Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovani narodni poslanici, pre nego što krenemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da, prema tome, postoje uslovi za odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu da se za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabere prof. dr Slavica Đukić Dejanović, pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade odlučuje u celini tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.
Predlažem da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Stavljam na glasanje Predlog da Narodna skupština o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Zaključujem glasanje: za – 147, protiv - tri, nisu glasala – 33 od ukupno – 183.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da o Predlogu za izbor člana Vlade glasa javno.
Pošto je Narodna skupština odlučila na ovaj način, podsećam vas, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 9. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika bira članove Vlade.
Takođe vas podsećam da je članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja prozivkom i da, shodno toj odredbi:
- generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena,
- narodni poslanik koji pristupa glasanju izgovara reč: „za“, „protiv“ ili „uzdržan“, što generalni sekretar konstatuje i zapisuje.
Stavljam na glasanje Predlog da se za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabere prof. dr Slavica Đukić Dejanović.
Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.
Molim generalnog sekretara Skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

Srđan Smiljanić

| Generalni sekretar Narodne skupštine Republike Srbije
Avramov Andrijana – za;
Albahari Natan – odsutan;
Aleksić Zagorka – za;
Aleksić Miroslav – odsutan;
Antić Ivan – za;
Arežina Radovan – za;
Arsić Veroljub – za;
Atlagić prof. dr Marko – za;
Acković dr Dragoljub – za;
Adžić Stefan – za,
Bajatović dr Dušan – za;
Bajić dr Živan – za;
Bakarec Nebojša – za;
Bačevac dr Muamer – za;
Beloica Martać Ana – za;
Bečić mr Igor – za;
Bogdanović dr Marko – za;
Bogunović Nataša – za;
Božić Sandra – odsutna;
Bojović Milorad – za;
Bojović Miloratka – protiv;
Bokan Nikola – za;
Braunović Igor – za;
Bujuklić dr Žika – za;
Bukumirović Bojana – odsutna;
Bulatović Dejan – odsutan;
Bulatović Slaviša – za;
Vasiljević Bratimir - za;
Vasić Andrijana – za;
Vasić Dejana – za;
Vasić Radmila – protiv;
Veselinović Željko – protiv;
Veselinović Janko – odsutan;
Vlk Draginja – za;
Vojinović Marija – odsutna;
Vujadinović Milimir – za;
Vujačić Svetozar – za;
Vujić Vojislav – za;
Vujičić mr Danijela – odsutna;
Vukajlović Branko – odsutan;
Vuksanović Momčilo – za;
Vulić Dragan – za;
Gavrilović Miodrag – protiv;
Gajić Vladimir – odsutan;
Gajić Gorica – protiv;
Glušac Milan –
Gojković Žika – za;
Grbović Pavle – odsutan;
Grgur Uglješa – odsutan;
Grujić dr Danijela – protiv;
Davidovac Tijana – za;
Dani Zoltan – za;
Dragić Biljana – odsutna;
Dragićević Nikola – uzdržan;
Dragišić prof. dr Zoran – odsutan;
Drecun mr Milovan – za;
Durgutović Edis – za;
Đorđević doc. dr Biljana – protiv;
Đorđić Đorđo – protiv;
Đukanović Vladimir – odsutan;
Đukić prof. dr Vladimir – odsutan;
Đurđević Stamenkovski Milica – odsutna;
Đurić Nevena – za;
Đurković Ljubinko –
Ekres Rozalija – za;
Erac Strahinja – odsutan;
Erić mr Ninoslav – za;
Žarić Kovačević Jelena – za;
Zagrađanin Vladan – za;
Zelenović Nebojša – odsutan;
Zečević Zoran – uzdržan;
Zukorlić Usame – za;
Ivanović Nataša – za;
Ivković dr Vesna – za;
Ivković Lepomir – za;
Ignjatović Dejan – za;
Ilić prof. dr Dejan – odsutan;
Ilić Stošić Biljana – za;
Imamović Enis – odsutan;
Jakovljević Milovan – odsutan;
Janković Vladeta – odsutan;
Janković Tomislav – za;
Janošević Stanislava – za;
Jevđić Marija – za;
Jekić Dalibor – protiv;
Jerinić prof. dr Jelena – odsutna;
Jerković Aleksandar – odsutan;
Jefić Branković Sanja – odsutna;
Jovanov Milenko – za;
Jovanović Aleksandar – odsutan;
Jovanović Branimir – za;
Jovanović Darko – za;
Jovanović Dragan – za;
Jovanović mr Jadranka – za;
Jovanović Marija – za;
Jovanović dr Miloš – odsutan;
Jovanović Nataša – za;
Jovanović Stefan – odsutan;
Jovanović dr Tatjana – za;
Jovančićević prof. dr Branimir – odsutan;
Joković Sandra – za;
Joksimović Nemanja – za;
Josifović Branislav - za;
Jugović Aleksandar – za;
Kalajdžić dr Jelena – odsutna;
Kamberi Šaip – odsutan;
Karanac Jasmina – za;
Karić Dragomir – odsutan;
Karić Ivan – za;
Kovač Elvira – za;
Kovačević Borisav – za;
Kovačević Siniša – odsutan;
Kozma Robert – protiv;
Kolundžija Jovan – za;
Komlenski Đorđe – za;
Kondić Miroslav – za;
