Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/398-21

3. dan rada

07.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Olja Petrović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, juče smo imali konstruktivnu raspravu o Predlogu zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini u načelu, a danas i u pojedinostima i poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" podržaće predložene amandmane na ovaj zakon, s obzirom da oni unapređuju predloženi tekst zakona.

Mogli smo da čujemo, pored informacija o zakonu, i sve ono što se u prethodnom periodu uradilo na podizanju standarda životne sredine, ali i boljeg kvaliteta života građana, s obzirom da se sada pristupilo ozbiljnom rešavanju višedecenijskih problema.

Zalaganje da budućim generacijama ostavimo čistiju i zdravu životnu sredinu vidi se kroz delovanje i kroz raznorazne akcije i projekte koji su sprovedeni, koji su trenutno u toku, ali i sve one koje su planirane za naredni period. Neki problemi, s obzirom na oblast koju obuhvataju, ne mogu biti rešeni preko noći, ali se pomak i napredak i te kako vide, za razliku od vremena kada smo imali ogromne egzistencijalne probleme i kada o ovim pitanjima nismo ni razmišljali, već smo imali druge prioritete za rešavanje.

Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, kao što smo čuli, jedan je od zakona koji je pripremljen u postupku usklađivanja domaće legislative sa propisima EU koji ovu oblast uređuje koherentno i celovito. Neophodno je uspostavljanje jedinstvenog funkcionalnog sistema praćenja i kontrole nivoa buke i održavanje baze podataka u okviru jedinstvenog informacionog sistema, obavljanje odgovarajućih merenja nivoa buke, izrada strateških karta buke na osnovu kojih će se izraditi i akcioni planovi kojima će se utvrditi mere zaštite od buke u cilju sprečavanja i smanjenja dalje izloženosti štetnim efektima buke tamo gde nivoi izloženosti mogu ugroziti životnu sredinu, ali i zdravlje ljudi i poboljšati kvalitet preduzimanjem odgovarajućih mera zaštite. U područjima gde izloženost buci je ispod graničnih vrednosti, odnosno zadovoljavajući potrebno je da održimo postojeći nivo buke.

Pravno lice koje je vlasnik, odnosno korisnik izvora buke dužno je da u skladu sa zakonom obezbedi merenje buke koju emituje i snosi troškove merenja buke u zoni uticaja, kao i da primenjuje mere zaštite od buke propisane ovim zakonom. Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini uticaće na sve građane s obzirom na materiju koju uređuje, ali ne predviđa troškove za sve građane. Troškovi će nastati za zagađivača, odnosno za vlasnike i korisnike izvora buke zbog obaveznog usaglašavanja sa odredbama ovog zakona.

Pomenuti troškovi vezani su za preduzimanje odgovarajućih tehničkih, tehnoloških i drugih mera zaštite i praćenje uticaja delatnosti na nivo buke i oni nisu novi već su postojali i do sada u važećim propisima po kojima su preduzeća, ali i druga pravna lica u obavezi da u okviru svojih investicionih i proizvodnih troškova uračunavaju troškove zaštite životne sredine, a tu naravno spadaju i troškovi zaštite od buke.

Svi ovi troškovi opravdavaju ciljeve koji bi trebalo ostvariti ovaj Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini, a koji su u javnom interesu što bi značilo u interesu očuvanja zdravlja građana i životne sredine u celini.

Očuvanje života i zdravlje građana su nam svakako najvažniji. Srbija je imala tu sreću da se, zahvaljujući odgovornoj politici Aleksandra Vučića, među prvima imamo dostupne vakcine i to celu paletu vakcina koje su bile stavljene pred građane i oni su mogli da biraju.

Ovu priliku bih iskoristila da ponovo apelujem na sve ljude koji se do sada nisu vakcinisali da to i učine, a ovde pre svega mislim na mlade ljude, jer je među njima i najmanji procenat vakcinisanih.

Mi smo retka država u svetu koja može da se pohvali sa izgrađene tri potpuno nove kovid bolnice, ali i pored toga rekonstruisali smo i mnoge postojeće, kao što je i Opšta bolnica u Pirotu odakle ja dolazim.

Pored toga, u Srbiji se već proizvodi jedna vrsta vakcina, u pitanju je ruska vakcina, a već će se u narednom periodu proizvoditi još jedna vakcina, a to je kineska ili Sinofarm vakcina.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je i kad je bio u poseti Dubaiju, da je jedna od tema razgovora sa šeikom Muhamedom bila o lekovima koji su se pojavili na tržištu, koji su inovativni i jako dobri za korona virus. Nadamo se da će u narednom periodu i oni biti dostupni građanima Republike Srbije.

