Četrnaesto vanredno zasedanje , 21.09.2021.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Ana Pešić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, uvažena ministarka, dragi građani Republike Srbije, osnovni cilj novog Zakona o sprečavanju korupcije jeste zaštita javnog interesa, smanjenje rizika od nastanka korupcije, kao i jačanje odgovornosti organa javnih vlasti i javnih funkcionera.

Nakon godinu dana stvorile su se mogućnosti da se ovaj zakon unapredi i pospeši i pojam korupcije će biti bolje definisan, a javni funkcioneri će imati obavezu da daju podatke i o gotovom novcu.

Problem korupcije je globalan i nema zemlje koja se nije susrela sa njenim negativnim efektima, ali i obaveza svake zemlje prema svojim građanima jeste da se bori protiv nje.

Od dolaska SNS na vlast borba protiv korupcije je jedan od prioriteta, ali i strateški plan Vlade Republike Srbije.

Međutim, ne mogu da se ne osvrnem na period između 2000. i 2012. godine, koje su obeležile mnogobrojne pljačkaške privatizacije, zloupotrebe službenog položaja, pljačke u javnom sektoru, posrnula ekonomija, nezaposlenost i kriminal.

Koruptivni političari DS su razrušili i uništili Srbiju uz otpuštanje velikog broja radnika i urušavanje institucija. Ova politička elita je svoj interes uvek stavljala iznad interesa građana Srbije, koji i danas osećaju posledice njihove pohlepne i nemoralne vlasti.

Nažalost, mi i danas imamo priliku da gledamo kako isti ti koji su zloupotrebom svojih položaja stekli milione, stanove i brojne koristi, da se bez imalo srama i dalje obraćaju građanima, preko čijih leđa su stekli bogatstvo. Tako slušamo Miroslava Aleksića, Jeremićevog potrčka, koji je ovih dana jedan veliki poljoprivrednik, kako sebi daje za pravo da uopšte govori o korupciji. Čovek koji, dok je bio na mestu predsednika opštine Trstenik, je sam sebi nezakonito podigao platu i samim tim postao jedan od najplaćenijih predsednika opštine. Pored toga, ovaj, kako sebe danas naziva pošteniji, opozicionar je menjajući funkcije nameštao tendere za sebe i svoje prijatelje kako bi stekao milione. Uz to, dodajte brojne malverzacije, pronevere u mesnim zajednicama, nenamensko trošenje kredita i zloupotrebu javnih nabavki.

Sa druge strane, u Beogradu nam je Dragan Đilas ostavio njegovo životno delo – dug od 1,2 milijarde evra.

Građani očekuju da se ovakvi pojedinci, koji su otimali i poharali, konačno odgovaraju, jer ne zaboravljaju se prazne opštinske i gradske kase širom Srbije, ne zaboravlja se devastirana ekonomija i urušena infrastruktura, ne zaboravlja se ni jedan spakovan kofer, ni jedna ukradena mladost, ne zaboravlja se ni borba za državne funkcije zarad ličnog interesa. Zato svi mi ovde trebamo da se zapitamo zašto smo u politici i zašto radimo ovaj posao, da li je to zbog građana Republike Srbije ili zbog naših ličnih interesa.

Predsednik Aleksandar Vučić, nam svakodnevno pokazuje da su prioritet građani, nove bolnice, nove fabrike, novi autoputevi, brojne investicije, da su nas izabrali da radimo u korist i za boljitak svih građana. Ne želimo da funkcioneri, kao nekada, koriste javne funkcije za sticanje ličnog bogaćenja i stvaranja monopola za svoj lični biznis, nego da rade u korist građana i odgovaraju pred njima.

Ovim zakonom želimo da stavimo do znanja i funkcionerima, a i građanima – ukoliko postoji bilo kakva mogućnost za zloupotrebu položaja, ali i sukob interesa, da će biti kažnjeni, bez obzira ko je u kojoj stranci. To je ono najbitnije. U ovoj borbi neće biti ni zaštićenih, ni povlašćenih, kao što smo mnogo puta do sada i pokazali.

U danu za glasanje ću podržati ovaj Predlog zakona. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, koleginici.
Sledeći je narodni poslanik Dejan Kesar.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dejan Kesar

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, cenjena ministarka, poštovani građani Srbije, pred nama su danas dva akta i jedan od akata jeste i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i drugi akt jeste Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Kodeksa o ponašanju narodnih poslanika. Oba akta koja se danas nalaze pred nama, narodnim poslanicima, imaju za cilj da predloženim rešenjima urede ponašanja u svojim oblastima delovanja.

Kada govorimo o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije, razlozi zbog kojih je Vlada, kao ovlašćeni predlagač, ovaj predlog zakona uputila u Dom Narodne skupštine su dvostruki.

Sa jedne strane potreba usklađivanja postojećeg zakonskog akta sa preporukama koje su stigle od Grupe država za borbu protiv korupcije, odnosno GREKO, i sa druge strane potrebe da se postojeća zakonska rešenja jasno definišu kako bi u narednom periodu mogla da se primenjuju na bolji način. Upravo na ovom primeru, na primeru Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije vidimo jasno želju i volju i Vlade, kao ovlašćenog predlagača, i Ministarstva pravde i Agencije za sprečavanje korupcije da ovaj zakonski tekst učinimo boljim kako bi se na efikasniji način borili protiv koruptivnih dela i koruptivnih radnji.

Kao što su moje kolege prethodnici govorili o korupciji – korupcija jeste bolest savremenog sveta i, kada bismo želeli da korupciju definišemo kroz primer stručne literature, mogli bi da kažemo da je korupcija jedan od vidova kriminaliteta koji se može definisati i kao kriminal „belog okovratnika“. Time se definišu sva ona krivična dela kod kojih postoji teškoća dokazivanja izvršenja, odnosno postojanja konkretnog krivičnog dela, kao i ona krivična dela gde se izvršioci tih krivičnih dela služe na način da koriste određene praznine u postojećim zakonskim aktima. Zato je veoma važno da postojeće zakonske akte prilagodimo trenutnom vremenu, da prilagodimo postojećim situacijama kako bi se na efikasniji način borili protiv svih onih stvari koje su regulisane krivičnim zakonodavstvom, a kako država i državni resursi ne bi bili na gubitku.

