Četvrto vanredno zasedanje , 25.07.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

4. dan rada

25.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima, kao i u celini.
Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O INTEROPERABILNOSTI ŽELEZNIČKOG SISTEMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici: Janković, Gavrilović, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv Predloga zakona amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Reč ima Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Dragi građani i drage kolege, ceo dan smo pričali o tome kako treba da koristimo srpske izraze, kako treba da koristimo naše reči domaće, kako treba da se trudimo da što više tih stranih izraza u našem jeziku zamenjujemo sa rečima koje imaju adekvatnu zamenu i značenje.

Sada se ja pitam ako ste i vi kritikovali predstavnike opozicije da tako govore i da kažu recimo braunfild ili prajmtajm, pa vam to smeta, zašto smo onda stavili i zašto ste predložili da se zakon zove o interoperabilnosti železničkog sistema? Pa, to se teško izgovara.

Moj amandman je upravo u vezi sa tim, da to bude zakon u međusobnoj usaglašenosti železničkog sistema. Zar vam ne zvuči prirodnije, normalnije? Zar ne zvuči da je to zakon koji će svi da razumeju?

Još jednom ponavljam, jedna od stvari koja se uči na pravnom fakultetu, a ne u policijskoj srednjoj školi, u Kamenici, gospodine Vesiću, se uči na prvoj godini da zakoni važe za sve i da treba da budu pisani onakvim jezikom da razumeju i oni ljudi koji nisu pravnici i oni ljudi koji nisu stručnjaci, jer će to da koriste svi. Prema tome, ako nemate sluha, a nećete imati sluha da ovaj zakon koji ste nazvali interoperabilnost železničkog sistema, zamenite sa nazivom o međusobnoj usaglašenosti železničkog sistema, jer upravo je to smisao, onda nemamo šta da razmišljamo o tome da ćete imati sluha za bilo koji drugi amandman.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministar Vesić.
...
Srpska napredna stranka

Goran Vesić

| Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Interoperabilnost znači zajednički rad, a ne usaglašavanje.
Razumem da vam je teško da izgovorite, ali ako budete vežbali, naučićete.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli poslanici Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović i Manojlović.
Reč ima Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Izgleda da gospođa Ana Brnabić nije vežbala, jer ona ovo već deset puta nije uspela da izgovori. Ali, neka trenira, pa će biti dobro.

Sada, kada smo već kod treninga, vidim da niste u dobrom treningu i kondiciji. Koliko vas je potpisalo zahtev za sednicu Skupštine?

Gde su vam, gospodine Orliću, poslanici? Kako beše ona predavanja kada smo imali ovde zahtev za sednicu - nema vas, kupate se, sunčate se. Šta radite vi? Gde su vam poslanici? Ovde nema nikog od poslanika vladajuće većine.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Da li ste nešto hteli da pitate ili ste hteli da obrazlažete amandman?
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Tišina samo da ja pričam, tišina sad ja, posle ti …
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Nešto vam tandrče tu.
Na član 2. amandman je podneo Miodrag Gavrilović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Pa, evo, sad, gospodine Vesiću, sve vreme pokušavate da se nadigravate, a uopšte ne vidite dobru nameru. Znači, nije bitno, neka bude tako kako vi kažete, zajednički rad, ali nije tačno. Konsultovao sam ljude koji se bave ovim i to jeste međusobna usaglašenost na neki najbolji način, koji je u dobroj nameri, ali nema veze, ako ste ga preveli tako na srpski jezik, što niste tako nazvali zakon? Nebitno je. Znači, govorim o jednom principu i budite vi u pravu, ali primenite srpske reči.

Kao što je i ovaj moj drugi amandman, da se umesto reči dosije primeni reč knjiga. Šta to znači dosije? Čiji dosije, kakav dosije? Uvek su postojale neke knjige, o tome su pisali u železnici. Moj deda Miodrag, po kome nosim ime, je bio železničar, on je pisao u knjigama, u servisnim knjigama, u knjigama u kojima se beleži ono što se dešava i što se radi. Zašto menjamo sad i stavljamo dosije? Zbog čega? Zbog EU? Nemojte tako da pričate. U EU su u pitanju principi, u pitanju su načela, nije u pitanju kako ćemo nešto da kažemo. Ostavite mogućnost da možemo da negujemo naš srpski jezik.

Whoops, looks like something went wrong.