Takođe, u pregovorima smo i sa Fajzerom oko istih lekova koji bi trebalo, oko sličnih lekova, koji bi trebalo da se pojave na tržištu.

Ne postoji ništa važnije i skuplje od života ljudi. Zato naš predsednik radi sve, koristeći čak i svoje prijateljske odnose, da sve što postoji, sve što bude izašlo na svetsko tržište bude dostupno i građanima Republike Srbije.

Takođe, želimo da pomognemo i svim našim susedima u regionu. To se moglo videti na delu i kada smo im donirali vakcine u vremenu kada su njima jako značile.

Srpska napredna stranka, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, trudi se da svaki segment našeg društva poboljša. Počev od očuvanja života i zdravlja ljudi, od velikih infrastrukturnih projekata, od novi puteva, pruga, bolnica, vrtića, fabrika, novih radnih mesta, preko povećanja plata i penzija, pa sve do poboljšanja standarda životne sredine i kvalitetnijeg života građana.

Na drugoj strani pojedinci ne prestaju da rade i govore protiv svoje države i protiv svog naroda samo zarad svojih ličnih interesa i bogaćenja. Ali, narod ne mogu da prevare. Zato nemaju apsolutno nikakvu podršku građana i oni su toga i svesni i verovatno se iz tog straha i boje da izađu na izbore, izađu pred jedini sud za naš rad, a to su građani.

Građani ne žele da žive u strahu do nesigurne egzistencije dok se pojedinci nenormalno bogate. Građani žele da žive u mirnoj, stabilnoj i ekonomski jakoj Srbiji kakva je danas.

Apsolutno je ružni i nedopustivo da politički program jedne stranke budu stalni i sve jači napadi na predsednika, na njegovu porodicu, na vas ministre i na sve one koji se bore za bolju Srbiju i za još jaču Srbiju. Svi oni smetaju opoziciji, jer su stopirali dalje punjenje džepova i računa, svi oni koji se bore za politiku SNS i svi mi koji ulažemo da Srbija bude još bolje mesto za život, stopirali su dalje bogaćenje opozicije i punjenje njihovih računa. Građani su to prepoznali i apsolutno ne podržavaju da više budu pljačkani.

Osim stalnih napada koji uznemiravaju javnost, prošle nedelje videli smo i demoliranje SNS u Novom Sadu.

Građani ne podržavaju ovakav način političke borbe, već žele konkretne rezultate, žele plani program i to jasno kažu i na izborima.

Upravo zbog vas, dragi građani Republike Srbije i zbog poverenja koje ste nam ukazali, mi ćemo nastaviti da se trudimo i radimo na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da još više jačamo Srbiju koja će sa godinama biti još bolje, stabilnije i zdravije mesto za život i na koju ćemo se svi ponositi.