Ono što je bitno reći jeste da se u stručnoj literaturi korupcija naziva, odnosno može definisati zbirom radnji kojim određeno lice želi da ostvari lično blagostanje na uštrb države i državnih resursa. Zato je veoma bitno da na taj način preduzmemo sve neophodne radnje kao ozbiljni i odgovorni činioci da zaštitimo i državu i da zaštitimo državne resurse. Korupcija svoje negativne efekte može da pokaže i na pojedincima i na državi, jer ukoliko imate raširenu korupciju u jednoj demokratskoj državi, te negativne implikacije se mogu videti na različitim primerima.

Sa jedne strane imate problem prilikom ostvarivanja zakonom zagarantovanih prava koje proizilaze iz Ustava i zakona, a sa druge strane što strani investitori neće da dođu u vašu zemlju da investiraju svoj novac zato što kažu – pa, da, ta zemlja ima problem sa korupcijom, pitanje je kako ćemo mi poslovati i pitanje je kako ćemo mi određene pravne probleme koji proizilaze iz tog poslovanja moći da rešimo u daljem vremenskom intervalu. Zato je veoma bitno da radimo konstantno na tome da korupciju svedemo na najmanji mogući nivo.

Kada govorimo o samoj korupciji, veoma mi je žao, ministarka, što ovakve odredbe koje se danas nalaze u Predlogu zakona o sprečavanju korupcije nismo imali 2010, 2011. i 2012. godine, kada smo imali eklatantan primer korupcije koja je vršena od strane javnih funkcionera koji su sedeli u tadašnjem vrhu države.

Ono što bih, takođe, želeo da kažem, a vratiću se na ovu temu, jeste da su predložena rešenja veoma jasna, da su veoma koncizna i da otklanjaju svaki oblik sumnje kako će se određena rešenja primeniti u konkretnoj situaciji. Sem onih rešenja kojima se jasno regulišu određena kadrovska pitanja u okviru Agencije za sprečavanje korupcije, a to je da će mandat zamenika direktora Agencije trajati, odnosno ukoliko dođe do prestanka mandata direktora Agencije, do izbora novog direktora, odnosno da prilikom izbora novog direktora on mora da poseduje određena stručna znanja iz oblasti korupcije.

Takođe, veoma mi je drago što danas imamo predložene izmene i dopune koje jasno definišu da lica koja su zaposlena u organu, koja su zasnovali stalni radni odnos u organu javne vlasti ne mogu da osnivaju privredna društva i ne mogu da se bave samostalnom delatnošću.

Ono što je takođe veoma bitno jeste da isti ti nosioci javnih funkcija ubuduće ne mogu da učestvuju u upravljanju privrednim društvima, niti mogu da imaju određena upravljačka prava.

Kao što sam rekao, veoma mi je žao što ovakve odredbe nismo imali 2010. godine. O svim koruptivnim radnjama koje su se dešavale do 2012. godine nismo samo mi govorili kao predstavnici najjače opozicione stranke u tom trenutku. Nismo samo mi govorili šta se dešavalo na republičkom nivou, šta se dešavalo na gradskom nivou, šta se dešavalo po opštinama širom Srbije. O tome su govorile i nadležne državne institucije, a o tome najbolje govori i Izveštaj tadašnjeg saveta za borbu protiv korupcije na čelu sa Vericom Barać.

Ovo što ja danas držim u rukama jeste Izveštaj o pritiscima i kontroli medija u Srbiji koje je sačinio Savez za borbu protiv korupcije 19. septembra 2011. godine.

Zašto sam ja ovaj dokument danas doneo u Narodnu skupštinu? Zato da bi prestali da mediji koji su bliski predstavnicima bivšeg tajkunskog režima govore o tome da mi ovde narodni poslanici koji vrlo savesno i odgovorno obavljamo ovaj posao, mi konstantno iznosimo paušalne izjave da su te izjave neutemeljene, da su te izjave bez dokaza i da tim izjavama želimo da naštetimo njihovim strankama, a i njihovom ličnom ugledu i integritetu.

Ovaj dokument koji sam ja doneo je javno dostupan i on se može naći na sajtu Saveta za borbu protiv korupcije. Da ja sada ne bih iznosio sve detalje i da ne bih oduzimao vreme mojim dragim kolegama, ja ću citirati neke stvari koje se odnose na ljude koji su bili visoki javni funkcioneri do te 2012. godine i koji su odlučivali o našim pravima i interesima u tom trenutku.

Ukoliko dođete na stranu 28. ovog Izveštaja, veoma lepo piše da je Savez za borbu protiv korupcije svoju pažnju posvetio „Multikom grupi“ i „Dajrekt mediji“ i Emoušn grupi“. Sve te tri firme su bile u vlasništvu ili je imao određena upravljačka prava, što je u vezi sa današnjim izmenama i dopunama, bivši gradonačelnik Beograda, Dragan Đilas.

Ne pričamo mi ovde, narodni poslanici, o Draganu Đilasu zato što je on predsednik određene opozicione stranke. Mi narodni poslanici ovde pričamo o Draganu Đilasu zato što govorimo o svim onim činjenicama i svim onim stvarima koje se mogu dokazati da je on direktno učestvovao da budžet Republike Srbije i budžet grada Beograda bude oštećen u određenim novčanim iznosima.

Savet za borbu protiv korupcije kaže – preduzeće „Multikom grupa“ je osnovano još 2004. godine. Znači, mnogo ranije, pre nego što je Dragan Đilas došao na funkciju gradonačelnika. „Multikom grupa“ i „Dajrekt medija“ iz godine u godinu beleže rast neto dobitka. Tako je „Dajrekt medija“, prema podacima iz APR-a u 2008. godini, ostvarila neto dobitak od 558 miliona dinara, dok je u prethodnoj 2007. godini bio manji za gotovo 200 miliona, a u 2009. godini je ostvarila dobitak od 619 miliona evra.

