Četrnaesto vanredno zasedanje , 21.09.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Jasmina Karanac

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala predsedavajući.

Koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na tačku dnevnog reda koja se tiče izmena i dopuna, odnosno unapređivanja Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Mislim da je suština svega da svi mi narodni poslanici, koliko nas ima, nas 250, kao nosioci ustavotvorne i zakonodavne vlasti svojim izlaganjima, diskusijama, replikama, svojim ponašanjem u Skupštini kao najvišem predstavničkom telu, ali i vam nje, u svojim javnim i medijskim nastupima, kao predstavnici građana koji su nam ukazali poverenje da zastupamo njihove interese i u njihovo ime govorimo ovde u parlamentu, treba da težimo da se ovaj Kodeks nikada i nad nikome od nas ne primeni i da budemo iznad njega.

Mislim da je to naša dužnost i obaveza, jer građani su nam dali poverenje da radimo isključivo u javnom interesu i bez obzira na različite stavove i različita mišljenja uvek postoji način da se bude pristojan i da bez uvreda i omalovažavanja drugih iskažemo svoj stav, stav svoje političke opcije i na taj način sačuvamo i lični integritet i dostojanstvo Narodne skupštine.

Moramo biti pošteni pa priznati da prelaženje linije pristojnosti i prihvatljivog ponašanja i komuniciranja u parlamentu nije naš izum. I u parlamentima drugih zemalja i mnogo starijih demokratija možemo čuti i videti ponašanje koje ne dolikuje parlamentu. Čak i u takvim parlamentima, pored verbalnih uvreda, mogli smo videti i pokušaje fizičkog obračunavanja sa političkim protivnicima. Zato se i propisuje Kodeks ponašanja i ko ga prekrši treba i da snosi sankcije.

Kodeks treba da doprinese i unapredi dijalog među poslanicima različitih političkih opcija i gledišta, da bude brana pristojnosti i vladavine prava, ali i instrument koji bi jačao ugled i integritet parlamenta i granica prihvatljivog nivoa komuniciranja preko koje niko ne bi smeo da prelazi.

Ako se pridržavamo dnevnog reda, ako uvažavamo političku i svaku drugu različitost, jer Skupština je mesto gde treba da se čuju različita mišljenja, ali da se ona iznesu na odgovoran, pošten i nepristrastan način, onda ćemo doći do najboljih zakonskih rešenja i rezultata u interesu javnosti i građana.

Narodni poslanik ni na jednom mestu ne treba i ne sme da zloupotrebljava svoju političku funkciju radi lične i partijske koristi. Ne sme da trguje uticajem, da se nađe u sukobu interesa i ničim ne sme da narušava ugled Narodne skupštine. Jedino takvim ponašanjem možemo podizati ugled i dostojanstvo parlamenta i jačati poverenje građana u Narodnu skupštinu.

Dopune i izmene Kodeksa u odnosu na dokument koji smo usvojili krajem prošle godine predviđaju formiranje etičke komisije koja će biti odgovorna i zadužena za sprovođenje Kodeksa, odnosno davaće svoje mišljenje o tome da li je Kodeks prekršen i u kojoj meri. Odluke etičke komisije biće objavljene na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije i to je dobra mera, jer će svako od nas voditi računa o tome da mu ime ne bude javno istaknuto na sajtu Narodne skupštine u lošem kontekstu.

Predloženim izmenama se unapređuje uloga etičke komisije kroz proširenje nadležnosti za davanje mišljenja o povredi Kodeksa i pooštravanju mere u slučaju povrede Kodeksa od strane narodnih poslanika. Na taj način se sprovode preporuke o Kodeksu koje je sačinio Savet Evrope.

Novina je i to će da će sada etička komisija davati mišljenje o povredi Poslovnika pre nego što o toj povredi odluči skupštinski odbor. Ovo je svakako dobra izmena, baš kao i objavljivanje mišljenja komisije na sajtu Narodne skupštine. Mišljenje i stav komisije će na taj način olakšati nadležnom skupštinskom odboru da donese ispravan stav o povredi Kodeksa.

Predviđeno je da komisija broji pet članova i oni neće moći da budu iz redova narodnih poslanika i drugih javnih funkcionera, niti će moći da budu članovi političkih partija, već stručnjaci iz oblasti etike, čime se obezbeđuje nepristrasnost i profesionalnost u radu komisije. Značajno je i to što će Administrativni odbor odmah po prijemu prijave primerak te prijave dostaviti etičkoj komisiji.