Danas ulažemo u životnu sredinu i očuvanje zdravlja građana Republike Srbije čisteći Srbiju, a ne čisteći budžet Republike Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Tomić.
Da li neko želi reč?
Ministar? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Hvala uvaženi poslanici.
Dakle, prihvatamo ovaj amandman.
Ako mi dozvolite samo par trenutaka da poslaniku Jokiću odgovorim na teme koje je napomenuo u svom obraćanju.
Dakle, gospodine Jokiću, par veoma interesantnih tema ste pokrenuli, najpre oko strukture naplate, pomenuli ste mesec avgust, da, najveći deo prihoda su naravno prihodi od naplate poreza, veliki deo je deo prihoda od naplate akciza. Ono što treba napraviti razliku su prihodi koje naplaćuje država od prihoda koje naplaćuje lokalna samouprava.
Dakle, malopre ste pomenuli da kažem, proširenje baze poreskih platiša ako je to pitanje poreza na imovinu, radi se onda o lokalnoj samoupravi koja treba da uradi sve što je moguće, što je njoj u mogućnosti na svom terenu da kroz redovnu poresku ili terensku kontrolu, utvrdi i broj zgrada, broj objekata, površinu tih objekata i svega ostalog što je važno za njihovu upravu javnih prihoda koja se time bavi.
To smo inače u Gradu Beogradu i radili, mi smo u gradu Beogradu kroz povećanje broja onih koji plaćaju porez na imovinu, upravo uspeli da povećamo prihode od poreza na imovinu, bez povećanja samih stopa poreza.
Kada je država u pitanju, najveći prihodi našeg budžeta su od poreza na dodatu vrednost, dakle, to je najvažnija prihodna stavka budžeta. Kada govorimo o tome, to je naravno direktno vezano za nivo ekonomskih aktivnosti, privrednih aktivnosti u našoj zemlji, i zato je veoma važno da nam BDP raste iz meseca u mesec, iz godine u godinu.
Dakle, što se više roba i usluga proizvede u Srbiji, dakle, imamo i više prihoda od PDV, i to je ono što je važno takođe, to je da je to porez na dodatu vrednost, dakle, naplaćuje se samo u slučaju da postoji promet, da postoji kupovina, prodaja, i nije namet sam po sebi, u smislu bilo kakve naknade ili takse.
Dakle, ako pogledate te stavke o kojima sam malopre pričao, videćete da je ovaj novi sistem fiskalizacije, jedan od zakona koji je danas pred vama upravo usmeren da se sa jedne strane poveća broj obveznika, koji ulaze u proces fiskalizacije, kako bi imali mnogo veću efikasnost, ne samo naplate, nego i kontrole, u okviru maloprodaje i suzbijanja sive ekonomije, tako da sa te strane ne povećavamo ništa od stope PDV, ili bilo čega drugog, samo proširujemo obim obveznika koji treba da bude u sistemu fiskalizacije upravo kako bi na takav način, ne samo povećali prihode , pošto to samo po sebi nije cilj, nego suzbili sivu ekonomiju i smanjili nelojalnu konkurenciju za one koji rade u skladu sa svim zakonima.
Ono što je interesantno pitanje koje ste vi pomenuli je pitanje plaćanja poreza, i kada ćemo uvesti avans ili mogućnost avansnog plaćanja poreza, to je sjajno pitanje.
Evo sada za one koji se ne bave time toliko i možda neću biti jasan svima, u ovom trenutku kada biste hteli da pitate ili kada biste pitali poresku upravu, dobro, koliko taj i taj pojedinac duguje za porez na imovinu, za porez na dohodak, za bilo kakvu drugu poresku obavezu, ne biste tako lako dobili taj odgovor, upravo zbog toga mi već dve i po godine, sprovodimo reformu poreske uprave, koja treba da bude do kraja 2023. godine gotova, koja će imati takav sistem, da ćete vi kroz vaš ili na vašem mobilnom telefonu, na bezbedan način moći da se ulogujete u svoju adresu poreske uprave i da dobijete odmah informaciju koliko dugujete ukoliko nešto dugujete i da u istom trenutku, preko svoje kreditne kartice i platite sve svoje obaveze.
Pogledajte, sada jednu interesantnu stvar ako me pratite, zamislite da ste vi jedan pojedinac koji duguje recimo 3.500 hiljada dinara za porez.
Vi sada kažete, čekaj, nemam vremena da se bavim time, evo ja ću 5000 dinara da prebacim poreskoj upravi pa neka se oni snalaze, ja pokrijem dugove, i imam još nešto, da kažem, unapred sam platio neki porez.
To u ovom trenutku nije moguće, a to će ovim novim sistemom biti moguće. Verovali ili ne, mi imamo preko 180, ako se ne varam, 184 računa ili pod računa ili na koje građani Srbije sada plaćaju razne svoje poreske obaveze, takse itd. Dakle, da li je jedan okrug u pitanju, drugi grad, jedan poreski oblik, treći poreski oblik, itd. Mi hoćemo da postoji samo jedan.
