Peto vanredno zasedanje , 16.06.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Miljanić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvažena ministarka, koja će se vratiti, nadam se, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pre nego što kažem nešto više o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o PIO moram da naglasim da su naši penzioneri na neki način bili stub reformi koje je sproveo naš predsednik Aleksandar Vučić, a bez kojih mi sigurno danas ne bi imali ovu tačku na dnevnom redu, i to ne samo ovu tačku. Ne bismo gradili puteve, osam autoputeva samo u toku ove godine, brze saobraćajnice.

Nije tema dnevnog reda, ali da li je ikada u budžetu Republike Srbije bilo planirano ovoliko kapitalnih projekata? Samo na kapitalne investicije opredeljeno je 7,2% BDP. Gradimo bolnice. Ne bismo mogli da zamislimo na pakete pomoći našim građanima, privredi, da ove mere nisu sprovedene. Sve što radimo radimo samo za bolji životni standard naših građana. Stigli smo do toga da je prosečna plata u martu iznosila 555 evra. Do kraja ove godine planiramo da bude 600 evra, a po planu Srbija 2025 trebalo bi da 2025. prosečna plata iznosi 900 evra.

U okviru spomenutih paketa pomoći mislilo se na naše penzionere koji su zaista podneli veliki teret te 2014. godine. U toku prošle godine pored direktne pomoći od 100 evra dobili su i dva puta jednokratnu pomoć u aprilu i novembru. Neke kategorije su dobile prehrambene pakete, zatim higijenske pakete. U toku ove godine, takođe, direktna pomoć od 60 evra svim punoletnim građanima Republike Srbije, a posebno za penzionere biće opredeljena pomoć i 50 evra. Zatim, ako ne grešim, danas je počela i isplata novčane pomoći svim vakcinisanim penzionerima u iznosu od 3.000 dinara.

Izmenama i dopunama Zakona o PIO obezbeđuje se efikasniji i brži rad Republičkog fonda za PIO, a sve u korist osiguranika i korisnika prava. Između ostalog, rešiće se problem koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije koji su prihvatili socijalni program Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju.

Ovom odredbom se propisuje da se visina prevremene starosne penzije utvrđuje na isti način kao visina starosne penzije za osiguranike koji su bili obuhvaćeni odlukom Vlade o utvrđivanju programa, a kojima je do ostvarivanja prava na penziju nedostajalo pet godina, odnosno do dve godine, čime se rešava status ovih osiguranika.

Dalje, u vezi sa određivanjem porodične penzije, predloženom izmenom se utvrđuje da se porodična penzija iza smrti osiguranika ne određuje od prevremene starosne penzije, već od starosne ili invalidske penzije koja bi osiguraniku pripadala u času smrti, čime se korisnici porodične penzije po osnovu umrlog korisnika prevremene starosne penzije dovode u povoljniji položaj.

Zatim se ovim Predlogom zakona omogućava ravnopravni položaj korisnika penzije kojima je iznos penzije niži od najnižeg iznosa penzije, a koji su ostvarili inostranu penziju. Na ovaj način se svi korisnici penzije dovode u isti položaj. Čuli smo u toku današnje rasprave još niz predloga koji predstavljaju rešenje nekih problema koji su se u praksi javili primenom do sada postojećeg zakona, a naravno, kao što sam i spomenula, sve u korist osiguranika i korisnika prava, a neki od njih su i usklađivanje i preciziranje odredaba koje se odnose na slučaj kada osiguranik poljoprivrednik obavlja ugovorene poslove, utvrđivanje vanbračne zajednice, dodatno uređenje uslova za isplatu naknade pogrebnih troškova.

Za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna pitanja, a Republički fond za PIO kao nadležan za sprovođenje penzijskog i invalidskog osiguranja će prilagoditi svoje aktivnosti izmenjenim zakonskim odredbama. Vlada Republike Srbije pokazuje stalnu brigu o penzionerima, pa ukupno povećanje penzija u periodu od 2012. do 2021. iznosi neverovatnih 30,9%. Politika Aleksandra Vučića dala je dobre rezultate. Poverenje koje su mu građani iskazali je opravdano i sigurna sam da će ekonomski rast i stabilna politika dovesti do toga da prosečna penzija koja je zacrtana planom Srbija 2025 bude 2025. godine 440 evra.

Na samom kraju poruku koju svi mi želimo da pošaljemo kako našim penzionerima tako i svim našim građanima je da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju, a to je upravo politika koju sprovodi i za koju se zalaže SNS na čelu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Naravno da ću u danu za glasanje kao i kolege iz moje poslaničke grupe glasti za ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnoj poslanici Ani Miljanić.
Reč ima narodna poslanica Rajka Matović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Rajka Matović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem uvažena predsedavajuća.

Poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama se nalaze izmene i dopune Zakona o PIO. Sam sistem penzijskog i invalidskog osiguranja pretrpeo je od 2002. godine niz reformskih promena, a sve u cilju stvaranja uslova za dugoročnu ekonomsku održivost penzijskog sistema koji treba da obezbedi ekonomsku i pravnu sigurnost, ali i socijalni položaj svih sadašnjih i budućih generacija penzionera.

Ovaj sistem obuhvata oko milion i 600 hiljada građana koji su trenutno penzioneri, ali i sve nas jer je negde prirodan tok da ćemo svi završiti u tom sistemu penzijskog osiguranja. Veoma je važno da napomenem da se ovim izmenama i dopunama ovog zakona nisu obuhvaćene izmene uslova za sticanje prava na starosnu penziju.

Izmene zakona se odnose pre svega na preciziranje odredaba koje se odnose na osiguranike koji svoje poslove obavljaju u sektoru poljoprivredne delatnosti, samostalnih delatnosti i na ljude koji su ostvarili pravo na inostranu penziju, utvrđivanje visine prevremene penzije, kao i dovođenje korisnika porodične penzije u ravnopravan položaj.

Sve ove izmene, ali i još niz izmena uz ove donose se u cilju prevazilaženja problema sa kojima se susrećemo u praksi, a u skladu su sa Ustavom Republike Srbije. Razlozi za donošenje ovih izmena proizilaze iz potrebe rešavanja problema koji je nastao za korisnike prevremene starosne penzije koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije i priprema za privatizaciju nisu mogli da ostvare pravo na penziju te 2014. godine zbog izmenjenih uslova sticanja starosne penzije.

Te 2014. godine tada premijer, a danas predsednik Republike Aleksandar Vučić preduzeo je teške ekonomske reforme i niz nepopularnih mera kako bi konsolidovali naše javne finansije, ali mi nismo ostavili ljude koji su ostali bez posla usled privatizacija bez rešenja. Napravljeno je prelazno rešenje o sticanju prava na privremenu starosnu penziju jer nije normalno da neko ko je proveo svoj čitavi radni vek u fabrici na dve godine do penzije traži novi posao.

Žuti tajkunski režim takvi građani nisu zanimali. Zanimalo ih je kako da samo što pre sprovedu privatizacije po svoj bratskoj liniji. Sećamo se cifre da su ostavili preko 500 hiljada građana bez posla, ali i bez ikakvog rešenja. Bivši režim je i sistem PIO održavao na veštački način tako što su uzimali kredite sa katastrofalnim kamatnim stopama i od tog novca su isplaćivali penzije. Takav sistem nije bio dugoročno održiv i upravo penzioneri, tih milion i 600 hiljada građana je te 2014. godine podnelo najveći teret ekonomskih reformi i mi im na tome moramo biti zahvalni. Penzije su tada smanjene, ali su građani, penzioneri pre svega bili svesni da je bolje da se penzije smanje i da budu isplaćene smanjene na normalan način nego da se zadužujemo suludo i da dođemo u situaciju da nemamo odakle da im isplatimo penzije.

Pozitivni ekonomski rezultati omogućili su da nakon svih ovih restriktivnih mera koje smo bili prinuđeni da uvodimo uslede mere koje pozitivno utiču na korisnike, povećanje primanja penzionera, usklađivanje penzija, ali i davanje jednokratnih pomoći. Sve ovo ne bi bilo moguće bez velikih infrastrukturnih projekata, bez stranih investicija, bez ulaganja u privredu, bez svega onoga što ulažemo i što vuče našu privredu napred, a samim tim i našu ekonomiju.

Sve ovo navedeno potvrđuje da je ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju sistema PIO prvenstveno leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju čime će se napraviti pozitivan odnos između broja osiguranika i broja penzionera sa druge strane i dok Aleksandar Vučić radi upravo i na rešavanju i ovog problema, ali i mnogih drugih problema kako bi imali stabilnu i razvijenu državu opozicija u nedostatku svojih ideja i programa trudi se isključivo kako da uruši ugled i naše države, ali se i bavi isključivo samo sa ličnim pretnjama predsedniku i njegovoj porodici.