Slično je i sa „Multikom grupom“ koja je zajedno sa povezanim preduzećima iz godine u godinu, od 2008. do 2012. godine ostvarivala sve veće i veće neto dobitke.

Ono što je važno, u 5. stavu strane 29. stoji – Savet za borbu protiv korupcije utvrdio je da štamparija „Big print“, koja je deo „Multikom grupe“, ostvaruje, sada molim građane da obrate pažnju, ostvaruje direktnu poslovnu saradnju sa državnim institucijama, među kojima ima onih koje se finansiraju direktno iz budžeta grada Beograda, čiji je gradonačelnik upravo Dragan Đilas. Ta firma sarađuje sa „Ateljeom 212“, „Zvezdara teatrom“, „BDP“-om, „JDP“-om, ali i Turističkom organizacijom Beograd.

Mi kada ovde govorimo da postoje sumnje je najblaže upotrebljena reč kada vidimo ove podatke koje je dala relevantna državna institucija. O čemu mi ovde, narodni poslanici, treba više da objašnjavamo kada Savez za borbu protiv korupcije govori o tome da postoji direktna povezanost firmi sa gradskim preduzećima, na čijem čelu grada tada je bio Dragan Đilas?

Da ne pričamo o mostu na Adi, koji je veoma bitan zato što su se predstavnici bivše vlasti mnogo puta pozivali na to. Taj most je nas koštao, sve ovde, 500 miliona evra. Tri stotine miliona evra su samo koštale pristupne saobraćajnice. Cena mosta od 500 miliona je pola vrednosti ukupne vrednosti današnjeg Moravskog koridora.

Zašto je to bitno? Most u Francuskoj, čiju ja sliku danas ovde držim, je najviši most na svetu koji ima, ovde možete da prebrojite, šest pilona. Mosta na Adi na koji se Dragan Đilas i te kako pozivao, da je to najveći infrastrukturni projekat koji je izgrađen za vreme njegovog mandata, ima dva pilona, a košta 500 miliona evra. Onda, otkrivamo da su određena lica bliska njemu uzimala određeni novac na ime provizije.

Nije samo most na Adi u tom trenutku bio problem. Bio je problem nabavke podzemnih kontejnera, bio je problem nabavke softvera u vrednosti od 10 miliona evra koji nikad nije iskorišćen, bio je problem da se sarađuje direktno sa javnim ustanovama i javnim preduzećima i rezultat svega toga jeste da je grad ostao zadužen za skoro milijardu i dvesta miliona evra.

Ono što je takođe veoma bitno, druga stvar koju sam doneo u Narodnu skupštinu, da ne bi ispalo da predstavnici SNS iznose paušalne izjave, jeste kada odete na bazu imovine političara koji se može naći na sajtu KRIK, a svi ovde znamo i cela Srbija zna da KRIK nije blizak politici SNS i da se na KRIK-u mogu naći najgori tekstovi koji su usmereni i protiv SNS i protiv predsednika Aleksandra Vučića i protiv njegove porodice, nađete bazu imovine političara, odnosno imovine Dragana Đilasa.

U tom tekstu stoji: „Dok je bio na vlasti, razvio je svoje poslove i uvećao bogatstvo, a njegove firme tih godina imali su prihode i do 80 miliona evra godišnje“. Da ne pričamo mi ovde paušalno da Dragan Đilas i njegov brat imaju trideset i nešto stanova na najelitnijim lokacijama, to pokazuje izveštaj KRIK-a iz baze imovine političara.

Sada, ono što je najbitnije jeste da dolazimo do međustranačkog dijaloga. Zašto je međustranački dijalog veoma važan? Ti isti predstavnici koji su navikli da trpaju sebi milione u džepove neće da dođu mirno na vlast. Oni konstantno prete nasiljem, konstantno prete pobunama i žele da dođu na vlast tako da ih dovede neko. A to da ih dovede neko je jasno prikazano i nakon međustranačkog dijaloga, kada su se oni sve vreme ranijih godina pozivali na strance, pozivali na strani faktor, da neće da razgovaraju sa Aleksandrom Vučićem, da neće da razgovaraju sa predstavnicima svog naroda, nego je njima najbolje da razgovaraju sa Tanjom Fajon, Bilčekom, Kukanom i Falkenštajnom.

Nakon druge runde dijaloga, kada su videli da taj njihov zahtev su puste želje koje niko neće da prihvati zato što te želje mogu samo oni sebi da ispunjavaju zato što te stvari nisu realne, oni posle toga kažu – nisu nama dobri ni stranci, nećemo mi strance, mi ćemo sami da se borimo za našu slobodu.

Znate zašto oni to rade? Oni stalno odlažu rešavanje tog problema zato što znaju da nemaju podršku u svom narodu i zato što su odluku o bojkotu doneli i pre prvog međustranačkog dijaloga.

Građane moram da podsetim da je predsednik Aleksandar Vučić takođe pokrenuo i unutrašnji dijalog o pitanju KiM, gde su ti isti predstavnici bežali od toga i rugali se tom dijalogu.

Zato je veoma važno da danas kada govorimo o Kodeksu, o ponašanju narodnih poslanika, tim Kodeksom, koji je već ranije donet u domu Narodne skupštine, moramo da regulišemo međusobne odnose kako više ne bi bili svedoci konstantnih napada od strane predstavnika opozicionih stranaka i drugih činilaca na nas, da idemo ka tome zato što nemamo politički program, da vređamo Aleksandra Vučića, da vređamo poslanike SNS i da vređamo sve one koji ne podržavaju to njihovo, a to njihovo jeste da dođu na vlast bez izbora i bez volje građana.

Kao što je predsednik poslaničke grupe Aleksandar Martinović rekao, podneo sam dva amandmana i to amandman na član 23. gde se posle reči u daljem tekstu – vodič, dodaju reči - u roku od 15 dana od dana obrazovanja komisije. Zato što smatram da je veoma važno da se postupak sprovođenja obuke narodnih poslanika za primenu tog Kodeksa da se sprovede, a veoma je važno da se sa njim započne u roku od 15 dana od dana obrazovanja komisije.