I biće za godinu i po do dve dana, samo jedan račun za sve poreze i za sve obaveze koje građani imaju prema Republici Srbiji, a onda će preko algoritma na odgovarajući način da se sve te uplate, da kažem, kategorišu na način na koji bi sada trebalo.
Dakle, radi se o jednom ogromnom sistemu, sistemu koji menjamo. To je ono što građani ne vide svojim okom, videće tek kada budu mogli da kažem, na jedan prost jednostavan način da plaćaju svoje poreske obaveze i da u isto vreme i dobijaju potvrde da ništa ne duguju i da nemaju nikakvu drugu obavezu po tom pitanju.
Dakle, ogromna je reforma u pitanju i time se bavimo. Uvek sam, gospodine Jokiću na raspolaganju vama oko detalja. Radimo intenzivno. Do kraja 2023. godine sigurna sam da će taj sistem potpuno da zaživi.
Još dva vrlo kratka osvrta na ono što ste govorili. Jedno je dolar. Dakle, tu ste takođe potpuno u pravu. Negde 2013. godine, ako se dobro sećam, 2014. godine mi smo imali skoro 30% učešća u našem javnom dugu, dolarskog duga. Srbija nema tzv. prirodan hedž, ili da kažem, prirodno pokriće za dolar, jer nama je EU naš najveći trgovinski partner, nama su transakcije uglavnom u evrima ili u dinarima. Mi smo od 2013/2014, pogotovo u protekle dve ili tri godine smanjili udeo našeg dolarskog duga sa 30%, danas smo negde na 12 ili 13%. To je veoma prihvatljivo.
U međuvremenu smo povećali emisiju obveznica u dinarima. Vi sada sa nekih niskih 15,20%, već smo na neki 30%. Dakle, ako pogledate strukturu našeg javnog duga, otprilike 50% je u evrima, 30+% u dinarima, oko 12 ili 13% u dolarima, i ostalo su ostale valute.
Definitivno taj trend koji ide u cilju smanjenja učešća dolarskih obaveza je prisutan, to je mudar potez, odgovoran potez. Nama dolar nije prirodna valuta, ako tako mogu da se izrazim, već je to evro, odnosno, naravno naš dinar takođe.
Konačno, oko zelenih obveznica, veoma smo ponosni na to. Dakle, svi pričaju, danas pričamo i oko zaštite od buke i drugih zakona koji su važni za očuvanje životne sredine, ali mi smo prva zemlja u regionu, jedna od retkih zemalja u razvoju koja je izašla na međunarodno tržište kapitala sa zelenim obveznicama, koja je kandidovala svoje projekte i mi smo za tih milijardu evra dobili preko tri, skoro četiri milijarde tražnje. Dakle, imali smo investitore koji su četiri puta više verovali u nas, nego koliko mi imamo projekta da kandidujemo u ovom trenutku.
Oko godina da znate, nama je na 15 godina obveznica 205, a ova zelena je na sedam godina tačno 1%, a one prethodne vlasti na 10 godina bila je 7,25% rekao bih, stvarno jedna zelenaška kamata koja je simbol neuspeha Srbije. Te smo dugove i taj dug, poslednju ratu tog duga smo vratili pre desetak dana, tako da nećemo opterećivati našu decu i buduće generacije sa tim zelenaškim dugovima.
Ono što je važno, Srbija jeste priznata na međunarodnom finansijskom tržištu, dakle, redovno smo prisutni tamo. Broj investitora koji kupuje naše obveznice se širi iz dana u dan. Naš kreditni rejting je sve bolji i bolji.
Jednostavno, kad imate stabilne javne finansije, kad imate jasnu i odgovornu ekonomsku politiku, kada vam je stopa rasta, biće ove godine 7%, kada se na pravi način borite protiv korone, kada gradite kovid bolnice kada je to potrebno, kada gradite autoputeve, škole i sve ono što je neophodno za jedan ubrzani razvoj jedne ekonomije, kao što i mi radimo, onda, naravno, imate i priznanje od onih kojih su, ja bih rekao najteži kada je priznanje u pitanju, a to su ti investitori koji, na kraju krajeva daju vama svoje pare koje vi ulažete i treba da im to vratite uz, za nas u ovom trenutku istorijski niske kamatne stope koje upravo pokazuju koliko smo postali pouzdani partner.
Nadam se da sam pokrio sve ove teme koje ste vi kandidovali. Ovo oko poreza, uvaženi gospodine Jokiću je tema o kojoj možemo da diskutujemo malo duže, pa da ne zamaramo sve građane Srbije i poslanike Narodne skupštine, jer u svakom slučaju u pravu ste.
Upravo su to aktivnosti i način na koji vodimo poresku politiku koja ide ka tome da ne dižemo poreske stope nego da proširimo bazu poreskih obveznika kako bismo ostvarili cilj većih prihoda, a ne da ne utičemo na kvalitet života i na standard građana Srbije.
Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto su Vlada i Odbor za zaštitu životne sredine prihvatili ovaj amandman, Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Đukanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, predsedavajući.