Ovo su značajne izmene koje svakako idu u smeru podizanja kvaliteta nivoa i rasprave i opšte atmosfere u parlamentu. Zato mi narodni poslanici moramo biti svesni Kodeksa koji usvajamo, odnosno standarda koji se od nas očekuju i jedino poštovanjem tih standarda, odnosno našom spremnošću da ih sprovedemo u praksu možemo postići očekivani efekat i dati odgovor javnosti da smo bili iskreni i u najboljoj veri usvojili ovaj dokument.

Današnjim izmenama postiže se usklađenost sa međunarodnim standardima i na taj način biće ispunjene preporuke grupe država za borbu protiv korupcije, što bi trebalo da doprinese pozitivnom mišljenju o napretku Srbiju na sledećem zasedanju GREKO.

Mi socijaldemokrate Rasima LJajića kao i do sada i ubuduće nastavićemo da budemo pristojni, odgovorni, svesni funkcije koju obavljamo, kao i značaja dostojanstva Narodne skupštine kao jednog od temelja demokratije i građanske države.

U danu za glasanje podržaćemo predložene izmene i dopune Kodeksa.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeća je potpredsednica Narodne skupštine Marija Jevđić.
Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Zahvaljujem poštovani potpredsedniče.

Poštovana ministarko, danas na dnevnom redu imamo Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa narodnih poslanika, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije.

Na samom početku želim da kažem ispred Poslaničke grupe JS da u danu za glasanje ćemo podržati predložena zakonska rešenja.

Poznato je da je Zakon o sprečavanju korupcije donet u maju 2019. godine, a da smo mi u međuvremenu usvojili zaključak povodom razmatranja Izveštaja o radu Agencije za sprečavanje korupcije za 2019. godinu. Izabrali smo članove veća Agencije u februaru ove godine, doneli autentično tumačenje odredbe člana 2. Zakona o sprečavanju korupcije.

Ono o čemu danas raspravljamo je izmena i dopuna ovog zakona po preporuci 12, a to je drugi izveštaj o usklađenosti Republike Srbije u četvrtom krugu evoloacije grupe država za borbu protiv korupcije Saveta Evrope ili poznatog GREKO, čiji je Republika Srbija član.

Preporuke se odnose na narodne poslanike, sudije, tužioce, između ostalog na one odredbe koje se odnose na definiciju upravljanja sukobom interesa, istovremeno vršenje javnih funkcija i sekundarnih aktivnosti, kao i izveštaj o imovini i konkretno u njihovoj preporuci primećene su primedbe koje bi trebalo uvažiti kako bi se preporuka smatrala u celosti ispunjena. Deo tih preporuka iziskuje i izmene Ustava Republike Srbije i biće moguće ih ispuniti tek nakon što usvojimo ustavne amandmane.

Poznato je da će, ja mislim, 26. ili 27. septembra doći predsednik Venecijanske komisije i dati svoje konačno mišljenje o ustavnim amandmanima, a da će i naša delegacija polovinom oktobra posetiti njih i konačno ćemo imati ustavne amandmane i izmene Ustava koje se tiču izbora sudija i tužioca.

Zakonom se pojam korupcije jasno definiše, propisuju se jasni uslovi za izbor direktora Agencije, trajanje mandata direktora i zamenika, kao i pitanje njihovih ovlašćenja u odsutnosti.

Takođe, u članu 46. se određuje obavljanje drugog posla, ili funkcije za javne funkcionere. Nadležnost za davanje saglasnosti za vršenje druge funkcije i ovlašćenja za određivanje roka prestanka određenih funkcija, koje su u sukobu interesa. Iz svog nekog ličnog iskustva ću, pošto sam veći deo svog života se bavila sportom, i dalje se bavim sportom, i postigla sam odlične rezultate, bila sam reprezentativac u sportu, i prošle godine me kao takvog istaknutog sportistu Kik boks savez Srbije izabrao za potpredsednika tog saveza. Naravno, tražila sam saglasnost i od Skupštine i od Agencije za borbu protiv korupcije, bez obzira što ta funkcija nije plaćena, nisam dobila saglasnost, i naravno, morala sam da dam ostavku.