Smatram da su poslednji napadi i na predsednika i na njegovog brata, ali i na celu njegovu porodicu za svaku osudu i da moramo kao društvo da reagujemo na to. Da nije normalno da im je jedini vid političke borbe bude lično vređanje bilo koga, ali i pretnje. To se ne sme dozvoliti i to nije pristojna Srbija. Nisu pristojni građani Republike Srbije oštetili i proneverili budžet, pa taj novac skrivali po celom svetu po računima.

Njihov gazda Dragan Đilas smestio je po celom svetu svoje i račune i of šor kompanije. Za vreme vlasti tog bivšeg režima upravo su penzije isplaćivane iz kredita jer su novac građana prelivali isključivo na svoje račune. O njima najbolje govori njihov politički program koji u stvari i nemaju.

Za sve ove izmene, poštovana ministarko, za brojne koje tek trebamo da donesmo u narednom periodu imaćete našu podršku. Ja ću zajedno sa kolegama iz svoje poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu, podržati set predloženih izmena i dopuna zakona. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Mirković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovana predsedavajuća, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici.

Nema sumnje da ćemo u danu za glasanje podržati sve ono što se danas nalazi pred nama i sve ono o čemu smo pričali i diskutovali tokom današnjeg dana. Mislim da su kolege narodni poslanici koji su diskutovali pre mene istakli koliko je sve ovo važno i pre svega bitno za naše najstarije sugrađane.

Složiću se, ali moraću isto tako još jednom da napomenem da nije bilo penzionera i ljudi koji danas primaju penziju, ne bi bilo ni naše zemlje, jer su ti ljudi koji su našu zemlju stvarali, koji su sve ovo što danas mi koristimo stekli i smatram sve ono što mi možemo danas da uradimo za njih nije dovoljno da im se odužimo i zahvalimo za sve ono što su ostavili za nas, ali isto tako i za generacije koje će doći posle nas.

Kada pričamo o penzijama i o bilo kakvim olakšicama za naše penzionere moramo da to govorimo sa nekog realnog aspekta i da to postavljamo iz ugla realnih finansija, jer sve što se dešavalo do 2012. godine kada je našu državu predvodila DS niti je bilo realno, niti je imalo veze sa bilo čim realnim i ostvarivim.

Kada to govorim moram da se osvrnem i na činjenicu što je bio jedinstveni primer u svetu katastrofalne politike, da smo plate i penzije isplaćivali iz kredita. Dakle, kada god nisu znali odakle da namaknu pare, koje su prethodno pokrali i strpali u svoje džepove, oni su krenuli drugim putem i dohvatili se prvog kredita koji im je pao pod ruku. Nebitne su bile kamatne stope, nebitno je gde se to uzima, na koji način, na koji način će se vraćati, nije bitno ni odakle taj kredit dolazi na kraju. Bitno je smo da se kredi uzme, pa ćemo u nekom narednom periodu videti kako taj kredit da vratimo ili da isplatimo.

Da je sve tako govori i činjenica da smo bili na ivici bankrota te 2012. godine i kada je došlo do promene vlasti SNS je imala najteži mogući zadatak, a to je ne samo da sprečimo brod koji tone, ako tako posmatramo Srbiju u tom trenutku, već da nađemo način kako iz realnih sredstava da isplaćujemo i plate i penzije. Te 2014. godine predsednik Srbije, danas Aleksandar Vučić, preduzeo je korak za koji su mnogi smatrali da će mu biti možda i poslednji u političkoj karijeri.

Te bolne reforme koje smo preduzeli te godine doveli su nas u ovu situaciju danas koju imamo, a to je da smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To smo sve uspeli pre svega zahvaljujući penzionerima, koji su izneli najteži deo tih reformi na svojim leđima. Ne možemo dovoljno puta da im se zahvalimo za sve ono što su u tom trenutku učinili za nas.

Penzije kao penzije najbolje se oslikavaju u tome što imate podatke iz 2012. godine, imate podatke iz 2020. ili 2021. godine. Nema potrebe da bilo ko pokušava da se sa tim podacima igra, kada najbolje penzioneri naši najstariji sugrađani znaju koliko su penziju imali te 2012. godine, a kolika je penzija danas. Radi poređenja tada je prosečna penzija bila oko 20.000 dinara, dok je danas iznad 30.000 dinara, sa tendencijom rasta.

Ono što je jako bitno napomenuti i opet podvući jeste da se danas penzije isplaćuju iz realnih sredstava i da niko danas u Srbiji od naših dragih penzionera ne mora da brine da li će država imati odakle da im isplati penziju koju je pošteno zaradio.