Ono što je mnogo bitnije jeste da u amandmanu 2. koji sam podneo, u članu 5. Predloga odluke, član 30 menja se i glasi. U njemu je jasno sadržan celokupan postupak ukoliko dođe do prijave kako se vrši postupak od početka do kraja. Time, samo da bi javnosti objasnio, da ne misle opet građani da mi podnosimo kojekakve amandmane i da ne mislimo u interesu i Narodne skupštine i svih drugih činilaca, koji mogu učestvovati u tom postupku, jeste da ukoliko je prijava podneta protiv člana odbora da će umesto njega postupati zamenik člana odbora, a ukoliko je podneta prijava protiv zamenika člana odbora njega će menjati drugi zamenik člana odbora koji je uzeo učešće u radu tog odbora.

Da ne bi previše vremena oduzimao mojim kolegama, koji će učestvovati u raspravi u toku današnjeg dana, želim da kažem da je veoma važno da ovakve i slične akte Vlada predlaže i vaše ministarstvo, ministarka, jer smatram da su oni veoma bitni kako bismo očuvali resurse Republike Srbije i kako bismo nastavili putem prosperiteta i boljeg života.

Ono što bi želeo da poručim predstavnicima opozicionih stranaka i ljudima koji misle da oni rade dobre stvari jeste da dok je SNS i dok je predsednik Aleksandar Vučić na čelu države, mi nikada nećemo dozvoliti da odluke u našoj državi donose stranci i drugi strani faktori, zato što mi jedni poštujemo volju građana Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem gospodinu Kesaru.
Sledeća je uvažena koleginica Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarko, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani Republike Srbije, pred nama se danas nalaze dva vrlo važna zakonska rešenja, to su izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Predlog odluke o izmeni Odluke o Kodeksu ponašanja narodnih poslanika.

Najpre moram da istaknem da je Republika Srbija demokratska zemlja, da krupnim koracima se dešavaju demokratski procesi i da Republika Srbija u skladu sa strateškim opredeljenjem Vlade i predsednika Aleksandra Vučića teži da postane punopravna članica EU. Na putu priključivanja EU jedna od naših obaveza jeste i usklađivanje našeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ne samo radi EU, već pre svega iz razloga da bi naši građani živeli bolje, da bi naši građani bili zadovoljniji, da bi država postala 100% servis građana i radila isključivo u njihovom interesu i za boljitak životnog standarda svakog građanina.

Najpre moram da istaknem da 2012. godine dolazeći na vlast SNS kao jedno od svojih prioriteta, gotovo prioritet broj jedan, iznela je odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije, odnosno nultu toleranciju na korupciju. Zašto smo to uradili? Zato što je zemlja punih 12 godina, do 2012. godine, bila ogrezla u kriminalu i korupciji i to od predstavnika najviše izvršne vlasti.

Zašto je korupcija opasna? Opasna je zato što je u direktnoj vezi sa povećanjem siromaštva građana Republike Srbije i sa ličnim bogaćenjem malog broja pojedinaca, uglavnom onih koji su vršili izvršnu vlast, a to su Dragan Đilas, Vuk Jeremić, Boris Tadić i ostalo društvo tajkunskog žutog preduzeća .

Još je Verica Barać, nadovezaću se na govor mog uvaženog kolege Kesara, ukazivala da leglo korupcije u Republici Srbiji leži u stvari u izvršnoj vlasti, odnosno u Vladi.

Verica Barać je ukazivala da izvršna vlast u Republici Srbiji kontroliše u potpunosti medije, da u potpunosti kontroliše pravosuđe, odnosno da su i mediji i pravosuđe potpuno zarobljeni od strane izvršne vlasti.

Verica Barać takođe je ukazivala na sporne privatizacije, odnosno na sva ona činjenja i na sva ona nedela žute korumpirane vlasti oličene u liku i delu Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića u zatvaranju i stavljanju katanaca na hiljade i hiljade fabrika, otpuštanju preko 400 hiljada radnika na ulice, o tome da je nezaposlenost bila gotovo najveća u Evropi, iznosila je oko 26% i inflacija je bila dvocifrena. Gotovo da građani nisu mogli da zadovolje osnovne egzistencijalne potrebe.

Sem toga, u vreme vršenja vlast Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Borisa Tadića moram da napomenem da zbog toga što su ljudi ostajali bez posla, zato što su im katanci stavljani na fabrike i njihova deca su ispaštala na taj način što zbog neprimanja plata i zbog neplaćanja doprinosa i poreza njihova deca nisu imala zdravstvenu zaštitu. Tako da žuto tajkunsko preduzeće predvođeno Draganom Đilasom nije prezalo ni od ugrožavanja osnovnih ljudskih prava pre svega dece, a tu i osnovnog ljudskog prava, a to je pravo na zdravlje i pravilan i kontinuiran psihofizički razvoj dece.

Takođe moram da napomenem da je MMF videvši s kim ima posla do 2012. godine glavom bez obzira 2011. godine otišao iz Srbije. Nikakvih investicija nije bilo jer jednostavno niko nije mogao imati poverenje u vlast koja u svojoj biti i u svojoj suštini jeste korumpirana.

Od 2012. godine do sada doneli smo mnogo zakona koji su antikoruptivni, koji u svojoj srži i suštini imaju taj elemenat antikoruptivnosti. Jedan od zakona koje smo doneli sem Zakona o sprečavanju korupcije je takođe Zakon o poreklu imovine, Zakon o lobiranju, Zakon o političkim strankama i drugi zakoni.

Bivša vlast predvođena Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, uništila je pravosudni sistem do te mere – pravosuđe jeste jedan od stubova i oslonaca svake države i pravosuđe jeste osnova za pravdu svakog građanina da od 137 osnovnih sudova te osnovne sudove sveli su na samo 37, tako da je dostupnost pravdi običnom čoveku, običnom građaninu učili dalekom i gotovo nedostižnom. Još jedna stvar, direktno su udarili na dostojanstvo, čast i ponos sudija onog dana kada su njih hiljadu, i sudija i tužioca, samo u jednom danu bez ikakvog obrazloženja ostavili bez posla.