Htela sam da iskoristim ovu priliku i da vas pitam, da li postoji mogućnost da se možda kroz Zakon o sportu, pošto se Zakonom o sportu to ograničava, da onaj koji obavlja javnu funkciju ne može biti u funkciji nekog saveza, da li možda u sportovima koji nisu, da kažem, planetarno, popularni, fudbal, košarka, nego su tako neki, manje popularni sportovima, u kojima nažalost, niti ima novca, niti su te funkcije plaćene, da li tu postoji neka mogućnost da ljudi koji su se istakli se u tom sportu, i koji su, da kažem, dobri ambasadori tog sporta, mogu da obavljaju neku takvu funkciju iz čiste ljubavi? Da li tu postoji neki prostor, i da li možemo da napravimo neki izuzetak? Slažem se da će onda tražiti i za Sportski savez, i za fudbal, i za košarku, ali evo, pričam o nekim sportovima koji nažalost, nisu popularni, a koji godinama donose najsjajnija odličja iz svih i svetskih i evropskih prvenstava. Imamo izuzetne sportiste koji bi kasnije, eto, možda kao ja, nastavili svoju karijeru u ovim vodama, a s druge strane, njihova druga ljubav je sport, i ja sve što radim što se tiče sporta radim iz čiste ljubavi, i kao jedan dobar promoter sporta i bavljenja sportom.

Možda sam izašla iz teme, ali svakako, se tiče sprečavanja borbe protiv korupcije. Sve ove izmene o kojima mi danas raspravljamo su neophodne kako bi se nastavila borba protiv korupcije i u cilju osnaživanja Agencije kao ključne institucije za delotvorniju borbu. Korupcija je i dalje jedan od najvećih izazova za Srbiju. Ako se sećate, 2013. godine, Agencija je počela anti korupcijsku kampanju za podizanje svesti javnosti. Mislim da smo dosta napredovali na tom polju, i u periodu od 2017. do 2020. godine, kroz projekat prevencije i borbe protiv korupcije koji je finansirala EU, organizovane su brojne aktivnosti, poput seminara, obuka, konferencija, javnih događaja za podizanje svesti građana. Predstavnici vodećih institucija koji su u svom svakodnevnom radom se bave suzbijanjem korupcije su učestvovali u ovim događajima. Moram da pohvalim da su u Kraljevu, Nišu, Obrenovcu i Novom Sadu održana četiri antikorupcijska časa, sa kampanjom – prekini lanac, reci ne korupciji, za učenike srednjih škola, kako bi se podigla svest o štetnosti korupcije. Tada je više od 850 srednjoškolaca učestvovalo na časovima i steklo određeno znanje o korupciji. Mislim da je to dobro, i da trebamo od najmlađih krenuti da podižemo tu svest da je korupcija jedno zlo koje je nažalost, globalni problem, pa tako i mi kao država imamo problem.

Ono što treba naglasiti da je Vlada Republike Srbije postavila sebi zadatak, nultu toleranciju na korupciju. Znam da je potrebna snažna politička volja kako bi se problem korupcije rešio na delotvoran način, kao i snažan odgovor tužilaštva i sudstva na slučajeve visoke korupcije. Moram da završim, da bih ostavila vreme i svom kolegi. Kao što sam i rekla, u danu za glasanje podržaćemo predložene zakonske odredbe. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospođa ministar, Maja Popović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Maja Popović

| Ministarka pravde
Vi ste vrlo interesantno pitanje postavili, i to i jeste tema za razmišljanje imajući u vidu da je dozvoljeno da kažemo, od strane Agencije za sprečavanje korupcije da se bavimo nekim naučnim radom. Međutim, ukoliko se radi o članstvu u upravnom odboru, to su neka sporna pitanja. Međutim, imajući u vidu vaš pedigre u sportu i ukoliko bi ste toga mogli da date razvoju našeg sporta, o tome svakako treba raspravljati, naći neki modus na koji način, posebno što je to neka funkcija koja se ne plaća, da naši istaknuti sportisti mogu da ostanu u okviru sporta, a da opet to ne bude u suprotnosti sa odredbama ovog zakona. Svakako, ćemo predložiti to kao neku temu u budućnosti. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeći narodni poslanik Zoltan Pek. Izvolite.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Zoltan Pek

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Hvala.

Pred nama je Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika i o tome ću da govorim.

Kodeks ponašanja je dokument koji se konkretizuju univerzalne vrednosti. On je jedan vodič za delovanje i ponašanje narodnih poslanika. Kodeks ponašanja je dokument koji se promoviše politička kultura koja se zasniva na pristojnom, istinitom, transparentnom i poštenom ponašanju narodnih poslanika.