Kada govorimo o tom delu, ne možemo a da se ne osvrnemo na činjenicu da danas i Vlada Srbije, ali pre svega sledeći odgovornu politiku predsednika Aleksandra Vučića u ovim teškim vremenima korona krize iznalazi rešenja, ali pre svega i novčana sredstva kako da se najstarijim sugrađanima dodatno ekonomski pomogne. Imali smo prošle godine jednu vrstu isplate, ove godine će ta pomoć ići u visini do čak 110 evra. Baš pre nekoliko sati je ministar finansija, gospodin Siniša Mali objavio vest da je danas na račune oko milion penzionera leglo 3.000 dinara koje im pripada zbog vakcinacije.

Kada govorimo o svim ovim podacima, uvek je jako bitno istaći da ništa od ovoga danas ne bi bilo moguće da se budžet, finansije, ali i sama država vodi na domaćinski način i da je za to jedino i isključivo zaslužna SNS, na čelu sa predsednikom Srbije, gospodinom Aleksandrom Vučićem.

Možemo danas da pričamo o tome gde ćemo utrošiti koji milion evra više, možemo da diskutujemo o tome da li je nešto potrebnije više ili manje, ali niko više u Srbiji ne dovodi u pitanje da li će se nešto uraditi, da li će se neko obećanje ispuniti, a iznad svega toga, da li za to postoji novac i obezbeđena sredstava. Da, postoje i za nove puteve, i za nove mostove, i za nove domove zdravlja, bolnice, kliničke centre, ali i za pomoć onima kojima je ta pomoć najpotrebnija.

U planu koji je najavljivan već neko vreme unazad, kažu ljudi da je vrlo ambiciozan. Pitaju se da li je moguć i da li je ostvariv, a već u proteklih nekoliko meseci smo videli da plan Srbije koji je predstavio predsednik Aleksandar Vučić „Srbija 2025“ se ostvaruje. Ulaganje u infrastrukturu, u naše najmlađe, u budućnost jasno se vidi na svakom koraku, pa isto tako se vidi i u zakonima koje ova Skupština i svi dobro znaju da ono što obeća SNS i Aleksandar Vučić se ispuni.

U skladu sa tim, želim da kažem da naši penzioneri mogu biti spokojni i da budu uvereni da će obećanje da do 2025. godine penzija biti iznad 440 evra, dok će plata biti iznad 900 evra. Svakako to obećanje će biti ispunjeno i otvaranje najnovijih fabrika i najbrži rast ekonomije u Evropi jasno pokazuje da za to postoje realni osnovi.

Što se tiče drugih faktora koji utiču na rast naše ekonomije, samim tim i na penzije i na to odakle se one isplaćuju, jeste nezaposlenost, odnosno zapošljavanje novih ljudi, ljudi koji su bili bez posla ili generalno gledajući, na otvaranje novih radnih mesta. Na prošloj sednici sam diskutovao i pričao o tome, neću se ponavljati, kako je sasvim normalno da se u Srbiji otvaraju fabrike. Tako za neke televizije i medije pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa to nije vest, već je vest nešto što oni žele da predstave i da iskreiraju, ne bi nekako pokušali da bave senku i ljagu na to koliko je ova vlast sposobnija od njih i koliko za razliku od njih ova vlast otvara nova radna mesta, a ne kao oni da zatvaramo fabrike i ostavljamo na ulici i bez dinara na stotine hiljade ljudi.

Najbolje se taj pokazatelj oslikava u statistici koja jasno pokazuje da je u periodu vlasti DS, Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića nezaposlenost bila iznad 24%, dok je danas ona negde oko 7% i ako uzmete u obzir ovo o čemu su pričale moje kolege narodni poslanici pre mene, fabrike koje se najavljuju, investitori koji sa ponosom najavljuju dolazak investicija u Srbiju, jasno je da će se ovaj nivo nezaposlenosti samo smanjivati.

Međutim, ljudi koji su danas najglasniji kritičari, a opet i ljudi koji iznose najveći broj laži, su upravo oni ljudi koji su našu zemlju upropastili i unazadili, koji su je bacili na kolena u svakom pogledu i smislu, ali pre svega i iznad svega finansijski, ljudi koji su nas doveli na rub siromaštva. I da, naravno, to su ljudi koji predstavljaju bivše režim Demokratske stranke.

Kada govorim o njima, naravno da tu pre svega mislim na Dragana Đilasa, koji je period svoje vlasti iskoristio da postane najbogatiji čovek u ovom delu Evrope, koji sada poput nekakvog raspomamljenog pit bula grize, kidiše na svakog ko ukaže na njegove marifetluke i na to da nije normalno da za samo 10 godina vlasti od propalog preduzetnika, perača prozora, prodavca žvaka, dođete u poziciju da od 74 hiljade evra dođete do samo 20 i nešto miliona evra i to u nekretninama. Kada smo pričali o tome, nevešto je pokušao da izbegne odgovore.

