Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To je bilo kompletno vreme za podnosioca amandmana.
Na član 94. amandman su zajedno podneli poslanici Narodne stranke.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Tepić, Stefanović, Grujuć, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđić, Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković, Novaković i Gavrilović.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su podneli zajedno narodni poslanici poslaničke grupe Pravac Evropa.
Reč ima Jelena Milošević.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Bravo, predsedniče. Izgovorili ste ime poslaničkog kluba Pravac Evropa onako kako treba.

Govorila sam o Zakonu o železnicama malopre jer sam mislila da neće biti vremena, budući da je bilo mnogo amandmana, ali, ministre, moram da vas obavestim u toku današnjeg dana dok smo mi zasedali meni je na mejl stigla dokumentacija iz Vlasotinca. Obratili su se građani Vlasotinca koji su 28. oktobra uputili inicijativu za promenu Plana generalne regulacije i peticiju.

Naime, tamo imaju problem sa firmom za asfaltnu betonsku bazu „AB kop“ koja je u naseljenom mestu. Sad vi to verovatno znate, ako ne znate, nisam znala ni ja, kada firma pali taj asfalt i ostalo ljudi prosto ne mogu da dišu.

Oni su se obratili Odeljenju za urbanizam u Vlasotincu koje je 27. juna 2022. godine pokrenulo inicijativu za promenu Plana generalne regulacije. Nakon toga, pošto je taj objekat nelegalizovan, odnosno bez ikakvih dozvola, oni donose rešenje o rušenju i to rešenje je doneto 19. avgusta 2022. godine. Od tada do danas nije se desilo apsolutno ništa, izuzev toga da će, citiram – nakon ovih izmena ta firma, koja je inače mobilna, biti legalizovana i da se zapravo oni neće iseliti iz tog sela.

Vi znate da sa Odeljenjem za urbanizam u Vlasotincu postoje veliki problemi. Tamo je načelnik izvestan Marinko. Sećate se da je sa mini hidroelektranom u Dadincu bilo mnogo nepravilnosti, čak je i Ministarstvo poništilo to rešenje, pa vas molim da se i Ministarstvo uključi u rešavanje ovog problema, budući da se radi o zdravlju ljudi, a i da postoji Rešenje o rušenju objekta. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman, sa ispravkom, zajedno su podneli narodni poslanici Lipovac Tanasković, Jovanović, Stanković i Novaković.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Jako mi je žao što je ovaj Zakon o železnici prošao onako, kako bih rekla, u senci prethodnog zakona. Nismo o njemu mnogo razgovarali, nismo uopšte imali neku konverzaciju vezano za ovaj zakon. On je i na Odboru prošao tako kako je prošao, bez toga da smo ušli u neku polemiku iz razloga što su sve tačke bile objedinjene na Odboru i zato što je neka tačka i Izveštaj Ministarstva bio mnogo interesantniji nego da se priča o ovom zakonu.

Jako mi je žao zbog toga zato što ovaj zakon i nije tako loš, za razliku od onog prethodnog za koji smatramo da nije ustavan, da je protivzakonit i sve što smo pričali, evo neću ponavljati, ali za ovaj zakon zaista se vidi da je Ministarstvo imalo neku dobru nameru da ga poboljša. Međutim, Narodna stranka smatra da je to moglo i malo bolje. Predložili smo 10 amandmana, nijedan nije usvojen. Tako je sa opozicionim amandmanima, i to je zapravo u redu.

Evo, ovaj prvi amandman koji smo podneli kaže da, on je zapravo amandman gde treba da se briše ova tačka 1, ali smatramo da treba da se briše ne na način da se obriše kompletna tačka 1, nego da ono što je predloženo treba da obrišemo, odnosno ono što je ovom tačkom obrisano iz prethodnog da treba zapravo da se vrati.

Smatramo da je jako loše kada se termini u železnici menjaju jer, znate, studente Saobraćajnog fakulteta, železnički smer, oni uče te termine i onda ako te termine menjamo ovako u zakonu, onda kod njih nastaje malo konfuzija, pa možda su neki učili šta to znači po jednom zakonu, sada radimo drugi, a to su vrlo slične stvari.

Ali ono što je meni posebno zasmetalo u ovoj tački 1, što kaže – zona preglednosti. Znači – zona potrebne preglednosti je trodimenzionalni prostor preglednosti. Znači, nepoznatu reč objašnjavamo nepoznatom rečju, što nije dobro, a drugo, vrlo interesantno – trodimenzionalni prostor. Vidite, prostor ne može da bude dvodimenzionalan, jer onda pričamo o ravni. Znači, kada pričamo prostor, može jedino da bude trodimenzionalan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministar Vesić.