Pomaže Bog svima.

Drago mi je, ministre, da ste ovde. Žao mi je što gospođa Vujović nije ovde takođe. Imao bi i njoj što šta da kažem. Nisu pohvale u pitanju, naprotiv. Mislim da ovde mora da se uputi vama i celoj Vladi jedna žestoka kritika, pre svega u načinu kako vi prezentujete javnosti i šta ste uradili.

Malopre ste nabrojali sve ovo i verovali ili ne, širu javnost da pitate, a mnogo toga je dobrog urađeno, u tome je problem, zapravo, u tome je sreća, ali problem je što to retko ko razume i retko ko čuje.

Ljude kada pitate šta je urađeno nemaju pojma. Zašto? Zato što ili je problem u vašem timu i timu Vlade, u tom potpunom medijskom ne snalaženju da prikažete narodu i državi šta je sve urađeno. Pogledajte samo naše finansije, pogledajte inflaciju koja je zaista na krajnje niskom nivou, pogledajte kako smo sredili finansije, pogledajte, recimo, koliko se gradi u Srbiji, nikad povoljniji krediti nisu bili.

To je dokaz apsolutne ekonomske stabilnosti u državi, ali o tome se ne priča. O tome se ne govori. Vi danas kada ukucate na „Guglu“ - Siniša Mali, izađu panamski papiri zato što je neko napravio zastrašujuće spinovanje, i nažalost, odavde je od strane „Gugla“, Fejsbuka i ostalih velikih multinacionalnih kompanija koje drže internet uzet tzv. opskurni jedan portal koji se zove „Istinomer“, kao da su njegove vesti jedine tačne i vi ne možete nigde ništa da pročitate pozitivno šta je država uradila, samo čitate gluposti, budalaštine, izmišljene afere lažnih novinara, lažnih medijskih kuća.

Ministre, ja ne znam zašto ta naša Poreska uprava više to jednom ne preispita. Imamo ovde dve tzv. televizije koje nisu registrovane televizije u Srbiji, ne plaćaju porez uopšte, prave problem drugim medijima koji su ovde registrovani i plaćaju porez ovoj državi, a ovi ne plaćaju nikakav porez ni na reklame, ni na šta ne plaćaju porez. Rade ovde, uzimaju novac, iznose iz zemlje i nikom ništa. A, da ne govorim o ovim tzv. medijskim kućama poput Krika. To su udruženja građana, izbegavaju porez da plate ovde. Zamislite, udruženje građana sebe predstavlja kao medije i oni lansiraju takve gluposti i niko ovde ne reaguje ništa.

Moram tu da uputim kritiku Poreskoj upravi. Zašto jednom ne uđete tamo kod njih i da vidimo koliko se to duguje ovoj državi i kako se iznosi novac iz ove zemlje, kako se to šeta signal od Beograda do Luksenburga, preko Ljubljane, pa nazad i emituje program. Zakon definiše da oni nemaju pravo da imaju političke programe zato što su registrovani u nekoj drugoj državi. Ali, dobro, ko ovde mari za zakon.

Gledao sam pre neki dan vašu konferenciju za štampu gde ste vi izneli toliko pozitivnih stvari, neverovatno pozitivnih stvari. Pogledajte sad sa ovom fiskalizacijom, mi modernizujemo Srbiju. Inače, ja tvrdim da mi imamo jedan od najboljih poreskih sistema u Evropi. Izvanredno ste to napravili. Ne može više da se vara država kao u njihovo vreme, ne možete da ne platite porez. Jednostavno, država je to zaista utegla, što bi se reklo. Svaka čast na tome, ali i dalje odvijamo konstatnu kritiku kako je sve loše, kako je katastrofa, kako ništa ne valja. Zašto? Zato što nigde ne odgovorite ljudski.

Mi stalno dobijamo potrebu da se njima nešto pravdamo. Oni dođu na konferenciju za štampu i tu maltretiraju svakog, umesto da neko kaže - prestani više, dobila si odgovor, ima neko drugi ovde da postavi pitanje. Ne, mi se stalno nešto pravdamo. Gomila naših funkcionera se sklanja, jer neće da prođe medijskog zeca toplog, itd.

E, ljudi, ima, bre, da se borimo protiv njih. Ima da se borimo, bre! Nećemo više da dopustimo da nas takvi gaze.

Inače, najviše volim kada pišu o meni, kada lažu o meni. Ja uživam u tome, jer znam da sam ih nečim pogodio. Pogledajte samo ovih nekoliko dana koliko ih boli što sam uradio intervju sa Koluvijom i to kao njegov advokat. Ništa nisam prekršio. I ponosan sam što sam to uradio, uradio bih ga opet samo da bih njih nervirao, jer pogledajte koliko ih je pogodilo, jer su dve godine lagali, brutalno lagali i nastavljaju sada da lažu.