Moram da istaknem da zakon koji se odnosi na izmene i dopune Zakona o sprečavanju korupcije je vrlo značajan zato što on precizno definiše pojedine, odnosno dopunjuje jedine zakonske odredbe.

To su zakonske odredbe koje se odnose na sam pojam korupcije. Zatim, zakonska odredba koja se odnosi na dodatni uslov za direktora Agencije za sprečavanje korupcije, a to je da mora da ima posebna znanja, iskustva i dodatne obuke u oblasti sprečavanja i borbe protiv korupcije. Zatim se dopunjuju odredbe koje se tiču pomoćnika direktora, da on može da obavlja dužnost do izbora novog direktora, odnosno definiše se uloga vršioca dužnosti direktora.

Ono što je značajno jeste da se pooštravaju prekršajne kazne za sve one funkcionere koji ne podnose u zakonskom roku, ne odazivaju se na poziv Agencije. Te prekršajne kazne su dvostruko povećanje, a takođe postoji krivična odgovornost za neprijavljivanje imovine prihoda i ta krivična odgovornost se odnosi na to da je zaprećena kazna zatvora od šest meseci do pet godina.

Ono što moram da istaknem, da za razliku od 2012. godine, danas je Srbija jedno veliko gradilište, danas se u Srbiji radi i gradi. Danas gotovo u svakoj opštini, u svakoj lokalnoj samoupravi su otvorene nove fabrike, ljudi se zapošljavaju, nezaposlenost je smanjena. Javni dug je takođe smanjen, što znači da ne zadužujemo našu decu, ne zadužujemo buduće generacije i gotovo da nema dana kada predsednik Aleksandar Vučić u nekoj opštini ili u nekom gradu ne otvori novu fabriku. To znači da investitori imaju poverenja u našu zemlju, imaju poverenja u stabilnost naše zemlje, imaju poverenja u efikasan rad institucija, jer nemačke kompanije sigurno ne bi otvarale svoje fabrike i zapošljavale naše ljude, a njih danas 72.000 radi u nemačkim kompanijama. Broj radnika 2014. godine koji je radio u nemačkim kompanijama je bio svega 17.000.

Takođe, švajcarske firme dolaze u Srbiju, otvaraju se, zapošljavaju se naši radnici. Japanske firme, a gotovo najpoznatija u svetu „Tajers“, postavljen je kamen temeljac i treba da se otvori u Inđiji. Sve to se ne bi radilo da stranci nemaju poverenja i u institucije, ali i u politiku mira i stabilnosti koju predvodi Aleksandar Vučić. Za sve one koji bi danas da se dočepaju vlasti, a ti koji bi danas da se dočepaju vlasti, vladali su do 2012. godine, to su Đilas, Jeremić, Tadić, moraju da znaju, vrhovni sudija svim političkim partijama je jedino narod na slobodnim izborima. Taj narod veruje politici rada, rezultata, politici Aleksandra Vučića i to je na predsedničkim izborima u dvomilionskom broju pokazao.

Prema tome, oni koji su bili korumpirani do 2012. godine, oni koji su pljačkali svoj narod, a bogatili svoje lične džepove, moraju otići na smetlište istorije, jer njima nema mesta u ovoj i ovakvoj Srbiji. Srbija je zemlja pristojnih ljudi, Srbija zna i pamti, Srbija vidi ko radi u njenom interesu svakog dana, ko se bori za svako radno mesto, ko se bori za mir i stabilnost, ko donosi prosperitet i budućnost našoj deci, a to je politika Aleksandra Vučića. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Tvrdišić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Bratimir Vasiljević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Bratimir Vasiljević

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Poštovani potpredsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pred nama su danas dva predloga izmena zakona, Zakona o korupciji, Zakon o etičkom kodeksu.

Kako su se stvorili uslovi na predlog grupe država Evropskog saveta, tzv. GREKOS, pa i na traženje Republike Srbije, obzirom da država Srbija spada u red zemalja koje poštuju pravila demokratskih principa, da se ova materija uredi na jedan sveobuhvatniji i celovitiji način i savet za ova pitanja Evrope je dao sugestije i dao predloge kako može da se uredi bolje i kvalitetnije, kao što je Zakon o etičkom kodeksu, iako smo ga doneli u decembru 2020. godine. Neke stvari su trebale da se definišu na jedan kvalitetniji i jedan bolji način i evo nam prilike da to danas uradimo, da se potrudimo da taj zakon bude potpuno celovit, jer znamo koliko je važan i koliko je potreban.

Pre svega je namenjen nama, narodnim poslanicima, jer znamo šta se dešavao u prethodnom periodu i kakvi su se sve ekscesi i izlaganja ovde pojavljivala. Na taj način smo urušavali ovaj visoki dom. Kako se to ne bi dalje nastavilo i kako bi se na jedan sveobuhvatan način uredilo, da u buduće ovaj dom Republike Srbije liči na ono na šta je namenjen, tako da ću podržati sve izmene koje su date u ovom predlogu izmene Zakona o kodeksu. Uspostaviće se komisija koja će voditi računa o tome, a čak su i predviđene kazne koje će definisati Odbor za mandatno-imunitetska pitanja, zatražiće pre svega komisiju koja će biti sastavljena od stručnih ljudi.

Ono što je važno, jeste da ti ljudi mogu u jedom mandatu koji traje pet godina da obavljaju tu dužnost, da se i tu ne bi stvarala neka vrsta uticaja na to. Komisija ne može biti izabrana u drugom mandatu, znači, sačinjavaće je novi ljudi, tako da je predviđeno za kršenje kodeksa, na prvoj opomeni deset posto kazne od ličnih primanja narodnih poslanika, a za javnu opomenu i do 50% od ličnih primanja poslanika. Nadamo se da će to uvesti red u ovom viskom domu i pomoći da narodni poslanici rade svoj posao za ono za šta su i izabrani.