...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Oba zakona, Zakon o železnici i Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema su samo usaglašavanje sa direktivama Evropske unije i ništa više. Znači, potpuno su prihvaćene sve direktive, sa ova dva zakona mi potpuno usaglašavamo svo naše zakonodavstvo sa Evropskom unijom, zato što postajemo deo Evropske transportne mreže i to je sve što se nalazi u ovim zakonima. Oba zakona su deo naše agende pristupanja Evropskoj uniji, imali smo obavezu da ih usvojimo u drugom kvartalu. Do kraja godine će biti predložen i Zakon o bezbednosti železničkog saobraćaja, koji takođe spada u taj paket, tako da mi je žao ako ne razumete neki termin, ali morate da prihvatite da, pošto smo odlučili da postanemo članica Evropske unije, onda smo obavezni da prenesemo direktive Evropske unije onako kako pišu. Tako da je to tako.

Zato vas molim, razumem vašu želju da predložite neke amandmane, ali ono što želim da vam kažem, ovo je usaglašavanje sa svim direktivama Evropske unije kada je u pitanju železnički saobraćaj. Mi se sada povezujemo sa Mađarskom do 2025. godine, izaći ćemo i preko Šida, povezaćemo se i sa Hrvatskom, Slovenijom, Italijom i Austrijom. Prema tome, imamo obavezu da kao neko ko pristupa Evropskoj uniji uskladimo naše zakone i to je sve što su promene ovih zakona, ništa više.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 3. amandman je podneo Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Drage kolege, dragi građani, u članu 3. ovog Zakona o izmenama i dopunama menja se član 5. koji glasi, pa je navedeno da železničke pruge na mreži se kategorišu na sledeći način: magistralne pruge – od značaja za međunarodni i nacionalni saobraćaj, regionalne pruge – od značaja za regionalni i lokalni saobraćaj, lokalne pruge – od značaja za lokalni saobraćaj, manipulativne pruge – od značaja za privredne subjekte i, pod tačkom 5) pruge turističko-muzejske železnice.

Ono što sam ja hteo da promenim, ceo dan pričam o srpskom jeziku, ovim amandmanom predlažem da se tačka 5) menja i da glasi: „turističko-muzejske pruge – od značaja za turizam i muzejsku železnicu“. To je potpuno u skladu sa načinom nabrajanja svih ovih vrsta i kategorija pruga koje se predlažu izmenom ovih zakona.

Ono što mogu da kažem, pored ovog dana koji je bio dosta uzbudljiv, vidim da je gospodin Vesić nama podelio neke knjige i često vadi „Alan Ford“, to sam čitao kao mali, ne u 50 i nešto godina, ali znate šta, nađoh nešto zanimljivo danas – Zapisnik sa Izborne skupštine Demokratske stranke 1994. godine i Izveštaj komisije o neregularnosti prilikom brojanja glasova. Jel vam poznato to, gospodine Vesiću? Da je utvrđeno da ste imali malo problema sa tim kako ste brojali glasove?
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Kod vas u stranci samo neki problemi.
Na član 3. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Pravac Evropa.
...
Stranka slobode i pravde

Jelena Milošević

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Bravo, predsedniče, napredujete sa nazivom poslaničke grupe i ne grešite više.

Ministre, gde ste u Evropi videli da voz od Kraljeva do Kragujevca, razdaljina 55 kilometara, prelazi za sat i 56 minuta? A pre nego što se spojimo sa Slovenijom, Mađarskom i nadalje, ako možemo da spojimo Niš i Leskovac, koji su bili spojeni, nisu više, pa da spojimo Niš i Dimitrovgrad, pa tako dalje, pa onda možemo dalje.

Mnogo je lepo to što vi nama sad pričate ovde, idemo mi u Evropu brzinom kojom idu i naši vozovi, usklađujemo zakone sa Evropskom unijom. Gde ste u Evropskoj uniji videli da pruga preseca centar grada, a da rampe nisu spuštene?

Znači, pre nego što jurnemo ka toj Evropi, hajde da obezbedimo da prvo budemo bezbedni, da nam pruge budu bezbedne, jer mi nemamo loše zakone. Zakoni ove države su dobri, mi imamo problem sa tim što se zakoni ne primenjuju i što mi šminkamo Frankenštajna, tako da bismo dobili pohvalu da smo nešto uradili, kako bismo se uskladili, a u realnosti imao potpuno drugačiju situaciju i sliku koju sam pokazala danas, a to je da autobus pun putnika se uključuje u saobraćaj u trenutku kada voz prolazi i rampa je podignuta. Zahvaljujem.