Naravno da ih je ovo pogodilo zato što je konačno negde neko objavio neku drugu stranu, ali valjda je nama zabranjeno da imamo drugačiju verziju. Mi moramo da se uskladimo kako oni razmišljaju. Jel tako?

I, dokle više da ćutimo? Dokle njima da se pravdamo? Dokle ćemo konstantno da trpimo te ludorije kada nam dođu ne konferenciju za štampu?

Trebalo je onaj dan da prekinete, da kažete - dosta više! Dosta! Došli smo ovde da pričamo o jednoj temi. Ako imate nešto, dođite u kabinet, ili gde god hoćete, ali nemate pravo da zloupotrebljavate konferenciju za štampu. Tačka.

Često nas pitaju što ne idemo u njihove medije. Pa, neću da idem u njihove medije. Neću, zato što su ostrašćeni, zato što su bezobrazni, zato što su pokvareni, zato što nisu mediji, zato što neću da dajem legitimitet mediju koji vara ovu državu, nije registrovan u Republici Srbiji. Neću zato da gostujem tamo nikako. Dva puta sam otišao, pobedio ih. Bilo mi je baš onako divno da uživam kako se znoji Ćosić itd. Više nema potrebe. Pokazali smo koliki su licemeri i kraj priče. Jednostavno, neću tamo da gostujem.

Nema potrebe da im se pravdamo. Kada dođu, kada stave mikrofon, pomerim mikrofon. Neću da ti odgovorim na pitanje, nisi registrovan u Srbiji. Tačka.

Jednom mora da se ovde uspostavi neki red. Ja vas molim da ojačate medijski tim. Ja vas molim da zaista na bolji način prikazujete ljudima šta je urađeno. Srbija je procvetala. Bukvalno je procvetala.

Prosto je neverovatno da mi stalno nešto… Pogledajte, recimo, grad Beograd. Pogledajte "Beograd na vodi". Pogledajte koliko se gradi u Beogradu. Pogledajte koliko novih saobraćajnica. Pogledajte šta je sve urađeno, a mi nigde ne možemo ništa da kažemo, jer stalno neko izmišlja kojekakve glupave afere, pa onda, ne znam, te zatrovaćete nam vodu, te Vinča, te ne znam šta, a sve nasleđeno od njih i neko danas to sređuje, ali to niko ne može da prikaže da se to danas sređuje zato što, jednostavno, vodi se jedna monstruozna kampanja i gde vi jednostavno ne dođete ni u priliku da negde nešto kažete.

Samo, molim vas, pogledajte internet. Ukucajte vaše ime i prezime. Ukucajte bilo kog ministra ime i prezime, isključivo su namestili da ide, kada listate "Gugl", afere o tim ljudima i to izmišljene afere. Sve je laž notorna.

Mada, moram da kažem, i vi drage kolege poslanici, posebno vi mlađi koje ovako napadaju, ponosite se time kada vas oni napadaju. To vam je najveće odlikovanje. Kada vas napadnu "Nova S", "N1", "Direktno.rs" i ostale te lažne medijske kuće, a vi ponosno, kao Karađorđevu zvezdu da ste dobili, e tako imate da se ponosite zato što jurišate na takve i tako se borite.

Ja vam čestitam na svakom napadu. Posebno mi je drago kada vidim kako besne kada neki naš mladi poslanik ode na RTS, pa onako brutalno pobedi nekoga tog njihovog nesrećnika. Onda oni izmišljaju, lažu, spinuju kako je loše postupila. Evo, recimo, koleginica Nevena Đurić bila je izvanredna, kako je onog nesrećnog iz one stranke Sergeja Trifunovića… Kako ga je razbila u onom duelu, to je bilo uživanje gledati. Zaista, uživanje gledati.

Ja vas molim, ljudi, nemojte da pokleknete. Nemate razloga da im se pravdate. Ova Srbija je podignuta zahvaljujući sadašnjoj vladajućoj garnituri. Podignuta, radi se nešto u ovoj zemlji. Ponosite se time, borite se i nemojte nikada da im se pravdate.

Mi imamo razloga da se ponosimo. Mi imamo šta da pokažemo. Oni, sem lopovluka i bezobrazluka i laži, nemaju apsolutno ništa.