Međutim, kada je istraživačko novinarstvo pokazalo da samo u 17 različitih zemalja, od Mauricijusa, Švajcarske, Hong Konga, ima više od 53 računa na kojima se nalazi 68 miliona evra, ti napadi njegovi su postali još gori, ali nikako da dobijemo objašnjenje ili makar pokušaj objašnjenja zašto, kako, ali pre svega i odakle taj novac na tim njegovim računima?

U tim njegovim napadima obično najviše strada porodica predsednika Aleksandra Vučića, od Danila, Vukana, Milice, preko roditelja, ali bogami ovih dana najviše udara trpi ponovo brat Aleksandra Vučića Andrej Vučić, kome je jedina krivica što je brat Aleksandra Vučića i to što voli SNS. Dakle, eto, sada su mu zamerili što kao član glavnog odbora, kao i mnogo ljudi, voli svoju stranku i želi da ta stranka postigne što bolji rezultat. Sada je problem što je bio negde na nekakvim izborima i slikao se sa aktivistima, i to ne nametljivo, čak u trećem redu. I to vam je pokušaj da se baci senka na izborni rezultat koji je, slobodno mogu reći, istorijski, gde su ponovo predstavnici bivšeg režima sakriveni iza ne znam kakvog udruženja građana doživeli debakl.

Kako vladaju dvostruki aršini, pogotovo u medijima koji su pod direktnom kontrolom Dragana Đilasa, najbolje se oslikava i u tome što je za njih vest ono o čemu je moj kolega Zoran Tomić govorio, a tiče se jednog tvita koji, nažalost, sem kolege Tomića i mene danas niko ovde nije spomenuo, ali verujem da mnogi to možda nisu ni ispratili.

Vuk Jeremić, čovek koji se busa da je veliki demokrata, koji je u poslednje vreme, slobodno mogu reći tako, izgubio kompas, koji svakome preti, poziva na nekakav strašni sud, revanšizam, nekakvu katastrofalnu lustraciju, danas je otišao korak dalje i otvoreno pretio novinarima. Suštinski je ovo pretnja novinarima, ali se odnosi na svakog ko podržava SNS ili odgovornu politiku Vlade Srbije, koja samo prati put koji je trasirao predsednik Aleksandar Vučić: "Lažovčine koje će biti predmet brutalnog revanšizma, na čelu sa svojim urednicima, cvileće da su morali da lažu da bi obezbedili egzistenciju. To neće biti zadovoljavajuća odbrana". Na sve ovo jedan od tviteraša ga je upitao - kako on to misli da sprovede, na koji način, a on mu je na to odgovorio - tako što će svi odgovarati kao organizovana kriminalna grupa.

Dakle, svako od nas ko ukazuje na kriminal koji se dešavao u vreme Demokratske stranke, biće predmet nekakve njegove strahovite lustracije i brutalnog revanšizma. Sada su policajci, tužilaštvo, svi ljudi koji su učestvovali u istrazi i sprovođenju hapšenja ovih ljudi koji su ponovo u Resavici videli samo nekakav ćup zlata, da bi građani Srbije znali o čemu se radi, uhapšen je saradnik Vuka Jeremića i čovek koji ga je finansirao, očigledno ga je to strašno zabolelo jer od kad ga Patrik Ho ne finansira, kada je završio u zatvoru, sužava mu se krug finansijera, pa ga je mnogo zabolelo to što mu je ovaj finansijer uhapšen, nastavio je sa svojom retorikom i tako na katastrofalan i brutalni revanšizam prozvao svakog od nas.

Ovo nema veze sa nama. Mi smo na tako nešto i navikli. Ali me zanima samo da li će neka udruženja koja su do sada reagovala ekspresno, uputiti bilo kakav dopis, saopštenje, izaći sa zahtevom pred tužilaštvo da se njihovim kolegama, novinarima, ne preti? Jer, urednike, složićete se sa mnom, imaju televizije i štampani mediji. Na koga se ovo odnosi? I da li će konačno neko stati na put tom bahatom i propalom političaru koji nekakvom oštrom retorikom, ko li ga je tako posavetovao ili je on to sam smislio, sedeći i dumajući kako nekako da se dočepa cenzusa, posavetovao da svakog i na svaki mogući način najoštrije izvređa i najbrutalnije preti?