Kodeks ponašanja narodnih poslanika je izrađen poštujući metodološka pravila kao što su jasnost, jednostavnost, konkretnost, konzistentnost povezanosti relevantnosti.

Postavlja se pitanje da li je Narodna skupština mogla i ranije da donese kodeks ponašanja narodnih poslanika. Verovatno da smo mogli da donesemo, ali konsenzus je prošle godine donet i ovaj kodeks je donet prošle godine krajem decembra meseca.

Moramo naglasiti da nisu sve članice EU u svojim parlamentima donele etičke kodekse i da se zaista materija ponašanja narodnih poslanika, predstavnika građana reguliše na vrlo raznolike i različite načine i da ne postoji opšti način rešavanja ovog pitanja ni na međunarodnom, ni na evropskom planu.

Poslanici SVM misle da kodeks ponašanja narodnih poslanika predstavlja izuzetno važan korak ka vraćanju dostojanstva Narodne skupštine Republike Srbije, približavanju vlasti građanima i to bi trebalo da bude osnovni cilj svih nas, jačanje dostojanstva i integriteta narodnih poslanika.

Naime, etika, vaspitanje i ponašanje je sve na kraju krajeva individualna stvar. To je ono što donosimo iz kuće, iz sredine u kojoj smo vaspitani, jednostavno su deo našeg opšteg ponašanja koje smo doneli iz naših porodica, učili od naših roditelja.

Sam kodeks ponašanja je usaglašen sa Poslovnikom, što je najvažnije i vrlo bitno. On će unaprediti rad parlamenta, ali on sadrži određene novine u odnosu na Poslovnik, pre svega kada govorimo o sankcionisanju nedoličnog i neprimernog ponašanja.

Treba znati da mi nismo samo narodni poslanici samo u ovom plenumu, samo u ovoj zgradi, mi smo narodni poslanici i van ove zgrade, van parlamenta, na ulicama, na pijacama, na putovanjima u našoj zemlji ili van nje i gledajući na to, mi smo i narodni poslanici na tribinama, na nekoj utakmici, ako navijamo za naš tim ili za našu reprezentaciju.

Svugde se moramo dosledno ponašati, jer funkcija narodnog poslanika to zahteva. Pred nama su promene kod kodeksa ponašanja, koji se odnosi na formiranje komisije za etiku koja ima zadatak da donosi vodič za primenu kodeksa, da vrši poverljivo savetovanje narodnih poslanika u vezi primene kodeksa, organizuje i sprovodi obuke narodnih poslanika o primeni kodeksa i da daje mišljenje u vezi povrede kodeksa.

Narodna skupština bira članove komisije za etiku i to pet članova na pet godina. Od tih pet članova, tri člana su predstavnici fakultetskog nastavnog osoblja, koji su bili ili su sada angažovani na osnovnim ili master studijama iz oblasti etike, morala i moralnog razvoja. Dva predstavnika su iz službi Narodne skupštine.

Predstavnike fakultetskog nastavnog osoblja mogu predlagati sledeće institucije: Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i u Prištini koji ima privremeno sedište u Kosovskoj Mitrovici i iz državnog fakulteta u Novom Pazaru, departman za filozofiju.

Izbor kandidata vrši telo sastavljeno od tri člana odbora Narodne skupštine. Na mestima članova komisije koji se biraju iz službe Narodne skupštine, odabir ima preko internog poziva, kriterijum za člana je visoko obrazovanje, iz društveno humanističkih nauka i da ima najmanje zvanje samostalnog saradnika. Izbor kandidata vrši tele sastavljeno od tri člana, iz reda državnih službenika na položaju u službi. NJih određuje generalni sekretar Skupštine. Na osnovu predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatsko-imunitetska pitanja, Narodna skupština donosi odluku o obrazovanju Komisije za etiku. Komisija bira svog predsednika iz redova predstavnika fakultetskog nastavnog osoblja. Propisani su ovom odlukom razlozi za prestanak mandata članova ove komisije, kao i razlozi i postupak razrešenja članova ove komisije.

Ako dolazi do povrede i kršenja Kodeksa, odbor ima obavezu da prijavu o kršenju i povrede odmah dostavi komisiji, da zatraži mišljenje komisije o povredi Kodeksa, pre donošenja bilo kakve odluke. Uvedene su i novčane kazne za povrede Kodeksa, ako je opomena u pitanju onda je novčana kazna u visini od 10% od osnovne plate narodnog poslanika. Ako je izrečena javna opomena onda je ta novčana kazna u visini od 50% od osnovne plate narodnog poslanika. Ove novčane kazne se izvršavaju, u skladu sa odredbama Poslovnika Narodne skupštine.