Kada je u pitanju korupcija znamo da je to jedna rak rana svakog društva i svakako da je potrebno i da je važno da se ta materija do kraja uredi, a opet se odnosi pre svega na narodne poslanike, sudije i tužioce koji su u obavezi da prijavljuju i ono što do sada nije bilo, gotov novac i nekretnine koje su veće od pet hiljada evra. Predviđene su daleko rigoroznije kazne za nepoštovanje toga i čak krivično delo gde je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora ukoliko se namerno prećutkuje ili namerno ne prijavljuje imovina za koju su narodni poslanici, sudije i tužioci obavezni da prijave Agenciji za sukob interesa.

Ono što sam hteo da se osvrnem na stanje u Srbiji, jer ne mogu to nikako da preskočim, prateći i posmatrajući da se Srbija dnevno menja u svakom pogledu, moram malo da se osvrnem i na tu temu, kada je u pitanju privreda, kada je u pitanju Vojska Srbije, kada je u pitanju politika Srbije kako to danas izgleda. Potpuno je razumljivo što oni koji ne vole zašto se Srbija ovako menja i zašto Srbija ovako brzo napreduje, a posebno u okruženju.

Videli ste da su mnoge zemlje oko nas potpuno nezadovoljne zašto Srbija velikim koracima grabi napred, i ako to sve sagledamo kako to danas izgleda, a bogami i oni koji su zainteresovani da na vlast dođu, ako je to ikako moguće bez volje naroda, što smatram da se to neće desiti nikada, jer jednostavno građani Srbije odlično vide ko vodi Srbiju i u kom pravcu i kako je vođena do 2012. godine i šta se desilo od 2012. na ovamo.

Ja bih u tom kontekstu i nabrojao neke stvari koje su evidentne i koje su svima vidljive, ako hoće da ih vide. Srbija danas gradi 10 autoputeva i ja pitam i građane, a pitam i nas poslanike koja to još zemlja u svetu toliki broj autoputeva i brzih saobraćajnica radi? Nema ih i ne može da se navedu sem Srbije ni jedna.

Pet kliničkih centara je od dolaska SNS, naš predsednik i naša Vlada, pet kliničkih centara u zemlji Srbiji se radi, i postavlja se pitanje – a, šta su to radili ovi pre 2012. godine, što kukaju nad sudbinom Srbije i svaki dan prolivaju suze, kako bi oni to bolje radili, a znamo kako su radili i dokle su doveli Srbiju.

Kada su u pitanju klinički centri, Klinički centar u Nišu znate da je završen, u Novom Sadu se intenzivno gradi, Beogradu, Kragujevcu, Novom Pazaru i sve pored ovolikih građevina i ulaganja u kapitalne investicije, Srbija umesto kako je bilo do 2012. godine javni dug je tada iznosio 78% od BDP-a. Danas Srbija ima manji javni dug ispod 58% i pored tolikih ulaganja koja su evidentna, a to je znak da je Srbija drastično povećala nacionalni dohodak.

Kada je to u pitanju, 2012. godine, mi smo imali nacionalni proizvod u vrednosti od 31 milijardu evra, danas i očekujemo 2021. godine da taj iznos bude 52 milijarde i time smo prestigli Republiku Hrvatsku, koja se s pravom ljuti zašto Srbija tako ide krupnim koracima i vidite da je to moguće, a da ne pričamo o zemljama koje nas okružuju, za koliko je Srbija odmakla kada je to u pitanju.

Znamo da je nezaposlenost 2012. godine bila preko 27%. Danas na sreću je to manje od 9% i to je jedan od pokazatelja kako se Srbija razvija i u kom pravcu ide.

Penzioni fond, prvi put se desilo za zadnjih 20 godina da je penzija isplaćena iz sopstvenih prihoda od doprinosa i poreza koji se ubiraju po tom osnovu, a znamo da je u prethodnom periodu čak i do 50% penzionog fonda, finansirano iz budžeta Republike Srbije i to je jedan od pokazatelja gde je Srbija danas i u kom pravcu ide.

Program koji je proklamovala Vlada Republike Srbije i naš predsednik i nema razloga da uopšte u to sumnjamo, 2020 – 2025. godina, jeste da će svako naseljeno mesto dobiti vodu i kanalizaciju i putnu infrastrukturu, i nema nijednog razloga da se posumnja u to hoće li biti ili neće.

Sve što su predsednik Aleksandar Vučić i naša Vlada obećali, to su i uradili, to je Srbija sprovela i to dalje nastavlja u tom pravcu. Prosek plate je predviđen za 2025. godinu da dostignemo preko 900 evra u Republici Srbiji.

Danas mali broj ljudi veruje da je to moguće, a svakodnevno se potvrđuje i svakog meseca se potvrđuje da je to moguće i ja verujem da delim i vaše mišljenje da je to moguće da Srbija dostigne i siguran sam i ubeđen da će to tako i biti.

Penzioneri, penzije treba da dostignu i iznos između 430 i 440 evra, prosečna penzija u Srbiji 2025. godine. Svakako da Srbija ide u dobrom pravcu i svakako da će Srbija taj deo dostići i zato to treba redovno isticati građanima.

Nisam rekao da građani Srbije žive u blagostanju, daleko smo mi od toga, ali sigurno svakim danom sve bolje i sve udobnije žive, i da će to nastaviti da se radi i da se napreduje na takav način i u budućnosti, jer nije logično i nije moguće da može nešto da se uradi za godinu, dve ili pet godina, da promenite potpuno krvotok jedne zemlje i da standard povećate takvom brzinom.

To prosto ne bi trajalo, ali ovako kako Srbija ide postupno korak po korak to je sasvim moguće i to će sigurno da traje i Srbiju više nikada nećete moći da vratite na grane gde je nekada bila.

Kada su u pitanju investicije, preko 60% svih investicija koje dolaze na Balkanu, pripada Srbiji i to je jedan pokazatelj, koliko je poverenja investitora u Srbiji, i koliko su željni i voljni da ulažu u Srbiju, jer tu je potpuna sigurnost i pokazalo se da je to tako.

Kada sam pomenuo vojsku Republike Srbije, danas je ona neuporedivo jača, snažnija i obučenija u odnosu na period 2012. godine, i znamo kako je to tada izgledalo.

Danas je to sasvim drugačije i danas je Vojska Republike Srbije sve bolje naoružanija, i sve bolje i najsavreemnije ima oružje u svojim redovima. Zašto ovo pričam?