Ja odgovor na ovo pitanje nemam, ali bih voleo da ga dobijem od nadležnih institucija. Jer, koliko sam ja upućen, svako ko uputi bilo kakvu pretnju morao bi da odgovara zbog te pretnje. Ja ne želim da se bilo ko ovde odvaja, već želim da se zakon jednako primenjuje na svakog. To što je Vuk Jeremić prebogat i što misli da je ne znam kakav faktor u našoj zemlji danas, apsolutno ga ne štiti od zakona. Nadam se da će nadležne institucije odreagovati, pa da će njima objasniti kakav je to brutalni revanšizam i ko će to, kako i zbog čega da cvili?

Poštovani građani Srbije, svakako je vama jasno da ovakvi ljudi više ne zaslužuju nikada da budu na čelu ne mesne zajednice već kućnog saveta i da se oni više nikada ni za šta ne pitaju, jer kada su se pitali, samo su našoj zemlji načinili zlo i samo su načinili štetu, kako Vuk Jeremić, tako Dragan Đilas, tako Boris Tadić.

Poštovana ministarka, vama želim puno uspeha i još mnogo ovako dobrih zakona koji će unaprediti život svih građana Srbije, bez obzira koliko godina imali i bez obzira gde živeli. Hvala vam i živela Srbija!
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Uglješa Mrdić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Uvažena predsedavajuća, uvažena ministarka gospođo Kisić Tepavčević, uvažene kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, Srbija je država koja vodi odličnu ekonomsku i socijalnu politiku. Da država Srbija vodi odličnu ekonomsku i socijalnu politiku, to pokazuje i današnja rasprava, to pokazuje i današnji Predlog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a to pokazuju i sve ove mere koje je Vlada Srbije donela u prethodnom periodu.

Za razliku od nekog ranijeg perioda do 2012. godine, o čemu su govorile i moje drage kolege narodni poslanici, kada se nije vodilo računa o penzijama, kada su penzije bile male i kada je većina penzionera bila na rubu egzistencije. Ali to je vreme Dragana Đilasa, Borisa Tadića, Vuka Jeremića, to je vreme kada smo imali investitore u Srbiji, ali narko-dilere. Na sreću, to vreme da su narko-dileri investitori u Srbiji je prošlo. Jedan deo tih narko-dilera, na sreću, nalazi se iza rešetaka, jedan deo je i uhapšen u proteklom periodu, a nadam se da će i ostatak te narko-mafije biti razbijen.

Danas imamo vreme ozbiljnih investitora, povećanja broja radnih mesta, danas imamo vreme i povećanja plata i penzija. I to u kom periodu? U teškom periodu za celu Evropu i ceo svet. Dakle, u Evropi kada se smanjuju plate i penzije, u Srbiji se povećavaju. U vreme kada imamo korona virus 2020. i 2021. godine, ozbiljna državna politika se vodi u Srbiji predvođena Aleksandrom Vučićem i uvek kad se može pomognu se građani. Pomognu se građani, a naročito naši penzioneri.

Zašto penzioneri? Ovom prilikom danas ja moram da ih izdvojim, jer penzioneri, tj. generacija naših roditelja i naših baba i deda su gradili ovu državu, gradili su Beograd, gradili su sve gradove i opštine u Srbiji, gradili su našu Srbiju. Najmanje što može i Vlada Republike Srbije i naša država je da se oduži penzionerima tako što će da brine o njima, i o njihovom zdravlju i o njihovim naknadama, tj. o njihovim penzijama, zato što Srbija danas nije država kojom vladaju tajkuni i kriminalci i njihovi saradnici, država Srbija je jedna ozbiljna država, kao što sam rekao na početku, koja vodi jednu ozbiljnu ekonomsku i socijalnu politiku.

Vama, gospođo Kisić Tepavčević, želim svu sreću, kao i moje kolege koje su prethodno govorile, u vođenju tog resora koji ima, između ostalog, i zadatak da se bavi i socijalnom politikom, odgovornom socijalnom politikom kakvu u Srbiji vodi Vlada Srbije i naš predsednik Aleksandar Vučić.

Nažalost, mi i danas imamo one kojima ne odgovara takva politika, a takva politika ne može da odgovara ni Draganu Đilasu, ni Mariniki Tepić. Zašto? Zato što njima ne odgovara ovakva politika, da se vodi računa o svakom dinaru, njima odgovara ona politika da oni mogu milione da stavljaju u svoje džepove. Oni ne mogu da stavljaju milione u svoje džepove kao što su radili do 2012. godine u Srbiji i u Beogradu do 2014. godine zato što Srbija danas ima institucije, ima ozbiljne, jake i odgovorne institucije, ima odličnu Vladu Srbije i predsednika Aleksandra Vučića.

