Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala, gospodine Ackoviću i hvala svima.
Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa mi nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Janko Veselinović, Jelena Jerinić i Dejan Bulatović.
Nastavljamo pretres u pojedinostima 8. tačke dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLANIRANjU I IZGRADNjI.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su sednici pozvani da prisustvuju ministri u Vladi Srbije sa svojim saradnicima, koje pozdravljam.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici: Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić i Tomašević.
Reč ima predstavnik podnosilaca, Marina Lipovac Tanasković.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svih članova ovog zakona. Smatramo da ovaj zakon je u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, u suprotnosti sa međunarodnim pravom i Zakonom o eksproprijaciji.

Takođe, smatramo da je ovo jako značajan i krovni zakon i smatramo da on treba da se povuče iz skupštinske procedure. On je ovim izmenama i dopunama postao glomazan, nerazumljiv, kontradiktoran sam sebi i pravilnicima koji trebaju bliže da ga određuju. Iz tog razloga predlažemo povlačenje i iz tog razloga smo i podneli amandmane za brisanje ovog zakona.

Narodna stranka smatra da je potrebno izraditi novi zakon koji će biti transparentan, u kojem će učestvovati stručnjaci a ne investitori, kao što je to dato ovom izmenom i dopunom ovog zakona.

Takođe, Narodna stranka smatra da novi zakon koji treba da bude napisan treba da odvoji objekte nisko gradnje i visoko gradnje jer su ovo suštinski različiti objekti i u ovom zakonu oni su postali zaista konfuzni i ne može o njima dobro da se izrađuju projekti.

Narodna stranka smatra da novi zakon koji treba da bude napisan treba da odvoji objekte nisko gradnje i visoko gradnje jer su ovo suštinski različiti objekti i u ovom zakonu oni su postali zaista konfuzni i ne može o njima dobro da se izrađuju projekti.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
Reč ima Sanja Miladinović.
...
Demokratska stranka

Sanja Miladinović

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani i građanke Republike Srbije, mi smo na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o izgradnji podneli amandman na član 12, stavovi 2,3, 4. i 5. se brišu.

Ono što možemo da kažemo po ovom pitanju to je da je vrlo značajno pitanje rad gradskih urbanista i arhitekti. Na primer, ako pogledamo gradove i opštine po Srbiji mi ne znamo kako će oni izgledati i kako će se širiti u narednom periodu, u narednim godina i decenijama.

Imamo primer jednog naselja u Nišu koje se zove Vinik. To je trebalo da bude jedno od najlepših naselja u tom kraju, međutim danas smo svedoci da se tamo divlje gradi i da ćemo kroz par godina imati potpuno nefunkcionalnu infrastrukturu, saobraćajnice će biti takođe nefunkcionalne i imaćemo ponovo jedan urbanistički haos.

Ovo nam se dešava zato što nama poslove rade ljudi koji nisu dovoljno zainteresovani, ljudi koji dolaze na posao ne da rade, već da prime platu, jer upravo vaš plan je da zaposlite ljude da primaju platu, a ne i da rade svoj posao. Na taj način lokalne funkcionere ne interesuje funkcionalna izgradnja već samo njihova lična izgradnja.

Ako otvaranjem novih radnih mesta, koje ste vi predvideli, Glavnog republičkom i pokrajinskog urbaniste otvarate za vaše ljude, tj. za vaše botove koji će biti zaposleni u tim kancelarijama, oni verovatno neće moći da znaju šta je potrebno na lokalnom nivou, tj. u nekoj opštini ili nekom gradu, već na tim mestima nam trebaju stručna lica, lica koja će raditi savesno svoj posao, a ne da botuju u interesu SNS, već u interesu građana Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dva minuta.
Hvala.
Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno, Aleksić, Jovanović, Kovačević, Gajić, Rašković Ivić, Janković, Lipovac Tanasković, Novaković, Stanković, Radovanović, Parlić, Tomašević i zajedno Lutovac, Rakić, Milivojević, Mitrović i Miladinović.
Reč ima Marina Lipovac Tanasković.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Narodna stranka podnela je amandmane za brisanje svakog člana ovog zakona zato što smatramo da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije, sa pravilima međunarodnim pravom, kao i Zakonom o eksproprijaciji. Osim toga smatramo da je ovaj zakon na nezakonit način ušao u skupštinsku proceduru.

