupština i da ponovo dođe ova manguparija da pljačka građane Srbije.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Arsiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žika Gojković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Saša Radulović, Branka Stamenković i Vojin Biljić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici dr Balin Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond i Zoltan Pek.
Predstavnik predlagača prihvatio je amandman sa ispravkom na sednici Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatio je amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Izvolite, gospodine Miletiću.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Gospodine predsedavajući, drage kolege, podneo sam amandman gde sam predložio da za 15 dana posle usvajanja zakona mogu krenuti izborne radnje. Time sam hteo da kažem još jednom da podržavam predlog SNS i predlog koji je prvo rekao gospodin Martinović da je potrebno da se smanji cenzus na 3%, zato što sam malopre govorio i govoriću uvek da je dobro na ovaj način da male političke stranke mogu da prođu taj cenzus od 3% i da sutra mogu ovde u Skupštini da predstavljaju svoje sredine.

Inače, malopre kada je govorila koleginica Nada Lazić pomenula je mene, da sam ja jedan koji uvek govori o sredini odakle dolazim, o ljudima sa kojima živim, o okolini i o okrugu gde živim i, normalno, o jugoistoku Srbije. To ja radim baš zato što Ujedinjena seljačka stranka, čiji sam ja predsednik, želi da se u tom našem regionu jugoistočne Srbije mnogo više ulaže. Sada se dosta daju sredstva za putnu infrastrukturu, za sela, za puteve, ali mislim da bi to moglo da bude i više.

Uvek sam se zalagao da se izdvaja više sredstava za svako novorođeno dete, za nezaposlenu porodilju, za bračne zajednice da budu veća izdvajanja, za ta seoska područja, za brdsko-planinska područja, da se obezbede bolji uslovi života na jugoistoku Srbije. Normalno, o tome ću uvek govoriti, zato što mislim da je Skupština mesto gde moramo o tome govoriti, o tome pričati, a ne ulica. Na ulici možemo da razgovaramo, da slušamo primedbe, da slušamo sugestije građana, ali ovde te sugestije moramo izneti i reći ono što jeste. Potreba naših sredina jeste da se ovde u Skupštini čuje problem svih malih opština, ne samo Svrljiga, ne Bele Palanke, ne Gadžinog Hana, ne Merošine, ne Boljevca, nego da se čuje predlog i rešenje na koji način u tim opštinama može sa manje ulaganja da se i bolje živi.

Mislim da je potreba da veći broj poslanika bude iz takvih sredina, mislim da je potreba da u našoj Skupštini, i to ću podržati, bude veći procenat žena, odnosno osoba suprotnog pola, zato što iz opštine odakle ja dolazim Seljačka stranka učestvuje u vlasti, ima najveću odgovornost, gde je predsednica opštine žena, gde je predsednica Skupštine žena, gde je načelnica opštinske uprave žena, gde je načelnica finansija žena. To je direktna stvar gde smo mi kao Seljačka stranka dali podršku ženama, zato što su žene nešto što više vredi i više zna.

Još jednom, ja ću glasati za Predlog zakona. Kolege poslanici, glasajte za moj amandman.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
Pravo na repliku, gospođa Lazić.
Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
S obzirom da me je kolega prozvao, prosto želim da naglasim da je jedan od retkih primera u ovoj Skupštini koji je uvek govorio o problemima svoje lokalne sredine. To upravo potvrđuje ono pravilo, o čemu sam ja i govorila, da je regionalna zastupljenost, odnosno zastupljenost poslanika iz mesta i regiona iz kojih dolaze, gde će na pravi način zastupati interese svojih sugrađana i boriti se za njihove interese pravi pristup kakav poslanik treba da bude.

Zapravo, svi oni koji dolaze iz određenih sredina najbolje poznaju tu sredinu i najbolje mogu o tome da govore. Takvu Skupštinu bih ja želela da vidim u budućnosti i takav pristup radu poslanika, kakav je kolega negovao sada u ovom sazivu, na kraju bih želela da vidim. Pogotovo što je pohvalio žene, nisam znala da postoji opština u kojoj na ovako ključnim mestima su žene prisutne i naravno u takvim opštinama nemamo afera Jutka i tome slično, ne vuku se po novinama po lošem, nego upravo po dobrom radu. Takvih opština bi trebalo da bude mnogo više i mnogo više žena na lokalnu koje će na pravi način raditi i zastupati svoje sredine i pre svega rešavati probleme stanovnika sa tih područja, a ne baviti se samo sobom.