Republika Srbija nije opredeljena da osvaja tuđe prostore i tuđe teritorije, ali svoju će svakako da brani i to je jedna sila respektabilna koja će da odvraća one koji imaju nameru da otimaju srpske teritorije.

Na kraju kakva je politička situacija u Srbiji, vrlo kratko.

Samo se setimo koliko je naših državnika, tj. predsednika države Srbije u prethodnom periodu imalo mogućnosti da sa najvećim državnicima sveta obavlja kontakt kao što je to naš predsednik Aleksandar Vučić, sa Putinom, sa Siom, sa Merkelovom, sa Erdoganom, sa Makronom, sa najvećim državnicima sveta i to svaki sa velikim poštovanjem i odnosom prema Srbiji, i prema našem predsedniku.

Pitam vas šta su drugi predsednici radili, išli samo da se izvinjavaju, i da kukaju i to je bilo sve u okviru Balkana, nigde dalje. Na kraju, živela Srbija i živela SNS. Samo ovim putem da se nastavi. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Reč ima LJiljana Malušić.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala predsedavajući, uvažena gospođo ministar, dame i gospodo poslanici, danas su pred nama dva izuzetno dva važna zakona, odnosno jedan je predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika.

Drugi je zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju korupcije i govoriću o oba, prosto moja ličnost ne može a da ne reaguje na korupciju.

Što se tiče predloga odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju kodeksa ponašanja narodnih poslanika, mi smo taj kodeks doneli krajem decembra 2020. godine, i urodilo je plodom to što smo ga izglasali i to je po prvi put da SNS sa svojim koalicionim partnerima, donese takvu odluku, odnosno zakona, sad već odluku, iz prostog razloga, urodilo je plodom, jer smo mi u ovoj Skupštini bili napadani, maltretirani, izubijani, pljuvani i ne znam šta nam se sve nije događalo.

Pre svega, u prošlom sazivu gospođa Maja Gojković, koja je bila predsednica Narodne skupštine Republike Srbije je bila napadnuta, završila je u bolnici sa podlivima od čuvenog gospodina Boška Obradovića, koji non-stop traži da se vrati u ovu Skupštinu, ali narod ga neće, ne voli narod siledžije.

Takođe, gospodin Martinović, predsednik poslaničke grupe, takođe, gađan mišem, samo što mu oči nisu isterali. Sram ih bilo! Takođe, Boško Obradović, ko bi drugi, nasilnik, da vam ne pričam o silnim novinarkama koje su bile povređivane, maltretirane, zlostavljane.

Gospodinu Marijanu Rističeviću, pocepali su mu sako, napalo ga je njih čopor. Da nismo skočili ubili bi ga. Sram ih bilo. Zašto? Samo zato što drugačije misli, samo zato što priča građanima Republike Srbije šta se dešava u ovoj Skupštini oko nje. Koliko su ljudi zlonamerni? Šta su sve radili, ne mogu svega da se setim? Sećam se samo kako su jurišali na RTS, kako su razbijali stakla, kako su motornim testerama tamo ulazili? Da li je to Kodeks?

Mi smo ovde doživeli sve i svašta, od pljuvanja, štipanja, zlostavljanja, donosili su kamenje, verovatno da nam glave razbiju i ko zna čega još. Od kako smo doneli Zakon o Kodeksu narodnih poslanika mnogo je bolje u ovoj Narodnoj skupštini. Što se mene tiče ja bih uvela i zakon o verbalnom deliktu, pa da prestanemo više da vređamo decu, pogotovo našeg predsednika, gospodina Vučića, ničim izazvano. Ja ni ne znam kako se zovu deca ostalih poslanika ili, pak naša opozicija, niti me zanima, deca su naša svetinja, o njima se ne treba baviti, njima se treba baviti samo u smislu prokreacije, rađanja i davanja stimulansa za to rađanje.

Da se vratim ja na ovaj Kodeks. S obzirom da smo mi zemlja koja želi da pristupi EU, sve što dođe iz EU želimo da popravimo ove naše zakone, pa implementiramo u sopstveno zakonodavstvo, a jedna od tih preporuka je bila i od GREKO-a, to je grupa država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije, čiji smo i mi član i te preporuke smo sada implementirali u sopstveno zakonodavstvo.

Uglavnom su to tri neke kapitalne stvari, a to da javnosti bude lak pristup, da se zna šta se i kako se radi, zatim, da se uspostavi Komisija za etiku i da se nikada ne desi da dođe do sukoba interesa.

Šta to znači? Pa, to znači da poslanik koji ima puno radno vreme ne može da obavlja drugu delatnost, ima sasvim zadovoljavajuću platu ovde, ako mu se ne dopada ta vrsta rada može sebi da otvori privatnu firmu, pa neka radi.

Dešavalo se da unazad 10, 15 godina, ne samo da ljudi imaju poslaničko mesto ili funkciju, nego imali su i direktori javnih preduzeća, imaju odbore i sve ostalo, pa se skupi po 5.000 evra do 2012. godine. To je sramota i to treba radikalno iskoreniti.

Neću mnogo da dužim o ovom Kodeksu u smislu da pričam sad šta i kako, jer mi se mnogo više dopada da pričamo o korupciji.

Do 2012. godine, svi znamo kakvu smo zemlju zatekli. To je bilo jedno opšte rasulo, jedna devastirana zemlja sa preko 600 unakaženih, devastiranih preduzeća sa ljudima koji su dobili otkaz njih 2008. godine, 400.000, sa dugom grada Beograda od 1.200.000.000 evra, naravno, ko bi drugi nego gospodin Đilas, čuveni, o njemu ću onako da se pozabavim, nadovezaću se na izlaganje gospodina Kesar, jer o njemu mnogo toga ima da se kaže, ali ne ja kao LJiljana Malušić, eto, sad ja paušalno govorim o njemu, eto on je mučenik, sirotan, ne, nego šta je rekao čuveni Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011. godine.