Kosanić mr Đorđe – za;
Kostić mr Ivan – protiv;
Kralj Dubravka – za;
Krkobabić Stefan – za;
Kučević Selma – odsutna;
Lazović Radomir – protiv;
Laketić prim. doc. dr Darko – za;
Lakić Sanja – za;
Linta Miodrag – za;
Lipovac Tanasković Marina – protiv;
Lukić Dragana – za;
Lukić Marija – odsutna;
Lukić Šarkanović prof. dr Mirka – za;
Lutovac dr Zoran – protiv;
Manić Dejan - za;
Manojlović Tatjana – protiv;
Marić Dušan – za;
Marić Ljubomir – za;
Marković Aleksandar – za;
Marković D. Dragan – za;
Marković M. Dragan – za;
Marković Ksenija – protiv;
Marković Uglješa – za;
Marsenić Predrag – odsutan;
Mateović Jana – za;
Matić Veroljub – za;
Macura prim. dr Nada – za;
Medved Tatjana – za;
Miketić dr Đorđe – protiv;
Miladinović Sanja – protiv;
Milenković Kerković prof. dr Tamara – protiv;
Miletić Milija – za;
Milivojević Jelena – za;
Milivojević Srđan – protiv;
Milijić mr Svetlana – za;
Milinković Dragovan – za;
Milić Goran – za;
Milojević Milosav – za;
Milošević Jelena – protiv;
Miljanić Ana – za;
Miljanić Dragana – uzdržana;
Mirković Aleksandar – za;
Mitrović dr Nenad – protiv;
Mihailović Vojislav – odsutan;
Mihajlovski Ilo – za;
Mladenović Marko – odsutan;
Mrdić dr Uglješa – za;
Nedović Vesna – za;
Nestorović Danijela – protiv;
Nešić Nikola – protiv;
Nikolić Dragan – uzdržan;
Nikolić Ivana – za;
Nikolić Milinka – protiv;
Nikolić Milica – za;
Nikolić Ratko – za;
Novaković Borislav – odsutan;
Novaković Nebojša – protiv;
Obradović Boško – odsutan;
Obradović prof. dr Vladimir – protiv;
Obradović Jasmina – za;
Obradović Jelena – za;
Obradović Milica – za;
Olenik Aleksandar – protiv;
Oreg dr Anna – protiv;
Orlić dr Vladimir – za;
Ostrogonac Mirko – za;
Pavićević prof. dr Đorđe – protiv;
Palalić Jovan – za;
Pantić Pilja Biljana – za;
Parandilović Miloš – odsutan;
Parlić Ivana – protiv;
Pastor dr Balint – za;
Paunović Snežana – za;
Pašić Tatjana – protiv;
Perić Ranković Borislava – za;
Petrović Olja – za;
Pilipović Tamara – za;
Popović dr Nenad – za;
Puškić Borko – protiv;
Raguš Marina – za;
Radenković mr Dejan – za;
Radenović Stojan – za;
Radin Milan – za;
Radinović Dragana – za;
Radovanović Slavica – protiv;
Radović Dijana – za;
Radojević Dušan – za;
Radojičić prof. dr Zoran – za;
Radosavljević Dušan – odsutan;
Radosavljević Nikola – za;
Rakić dr Dragana – protiv;
Rašković Ivić Sanda – odsutna;
Redžepović Zaim – odsutan;
Ristić Marko – uzdržan;
Ristić Slaviša – protiv;
Rističević Marijan – za;
Ristović Nenad – odsutan;
Savić prof. dr Andreja – za;
Savović Petković Vesna – za;
Sandić Zoran – protiv;
Simić Srđan – za;
Simonović Bratić Dunja – za;
Srbulović Ivana – za;
Stanimirović Rodoljub – za;
Stanković Đorđe – odsutan;
Starčević Života – za;
Stevanović Veroljub – odsutan;
Stefanović Borko – odsutan;
Stojanović Dragan – za;
Stojanović Zoran – protiv;
Stojanović Staša – za;
Stojilković Momir – za;
Stojiljković Dušan – odsutan;
Stošić Hadži Milorad – za;
Tasić Knežević Nataša – za;
Tvrdišić Radovan – za;
Tepić Marinika – protiv;
Todorović Đorđe – za;
Todorović Marija – za;
Tomašević Branislav – odsutan;
Tomašević mr Nenad – odsutan;
Tomić dr Aleksandra – za;
Tomić Zoran – za;
Torbica Bojan – za;
Ćalović Sanja – za;
Ujvari Žombor – za;
Ujhelji mr Akoš – za;
Fehratović prof. dr Jahja – za;
Filipovski Dubravka – za;
Hodžić Jasmin – za;
Cakić Nebojša – protiv;
Čotrić Aleksandar – za;
Šćekić Dalibor – odsutan;
Šulkić Dejan – odsutan;
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.
Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.
Od 194 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za predlog za izbor člana Vlade glasalo je 149 narodnih poslanika, protiv predloga 40 narodnih poslanika, uzdržanih narodnih poslanika bilo je pet.
Pošto je za predlog za izbor člana Vlade glasalo 149 narodnih poslanika, što predstavlja većinu glasova svih narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština za ministra prosvete u Vladi Republike Srbije izabrala prof. dr Slavicu Đukić Dejanović.
Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članu Vlade Slavici Đukić Dejanović na izboru.
Sada pozivam Slavicu Đukić Dejanović, člana Vlade, da u skladu sa članom 16. stav 2. Zakona o Vladi i članu 271. Poslovnika Narodne skupštine, pristupi radi polaganja zakletve.
(Predsednik čita, a član Vlade ponavlja tekst zakletve)
„ZAKLINjEM SE NA ODANOST REPUBLICI SRBIJI I SVOJOM ČAŠĆU OBAVEZUJEM DA ĆU POŠTOVATI USTAV I ZAKON, DA ĆU DUŽNOST ČLANA VLADE VRŠITI SAVESNO, ODGOVORNO I PREDANO I BITI POSVEĆEN OČUVANjU KOSOVA I METOHIJE UNUTAR REPUBLIKE SRBIJE“
Molim ministra prosvete da potpiše i preda tekst zakletve.