Na kraju, poslanici SVM će podržati i glasati za ove promene odluke i na zakon što je na dnevnom redu. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospodinu Peku.
Sledeći je narodni poslanik Hadži Milorad Stošić. Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Hadži Milorad Stošić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na dnevnom redu, današnje sednice, nalazi se Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Na samom početku istakao bih da će poslanička grupa PUPS – „Tri-P“, u danu za glasanje podržati ovaj zakon i odluku, kao i ostale predloge sa ovog zasedanja i glasati za.

Dva akata o kojima danas raspravljamo su u čvrstoj međusobnoj vezi i pokazuju jednu, rekao bih, zaista iskrenu nameru ove Vlade i nas, u Narodnoj skupštini, da se svi zajedno izborimo sa takvom pošasti, kao što je korupcija.

Stalno popravljanje, preciziranje i usavršavanje zakona i nižih pravnih akata, u ovoj oblasti, ne treba posmatrati, kao nekakav nedostatak postojećih rešenja, već upravo suprotno, kao stalnu nameru da se prati stvarnost i blagovremeno reaguje na nove negativne praktične pojave u obliku korupcije. U tom smislu, predložene izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, u više članova postojećeg teksta, unose preciznije definisanje određenih pojmova i procedura.

Na početku, dobro je što se ovim zakonom postavljaju dodatni uslovi koji se zahtevaju za izbor direktora Agencije, u vidu posedovanja posebnih znanja, iz oblasti sprečavanja korupcije, što treba da doprinese u perspektivi još kvalitetnijem izboru, potencijalnog kadra i na ovaj položaj, ali i na radna mesta unutar same Agencije i njenog opšteg rada a da se sa druge strane svede na minimum mogućnosti da na takvo mesto eventualno može da dođe neki potencijalno neadekvatan direktor ili kandidat za direktora.

Sa druge strane, izmenama i dopunama u članovima 17. i 18. važećeg teksta, otklanjaju se određene postojeće nedoumice oko trajanja dužine mandata i preciziranja zamenjivanja direktora, kako ne bi došlo u situaciju da starom direktoru istekne mandat, a da se na izbor novog čeka duži vremenski period i na taj način se parališe rad same Agencije. Takve slučajeve, ne u Agenciji, ali svuda smo imali, tako da se ovom zakonskom regulativom to sprečava.

Najveću izmenu pretrpeo je član 53, gde su postavljena još strožija ograničenja u vezi davanja obaveštenja o javnim nabavkama, koja obavljaju pravna lica, u kojima funkcioner ima učešće, a tiču se drugih javnih subjekata.

Umesto dosadašnjeg rešenja, po kome su se ova obaveštenja davala samo u slučajevima kada su se ovi ugovori zaključivali sa onim pravnim licima kojima Republika Srbija, pokrajina, jedinica lokalne samouprave ili gradska opština imali preko 20% svog kapitala. Sada je taj prag brisan i ubuduće će se zahtevati da se prijavljuju apsolutno svi ovakvi slučajevi u kojima može doći do potencijalnog sukoba interesa.

Još je važnije to što će ovim zakonom Agencija biti ovlašćena da napravi javno dostupnu evidenciju i ovih funkcionera i takvih pravnih lica i svih poslova koje bi oni obavljali. Mislim da i sami shvatamo važnost ovih rešenja kako bi ovi potencijalni slučajevi koji su do sada ostajali ispod radara, takođe bili podvedeni pod postojeći zakon, odnosno zakonska rešenja.

Javno objavljivanje ovih podataka će podstaći širu javnost i medije da se oni uključe u praćenje svih postupaka u znatno većem broju nego do sada pa će i to biti dodatni mehanizam za kontrolu. U delu koji se odnosi na prijavljivanje imovine novinu predstavlja dopuna po kojoj je pojašnjeno da se pod pojmom drugih bitnih podataka koji se prijavljuju podrazumevaju pre svega gotov novac, digitalna imovina u vidu digitalnih valuta kao i sva druga pokretna imovina ili vrednost koja prelazi pet hiljada evra.

Podsećam vas da smo mi pre izvesnog vremena u ovoj Skupštini usvojili zakonska rešenja koja precizno regulišu sticanje i trgovinu digitalnim valutama, a imajući u vidu da se radi o delatnosti koja dobija sve širi zamah dobro je da je i u ovu oblast uvedena u pregled imovine javnih funkcionera.