Moram da dodam da ne samo da je država bila devastirana, nego su otpuštali i svoje u smislu tužilaštva, sudija, pa je tako bilo otpušteno preko 1.000 sudija, pa smo mi morali, kada smo došli na vlast da platimo tim ljudima koji su izgubili posao samo zato što se nisu slagali sa tom koruptivnom politikom, 40 miliona evra.

I tako država Srbija radi, plaća te nedužne ljude koji su izgubili posao, vraća na posao ljude koji su nezasluženo izgubili posao, otvara fabrike, otvorili smo preko 350 fabrika, zaposlili smo preko 300.000 ljudi. Zato je nekada nezaposlenost iznosila 26%, a danas sa sve koronom, nažalost iznosi 9,5%, da nije bilo korone verovatno bi prosek sada bio negde oko 7%, fali nam još 2%, pa da budemo na evropskom proseku. Tako radi SNS.

Sada o korupciji. Korupcija je meni nezamisliva i svako ko se bavi korupcijom treba da bude iza rešetaka i ne samo da bude iza rešetaka, nego da vrati državi ono što je oteo i da se bavi društveno korisnim radom jedno 20, 25 godina, dok ne ukapira šta je oteo od svoje države. On otima direktno od građana Republike Srbije, od naše dece, od naših penzionera i to je nezamislivo. Korupcija je kancer, podmitljivost, to može da uradi neki čovek koji je jako loš. Zamislite, ušla sam u politiku da bi se okoristio. Pa to je strašno, skaredno, gadno. Takvi ljudi, prosto ne treba da budu na licu ove zemlje.

Moj kolega je načeo ovu temu, šta je to klika oko gospodina Dragana Đilasa, pošto kaže da ga stalno napadamo. Ne bih ja da njega napadam, nego samo da vidim šta se to desilo.

Pa, kaže – prikrivanje vlasništva i tokova novca, Đilas glavna zvezda, Izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije. Znači, ovo je Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije. Čuveni Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije iz 2011. godine, kojeg je potpisala tadašnja predsednica gospođa Verica Barać bio je posvećen istraživanju korupcije u medijima, a može se reći da je tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas bio zvezda tog Izveštaja, piše Kurir.

Najbliži saradnici lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa traže da Savet za borbu protiv korupcije ispita poslovanje „Telekom“ Srbije. Pazite, oni traže, a zaboravljaju šta je sve nekada taj isti Savet dok je na njegovom čelu bila pokojna Verica Barać našao nezakonito u poslovanju upravo Đilasovih kompanija u vreme dok je bio gradonačelnik Beograda.

Istovremeno, današnji sastav Saveta nikada nije ispitivao poslovanje Junajted grupe u čijem je vlasništvu završila jedna od Đilasovih kompanija i to na veoma kontroverzan način. U Izveštaju su, između ostalog, analizirani tokovi novca u medijima i mehanizmi, trgovine medijskim uticajem na osnovu čega je zaključeno da postoji korupcija i klijentelizam u medijima, kao i da se kriju pravi vlasnici medija.

U Izveštaju se navodi koje su sve tada preduzeća poslova u okviru Đilasove Multikom grupe, a konstatuje se i da je tada najskuplje televizijske programe, poput „Velikog brata“, on je kreator rijaliti programa „48 sati svadba“, „Sve za ljubav“, „Menjam ženu“, „Operacija trijumf“, „Uzmi ili ostavi“, realizovala produkcijska kuća „Emoušn“, takođe u Đilasovom vlasništvu.

Da li beše to taj koji je prijavio na početku svoje karijere da ima 40.000 evra, starog „Saba“ i šta beše još, stan? E, pa sad, dragi moji prijatelji, građani Republike Srbije ovo ne govorim ja nego Izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije.

Đilas je vlasnik četvrtine udela u Multikom grupi koja se bavi poslovima oglašavanja u medijima, zakupom medijskog prostora, finansiranjem produkcija, kupovinom i prodajom televizijskih prava, poseduje udele u drugim agencijama i to 93% u Dajrekt mediji, koja se takođe bavi prodajom reklamnog prostora. Multikom i Dajrekt medija godinama beleže rast neto dobitka, pa je tako Dajrekt medija u 2008. godini ostvarila neto dobitak od 558.628.000, dok je u prethodnoj, 2007. godini on bio manji za gotovo 200.000.000, zamislite, tuga živa, malo manje. U 2009. godini neto dobitak je bio 619.679.000 dinara. U 2010. godini 758.994.000, itd.

Slično i sa Multikom grupom koja je zajedno sa povezanim preduzećima u 2008. godini ostvarila neto dobitak od 498.000.000 dinara, u 2009. godini 563.000.000 i tako, milioni, milioni. Znači, ovo je Izveštaj, nije moja paušalna priča.

Idemo dalje, KRIK, što reče moj uvaženi kolega, je objavio da gospodin Đilas ima 35 stanova. Pa, mi svi da se skupimo ovde, ceo ovaj red nema 35 stanova. Pa, onda, na 35 računa širom zemaljske kugle ko zna koliko stotina miliona, a onih 619.000.000 što je prijavio, to mu je valjda sitnica.

Most na Adi, koji je koštao 400.000.000 evra, a realna vrednost 200.000.000 evra, duplo veći, duplo viši košta u Francuskoj 200.000.000 evra, naš 400.000.000 evra. Gde je onih 200.000.000 evra?

Zatim dug grada Beograda, 1.200.000.000, pa podzemni kontejneri, pa seča ovoga, pa nema onoga, nestalo ono, pa nije isplatio porodiljama dug, pa nije dao socijali pare.

Pričam o njemu zato što sam dobila izveštaj, ali šta je sa drugima? Sećate se oranica plodnih po Vojvodini i Petrovića? Deset puta jeftinije je kupovao nego što je tržišna vrednost. To su stotine miliona evra i ne samo on, sva ta klika se obogatila. Korupcija je kancer.

Da finiširam. Kancer treba radikalno iskoreniti. Svi ljudi koji su se ogrešili o državu treba da idu zatvor, da vrate novac i da se tako nešto u Republici Srbiji ne ponovi, pa bili SNS ili bilo ko drugi na ovoj planeti.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospođo Malušić.

Reč ima Zoran Tomić.