Ja vas molim, sada idu izbori, u žestoku borbu do pobede.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 41. amandman je podneo Odbor za zaštitu životne sredine.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Molim predstavnika predlagača da se izjasni o ovom amandmanu.
Reč ima ministar Siniša Mali.
...
Srpska napredna stranka

Siniša Mali

| Ministar finansija
Hvala puno.
Uvaženi narodni poslanici, prihvatamo ovaj amandman.
Gospodine Đukanoviću, samo da se osvrnem, ako mi dozvolite, na vaše izlaganje.
Ja sam svestan da se izbori ne dobijaju tako što sedite za svojim stolom i u svojoj fotelji i onda na internetu ili na tviteru kucate razne smicalice, kao što to rade neki iz opozicije, neki koji ne rade ništa.
Mi do naroda i sa narodom razgovaramo i borimo se iz dana u dan na terenu i konkretnim rezultatima i tako ćemo i nastaviti i kada govorite o tome da li na pravi način promovišemo ili ne naše rezultate, ja mislim da da, da li dovoljno, mislim da ne, ali ono što građani sigurno osećaju i sigurno vide, oni vide novi kilometre autoputeva koje smo napravili.
Oni su svesni da je prosečna plata 2012. godine, kada je Srbija bila na ivice bankrota, a do ivice bankrota nas je doveo prethodni režim u kojem su bili i Vuk Jeremić i Dragan Đilas i svi ostali koji su sebi punili svoje džepove, a nisu brinuli o građanima, dakle, tada je prosečna plata bila 320 evra, a u decembru mesecu ove godine biće 618 evra. Dakle, skoro duplo pa više.
Minimalan zarada 2011. godine bila je 15.700 dinara, a od 1. januara biće preko 35.000 dinara.
Mi smo 2012. godine, uvaženi narodni poslanici, imali 25,9%, skoro 26% nezaposlenih u Srbiji. Svaki četvrti građanin Srbije nije imao posao. Danas smo na 10%. I dalje smatramo da je to visoko. Predsednik Vučić je 250 fabrika otvorio u proteklih par godina. I dalje smatramo da je 10% visoko. Borimo se za svako novo radno mesto, ali je dva i po puta manje od 25,9% odnosno 26%, koje je bilo u njegovo vreme.
U doba ove najveće ekonomske krize izazvane korona virusom, uvaženi narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mi imamo borbu na frontu gde se borimo za zdravlje naših građana, gde smo tri nove kovid bolnice, potpuno nove napravili u ovako kratkom vremenskom periodu, gde naši građani imaju sve potrebne i moguće vakcine, lekove i sve ostalo, gde smo našu privredu podržali i naše građane sa osam milijardi evra upravo zahvaljujući odgovornim reformama.
Odgovornom ekonomskom politikom vodili smo računa u neka bolja vremena o svakom dinaru da bi danas, kada je kriza, mogli da pomognemo i to se nikada nije u istoriji desilo. Uvek je država bila ta koja je bežala od pomoći i privredi i svima, da se mi zaštitimo kao država kada je bila kriza, pa su imali i zatvarane fabrike i stotine hiljada ljudi koje je ostajalo bez posla. Vi sada nemate to. Vi imate odgovornu ekonomsku politiku, stabilne javne finansije.
Malopre ste spomenuli kurs. Evo, recite mi koliko se kurs promenio u poslednjih 18 meseci, a najveća je ekonomska kriza u svetu, ne samo u Srbiji? Pa, ni malo.
Štitimo interese građana Srbije, štitimo njihov životni standard. Dakle, plate rastu iz meseca u mesec. Penzije, za koje nismo imali novac, odnosno nije postojao novac 2012. godine, sada su stabilne, rastu iz godine u godinu. Pomažemo penzionere kada god možemo. Pre samo desetak dana, 22. septembra, isplatili smo im i dodatnu pomoć od 50 evra. Isplatićemo još 20.000 dinara u februaru mesecu. Po švajcarskoj formuli penzije će od 1. januara rasti najmanje još 5%.
Dakle, uvaženi poslanici, mi govorimo o odgovornoj ekonomskoj politici, o odgovornom vođenju javnih finansija, o tome da šta god da radimo, a nikada se više nije gradilo i radilo, mi držimo taj nivo javnog duga u odnosu na BDP, ispod 60% i bićemo uspešni u tome. Bili smo i prošle godine, a bićemo i ove, a bićemo i naredne, uprkos ovoj najvećoj krizi sa kojom se susrećemo.
I, ono što je najvažnije, kada pogledate, nama će stopa rasta naše ekonomije do kraja godine biti najmanje 7%, minus 0,9 prošle godine, kada su mnogo veće i razvijenije ekonomije padale sa minus 10, minus 11, minus 12 odsto. Dakle, minus 0,9 i ovih 7% plus će biti. Bićemo prva, druga ili treća najbolja ekonomija u Evropi. Pa, kada se to dešavalo da Srbija pobeđuje u ekonomiji i to u doba najveće ekonomske krize? Pa, nikada, ali se dešava sada i dešava se s obzirom na odgovornu politiku predsednika Vučića, Vlade Republike Srbije. Teške mere su iza nas, ali se nadam, uvaženi gospodine Đukanoviću, ako svi ne primećuju, da se svi bar trudimo da građani Srbije na svakom ćošku, na svakom koraku primete neku promenu na bolje.
