Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 25.05.2023.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/120-23

5. dan rada

25.05.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Jel mogu samo da čujem o kom se članu radi, pošto zaista ne čujem ništa?
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Sačekaću ja da se vaše kolege smire.

Reklamira povredu Poslovnika, član 32. stav 3. koji kaže – potpredsednik Narodne skupštine koji zamenjuje predsednika na sednici Narodne skupštine ima ovlašćenja predsednika Narodne skupštine. Znači, ne veća, imate ista kao on. Molim vas, primenite ova ovlašćenja kada gospodin Milenko Jovanov preti prstom. Mi se njega ne bojimo, neka preti slobodno prstom, ali mi ga se ne bojimo.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala, kolega Milivojeviću.
Upravo ste u sistemu, kolega Jovanoviću, i daću vam reč kad za to dođe vreme, samo da probam da raščistim šta se ovde tačno desilo. Sedite vi, prozvaću vas. Hvala vam.
Kolega Lazoviću, samo da odgovorim, ako to nije problem.
Ja vas molim, ne znam šta se dogodilo i kako smo upali u ovu reakciju koja je ovakva kakva jeste.
Kolega Milivojeviću, vrlo poznajem svoja ovlašćenja i sa pozicije potpredsednice i kao neko ko trenutno pokušava da predsedava sednicom Skupštine Republike Srbije. Na granici sam da počnem i da kažnjavam, ali to se zaista odnosi na sve. I nemojte me opominjati na moja ovlašćenja, jer se bojim da ćete me onda proglasiti za tutora čija ste žrtva. Hvala vam.
Kolega Lazoviću, izvolite.
(Srđan Milivojević: Ne moramo da se izjašnjavamo o povredi, pošto niste pitali.)
Izvinite. Hvala.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala, predsedavajuća.

Ja bih mnoge članove mogao da reklamiram, ali reklamiraću ovaj put član 107.

(Đorđe Todorović: Član 107. je bio.)
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Član 107. je bio, a vi imate pravo da izaberete neki drugi.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Član 108.

Verujem da vi odlično poznajete Poslovnik, pa mi, molim vas, recite, iskoristite koji god želite način.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Evo, kolega Lazoviću, da vam objasnim.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Samo da vam ukažem šta je problem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Shvatila sam šta je problem.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Niste.

Reči koji se ovde koriste – bednici, ološi i slično, koje dolaze sa ove strane, gospođo predsedavajuća… (Isključen mikrofon.)