Podsetiću, ovaj zakon imao je javnu raspravu. Posle javne rasprave Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture trebalo je da obavesti sve ljude koji su učestvovali u raspravi, kao i organizacije o primedbama, o tome šta su usvojili, a šta nisu. To je ministarstvo trebalo da uradi do 7. marta, međutim to se nije dogodilo. Posle toga dogodilo se da 4. maja da je na sajtu Vlade obavešteno da je ovaj zakon usvojen.

Podsetiću, 4. maja dana kada je ministar unutrašnjih poslova jurio jednog ubicu u Mladenovcu. Nakon toga i nakon obaveštenja Vlade, da je Vlada prihvatila ovaj zakon, ovaj zakon je ušao u skupštinsku proceduru 8. maja istog dana kada je iz ove Skupštine povučen, Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekta izgradnje rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata.

To je jako važno, zato što mnoge odredbe ovog zakona koji se ukida, ušao je u ovaj Zakon o planiranju i izgradnji. To nije pravi način da se uđe i prekršene su sve procedure i to je još jedna od razloga zašto Narodna stranka smatra da ovaj zakon treba da se povuče iz skupštinske procedure. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Dragana Rakić.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Dobar dan, poštovane građanke i građani Srbije, DS je podnela preko 20 amandmana na ovaj zakon. Pokušali smo da poboljšamo zakona, odnosno Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakon o planiranju i izgradnji, ali nemoguće ovaj zakon poboljšati.

Mi predlažemo da se član 13. obriše sa sledećim obrazloženjem – besmisleno je zakonom u članu 51b određivati unapred opštu obavezu izrade urbanističkog projekta za objekte infrastrukture i javne objekte, umesto da se ona planom odredi u svakom konkretnom slučaju.

Kao što sam rekla, nije besmislen samo ovaj član 13, besmisleno je mnogo toga. Ove izmene i dopune o kojima mi od juče vodimo debatu takvih dopuna ima čak za 94. člana. Znači, više od trećine članova ovog zakona, 223. člana se menjaju, zakon kaže - kada menjate više od trećine članova jednog zakona, morate da radite novi zakon. Znači, već kršimo zakonsku proceduru.

Mi ovim zakonom samo ozakonjujemo bezakonje koje je naša svakodnevnica već 13 godina od kada je ovde na vlasti SNS.

Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pravo na repliku, Marina Raguš.
...
Srpska napredna stranka

Marina Raguš

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Od kada je na vlasti SNS, recimo da smo popisali sve nezakonito sagrađene objekte zakonom iz 2015. godine. U periodu od 1997. godine bilo ih je preko dva miliona. Samo do 2003. godine, prema izjavi tadašnjeg ministra Šumarca, bilo je preko milion nezakonito sagrađenih objekata, a 2021. godine, kada već pominjete SNS, uhapšeni su bili investitori i opštinari zbog malverzacija na Paliluli.

Pripadnici MUP, Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa posebnim Odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su 13 osoba zbog sumnje da su malverzacijama omogućili izgradnju ilegalnih objekata na teritoriji opštine Palilula.

Dakle, uhapsili smo naše, ali ne samo naše, nego smo uhapsili gospodina Danila Bašića, koji je bio nekadašnji predsednik opštine Palilula i pomoćnik Dragana Đilasa kada je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda.

Takođe, pošto vi sve spočitavate SNS, s obzirom da govorite da mi imamo apsolutnu vlast, da je Aleksandar Vučić autokrata, evo taj autokrata potpisuje hapšenje svojih.

A šta je bilo u vaše vreme? Kada je divlja gradnja uništila gradove po Srbiji? Posle 2000. godine, onda kada su prestali ratovi. Svako je ulazio i radio u gradnji šta god je hteo. Mi tek kasnije, 2015. godine, vršimo popis nezakonito sagrađenih objekata i polako uvlačimo nekakav poredak u to.

Šta vi hoćete, da mi ljude koji su prevareni od investitora izbacimo na ulicu i srušimo te objekte? Recite otvoreno. To je ono za šta se vi ovih dana zalažete. Samo, molim vas, kada kritikujete SNS, hajde malo o činjenicama.

Dakle, pre godinu i po dana velika akcija hapšenja svih onih koji su uzurpirali vlast. Najveći procenat iz SNS, ali takođe i jedan vaš i ne samo jedan, još i nekolicina pritom.