Naposletku, završnim odredbama zakona predviđeno je pooštravanje donjeg praga iznosa novčanih kazni za prekršaj iz ovog zakona, što svakako treba pozdraviti samo što bih ovde stavio jednu malu napomenu. Naime, svako od nas zna da je bilo slučaja kolega koji nisu podnosili izveštaje o imovini i prihodima u zakonski propisanom roku, i neću kriti da se to ranije jednom ili dva puta desilo i u našoj poslaničkoj grupi, ali ja želim ovde da javnosti kažem da su tu u ogromnom broju slučajeva radilo i radi samo o pukom previdu i zaboravu, odnosno nehatnom prekoračenju zakonom propisanih rokova. Naravno, to ne može biti adekvatno opravdanje za ovakve slučajeve, a naročito se mora primetiti neki vid sankcije, da se mora primeniti neki vid sankcije, samo mislim da se mora voditi računa u ovakvim postupcima i da se odmah izriču najviše novčane kazne kako se to nekome desilo prvi put i samo jednom, a da takve funkcionere Agencija svakako treba vrlo detaljno da proveri kako bi se otklonio svaki vid sumnje.

Poštovani narodni poslanici, na kraju se može zaključiti da se ovde radi o kvalitetnim poboljšanjima postojećih rešenja vezanih za borbu protiv korupcije, samim tim naša poslanička grupa PUPS - „Tri - P“ će u danu za glasanje dati svoju punu podršku za njihovo usvajanje.

Na kraju bih samo želeo dodam da bi sama Agencija mogla da uputi nama i Vladi pored redovnih godišnjih izveštaja jedno svoje viđenje da li bi možda trebalo izvršiti i još neke izmene teksta zakona, pa da se o njima otvori javna rasprava i da ih razmotrimo, jer sam siguran da nema nikoga ko bi se protivio daljem usavršavanju i preciziranju ovih pravnih odredbi.

Drugi akt koji se nalazi na današnjoj raspravi su izmene i dopune Kodeksa ponašanja narodnih poslanika. One se pre svega odnose na detaljna pojašnjenja vezana za Komisiju za etiku, jer je postojećim tekstom ovog propisa bilo predviđeno da će se o njenom radu usvojiti poseban akt. Stoga se to pitanje reguliše ovim izmenama i dopunama tako što se dodavanjem desetak novih članova precizira sastav te Komisije i način njenog izbora.

Predviđa se da ova Komisija broji pet članova i to tri iz redova fakultetsko-nastavnog osoblja sa državnih fakulteta koje je angažovano u oblasti etike i morala i dva zaposlena u službi Narodne skupštine i da će ih birati Narodna skupština na predlog Administrativnog odbora.

Način selekcije kandidata iz reda fakultetsko-nastavnog osoblja, kakav je predviđen u članu 23v. vrlo dobar i predstavlja jedan model kome bi generalno trebalo težiti i u drugim slučajevima izbora na funkcije pa i zapošljavanja tamo gde je to moguće, jer konačno mora da se ustanove kriterijumi za sve pozicije. Naime, tu je predviđeno da će jedini kriterijum za predlaganje i rangiranje kandidata biti, broj bodova vezan za objavljene naučne radove iz ovih naučnih oblasti.

Dakle, neće biti nikakvih mogućnosti za nečiji subjektivizam i diskreciono pravo ili diskrecione ocene, već će troje prvoplasiranih sa te list biti predloženi i za članove Komisije, što stvara osnovnu pretpostavku u objektivnosti u njihovom budućem radu.

Druge izmene odnose se na uređenje uvođenje mogućnosti i za novčano kažnjavanje poslanika koji bi se eventualno ogrešili o odredbe Kodeksa i to je takođe pozitivna novina, jer predviđa javno objavljivanje mera opomene, što realno znači da imaju uticaja na prekršioce.

Poštovani narodni poslanici, pošto smatramo da se radi o dobrim zakonskim predlozima poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje dati svoju podršku za usvajanja ovog zakona i ove odluke.

Takođe, poslanička grupa PUPS „Tri P“ će u danu za glasanje podržati i ostale predloge i zakonska rešenja, razmatrana na ovoj sednici i glasati za. Poštovani prijatelji, uvaženi građani Srbije zahvaljujem se na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Sledeća je koleginica Snežana Paunović.
Izvolite.