Zato je bitno da budu podeljeni regioni. Opet se vraćam na onu priču da je bitno da se i taj zakon promeni i da bude regionalna zastupljenost na pravom nivou. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Lazić.
Pravo na repliku ima Milija Miletić. Izvolite.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se.

Evo još jednom, uvek kao i do sada, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, podržavamo sve naše ljude u celoj Srbiji, podržavamo i žene, zato što su žene stub naše kuće, stub našeg domaćinstva.

Politički gledano, kada neko govori o problemima, probleme najbolje oseća onaj ko tu živi. Zbog toga uvek govorim o problemima, govorim o tome kako problemi treba da se reše, ali s druge strane moram da budem i realan, da Ujedinjena seljačka stranka jeste mala stranka, da imamo preko 60 odbora, ali da sam ovde u Skupštinu ušao podrškom ljudi koji misle slično kao ja, ali s druge strane, politika koju vodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, to je politika koja daje mogućnost i snagu za sve ovde nas u Srbiji i ja ću i nadalje podržavati politiku gospodina Vučića što se tiče svih onih stvari koje su pozitivne i za jugoistok Srbije i za naša sela i za celu Srbiju.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Miletiću.
Po amandmanu se javila Vjerica Radeta.
Gospođo Radeta, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Proporcionalni izborni sistem, gde je Srbija jedna izborna jedinica, apsolutno najbolje rešenje za sprovođenje i održavanje izbora u Republici Srbiji i narodni poslanici koji budu izabrani voljom građana u Narodnoj skupštini, predstavljaju sve građane. Niko ne može da zna da li je od određenog broja građana, koji su glasali za određenu političku stranku, da je baš neko iz nekog mesta u svom mestu osvojio toliki broj glasova i to baš on. To jednostavno niti je moguće, niti je realno.

Ovde se nekako stalno provlači teza da narodni poslanik predstavlja sredinu iz koje je došao. Ne volim iskreno ni da čujem kad narodni poslanik govori i kaže – ja dolazim odatle i odatle. Ne, ja sam narodni poslanik i ja predstavljam sve građane Republike Srbije i ja se ovde programom SRS, neko drugim nekim drugim programom, borim za interese i za bolji život svih građana Srbije, bez obzira gde žive.

Kakva regionalizacija? Neko kaže svaka opština nema svog predstavnika u Narodnoj skupštini. To je neki drugi problem. Mi imamo amandman kojim pokušavamo da vratimo mogućnost da poslaničke liste utvrđuju redosled narodnih poslanika na osnovu osvojenog broja mandata, da to ne radi RIK, po unapred utvrđenom spisku. To takođe nema veze sa tom regionalizacijom, koja u Srbiji ne sme da postoji i nema veze sa predstavljanjem određene lokalne samouprave.

Za lokalnu samoupravu, za interese građana u lokalnoj samoupravi, za rešavanje njihovih komunalnih problema brinu se odbornici, a u Narodnoj skupštini, mi ovde donosimo zakone, ovde se usvajaju zakoni, ovde se raspravlja o predlozima zakona. Zakona koji se primenjuju apsolutno na svakog građanina Republike Srbije i potpuno je nevažno da li je taj građanin iz Kragujevca, odakle je Nataša, iz Zemuna odakle sam ja, iz Rume odakle je Martinović, Novog Sada odakle je Mirčić, da sada ne nabrajam, potpuno je to nevažno, jer mi donosimo zakone, iznosimo svoje političke stavove o Vladinim predlozima, ponavljam u interesu svih građana.

Zaista ovo govorim, pre svega, zbog javnosti da ljudi ne steknu pogrešan utisak, vidi iz našeg mesta nemamo uopšte narodnog poslanika. Imate poštovani građani gde god da živite u Srbiji, vi imate narodnog poslanika, imate 250 narodnih poslanika koji imaju obavezu da se zalažu za nacionalne interese, za državne interese, za interese svakog građanina Republike Srbije, gde god živeo. Hvala.