Ali, oni ne miruju, putem svojih medija, putem svojih portala prete. Kome prete? Ne prete samo političkim protivnicima i predsedniku Aleksandru Vučiću, prete i porodicama. Prete i porodicama i Aleksandra Vučića i njegovih saradnika, pozivaju se na razne snajpere. Kako ih nije sramota? Svi ti koji prete treba da budu procesuirani.

Mi iz SNS i naš predsednik Aleksandar Vučić smo među prvima osudili jedan grafit na Vračaru. Znači, u pitanju je jedan grafit na Vračaru gde su upućene pretnje bivšem predsedniku Srbije, a sada predsedniku Socijaldemokratske stranke Borisu Tadiću. Da li je ta gospoda iz opozicije, mislim na onu Đilasovu opoziciju, uputila bilo kakvu kritiku na pretnje koje imamo gotovo svakodnevno i predsedniku Aleksandru Vučiću i njegovom bratu Andreju i njegovoj deci? Ne, čak naprotiv, putem svojih medija oni organizuju pretnje i oni organizuju razne napade i na predsednika Vučića i na njegovu porodicu.

Mi ne želimo da budemo kao oni, mi želimo da budemo ovo što jesmo, odgovorni građani Republike Srbije, odgovorni narodni poslanici, odgovorni članovi Vlade Srbije koji vode računa, koji vole svoju Srbiju i koji štite sve građane. Zalažemo se ne samo za mir i stabilnost u regionu, nego se zalažemo i za poštovanje Ustava i poštovanje svih zakona i poštovanje bilo kojeg građanina bez obzira na veru i naciju i na političko opredeljenje.

Mi se zalažemo za normalnu Srbiju gde institucije hapse kriminalce, gde su investitori ozbiljni privrednici iz zemlje i inostranstva, gde su narko-dileri tamo gde im je mesto, iza rešetaka. To je razlika između nas iz SNS i naših koalicionih partnera, s jedne strane, i njih, sa druge strane, koji su pravili paktove i sa kriminalcima i sa narko-dilerima i sa onim tajkunima koji su putem kriminalnih radnji, poput Dragana Đilasa, ne milione, nego desetine i stotine miliona evra stavili u svoje džepove.

Takva Srbija, koja ne dozvoljava vladavinu kriminala i korupcije, takva Srbija ide napred. Takva Srbija pokazuje rezultate. Danas govorimo o penzijama, danas govorimo o invalidskom osiguranju, danas govorimo o odgovornoj socijalnoj politici. Tako iz dana u dan o raznim temama. Nema oblasti u Srbiji gde Vlada Srbije i predsednik Aleksandar Vučić nisu pokazali dobre i odgovorne rezultate.

To građani vide i građani se informišu i građani to nagrađuju. Ne nagrađuju to samo građani na izborima, građani to nagrađuju i podrškom. Nema mesta u Srbiji gde se nije pojavio predsednik Vučić i članovi Vlade Srbije a da nisu dobro dočekani. Narod se ne može prevariti, narod se ne može lagati, a oni, Dragan Đilas i bivši režim, su i lagali i varali narod, i ne samo to, i otimali od naroda. Na sreću, to vreme je iza nas i nadam se da se nikada neće vratiti to vreme zaduživanja Beograda, zaduživanja Srbije, paktova sa narko-dilerima, vreme snajpera, vreme pretnji političkim protivnicima i vreme likvidacija.

Danas imamo jedno odgovorno vreme, odgovornu politiku. Danas imamo mir i stabilnost i u Srbiji i Srbiju koja pokazuje i drugima u regionu i Evropi kako se vodi politika. Kako se vodi politika i borbe protiv korona virusa, kako se vodi dobra i ekonomska i socijalna politika i kako se vodi politika uprkos svim pritiscima mira i stabilnosti. Mi pokazujemo da samo jaka i stabilna Srbija koja je u dobrim odnosima i sa svetskim silama i sa svojim saradnicima u regionu može da napravi rezultate, i to ne samo što se tiče Srbije, nego mi želimo i mir na celom Balkanu. Za početak mi pokazujemo kako se vodi odgovorna politika u Srbiji.

Želimo da lice svakog penzionera u Srbiji bude nasmejano, da svaki penzioner u Srbiji iz meseca u mesec, iz godine u godinu vidi i oseti kako država brine o njemu, jer su to naši penzioneri zaslužili, naši penzioneri i naši mladi, sve generacije, ali danas govorimo o penzionerima. Takvom odgovornom politikom napravićemo rezultate, pa za par decenija kad moja generacija, kad mi budemo penzioneri, naša deca, naši unuci će nadam se reći, ovi su dobro vodili politiku i ekonomsku i socijalnu politiku.