Ako možda nismo stigli do svakog čoveka i to nam je obaveza za budućnost da stignemo do svakoga, da svako oseti neki boljitak, da vidi da je popravljena ulica, da je napravljen neki novi trotoar, da je napravljen neki novi parkić za decu, novi vrtić, da dom zdravlja izgleda bolje, da je škola digitalno povezana, da kad odu u bolnicu iz bilo kog razloga, da je to sve novo, okrečeno sa novom opremom, kao što jeste sada.
Dakle, Srbija postaje primer u regionu, pa čak i u Evropi, mogu da se izrazim tako, po pitanju privrednog rasta, razvoja i napretka u proteklih par godina, a najbolji dani, verujem, su tek ispred nas, jer sa stabilnim javnim finansijama, sa projektima koji imamo, dakle, u ovom trenutku sedam autoputeva i brzih saobraćajnica gradimo u našoj zemlji, gradićemo još tri do kraja godine krenuće da se radi, 10, a recite mi u kojoj zemlji u Evropi se gradi 10 novih autoputeva u doba korone? Pa, nigde, osim u Srbiji.
Na prolećemo ćemo putovati i do Novog Sada brzim vozom, za 35 minuta stižemo do tamo.
Dakle, stvari su se, gospodine Đukanoviću, i znam da vi sve to znate, promenile. Nadam se da se glas čuje. Ako se i ne čuje, nadam se, takođe, da građani Srbije svakodnevno mogu da vide promene koje se dešavaju.
Na nama je da se borimo, da damo sve od sebe. Borimo se. Evo, sada koliko je sati, pa sedimo, radimo. Neki iz te opozicije sede verovatno kući i piju piće u nekom kafiću ili nešto tvituju iz svojih lepih, sigurnih, toplih fotelja.
Mi se ovde borimo za građane, borimo se za ovaj Zakon o buci. Borimo se za izmene Zakona o fiskalizaciji i borimo se za zakon o kome treba vi da raspravljate uskoro, o 20 evra, dakle, da u decembru mesecu svim građanima Srbije isplatimo 20 evra kao pomoć i podršku da bi se umanjile negativne posledice Kovida – 19.
Dakle, svako svoje obećanje koje smo dali, ispunili smo u dan, ispunili smo u dinar. Po meni je to slika jedne drugačije, bolje, uspešnije Srbije. I na nama ostaje samo da se još više borimo, da još više energije uložimo u to, a rezultati, kao što sada dolaze, doći će i biće još bolji. Hvala puno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Dakle, konstatujem da je, nakon što je na sednici prihvatio amandman na član 39. predstavnik Vlade na isti način prihvatio i amandman na član 41.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će se u danu za glasanje izjasniti o Predlogu zakona u celini.
Hvala vam puno na današnjem radu.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem četvrtak, 7. oktobar 2021. godine, sa početkom u 18.00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Molim narodne poslanike da pristupe radi glasanja, koje ćemo početi za nekih tri minuta.
(Posle pauze.)
...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 108. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 162 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – četiri, protiv – jedan, nije glasao – 161.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA FISKALIZACIJI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU PUNOLETNIH DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANjE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI KOVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA POTREBE FINANSIRANjA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA-HORGOŠ GRANICA SA MAĐARSKOM (SEGEDIN)
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje. Takođe vas podsećam da na Predlog zakona nisu podneti amandmani.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin), u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.
Šesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno - 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti.
Pre zaključivanja sednice, samo da vas podsetim da sam zakazao Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za sredu, 13. oktobar u 10,00 časova sa dnevnim redom: 1) Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, 2) Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu, 3) Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu, 4) Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2020. godinu, 5) Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanja o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.
(Sednica je završena 18.15 časova)