A da bi mi mogli da nastavimo sa ovakvim vođenjem politike, moramo i dalje da nastavimo sa jačanjem naših institucija u Srbiji i naravno i sa punom podrškom našem predsedniku, Aleksandru Vučiću koji je lider te odgovorne politike, politike koja vodi računa i o našim penzionerima i o svim građanima u Republici Srbiji. Živela Srbija i hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik, Viktor Jevtović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Viktor Jevtović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministarka, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, penzioneri kao stub ovog društva, najbolje su shvatili značaj ovih reformi koje su sprovedene prethodnih godina. Svesni činjenice da su meseci delili državu od ivice bankrota i da je u reformi jedini spas, pristupilo se merama oporavka celokupnog sistema, a rezultate najbolje vidimo danas u doba pandemije i svetske ekonomske krize. Te rezultate vidimo na svim poljima zahvaljujući predsedniku Republike, Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije.

Da podsetim, zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je stupio na snagu 2014. godine, a koji je počeo da se primenjuje 2015. godine primenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, odnosno podignuta je starosna granica za sticanje prava na starosnu penziju za oba pola i uvedena je privremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije tzv. penali.

Ovim predlogom zakona bi se uredilo pitanje isplaćivanja razlika između iznosa starosne penzije koju bi ostvarili primenom propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju koji je bio važeći u momentu ostvarivanja prava na posebnu novčanu naknadu i iznosa ostvarene prevremene starosne penzije. Utvrđeno je da se ova razlika isplaćuje i licima koja su bila proglašena kao višak zaposlenih. Danas isplata iz fonda Srbija realizuje bez problema i na vreme. Danas to možemo.

Ključni faktor za dugoročnu stabilizaciju PIO sistema leži u razvoju zemlje, novim investicijama i zapošljavanju. Dakle, sve suprotno načinu bivšeg režima koji je na sve načine gledao samo kako da prisvoji sebi što veći deo kolača ne obazirući se na penzionere, čak ni na decu, nikoga u ovoj zemlji nisu poštedeli. Zadužujući državu po najnepovoljnijim kreditnim uslovima oni su se lično bogatili, a samo gurali građane Srbije u ambis dugova i državu u apsolutni bankrot.

Tu pre svega, mislim na Dragana Đilasa i njegov kartel, Šolaka i Jeremića, Mariniku i ostale, kojima je stanje na njihovim računima, na egzotičnim mestima bio jedini motivacioni faktor u životu, i jedina politika koju su vodili.

Narod je to prepoznao, a prvenstveno naši penzioneri, koji jesu podneli najveći teret reformi.

Zahvaljujući njima, na prvom mestu, danas Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ide napred. Penzije su povećane na 30%, i tu ne stajemo, idemo napred, u još veće plate i penzije, nove investicije, nova radna mesta, izgradnja bolnica i puteva, izgradnja fabrika, jedne nove Srbije, koja nije više slepo crevo Evrope.

Taj uspeh, devastira bivši režim, kojekakve đilase, gde izlaz traže u tome da beskrupulozno i konstantno napadaju porodicu predsednika Aleksandra Vučića, njegovog brata Andreja, haluciniraju, na glas, džipove, koje baš đilasi imaju u izobilju. Čak i poklanjaju svojim partnerima u lopovluku.

Očigledan primer tome je Nikola Jovanović, kome je Dragan Đilas poklonio skupocenog džipa, takvi u svojoj bahatosti vrlo često i slupaju te iste džipove, naravno, vređajući policajce. Ali, ne razbacuju se samo kroz džipove, nego i kroz ekskluzivne lokacije, kao i miline, što u evrima, što u nekretninama.

Taj isti tajkun, žuti tajkun Đilas, izgleda misli, da vredi kao 2,6 miliona penzionera, zato je i otimao od građana Srbije sve, i samu budućnost, i zasluženu mirnu starost.

Ali, neće više nikad, jer narod Srbije vidi, a prvenstveno penzioneri, koji su jasno i za svagda rekli ne, DOS-ovom kartelu, koji je radio za svoj lični interes, a nikako za građane Srbije.

Penzioneri su pružili plebiscitnu podršku Aleksandru Vučiću, i oni danas zajedno sa nama poručuju - lažima i obmanama nećete zaustaviti ni Srbiju ni Aleksandra Vučića.

Mi svoju zemlju ne damo, ona pripada svoj našoj deci.

Hvala vam i živela Srbija.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.